«Դասական ուղղագրություն»: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(ոյ - ի գրութիւնը)
(www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր)
Տող 378. Տող 378.
  
 
ղեկավար-ղեկավար
 
ղեկավար-ղեկավար
 
 
== www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստեր ==
 
 
Ալեքը-Ալեքը
 
 
Ալեքսանդրոպոլ-Ալեքսանդրոպոլ
 
 
Աղբյուրներ-Աղբիւրներ
 
 
Ամենափրկիչ-Ամենափրկիչ
 
 
Անանիկյանը-Անանիկեանը
 
 
Աշխարհի-Աշխարհի
 
 
Ավետիք-Աւետիք
 
 
Ավոն-Աւօն
 
 
Բոշի-Բոշի
 
 
Բովանդակություն-Բովանդակութիւն
 
 
Գյումրիում-Գիւմրիում
 
 
Գյումրու-Գիւմրու
 
 
Դաշտենցը-Դաշտենցը
 
 
Դաշտենցն-Դաշտենցն
 
 
Եկավ-Եկաւ
 
 
Եվ-Եւ
 
 
Երբ-Երբ
 
 
Էդպես-Էդպէս
 
 
Ըստ-Ըստ
 
 
Ժամանակակիցները-Ժամանակակիցները
 
 
Իսահակյանը-Իսահակեանը
 
 
Իսահակյանի-Իսահակեանի
 
 
Լենինական-Լենինական
 
 
Լենինականը-Լենինականը
 
 
Խ-Խ
 
 
Խաչիկ-Խաչիկ
 
 
Ծանոթագրություններ-Ծանօթագրութիւններ
 
 
Ծնվել-Ծնուել
 
 
Կյանքը-Կեանքը
 
 
Հակոբ-Յակոբ
 
 
Ղազարոսի-Ղազարոսի
 
 
Մելքոնյան-Մելքոնեան
 
 
Մկրտիչ-Մկրտիչ
 
 
Մուկուչ-Մուկուչ
 
 
Մուկուչը-Մուկուչը
 
 
Մուկուչի-Մուկուչի
 
 
Մուկուչն-Մուկուչն
 
 
Նարեկ-Նարեկ
 
 
Նաև-Նաեւ
 
 
Նկարիչ-Նկարիչ
 
 
Պոլոզ-Պոլոզ
 
 
Սամվելյանն-Սամուելեանն
 
 
Վախճանվեց-Վախճանուեց
 
 
Վիքիդարանի-Վիքիդարանի
 
 
Վիքիդարանում-Վիքիդարանում
 
 
Տարբերությունն-Տարբերութիւնն
 
 
Քաղաքի-Քաղաքի
 
 
Ֆայտոն-Ֆայտօն
 
 
աբար-աբար
 
 
աբդուլահ-աբդուլահ
 
 
ադմինիստրատոր-ադմինիստրատոր
 
 
ադպիսով-ադպիսով
 
 
ազատ-ազատ
 
 
ազատում-ազատում
 
 
ազգային-ազգային
 
 
ազգայնացմանը-ազգայնացմանը
 
 
ազգերը-ազգերը
 
 
ազդել-ազդել
 
 
ազդեցիկ-ազդեցիկ
 
 
ազդեցությոան-ազդեցութեօան
 
 
ազդեցություն-ազդեցութիւն
 
 
ազդեցությունը-ազդեցութիւնը
 
 
ազդեցությունն-ազդեցութիւնն
 
 
ազդվում-ազդւում
 
 
ալ-ալ
 
 
ալաբամայում-ալաբամայում
 
 
ալբերտը-ալբերտը
 
 
ալբոմ-ալբոմ
 
 
ալբոմը-ալբոմը
 
 
ալբոմի-ալբոմի
 
 
ալբոմին-ալբոմին
 
 
ալբոմից-ալբոմից
 
 
ալբոմն-ալբոմն
 
 
ալբոմներ-ալբոմներ
 
 
ալբոմները-ալբոմները
 
 
ալբոմների-ալբոմների
 
 
ալիշա-ալիշայ
 
 
ալիք-ալիք
 
 
ալիքը-ալիքը
 
 
ալիքի-ալիքի
 
 
ալիքով-ալիքով
 
 
ալկոհոլային-ալկոհոլային
 
 
ալով-ալով
 
 
ական-ական
 
 
ականներ-ականներ
 
 
ականների-ականների
 
 
ակապելլա-ակապելլայ
 
 
ակի-ակի
 
 
ակնկալում-ակնկալում
 
 
ակնոցները-ակնոցները
 
 
ակնոցներով-ակնոցներով
 
 
ակումբի-ակումբի
 
 
ակումբում-ակումբում
 
 
ակտիվորեն-ակտիւօրէն
 
 
ակցիա-ակցիայ
 
 
ահա-ահա
 
 
աղբյուր-աղբիւր
 
 
աղբյուրներ-աղբիւրներ
 
 
աղտոտման-աղտոտման
 
 
աղքատ-աղքատ
 
 
աճ-աճ
 
 
աճը-աճը
 
 
աճում-աճում
 
 
աճուրդի-աճուրդի
 
 
աճուրդին-աճուրդին
 
 
աճուրդում-աճուրդում
 
 
ամբողջ-ամբողջ
 
 
ամբողջությունը-ամբողջութիւնը
 
 
ամեն-ամէն
 
 
ամենա-ամենա
 
 
ամենաերիտասարդ-ամենաերիտասարդ
 
 
ամենաերկար-ամենաերկար
 
 
ամենաթանկ-ամենաթանկ
 
 
ամենաթանկարժեք-ամենաթանկարժէք
 
 
ամենալավ-ամենալաւ
 
 
ամենակրքոտ-ամենակրքոտ
 
 
ամենահայտնի-ամենայայտնի
 
 
ամենահայտնին-ամենայայտնին
 
 
ամենահաջող-ամենայաջող
 
 
ամենահաջողված-ամենայաջողուած
 
 
ամենամեծ-ամենամեծ
 
 
ամենամյա-ամենամեայ
 
 
ամենամոտ-ամենամօտ
 
 
ամենանշանավոր-ամենանշանաւոր
 
 
ամենաշատ-ամենաշատ
 
 
ամենապահանջված-ամենապահանջուած
 
 
ամենապոպոուլյառ-ամենապոպոուլեառ
 
 
ամենաջողակ-ամենաջողակ
 
 
ամենավաճառվող-ամենավաճառուող
 
 
ամենավառ-ամենավառ
 
 
ամենավիճելի-ամենավիճելի
 
 
ամենաքիչը-ամենաքիչը
 
 
ամենը-ամէնը
 
 
ամենի-ամէնի
 
 
ամենուր-ամէնուր
 
 
ամեվաճառվող-ամեվաճառուող
 
 
ամերիկա-ամերիկա
 
 
ամերիկային-ամերիկային
 
 
ամերիկացի-ամերիկացի
 
 
ամերիկյան-ամերիկեան
 
 
ամիս-ամիս
 
 
ամիսները-ամիսները
 
 
ամիսների-ամիսների
 
 
ամյա-ամեայ
 
 
ամյակի-ամեակի
 
 
ամյակին-ամեակին
 
 
ամն-ամն
 
 
ամորթ-ամորթ
 
 
ամուսնալուծվելուց-ամուսնալուծուելուց
 
 
ամուսնալուծվեցին-ամուսնալուծուեցին
 
 
ամուսնացած-ամուսնացած
 
 
ամուսնացավ-ամուսնացաւ
 
 
ամռանը-ամռանը
 
 
ամսագիրը-ամսագիրը
 
 
ամսագրի-ամսագրի
 
 
ամսի-ամսի
 
 
ամֆորա-ամֆորայ
 
 
այբբենական-այբբենական
 
 
այգում-այգում
 
 
այդ-այդ
 
 
այդպես-այդպէս
 
 
այդպիսի-այդպիսի
 
 
այդտեղ-այդտեղ
 
 
այժմ-այժմ
 
 
այլ-այլ
 
 
այլասերելու-այլասերելու
 
 
այլոք-այլոք
 
 
այլք-այլք
 
 
այն-այն
 
 
այնուամենայնիվ-այնուամենայնիւ
 
 
այնուհետ-այնուհետ
 
 
այնպիսի-այնպիսի
 
 
այնպիսին-այնպիսին
 
 
այնպիսիններին-այնպիսիններին
 
 
այնպիսիք-այնպիսիք
 
 
այնտեղ-այնտեղ
 
 
այնքան-այնքան
 
 
այս-այս
 
 
այսպիսով-այսպիսով
 
 
այստեղ-այստեղ
 
 
այսօր-այսօր
 
 
այտերը-այտերը
 
 
այրվածքներ-այրուածքներ
 
 
այցելել-այցելել
 
 
այցելեց-այցելեց
 
 
այցելեք-այցելէք
 
 
այցելության-այցելութեան
 
 
այցելում-այցելում
 
 
այցելուների-այցելուների
 
 
այցեքարտ-այցեքարտ
 
 
այքան-այքան
 
 
անառակաբարո-անառակաբարոյ
 
 
անգամ-անգամ
 
 
անգերազանցելի-անգերազանցելի
 
 
անգլ-անգլ
 
 
անգլերեն-անգլերեն
 
 
անգլիական-անգլիական
 
 
անգոլայում-անգոլայում
 
 
անգութ-անգութ
 
 
անգում-անգում
 
 
անդամ-անդամ
 
 
անդամին-անդամին
 
 
անդամները-անդամները
 
 
անել-անել
 
 
անեկդոտները-անեկդոտները
 
 
անի-անի
 
 
անկախ-անկախ
 
 
անկյունում-անկիւնում
 
 
անկրկնելի-անկրկնելի
 
 
անհաջող-անյաջող
 
 
անհասկանալի-անհասկանալի
 
 
անձ-անձ
 
 
անձամբ-անձամբ
 
 
անձի-անձի
 
 
անձինք-անձինք
 
 
անձնակազմը-անձնակազմը
 
 
անձնակազմի-անձնակազմի
 
 
անձնական-անձնական
 
 
անձնավորություն-անձնաւորութիւն
 
 
անմահացնում-անմահացնում
 
 
անմեղ-անմեղ
 
 
անմենը-անմենը
 
 
անմիջապես-անմիջապէս
 
 
աննախադեպ-աննախադէպ
 
 
անշարժ-անշարժ
 
 
անշունչ-անշունչ
 
 
անում-անում
 
 
անուն-անուն
 
 
անունը-անունը
 
 
անչափահասի-անչափահասի
 
 
անչափահասին-անչափահասին
 
 
անջելես-անջելես
 
 
անջելեսյան-անջելեսեան
 
 
անջելեսում-անջելեսում
 
 
անսթափ-անսթափ
 
 
անվան-անուան
 
 
անվանակարգերում-անուանակարգերում
 
 
անվանակարգին-անուանակարգին
 
 
անվանակարգում-անուանակարգում
 
 
անվանում-անուանում
 
 
անվանումը-անուանումը
 
 
անվերջ-անվերջ
 
 
անվճար-անվճար
 
 
անվտանգության-անվտանգութեան
 
 
անտառահատումներ-անտառահատումներ
 
 
անտառները-անտառները
 
 
անտուն-անտուն
 
 
անց-անց
 
 
անցակացրեց-անցակացրեց
 
 
անցան-անցան
 
 
անցավ-անցաւ
 
 
անցել-անցել
 
 
անցկացնել-անցկացնել
 
 
անցկացնում-անցկացնում
 
 
անցկացրած-անցկացրած
 
 
անցկացրեց-անցկացրեց
 
 
անցկացրեցին-անցկացրեցին
 
 
անցյալ-անցեալ
 
 
անցնել-անցնել
 
 
անցնում-անցնում
 
 
անցում-անցում
 
 
անք-անք
 
 
անքը-անքը
 
 
անքով-անքով
 
 
աշեռը-աշեռը
 
 
աշերը-աշերը
 
 
աշխատանքը-աշխատանքը
 
 
աշխատանքի-աշխատանքի
 
 
աշխատանքից-աշխատանքից
 
 
աշխատանքն-աշխատանքն
 
 
աշխատանքները-աշխատանքները
 
 
աշխատանքներում-աշխատանքներում
 
 
աշխատավարձը-աշխատավարձը
 
 
աշխատել-աշխատել
 
 
աշխատեցին-աշխատեցին
 
 
աշխատողի-աշխատողի
 
 
աշխատողներից-աշխատողներից
 
 
աշխարահռչակ-աշխարահռչակ
 
 
աշխարհի-աշխարհի
 
 
աշխարհին-աշխարհին
 
 
աշխարհով-աշխարհով
 
 
աշխարհում-աշխարհում
 
 
աշխարում-աշխարում
 
 
աչափին-աչափին
 
 
ապա-ապա
 
 
ապագա-ապագայ
 
 
ապացուցելով-ապացուցելով
 
 
ապշեցրեց-ապշեցրեց
 
 
ապոլլո-ապոլլոյ
 
 
ապրանքանիշի-ապրանքանիշի
 
 
ապրանքների-ապրանքների
 
 
ապրել-ապրել
 
 
ապրի-ապրի
 
 
ապրիլի-ապրիլի
 
 
ապրիլին-ապրիլին
 
 
ապրում-ապրում
 
 
աջակցության-աջակցութեան
 
 
առ-առ
 
 
առակախոս-առակախօս
 
 
առակախոսների-առակախօսների
 
 
առակներ-առակներ
 
 
առանձին-առանձին
 
 
առանձնանալ-առանձնանալ
 
 
առանձնատանը-առանձնատանը
 
 
առանց-առանց
 
 
առաջ-առաջ
 
 
առաջադրվել-առաջադրուել
 
 
առաջադրվեց-առաջադրուեց
 
 
առաջարկով-առաջարկով
 
 
առաջացնելով-առաջացնելով
 
 
առաջի-առաջի
 
 
առաջին-առաջին
 
 
առաջինը-առաջինը
 
 
առաջինն-առաջինն
 
 
առաջնակարգ-առաջնակարգ
 
 
առավոտյան-առաւօտեան
 
 
առիթով-առիթով
 
 
առմամբ-առմամբ
 
 
առյուծ-առիւծ
 
 
առնանդամը-առնանդամը
 
 
առնանդամի-առնանդամի
 
 
առնելով-առնելով
 
 
առողջության-առողջութեան
 
 
առողջությունը-առողջութիւնը
 
 
առումով-առումով
 
 
առջ-առջ
 
 
առվիզոյի-առվիզոյի
 
 
առցանց-առցանց
 
 
առևտրական-առեւտրական
 
 
ասածները-ասածները
 
 
ասաց-ասաց
 
 
ասացվածքները-ասացուածքները
 
 
ասել-ասել
 
 
ասելով-ասելով
 
 
ասես-ասես
 
 
ասոցիացիա-ասոցիացիայ
 
 
ասոցիացիայի-ասոցիացիայի
 
 
ասուլիսի-ասուլիսի
 
 
ասուլիսին-ասուլիսին
 
 
ասում-ասում
 
 
աստղ-աստղ
 
 
աստղերի-աստղերի
 
 
աստղերին-աստղերին
 
 
աստղը-աստղը
 
 
աստղն-աստղն
 
 
ավանդը-աւանդը
 
 
ավանդի-աւանդի
 
 
ավանդույթ-աւանդոյթ
 
 
ավարտ-աւարտ
 
 
ավարտելուց-աւարտելուց
 
 
ավարտվեց-աւարտուեց
 
 
ավարտվում-աւարտւում
 
 
ավել-աւել
 
 
ավելացվել-աւելացուել
 
 
ավելացրեց-աւելացրեց
 
 
ավելի-աւելի
 
 
ավելին-աւելին
 
 
ավորման-աւորման
 
 
ավորվել-աւորուել
 
 
ավորվում-աւորւում
 
 
ավստրալիայում-աւստրալիայում
 
 
ատրեն-ատրեն
 
 
ատրվեց-ատրուեց
 
 
ատրվում-ատրւում
 
 
ար-ար
 
 
արագ-արագ
 
 
արագացավ-արագացաւ
 
 
արածածում-արածածում
 
 
արարողությանը-արարողութեանը
 
 
արարողությունը-արարողութիւնը
 
 
արգելվեց-արգելուեց
 
 
արդեն-արդէն
 
 
արդյունքում-արդիւնքում
 
 
արել-արել
 
 
արենա-արենայ
 
 
արետտա-արէտտայ
 
 
արեց-արեց
 
 
արեցին-արեցին
 
 
արթնացնում-արթնացնում
 
 
արժանանլով-արժանանլով
 
 
արժանացավ-արժանացաւ
 
 
արժանացել-արժանացել
 
 
արժենալ-արժենալ
 
 
արժեցան-արժեցան
 
 
արժեցավ-արժեցաւ
 
 
արժեք-արժէք
 
 
արժեքը-արժէքը
 
 
արժեքից-արժէքից
 
 
արժողությամբ-արժողութեամբ
 
 
արծաթագույն-արծաթագոյն
 
 
արհեստավորի-արհեստաւորի
 
 
արձակեցին-արձակեցին
 
 
արձանը-արձանը
 
 
արձանիկը-արձանիկը
 
 
արձաններից-արձաններից
 
 
արմատներով-արմատներով
 
 
արվել-արուել
 
 
արվեստ-արուեստ
 
 
արվեստի-արուեստի
 
 
արվեստում-արուեստում
 
 
արվում-արւում
 
 
արտադրանք-արտադրանք
 
 
արտադրանքից-արտադրանքից
 
 
արտադրությունը-արտադրութիւնը
 
 
արտադրված-արտադրուած
 
 
արտասավոր-արտասաւոր
 
 
արտասվեց-արտասուեց
 
 
արտասվում-արտասւում
 
 
արտաքին-արտաքին
 
 
արտաքինը-արտաքինը
 
 
արտաքինի-արտաքինի
 
 
արտիստ-արտիստ
 
 
արտիստը-արտիստը
 
 
արտիստի-արտիստի
 
 
արտիստն-արտիստն
 
 
արտիստներ-արտիստներ
 
 
արտիստները-արտիստները
 
 
արտիստներից-արտիստներից
 
 
արտոնագրի-արտօնագրի
 
 
արքա-արքայ
 
 
արքայազն-արքայազն
 
 
արքայազնը-արքայազնը
 
 
արքայի-արքայի
 
 
արքային-արքային
 
 
ացել-ացել
 
 
ափի-ափի
 
 
աֆրիկա-աֆրիկայ
 
 
աֆրիկայի-աֆրիկայի
 
 
աֆրիկայում-աֆրիկայում
 
 
աֆրո-աֆրոյ
 
 
աֆրոամերիկացի-աֆրոամերիկացի
 
 
բաբախում-բաբախում
 
 
բազմաթիվ-բազմաթիւ
 
 
բազմապատկելու-բազմապատկելու
 
 
բազմիցս-բազմիցս
 
 
բաժանմունք-բաժանմունք
 
 
բաժնետոմսերը-բաժնետոմսերը
 
 
բաժնետոմսերի-բաժնետոմսերի
 
 
բախվում-բախւում
 
 
բակում-բակում
 
 
բահրեյնի-բահրեյնի
 
 
բահրեյնում-բահրեյնում
 
 
բաճկոն-բաճկոն
 
 
բաճկոնը-բաճկոնը
 
 
բաճկոնի-բաճկոնի
 
 
բաճկոնները-բաճկոնները
 
 
բայց-բայց
 
 
բան-բան
 
 
բանակցույթուններ-բանակցոյթուններ
 
 
բանաստեղծ-բանաստեղծ
 
 
բանաստեղծությունների-բանաստեղծութիւնների
 
 
բանավոր-բանաւոր
 
 
բանից-բանից
 
 
բանկային-բանկային
 
 
բանում-բանում
 
 
բանտեր-բանտեր
 
 
բաշիր-բաշիր
 
 
բառերով-բառերով
 
 
բառով-բառով
 
 
բավականին-բաւականին
 
 
բավարարելն-բաւարարելն
 
 
բարեգործական-բարեգործական
 
 
բարեգործությամբ-բարեգործութեամբ
 
 
բարեգործություն-բարեգործութիւն
 
 
բարեգործությունների-բարեգործութիւնների
 
 
բարի-բարի
 
 
բարձր-բարձր
 
 
բարձրագույն-բարձրագոյն
 
 
բարձրահասակ-բարձրահասակ
 
 
բարձրաստիճան-բարձրաստիճան
 
 
բարձրացած-բարձրացած
 
 
բարձրացավ-բարձրացաւ
 
 
բարձրացրել-բարձրացրել
 
 
բարրի-բարրի
 
 
բարօրություն-բարօրութիւն
 
 
բացահայտել-բացայայտել
 
 
բացատրեց-բացատրեց
 
 
բացի-բացի
 
 
բացվեց-բացուեց
 
 
բացվում-բացւում
 
 
բեդ-բեդ
 
 
բեմ-բեմ
 
 
բեմական-բեմական
 
 
բեմահարթակի-բեմահարթակի
 
 
բեմի-բեմի
 
 
բեմից-բեմից
 
 
բեմում-բեմում
 
 
բեյոնսե-բէյոնսէ
 
 
բեյոնսեն-բէյոնսեն
 
 
բեյքերը-բէյքերը
 
 
բեննի-բեննի
 
 
բեստ-բեստ
 
 
բեվերլի-բեւերլի
 
 
բերել-բերել
 
 
բերելով-բերելով
 
 
բերելու-բերելու
 
 
բերեց-բերեց
 
 
բերիի-բերիի
 
 
բերրի-բերրի
 
 
բժիշկներ-բժիշկներ
 
 
բժիշկները-բժիշկները
 
 
բժշկական-բժշկական
 
 
բի-բի
 
 
բիբերը-բիբերը
 
 
բիզնեսի-բիզնեսի
 
 
բին-բին
 
 
բիչում-բիչում
 
 
բլոխն-բլոխն
 
 
բլուրների-բլուրների
 
 
բլուրներում-բլուրներում
 
 
բյուջեն-բիւջեն
 
 
բնակիչներ-բնակիչներ
 
 
բնակություն-բնակութիւն
 
 
բնակչության-բնակչութեան
 
 
բնավորություն-բնաւորութիւն
 
 
բոբ-բոբ
 
 
բոբբի-բոբբի
 
 
բոբի-բոբի
 
 
բոլոր-բոլոր
 
 
բոլորին-բոլորին
 
 
բոնուսների-բոնուսների
 
 
բոսթոնում-բոսթոնում
 
 
բովանդակություն-բովանդակութիւն
 
 
բուժկենտրոն-բուժկենտրոն
 
 
բուժքույր-բուժքոյր
 
 
բուժօգնություն-բուժօգնութիւն
 
 
բուրկինա-բուրկինայ
 
 
բուրունդիում-բուրունդիում
 
 
բուֆֆալոում-բուֆֆալոում
 
 
բոքս-բոքս
 
 
բռնաբարելու-բռնաբարելու
 
 
բռնության-բռնութեան
 
 
բռնություն-բռնութիւն
 
 
բրազիլացի-բրազիլացի
 
 
բրայան-բրայեան
 
 
բրանդոն-բրանդոն
 
 
բրաունը-բրաունը
 
 
բրաունի-բրաունի
 
 
բրաունից-բրաունից
 
 
բրենդմեյքերների-բրենդմեյքերների
 
 
բրիթնի-բրիթնի
 
 
բրիտանական-բրիտանական
 
 
բրիտանիայի-բրիտանիայի
 
 
բրիտանիայում-բրիտանիայում
 
 
բրյուս-բրիւս
 
 
բրոդվեյի-բրոդուեյի
 
 
բրուկ-բրուկ
 
 
բրունը-բրունը
 
 
գաբոն-գաբօն
 
 
գաբոնը-գաբոնը
 
 
գագաթնակետը-գագաթնակէտը
 
 
գագաթնակետին-գագաթնակէտին
 
 
գալ-գալ
 
 
գալիս-գալիս
 
 
գալով-գալով
 
 
գալուստ-գալուստ
 
 
գաղտնիության-գաղտնիութեան
 
 
գարդեն-գարդեն
 
 
գարնանը-գարնանը
 
 
գարտետտի-գարտետտի
 
 
գելն-գելն
 
 
գեյն-գեյն
 
 
գեվին-գեւին
 
 
գեվինի-գեւինի
 
 
գերազանցում-գերազանցում
 
 
գերազանցվել-գերազանցուել
 
 
գերեզմանատանը-գերեզմանատանը
 
 
գերեզմանը-գերեզմանը
 
 
գերեզմանի-գերեզմանի
 
 
գերեզմանին-գերեզմանին
 
 
գերեզմանոց-գերեզմանոց
 
 
գերի-գերի
 
 
գերիի-գերիի
 
 
գերիյում-գերիյում
 
 
գիթարիստ-գիթարիստ
 
 
գիլրոյ-գիլրոյ
 
 
գինեսի-գինեսի
 
 
գինը-գինը
 
 
գիշերանոցով-գիշերանոցով
 
 
գիրք-գիրք
 
 
գիրքը-գիրքը
 
 
գիրքն-գիրքն
 
 
գլախավոր-գլախաւոր
 
 
գլխավոր-գլխաւոր
 
 
գլխավորել-գլխաւորել
 
 
գլխավորեց-գլխաւորեց
 
 
գլխավորեցին-գլխաւորեցին
 
 
գլխավորությամբ-գլխաւորութեամբ
 
 
գլխավորում-գլխաւորում
 
 
գլխարկը-գլխարկը
 
 
գլխարկով-գլխարկով
 
 
գլուխ-գլուխ
 
 
գյումրեցի-գիւմրեցի
 
 
գյումրեցու-գիւմրեցու
 
 
գնահատել-գնահատել
 
 
գնահատելու-գնահատելու
 
 
գնահատվել-գնահատուել
 
 
գնահատվեց-գնահատուեց
 
 
գնահատվում-գնահատւում
 
 
գնեց-գնեց
 
 
գնորդներին-գնորդներին
 
 
գնում-գնում
 
 
գոհ-գոհ
 
 
գոյություն-գոյութիւն
 
 
գովազդային-գովազդային
 
 
գովեստի-գովեստի
 
 
գոտի-գօտի
 
 
գորդիի-գորդիի
 
 
գորդիին-գորդիին
 
 
գորդին-գորդին
 
 
գործակալ-գործակալ
 
 
գործարար-գործարար
 
 
գործարարներ-գործարարներ
 
 
գործարքի-գործարքի
 
 
գործել-գործել
 
 
գործելակերպը-գործելակերպը
 
 
գործը-գործը
 
 
գործընթացում-գործընթացում
 
 
գործի-գործի
 
 
գործիչների-գործիչների
 
 
գործիքներ-գործիքներ
 
 
գործողության-գործողութեան
 
 
գործունեության-գործունէութեան
 
 
գործունեություն-գործունէութիւն
 
 
գուլպաներ-գուլպաներ
 
 
գուլպաներով-գուլպաներով
 
 
գումար-գումար
 
 
գումարները-գումարները
 
 
գույնից-գոյնից
 
 
գույքի-գոյքի
 
 
գունագեղ-գունագեղ
 
 
գունաթափվել-գունաթափուել
 
 
գվինեայում-գուինէայում
 
 
գտած-գտած�
 
 
գտան-գտան
 
 
գտնվել-գտնուել
 
 
գտնվելու-գտնուելու
 
 
գտնվող-գտնուող
 
 
գտնվում-գտնւում
 
 
գրադարանի-գրադարանի
 
 
գրականություն-գրականութիւն
 
 
գրանտ-գրանտ
 
 
գրանցել-գրանցել
 
 
գրանցեցին-գրանցեցին
 
 
գրանցվել-գրանցուել
 
 
գրանցվեց-գրանցուեց
 
 
գրավել-գրաւել
 
 
գրավեց-գրաւեց
 
 
գրավի-գրաւի
 
 
գրավում-գրաւում
 
 
գրեթե-գրեթէ
 
 
գրել-գրել
 
 
գրեմի-գրեմի
 
 
գրեմիի-գրեմիի
 
 
գրեմին-գրեմին
 
 
գրեմմի-գրեմմի
 
 
գրին-գրին
 
 
գրինսբորոյում-գրինսբորոյում
 
 
գրող-գրող
 
 
գրությամբ-գրութեամբ
 
 
գրված-գրուած
 
 
գրքի-գրքի
 
 
գրքում-գրքում
 
 
դ-դ
 
 
դա-դա
 
 
դագաղը-դագաղը
 
 
դադարից-դադարից
 
 
դայանա-դայանայ
 
 
դայանային-դայանային
 
 
դաշնամուր-դաշնամուր
 
 
դաշնային-դաշնային
 
 
դառնալ-դառնալ
 
 
դառնալու-դառնալու
 
 
դառնում-դառնում
 
 
դասավանդել-դասաւանդել
 
 
դասընթացներ-դասընթացնէր
 
 
դասընկերը-դասընկերը
 
 
դասկան-դասկան
 
 
դատախազը-դատախազը
 
 
դատական-դատական
 
 
դատարան-դատարան
 
 
դատարանի-դատարանի
 
 
դատարանին-դատարանին
 
 
դատարանում-դատարանում
 
 
դատը-դատը
 
 
դատի-դատի
 
 
դատին-դատին
 
 
դատից-դատից
 
 
դարաշրջանի-դարաշրջանի
 
 
դարի-դարի
 
 
դարձած-դարձած
 
 
դարձավ-դարձաւ
 
 
դարձել-դարձել
 
 
դարձնելով-դարձնելով
 
 
դարձնում-դարձնում
 
 
դարձրեց-դարձրեց
 
 
դարձրեցին-դարձրեցին
 
 
դափնեկիրներ-դափնեկիրներ
 
 
դեբբի-դեբբի
 
 
դեբորա-դեբորայ
 
 
դեկ-դեկ
 
 
դեկտեմբերի-դեկտեմբերի
 
 
դեկտեմբերին-դեկտեմբերին
 
 
դեղին-դեղին
 
 
դեղորայքի-դեղորայքի
 
 
դեմ-դէմ
 
 
դեմք-դէմք
 
 
դեմքը-դէմքը
 
 
դեմքով-դէմքով
 
 
դեյը-դեյը
 
 
դեյլի-դեյլի
 
 
դեյվիդ-դեյուիդ
 
 
դեպի-դէպի
 
 
դեպքերում-դէպքերում
 
 
դեպքում-դէպքում
 
 
դեռ-դեռ
 
 
դեռահաս-դեռահաս
 
 
դեռահասներից-դեռահասներից
 
 
դեվիդ-դեւիդ
 
 
դեր-դեր
 
 
դերասանների-դերասանների
 
 
դերն-դերն
 
 
դժբախտ-դժբախտ
 
 
դժվար-դժուար
 
 
դժվարությունների-դժուարութիւնների
 
 
դի-դի
 
 
դիակ-դիակ
 
 
դիետան-դիէտան
 
 
դիզայներ-դիզայներ
 
 
դիզայնը-դիզայնը
 
 
դիլան-դիլան
 
 
դիմակ-դիմակ
 
 
դիմանալու-դիմանալու
 
 
դիմանկարների-դիմանկարների
 
 
դիմանկարով-դիմանկարով
 
 
դիմաց-դիմաց
 
 
դիմացինները-դիմացինները
 
 
դիմել-դիմել
 
 
դիմելով-դիմելով
 
 
դին-դին
 
 
դիով-դիով
 
 
դիպավ-դիպաւ
 
 
դիպչելը-դիպչելը
 
 
դիսկո-դիսկոյ
 
 
դիսկոգրաֆիա-դիսկոգրաֆիայ
 
 
դիտավորյալ-դիտաւորեալ
 
 
դիտել-դիտել
 
 
դիտեց-դիտեց
 
 
դիտված-դիտուած
 
 
դնելով-դնելով
 
 
դնչի-դնչի
 
 
դոլար-դոլար
 
 
դոլարի-դոլարի
 
 
դոլարներ-դոլարներ
 
 
դոլարով-դոլարով
 
 
դոլլար-դոլլար
 
 
դուստր-դուստր
 
 
դուրս-դուրս
 
 
դուք-դուք
 
 
դպրոցի-դպրոցի
 
 
դպրոցներում-դպրոցներում
 
 
դպրոցում-դպրոցում
 
 
դրա-դրա
 
 
դրական-դրական
 
 
դրայվ-դրայվ
 
 
դրան-դրան
 
 
դրանից-դրանից
 
 
դրանով-դրանով
 
 
դրանց-դրանց
 
 
դրանցից-դրանցից
 
 
դրանք-դրանք
 
 
դրությամբ-դրութեամբ
 
 
դրված-դրուած
 
 
ե-է
 
 
եգիպտոսը-եգիպտոսը
 
 
եգիպտոսի-եգիպտոսի
 
 
եգիպտոսում-եգիպտոսում
 
 
եզակի-եզակի
 
 
եզրափակիչ-եզրափակիչ
 
 
եթե-եթէ
 
 
եթերով-եթերով
 
 
եթերում-եթերում
 
 
ելույթ-ելոյթ
 
 
ելույթը-ելոյթը
 
 
ելույթի-ելոյթի
 
 
ելույթին-ելոյթին
 
 
ելույթից-ելոյթից
 
 
ելույթն-ելոյթն
 
 
ելույթները-ելոյթները
 
 
ելույթների-ելոյթների
 
 
ելույթներից-ելոյթներից
 
 
եկամուտը-եկամուտը
 
 
եկավ-եկաւ
 
 
եկեղեցու-եկեղեցու
 
 
եկող-եկող
 
 
եղավ-եղաւ
 
 
եղբայրները-եղբայրները
 
 
եղբայրների-եղբայրների
 
 
եղբոր-եղբօր
 
 
եղել-եղել
 
 
եմ-եմ
 
 
են-են
 
 
ենթագիտակցաբար-ենթագիտակցաբար
 
 
ենթադրվում-ենթադրւում
 
 
ենթարկվում-ենթարկւում
 
 
ենք-ենք
 
 
եռակի-եռակի
 
 
եռահատորի-եռահատորի
 
 
եռել-եռել
 
 
ես-ես
 
 
եվրոպայում-եւրոպայում
 
 
ետ-ետ
 
 
ետմահու-ետմահու
 
 
եր-եր
 
 
երազներում-երազներում
 
 
երաժիշտը-երաժիշտը
 
 
երաժիշտներ-երաժիշտներ
 
 
երաժիշտները-երաժիշտները
 
 
երաժիշտների-երաժիշտների
 
 
երաժիշտներին-երաժիշտներին
 
 
երաժիշտներն-երաժիշտներն
 
 
երաժշատական-երաժշատական
 
 
երաժշտական-երաժշտական
 
 
երաժշտության-երաժշտութեան
 
 
երաժշտություն-երաժշտութիւն
 
 
երաժշտությունը-երաժշտութիւնը
 
 
երաժտական-երաժտական
 
 
երբ-երբ
 
 
երբեք-երբեք
 
 
երգ-երգ
 
 
երգահան-երգահան
 
 
երգացանկի-երգացանկի
 
 
երգացանկին-երգացանկին
 
 
երգացանկից-երգացանկից
 
 
երգացանկում-երգացանկում
 
 
երգել-երգել
 
 
երգելուց-երգելուց
 
 
երգեր-երգեր
 
 
երգերը-երգերը
 
 
երգերի-երգերի
 
 
երգերով-երգերով
 
 
երգեց-երգեց
 
 
երգեցողություն-երգեցողութիւն
 
 
երգը-երգը
 
 
երգի-երգի
 
 
երգիծանքի-երգիծանքի
 
 
երգիչ-երգիչ
 
 
երգիչը-երգիչը
 
 
երգիչն-երգիչն
 
 
երգիչներ-երգիչներ
 
 
երգիչները-երգիչները
 
 
երգիչների-երգիչների
 
 
երգիչներից-երգիչներից
 
 
երգն-երգն
 
 
երգով-երգով
 
 
երգում-երգում
 
 
երգչախմբի-երգչախմբի
 
 
երգչի-երգչի
 
 
երգչին-երգչին
 
 
երեխա-երեխայ
 
 
երեխային-երեխային
 
 
երեխան-երեխան
 
 
երեխաներ-երեխաներ
 
 
երեխաները-երեխաները
 
 
երեխաների-երեխաների
 
 
երեխաներին-երեխաներին
 
 
երեկ-երէկ
 
 
երեկոյան-երեկոյեան
 
 
երեկոյի-երեկոյի
 
 
երեկոն-երեկոն
 
 
երեսի-երեսի
 
 
երեք-երեք
 
 
երիտասարդ-երիտասարդ
 
 
երիտասարդական-երիտասարդական
 
 
երլանդ-երլանդ
 
 
երկար-երկար
 
 
երկարաժամկետ-երկարաժամկէտ
 
 
երկարանվագ-երկարանուագ
 
 
երկարացրեց-երկարացրեց
 
 
երկիր-երկիր
 
 
երկու-երկու
 
 
երկսկավառականի-երկսկաւառականի
 
 
երկրի-երկրի
 
 
երկրից-երկրից
 
 
երկրների-երկրների
 
 
երկրներում-երկրներում
 
 
երկրով-երկրով
 
 
երկրորդ-երկրորդ
 
 
երկրորդական-երկրորդական
 
 
երկրում-երկրում
 
 
երկրպագու-երկրպագու
 
 
երկրպագուհիները-երկրպագուհիները
 
 
երկրպագուները-երկրպագուները
 
 
երկրպագուների-երկրպագուների
 
 
երկրպագուներին-երկրպագուներին
 
 
երկրպագուներս-երկրպագուներս
 
 
երրորդ-երրորդ
 
 
եց-եց
 
 
զանգակատակ-զանգակատակ
 
 
զարգանում-զարգանում
 
 
զարգացման-զարգացման
 
 
զարգացող-զարգացող
 
 
զարդարում-զարդարում
 
 
զբաղեցնում-զբաղեցնում
 
 
զբաղեցրել-զբաղեցրել
 
 
զբաղեցրեց-զբաղեցրեց
 
 
զբաղված-զբաղուած
 
 
զբաղվել-զբաղուել
 
 
զբաղվեց-զբաղուեց
 
 
զգացողություն-զգացողութիւն
 
 
զգացումից-զգացումից
 
 
զգացումները-զգացումները
 
 
զինվորական-զինուորական
 
 
զիջում-զիջում
 
 
զլմ-զլմ
 
 
զուգերգ-զուգերգ
 
 
զուսպ-զուսպ
 
 
զվարթ-զուարթ
 
 
զվարճաբան-զուարճաբան
 
 
զրոյացումը-զրոյացումը
 
 
է-է
 
 
էդ-էդ
 
 
էդդի-էդդի
 
 
էդրիան-էդրիան
 
 
էի-էի
 
 
էին-էին
 
 
էլ-էլ
 
 
էլիզաբեթ-էլիզաբեթ
 
 
էլիզաբետ-էլիզաբետ
 
 
էլվիս-էլուիս
 
 
էկոլոգիայի-էկոլոգիայի
 
 
էկրան-էկրան
 
 
էմ-էմ
 
 
էմոցիոնալ-էմոցիոնալ
 
 
էմջի-էմջի
 
 
էյքոնը-էյքոնը
 
 
էն-էն
 
 
էնջելը-էնջելը
 
 
էպիզոդ-էպիզօդ
 
 
էջ-էջ
 
 
էջեր-էջեր
 
 
էջերը-էջերը
 
 
էջը-էջը
 
 
էսթետիկական-էսթետիկական
 
 
էսթերը-էսթերը
 
 
էվան-էւան
 
 
էվանի-էւանի
 
 
էր-էր
 
 
էրոնսը-էրոնսը
 
 
էֆեկտներ-էֆեկտներ
 
 
էֆֆեկտների-էֆֆեկտների
 
 
ը-ը
 
 
ընդգրկեց-ընդգրկեց
 
 
ընդգրկվել-ընդգրկուել
 
 
ընդդեմ-ընդդէմ
 
 
ընդլայնել-ընդլայնել
 
 
ընդհանուր-ընդհանուր
 
 
ընդմիշտ-ընդմիշտ
 
 
ընդմիջումներում-ընդմիջումներում
 
 
ընդունեց-ընդունեց
 
 
ընդունեցին-ընդունեցին
 
 
ընդօրինակվելով-ընդօրինակուելով
 
 
ընթացիկ-ընթացիկ
 
 
ընթացքում-ընթացքում
 
 
ընկեր-ընկեր
 
 
ընկերները-ընկերները
 
 
ընկերներն-ընկերներն
 
 
ընկերության-ընկերութեան
 
 
ընկերություն-ընկերութիւն
 
 
ընկերությունը-ընկերութիւնը
 
 
ընկերությունն-ընկերութիւնն
 
 
ընկերությունների-ընկերութիւնների
 
 
ընկնում-ընկնում
 
 
ընտանեկան-ընտանեկան
 
 
ընտանիքը-ընտանիքը
 
 
ընտանիքի-ընտանիքի
 
 
ընտանիքներից-ընտանիքներից
 
 
ընտանիքում-ընտանիքում
 
 
ընտրել-ընտրել
 
 
ընտրության-ընտրութեան
 
 
ընտրվել-ընտրուել
 
 
ըստ-ըստ
 
 
թ-թ
 
 
թագավոր-թագաւոր
 
 
թագավորական-թագաւորական
 
 
թակերը-թակերը
 
 
թաղը-թաղը
 
 
թաղման-թաղման
 
 
թաղումը-թաղումը
 
 
թայմ-թայմ
 
 
թանկ-թանկ
 
 
թանկարժեք-թանկարժէք
 
 
թատրոնում-թատրոնում
 
 
թարգմաել-թարգմաել
 
 
թաքնվել-թաքնուել
 
 
թե-թէ
 
 
թեդ-թեդ
 
 
թեթ-թեթ
 
 
թելեգրաֆ-թելեգրաֆ
 
 
թեմայով-թեմայով
 
 
թեման-թեման
 
 
թեյլոր-թէյլոր
 
 
թեյլորը-թէյլորը
 
 
թեյլորի-թէյլորի
 
 
թեննեսիում-թեննեսիում
 
 
թերթը-թերթը
 
 
թիմբերլեյքը-թիմբերլեյքը
 
 
թիմերից-թիմերից
 
 
թմբկահար-թմբկահար
 
 
թմրամոլության-թմրամոլութեան
 
 
թյուր-թիւր
 
 
թողած-թողած
 
 
թողարկաման-թողարկաման
 
 
թողարկել-թողարկել
 
 
թողարկեց-թողարկեց
 
 
թողարկեցին-թողարկեցին
 
 
թողարկման-թողարկման
 
 
թողարկմանը-թողարկմանը
 
 
թողարկում-թողարկում
 
 
թողարկումը-թողարկումը
 
 
թողարկումից-թողարկումից
 
 
թողարկումն-թողարկումն
 
 
թողարկումներ-թողարկումներ
 
 
թողարկումները-թողարկումները
 
 
թողարկումներում-թողարկումներում
 
 
թողարկված-թողարկուած
 
 
թողարկվածների-թողարկուածների
 
 
թողարկվել-թողարկուել
 
 
թողարկվեր-թողարկուէր
 
 
թողարկվեց-թողարկուեց
 
 
թողարկվեցին-թողարկուեցին
 
 
թողարկվում-թողարկւում
 
 
թողել-թողել
 
 
թոմ-թոմ
 
 
թոմաս-թոմաս
 
 
թոփ-թօփ
 
 
թոքային-թոքային
 
 
թվականը-թուականը
 
 
թվականի-թուականի
 
 
թվականին-թուականին
 
 
թվականից-թուականից
 
 
թվականներին-թուականներին
 
 
թվացող-թուացող
 
 
թվերը-թուերը
 
 
թվերի-թուերի
 
 
թվի-թուի
 
 
թվին-թուին
 
 
թվով-թուով
 
 
թվում-թւում
 
 
թրեքլիսթ-թրեքլիսթ
 
 
թրիլլեր-թրիլլեր
 
 
թրիլլերն-թրիլլերն
 
 
ժակետը-ժակէտը
 
 
ժակետներ-ժակէտներ
 
 
ժամ-ժամ
 
 
ժամանակ-ժամանակ
 
 
ժամանակակից-ժամանակակից
 
 
ժամանակահատվածում-ժամանակահատուածում
 
 
ժամանակաշրջան-ժամանակաշրջան
 
 
ժամանակաշրջանում-ժամանակաշրջանում
 
 
ժամանակավոր-ժամանակաւոր
 
 
ժամանակը-ժամանակը
 
 
ժամանակի-ժամանակի
 
 
ժամանակն-ժամանակն
 
 
ժամանակների-ժամանակների
 
 
ժամանակով-ժամանակով
 
 
ժամանակվա-ժամանակուայ
 
 
ժամանման-ժամանման
 
 
ժամեր-ժամէր
 
 
ժամը-ժամը
 
 
ժամին-ժամին
 
 
ժամնակ-ժամնակ
 
 
ժամնակակից-ժամնակակից
 
 
ժամով-ժամով
 
 
ժամում-ժամում
 
 
ժամվա-ժամուայ
 
 
ժանրեր-ժանրեր
 
 
ժխտեց-ժխտեց
 
 
ժողովրդականության-ժողովրդականութեան
 
 
ժողովրդի-ժողովրդի
 
 
ի-ի
 
 
իբր-իբր
 
 
իդեալական-իդէալական
 
 
իի-իի
 
 
իմ-իմ
 
 
իմանաք-իմանաք
 
 
իմանը-իմանը
 
 
իմի-իմի
 
 
իմիջը-իմիջը
 
 
իմիջի-իմիջի
 
 
ին-ին
 
 
ինդիանա-ինդիանայ
 
 
ինը-ինը
 
 
ինձ-ինձ
 
 
ինչ-ինչ
 
 
ինչը-ինչը
 
 
ինչի-ինչի
 
 
ինչից-ինչից
 
 
ինչու-ինչու
 
 
ինչպես-ինչպէս
 
 
ինչպիսին-ինչպիսին
 
 
ինչպիսիք-ինչպիսիք
 
 
ինչպիսիքեն-ինչպիսիքեն
 
 
ինքը-ինքը
 
 
ինքն-ինքն
 
 
ինքնակենսագրական-ինքնակենսագրական
 
 
ինքնասպան-ինքնասպան
 
 
իո-իոյ
 
 
իսկ-իսկ
 
 
իր-իր
 
 
իրադարձություններ-իրադարձութիւններ
 
 
իրադարձությունները-իրադարձութիւնները
 
 
իրական-իրական
 
 
իրանին-իրանին
 
 
իրավաբան-իրաւաբան
 
 
իրավական-իրաւական
 
 
իրավունք-իրաւունք
 
 
իրավունքը-իրաւունքը
 
 
իրավունքներ-իրաւունքներ
 
 
իրավունքները-իրաւունքները
 
 
իրեն-իրեն
 
 
իրենց-իրենց
 
 
իրենք-իրենք
 
 
իրերը-իրերը
 
 
ից-ից
 
 
լամեթ-լամեթ
 
 
լայն-լայն
 
 
լայոնել-լայոնել
 
 
լավ-լաւ
 
 
լավագույն-լաւագոյն
 
 
լատիֆան-լատիֆան
 
 
լեգենդ-լեգենդ
 
 
լեզուներով-լեզուներով
 
 
լեթհեն-լեթհեն
 
 
լեյբլ-լեյբլ
 
 
լեյբլը-լեյբլը
 
 
լեյբլին-լեյբլին
 
 
լեյի-լեյի
 
 
լենդիսին-լենդիսին
 
 
լիզա-լիզայ
 
 
լիթթլ-լիթթլ
 
 
լիմուզիններից-լիմուզիններից
 
 
լինել-լինել
 
 
լինելով-լինելով
 
 
լինելու-լինելու
 
 
լինեն-լինեն
 
 
լինում-լինում
 
 
լյուիս-լիւիս
 
 
լյոֆեր-լեօֆեր
 
 
լյոֆերների-լեօֆերների
 
 
լոնդոն-լոնդոն
 
 
լոնդոնի-լոնդոնի
 
 
լոնդոնում-լոնդոնում
 
 
լոուն-լոուն
 
 
լոս-լոս
 
 
լոսանջելեսյան-լոսանջելեսեան
 
 
լուծարումից-լուծարումից
 
 
լույս-լոյս
 
 
լուսաբանմամբ-լուսաբանմամբ
 
 
լուսաբանվում-լուսաբանւում
 
 
լուսնային-լուսնային
 
 
լուրը-լուրը
 
 
լուրի-լուրի
 
 
լուրից-լուրից
 
 
լուրջ-լուրջ
 
 
լսարանը-լսարանը
 
 
լսարանի-լսարանի
 
 
լսել-լսել
 
 
լսում-լսում
 
 
լրագրող-լրագրող
 
 
լրագրողների-լրագրողների
 
 
լրացուցիչ-լրացուցիչ
 
 
լքել-լքել
 
 
լքում-լքում
 
 
խ-խ
 
 
խալիֆան-խալիֆան
 
 
խաղեր-խաղեր
 
 
խաճախ-խաճախ
 
 
խիստ-խիստ
 
 
խմբ-խմբ
 
 
խմբագրել-խմբագրել
 
 
խմբերի-խմբերի
 
 
խմբի-խմբի
 
 
խմբին-խմբին
 
 
խնամակալ-խնամակալ
 
 
խնամակալությունը-խնամակալութիւնը
 
 
խնամել-խնամել
 
 
խնդրեց-խնդրեց
 
 
խնդրում-խնդրում
 
 
խնջույքին-խնջոյքին
 
 
խոնարհումն-խոնարհումն
 
 
խոսել-խօսել
 
 
խոստովանել-խոստովանել
 
 
խոստովանեց-խոստովանեց
 
 
խոստովանիչ-խոստովանիչ
 
 
խոստումնալից-խոստումնալից
 
 
խոսքերի-խօսքերի
 
 
խոսքերին-խօսքերին
 
 
խոսքը-խօսքը
 
 
խորեոգաֆիան-խորէոգաֆիան
 
 
խորեոգրաֆացված-խորէոգրաֆացուած
 
 
խորեոգրաֆիա-խորէոգրաֆիայ
 
 
խորեոգրաֆիայի-խորէոգրաֆիայի
 
 
խորեոգրաֆներն-խորէոգրաֆներն
 
 
խորհուրդ-խորհուրդ
 
 
խորհրդի-խորհրդի
 
 
խումբ-խումբ
 
 
խումբը-խումբը
 
 
խտրականությանը-խտրականութեանը
 
 
խտրականությունը-խտրականութիւնը
 
 
խրտվիլակ-խրտուիլակ
 
 
խցանումներ-խցանումներ
 
 
ծագեց-ծագեց
 
 
ծախսվեց-ծախսուեց
 
 
ծածանվող-ծածանուող
 
 
ծանոթանում-ծանօթանում
 
 
ծանոթացել-ծանօթացել
 
 
ծանոթները-ծանօթները
 
 
ծառայել-ծառայել
 
 
ծառայություննները-ծառայութիւննները
 
 
ծառուղում-ծառուղում
 
 
ծափահարում-ծափահարում
 
 
ծեծում-ծեծում
 
 
ծիծաղը-ծիծաղը
 
 
ծիծաղից-ծիծաղից
 
 
ծիծաղում-ծիծաղում
 
 
ծն-ծն
 
 
ծնե-ծնէ
 
 
ծնննդյան-ծնննդեան
 
 
ծնողների-ծնողների
 
 
ծնունդներ-ծնունդներ
 
 
ծնված-ծնուած
 
 
ծնվել-ծնուել
 
 
ծնվեց-ծնուեց
 
 
ծոպավոր-ծոպաւոր
 
 
ծրագրում-ծրագրում
 
 
կա-կայ
 
 
կադր-կադր
 
 
կազմակերպիչները-կազմակերպիչները
 
 
կազմակերպող-կազմակերպող
 
 
կազմակերպումից-կազմակերպումից
 
 
կազմակերպված-կազմակերպուած
 
 
կազմակերպվեց-կազմակերպուեց
 
 
կազմակերպվող-կազմակերպուող
 
 
կազմել-կազմել
 
 
կազմեց-կազմեց
 
 
կազմեցին-կազմեցին
 
 
կազմմանը-կազմմանը
 
 
կազմում-կազմում
 
 
կազմված-կազմուած
 
 
կալիֆորնիա-կ'ալիֆորնիայ
 
 
կալիֆորնիական-կալիֆորնիական
 
 
կալիֆորնիայում-կալիֆորնիայում
 
 
կալկինը-կալկինը
 
 
կախված-կախուած
 
 
կամ-կամ
 
 
կայացած-կայացած
 
 
կայացավ-կայացաւ
 
 
կայացվեց-կայացուեց
 
 
կայք-կայք
 
 
կայքերը-կայքերը
 
 
կայքերում-կայքերում
 
 
կայքը-կայքը
 
 
կայքում-կայքում
 
 
կան-կան
 
 
կանգնած-կանգնած
 
 
կանգնելուց-կանգնելուց
 
 
կանգնեցրել-կանգնեցրել
 
 
կանզաս-կ'անզաս
 
 
կանի-կ'անի
 
 
կանխատեսումները-կանխատեսումները
 
 
կանոնի-կանոնի
 
 
կանչը-կանչը
 
 
կանցկացնի-կ'անցկացնի
 
 
կաշվե-կաշուէ
 
 
կաշվից-կաշուից
 
 
կապած-կապած
 
 
կապակցությամբ-կապակցութեամբ
 
 
կապիտալ-կապիտալ
 
 
կապիտան-կապիտան
 
 
կապված-կապուած
 
 
կապվել-կապուել
 
 
կառավարման-կառավարման
 
 
կառլոս-կառլոս
 
 
կաս-կաս
 
 
կավելացվեն-կ'աւելացուեն
 
 
կատալոգը-կատալոգը
 
 
կատալոգի-կատալոգի
 
 
կատակներն-կատակներն
 
 
կատարել-կատարել
 
 
կատարելով-կատարելով
 
 
կատարեց-կատարեց
 
 
կատարեցին-կատարեցին
 
 
կատարման-կատարման
 
 
կատարմանը-կատարմանը
 
 
կատարող-կատարող
 
 
կատարողի-կատարողի
 
 
կատարողների-կատարողների
 
 
կատարում-կատարում
 
 
կատարումը-կատարումը
 
 
կատարումներ-կատարումնէր
 
 
կատարումներից-կատարումներից
 
 
կատարումներով-կատարումներով
 
 
կատարվեց-կատարուեց
 
 
կատեգորիաներ-կ'ատեգորիանէր
 
 
կատրին-կատրին
 
 
կատրինա-կ'ատրինայ
 
 
կար-կար
 
 
կարգ-կարգ
 
 
կարգապահության-կարգապահութեան
 
 
կարգով-կարգով
 
 
կարդալ-կարդալ
 
 
կարդաց-կարդաց
 
 
կարերայից-կարերայից
 
 
կարիերայի-կարիերայի
 
 
կարիերան-կարիերան
 
 
կարլո-կարլոյ
 
 
կարծես-կարծես
 
 
կարծիք-կարծիք
 
 
կարծիքին-կարծիքին
 
 
կարծում-կարծում
 
 
կարկառուն-կարկառուն
 
 
կարճ-կարճ
 
 
կարճամետրաժ-կարճամետրաժ
 
 
կարմիր-կարմիր
 
 
կարոլինա-կ'արոլինայ
 
 
կարող-կարող
 
 
կարողության-կարողութեան
 
 
կարողությունը-կարողութիւնը
 
 
կարուսելներից-կարուսելներից
 
 
կարսոնի-կարսոնի
 
 
կացնում-կացնում
 
 
կացվել-կացուել
 
 
կացվում-կացւում
 
 
կբաժանվի-կը բաժանուի
 
 
կբարելավեր-կը բարելաւէր
 
 
կգլխավորի-կգլխաւորի
 
 
կդառնա-կը դառնայ
 
 
կդիտարկի-կդիտարկի
 
 
կեյտի-կեյտի
 
 
կենդանի-կենդանի
 
 
կենդանիների-կենդանիների
 
 
կենտրոնական-կենտրոնական
 
 
կեսերին-կէսերին
 
 
կզբաղեցնեն-կը զբաղեցնեն
 
 
կթողարկի-կթողարկի
 
 
կիթառ-կիթառ
 
 
կին-կին
 
 
կինը-կինը
 
 
կինն-կինն
 
 
կիսամերկ-կիսամերկ
 
 
կլինեն-կը լինեն
 
 
կկատարեմ-կը կատարեմ
 
 
կկատարի-կը կատարի
 
 
կհայտարարի-կյայտարարի
 
 
կհանդիպենք-կը հանդիպենք
 
 
կղբաղեցնի-կը ղբաղեցնի
 
 
կղզիներում-կղզիներում
 
 
կմնա-կը մնայ
 
 
կմնար-կը մնար
 
 
կյանք-կեանք
 
 
կյանքը-կեանքը
 
 
կյանքից-կեանքից
 
 
կներառեն-կը ներառեն
 
 
կնոջ-կնոջ
 
 
կնքել-կնքել
 
 
կնքեց-կնքեց
 
 
կնքեցին-կնքեցին
 
 
կնքում-կնքում
 
 
կշարունակի-կշարունակի
 
 
կոզմից-կոզմից
 
 
կոլաի-կոլաի
 
 
կոլեկտիվի-կոլեկտիւի
 
 
կոլեկցիոներների-կոլեկցիոներների
 
 
կողմից-կողմից
 
 
կոմերցիոն-կոմերցիոն
 
 
կոմից-կոմից
 
 
կոնգրեսի-կոնգրէսի
 
 
կոշիկներ-կ'օշիկնէր
 
 
կոչումը-կոչումը
 
 
կոչումներին-կոչումներին
 
 
կոչվել-կոչուել
 
 
կոչվեց-կոչուեց
 
 
կոչվում-կոչւում
 
 
կոպպոլա-կ'ոպպոլայ
 
 
կուռքն-կուռքն
 
 
կուրծքով-կուրծքով
 
 
կոքսը-կոքսը
 
 
կպահպանի-կը պահպանի
 
 
կպահպանվի-կը պահպանուի
 
 
կպարգ-կպարգ
 
 
կտա-կը տայ
 
 
կտակը-կտակը
 
 
կտակի-կտակի
 
 
կտակում-կտակում
 
 
կտեսնվենք-կը տեսնուենք
 
 
կտրուկ-կտրուկ
 
 
կրած-կրած
 
 
կրամեր-կրամէր
 
 
կրել-կրել
 
 
կրելով-կրելով
 
 
կրծքավանդակին-կրծքավանդակին
 
 
կրկին-կրկին
 
 
կրկնակի-կրկնակի
 
 
կրկնել-կրկնել
 
 
կրկնուսույց-կրկնուսոյց
 
 
կրկնօրինակում-կրկնօրինակում
 
 
կրում-կրում
 
 
կրունկներ-կրունկնէր
 
 
կրտսերը-կրտսերը
 
 
հագած-հագած
 
 
հագել-հագել
 
 
հագնելով-հագնելով
 
 
հագուստի-հագուստի
 
 
հադսոնը-հադսոնը
 
 
հազար-հազար
 
 
հազարամյակի-հազարամեակի
 
 
հաղթանակը-յաղթանակը
 
 
հաղթանակներ-յաղթանակներ
 
 
հաղթանակների-յաղթանակների
 
 
հաղթեց-յաղթեց
 
 
հաղթող-յաղթող
 
 
հաղթողներ-յաղթողներ
 
 
հաղթում-յաղթում
 
 
հաղորդեց-հաղորդեց
 
 
հաղորդման-հաղորդման
 
 
հաճախ-յաճախ
 
 
հաճախելիության-յաճախելիութեան
 
 
հաճախորդները-յաճախորդները
 
 
համագործակցել-համագործակցել
 
 
համագործակցելու-համագործակցելու
 
 
համագործակցության-համագործակցութեան
 
 
համագործակցությունը-համագործակցութիւնը
 
 
համադ-համադ
 
 
համալսարանի-համալսարանի
 
 
համակարգ-համակարգ
 
 
համակարգավորողը-համակարգաւորողը
 
 
համակարգչային-համակարգչային
 
 
համաձայն-համաձայն
 
 
համաձայնվեց-համաձայնուեց
 
 
համանուն-համանուն
 
 
համաշխարհային-համաշխարհային
 
 
համապրոդյուսերն-համապրոդիւսերն
 
 
համասեփականատեր-համասեփականատէր
 
 
համատարած-համատարած
 
 
համատեղ-համատեղ
 
 
համար-համար
 
 
համարը-համարը
 
 
համարում-համարում
 
 
համարվել-համարուել
 
 
համարվում-համարւում
 
 
համացանցային-համացանցային
 
 
համացանցում-համացանցում
 
 
համեմատաբար-համեմատաբար
 
 
համեմատեն-համեմատեն
 
 
համեստ-համեստ
 
 
համերգ-համերգ
 
 
համերգային-համերգային
 
 
համերգասրահը-համերգասրահը
 
 
համերգասրահում-համերգասրահում
 
 
համերգը-համերգը
 
 
համերգի-համերգի
 
 
համերգին-համերգին
 
 
համերգներ-համերգներ
 
 
համերգները-համերգները
 
 
համերգների-համերգների
 
 
համերգներին-համերգներին
 
 
համերգով-համերգով
 
 
հայ-հայ
 
 
հայացքը-հայեացքը
 
 
հայկական-հայկական
 
 
հայտարարեց-յայտարարեց
 
 
հայտարարեցին-յայտարարեցին
 
 
հայտարարություն-յայտարարութիւն
 
 
հայտի-յայտի
 
 
հայտնաբերել-յայտնաբերել
 
 
հայտնաբերվել-յայտնաբերուել
 
 
հայտնել-յայտնել
 
 
հայտնեց-յայտնեց
 
 
հայտնեցին-յայտնեցին
 
 
հայտնի-յայտնի
 
 
հայտնվել-յայտնուել
 
 
հայտնվեց-յայտնուեց
 
 
հայտվելը-յայտուելը
 
 
հայտվեցին-յայտուեցին
 
 
հայտվում-յայտւում
 
 
հայր-հայր
 
 
հայրական-հայրական
 
 
հայրը-հայրը
 
 
հայց-հայց
 
 
հանգեցրեց-յանգեցրեց
 
 
հանդես-հանդէս
 
 
հանդերձանքներին-հանդերձանքներին
 
 
հանդիսանում-հանդիսանում
 
 
հանդիսատես-հանդիսատես
 
 
հանդիսատեսը-հանդիսատեսը
 
 
հանդիսատեսի-հանդիսատեսի
 
 
հանդիսացավ-հանդիսացաւ
 
 
հանդիսացող-հանդիսացող
 
 
հանել-հանել
 
 
հանեց-հանեց
 
 
հանձնման-յանձնման
 
 
հանձնում-յանձնում
 
 
հանձնվում-յանձնւում
 
 
հանճար-հանճար
 
 
հանվեց-հանուեց
 
 
հանվեցին-հանուեցին
 
 
հանրագիտարանից-հանրագիտարանից
 
 
հանրաճանաչ-հանրաճանաչ
 
 
հանրության-հանրութեան
 
 
հանցագործություն-յանցագործութիւն
 
 
հաշիվ-հաշիւ
 
 
հաշիվների-հաշիւների
 
 
հաշվի-հաշուի
 
 
հաջող-յաջող
 
 
հաջողությանը-յաջողութեանը
 
 
հաջողություն-յաջողութիւն
 
 
հաջողությունները-յաջողութիւնները
 
 
հաջողությունների-յաջողութիւնների
 
 
հաջողվեց-յաջողուեց
 
 
հաջորդ-յաջորդ
 
 
հասած-հասած
 
 
հասակից-հասակից
 
 
հասակում-հասակում
 
 
հասան-հասան
 
 
հասավ-հասաւ
 
 
հասարակական-հասարակական
 
 
հասել-հասել
 
 
հասկանան-հասկանան
 
 
հասկացա-հասկացայ
 
 
հասնելով-հասնելով
 
 
հասնում-հասնում
 
 
հասուն-հասուն
 
 
հաստ-հաստ
 
 
հաստատում-հաստատում
 
 
հաստատումը-հաստատումը
 
 
հասցեին-հասցէին
 
 
հասցնելը-հասցնելը
 
 
հասցվել-հասցուել
 
 
հավաքածու-հաւաքածու
 
 
հավաքածուի-հաւաքածուի
 
 
հավաքածուներ-հաւաքածուներ
 
 
հավաքականը-հաւաքականը
 
 
հավաքեց-հաւաքեց
 
 
հավելյալ-յաւելեալ
 
 
հավիտյան-յաւիտեան
 
 
հատ-հատ
 
 
հատկապես-յատկապէս
 
 
հատուկ-յատուկ
 
 
հատչերի-հատչերի
 
 
հարաբերության-յարաբերութեան
 
 
հարազատները-հարազատները
 
 
հարավային-հարաւային
 
 
հարբածության-հարբածութեան
 
 
հարբեցրել-հարբեցրել
 
 
հարգում-յարգում
 
 
հարիր-հարիր
 
 
հարկ-հարկ
 
 
հարյուր-հարիւր
 
 
հարվածային-հարուածային
 
 
հարց-հարց
 
 
հարցազրույցի-հարցազրոյցի
 
 
հարցազրույցներից-հարցազրոյցներից
 
 
հարցազրույցում-հարցազրոյցում
 
 
հարցերը-հարցերը
 
 
հարցերին-հարցերին
 
 
հարցերում-հարցերում
 
 
հարցին-հարցին
 
 
հարցում-հարցում
 
 
հեղինակային-հեղինակային
 
 
հեղինակը-հեղինակը
 
 
հեղինակներն-հեղինակներն
 
 
հենց-հէնց
 
 
հեռարձակմամբ-հեռարձակմամբ
 
 
հեռարձակման-հեռարձակման
 
 
հեռարձակում-հեռարձակում
 
 
հեռարձակվող-հեռարձակուող
 
 
հեռացավ-հեռացաւ
 
 
հեռուստաալիքը-հեռուստաալիքը
 
 
հեռուստաալիքով-հեռուստաալիքով
 
 
հեռուստադեբյուտը-հեռուստադեբիւտը
 
 
հեռուստադեբյուտի-հեռուստադեբիւտի
 
 
հեռուստատեսությունը-հեռուստատեսութիւնը
 
 
հեռուստացույցը-հեռուստացոյցը
 
 
հեռուստացույցով-հեռուստացոյցով
 
 
հետ-հետ
 
 
հետագա-յետագայ
 
 
հետագայում-յետագայում
 
 
հետախուզեց-հետախուզեց
 
 
հետաձգվել-յետաձգուել
 
 
հետաքննության-հետաքննութեան
 
 
հետաքրքրություն-հետաքրքրութիւն
 
 
հետո-յետոյ
 
 
հետևյալ-հետեւեալ
 
 
հերթին-հերթին
 
 
հերթով-հերթով
 
 
հերոսի-հերոսի
 
 
հէտագայում-հէտագայում
 
 
հիթ-հիթ
 
 
հիթեր-հիթեր
 
 
հիթերի-հիթերի
 
 
հիթը-հիթը
 
 
հիլթոն-հիլթոն
 
 
հիլլզում-հիլլզում
 
 
հիլլը-հիլլը
 
 
հիմա-հիմա
 
 
հիման-հիման
 
 
հիմնադիր-հիմնադիր
 
 
հիմնադրամ-հիմնադրամ
 
 
հիմնադրամը-հիմնադրամը
 
 
հիմնադրամի-հիմնադրամի
 
 
հիմնադրեց-հիմնադրեց
 
 
հիմնադրվել-հիմնադրուել
 
 
հիմնական-հիմնական
 
 
հիմնականն-հիմնականն
 
 
հիմնականում-հիմնականում
 
 
հիմնում-հիմնում
 
 
հիմնվելով-հիմնուելով
 
 
հին-հին
 
 
հիշատակի-յիշատակի
 
 
հիշատակվում-յիշատակւում
 
 
հիշել-յիշել
 
 
հիշեցումն-յիշեցումն
 
 
հիվանդ-հիւանդ
 
 
հիվանդանոցներում-հիւանդանոցներում
 
 
հիվանդությամբ-հիւանդութեամբ
 
 
հիվանդությունը-հիւանդութիւնը
 
 
հղումներ-յղումներ
 
 
հյուին-հիւին
 
 
հյուսիսային-հիւսիսային
 
 
հնավորություն-հնաւորութիւն
 
 
հնարավոր-հնարաւոր
 
 
հնարավորություն-հնարաւորութիւն
 
 
հնարավորությունները-հնարաւորութիւնները
 
 
հնդկական-հնդկական
 
 
հներին-հներին
 
 
հնչեցնել-հնչեցնել
 
 
հնչեցնում-հնչեցնում
 
 
հնչում-հնչում
 
 
հոգիներ-հոգիներ
 
 
հոդված-յօդուած
 
 
հոդվածում-յօդուածում
 
 
հոլիվուդյան-հոլիւոՂդեան
 
 
հոլլիվուդյան-հոլլիւուդեան
 
 
հոլովակ-հոլովակ
 
 
հոլովակը-հոլովակը
 
 
հոլովակն-հոլովակն
 
 
հոլովակում-հոլովակում
 
 
հոկտեմբերի-հոկտեմբերի
 
 
հոկտեմբերին-հոկտեմբերին
 
 
հովանի-հովանի
 
 
հովանոց-հովանոց
 
 
հոր-հոր
 
 
հորդորեց-յորդորեց
 
 
հորը-հորը
 
 
հորիզոնական-հորիզոնական
 
 
հորիզոնականը-հորիզոնականը
 
 
հորիզոնականի-հորիզոնականի
 
 
հորիզոնականին-հորիզոնականին
 
 
հորիզոնականից-հորիզոնականից
 
 
հորիզոնականներ-հորիզոնականներ
 
 
հորիզոնականներին-հորիզոնականներին
 
 
հորիզոնականում-հորիզոնականում
 
 
հուզվեցին-յուզուեցին
 
 
հուլիսի-յուլիսի
 
 
հուլիսին-յուլիսին
 
 
հուղարկավորությանը-յուղարկաւորութեանը
 
 
հույժ-յոյժ
 
 
հունիսի-յունիսի
 
 
հունիսին-յունիսին
 
 
հունվարի-յունուարի
 
 
հունվարին-յունուարին
 
 
հուսահատված-յուսահատուած
 
 
հպվում-հպւում
 
 
հռչակ-հռչակ
 
 
հսկողության-հսկողութեան
 
 
հրաժարվեց-հրաժարուեց
 
 
հրաժեշտի-հրաժեշտի
 
 
հրաժետ-հրաժետ
 
 
հրապարակային-հրապարակային
 
 
հրապարակվում-հրապարակւում
 
 
հրավառություն-հրավառութիւն
 
 
հրավեր-հրաւէր
 
 
հրավերով-հրաւէրով
 
 
հրավիրել-հրաւիրել
 
 
հրավիրում-հրաւիրում
 
 
հրավիրված-հրաւիրուած
 
 
հրեշների-հրէշների
 
 
ձ-ձ
 
 
ձայանագրման-ձայանագրման
 
 
ձայնագման-ձայնագման
 
 
ձայնագրած-ձայնագրած
 
 
ձայնագրել-ձայնագրել
 
 
ձայնագրեց-ձայնագրեց
 
 
ձայնագրման-ձայնագրման
 
 
ձայնագրմանը-ձայնագրմանը
 
 
ձայնագրող-ձայնագրող
 
 
ձայնագրություն-ձայնագրութիւն
 
 
ձայնագրությունը-ձայնագրութիւնը
 
 
ձայնագրությունն-ձայնագրութիւնն
 
 
ձայնագրություններ-ձայնագրութիւններ
 
 
ձայնագրությունները-ձայնագրութիւնները
 
 
ձայնագրությունների-ձայնագրութիւնների
 
 
ձայնագրություններով-ձայնագրութիւններով
 
 
ձայնագրում-ձայնագրում
 
 
ձայնագրված-ձայնագրուած
 
 
ձայնագրվեց-ձայնագրուեց
 
 
ձայնային-ձայնային
 
 
ձայնասկավառակը-ձայնասկաւառակը
 
 
ձայներ-ձայներ
 
 
ձայները-ձայները
 
 
ձայնը-ձայնը
 
 
ձեզ-ձեզ
 
 
ձեռանաշարժությամբ-ձեռանաշարժութեամբ
 
 
ձեռնաշարժության-ձեռնաշարժութեան
 
 
ձեռնարկություն-ձեռնարկութիւն
 
 
ձեռնեցնորով-ձեռնեցնորով
 
 
ձեռնոցը-ձեռնոցը
 
 
ձեռնոցներ-ձեռնոցնէր
 
 
ձեռք-ձեռք
 
 
ձեռքերը-ձեռքերը
 
 
ձեռքը-ձեռքը
 
 
ձեր-ձեր
 
 
ձերբակալեցին-ձերբակալեցին
 
 
ձիահ-ձիահ
 
 
ձմերուկ-ձմերուկ
 
 
ձմռանը-ձմռանը
 
 
ճակատը-ճակատը
 
 
ճամփորդ-ճամփորդ
 
 
ճանաչեցին-ճանաչեցին
 
 
ճանաչում-ճանաչում
 
 
ճանաչված-ճանաչուած
 
 
ճանաչվել-ճանաչուել
 
 
ճանաչվեց-ճանաչուեց
 
 
ճանաչվեցին-ճանաչուեցին
 
 
ճանապարհելը-ճանապարհելը
 
 
ճանկեց-ճանկեց
 
 
ճանկում-ճանկում
 
 
ճարմանդով-ճարմանդով
 
 
ճիշտ-ճիշտ
 
 
ճիչ-ճիչ
 
 
ճնշման-ճնշման
 
 
մ-մ
 
 
մադոննան-մադոննան
 
 
մաեստրո-մաեստրոյ
 
 
մաթաուն-մաթաուն
 
 
մակապղծության-մակապղծութեան
 
 
մակարդակը-մակարդակը
 
 
մակարդակով-մակարդակով
 
 
մահարձան-մահարձան
 
 
մահացավ-մահացաւ
 
 
մահացել-մահացել
 
 
մահեր-մահէր
 
 
մահը-մահը
 
 
մահից-մահից
 
 
մահվան-մահուան
 
 
մահվանից-մահուանից
 
 
մամլո-մամլոյ
 
 
մամուլը-մամուլը
 
 
մամուլի-մամուլի
 
 
մամուլում-մամուլում
 
 
մայա-մայա
 
 
մայամի-մայամի
 
 
մայիս-մայիս
 
 
մայիսի-մայիսի
 
 
մայոր-մայոր
 
 
մայրն-մայրն
 
 
մայքլ-մայքլ
 
 
մայքլը-մայքլը
 
 
մայքլի-մայքլի
 
 
մայքլին-մայքլին
 
 
մայքլն-մայքլն
 
 
մանժետների-մանժետների
 
 
մանկապղծության-մանկապղծութեան
 
 
մանկության-մանկութեան
 
 
մանկությունը-մանկութիւնը
 
 
մանկուց-մանկուց
 
 
մանուկ-մանուկ
 
 
մանրակրկիտ-մանրակրկիտ
 
 
մանրամասն-մանրամասն
 
 
մանրամասնությունների-մանրամասնութիւնների
 
 
մաշկը-մաշկը
 
 
մաշկի-մաշկի
 
 
մաս-մաս
 
 
մասը-մասը
 
 
մասին-մասին
 
 
մասն-մասն
 
 
մասնագիտություն-մասնագիտութիւն
 
 
մասնակցել-մասնակցել
 
 
մասնակցությամբ-մասնակցութեամբ
 
 
մասնակցում-մասնակցում
 
 
մասնաճյուղը-մասնաճիւղը
 
 
մասսայականացրեց-մասսայականացրեց
 
 
մաստեր-մաստեր
 
 
մատուցելով-մատուցելով
 
 
մարդ-մարդ
 
 
մարդասեր-մարդասէր
 
 
մարդիկ-մարդիկ
 
 
մարդկանց-մարդկանց
 
 
մարդկության-մարդկութեան
 
 
մարդու-մարդու
 
 
մարզադաշտում-մարզադաշտում
 
 
մարթին-մարթին
 
 
մարիա-մարիայ
 
 
մարիյա-մարիյայ
 
 
մարիտի-մարիտի
 
 
մարլոն-մարլոն
 
 
մարլոնը-մարլոնը
 
 
մարկ-մարկ
 
 
մարվին-մարուին
 
 
մարտի-մարտի
 
 
մարտին-մարտին
 
 
մարտինիշն-մարտինիշն
 
 
մաքալեյ-մաքալեյ
 
 
մաքյլին-մաքյլին
 
 
մաքքարթնիի-մաքքարթնիի
 
 
մաքքարթնին-մաքքարթնին
 
 
մեգասթար-մէգասթար
 
 
մեդիաֆայլեր-մեդիաֆայլեր
 
 
մեդիսոն-մեդիսոն
 
 
մեդվեդեվը-մեդուեդեւը
 
 
մեծ-մեծ
 
 
մեծագույն-մեծագոյն
 
 
մեծամասնության-մեծամասնութեան
 
 
մեծամասնությունը-մեծամասնութիւնը
 
 
մեկ-մէկ
 
 
մեկը-մէկը
 
 
մեկընդմիշտ-մէկընդմիշտ
 
 
մեկի-մէկի
 
 
մեկին-մէկին
 
 
մեկն-մէկն
 
 
մեկնաբանությունների-մեկնաբանութիւնների
 
 
մեկնարկել-մեկնարկել
 
 
մեկնարկեց-մեկնարկեց
 
 
մեկնարկում-մեկնարկում
 
 
մեկնեց-մեկնեց
 
 
մեղադրանք-մեղադրանք
 
 
մեղադրանքի-մեղադրանքի
 
 
մեղադրելով-մեղադրելով
 
 
մեղադրեցին-մեղադրեցին
 
 
մեղադրողը-մեղադրողը
 
 
մեղադրում-մեղադրում
 
 
մեղադրվել-մեղադրուել
 
 
մեղադրվեց-մեղադրուեց
 
 
մեմորիալ-մեմորիալ
 
 
մեյք-մեյք
 
 
մենակատար-մենակատար
 
 
մենության-մենութեան
 
 
մենք-մենք
 
 
մեջ-մէջ
 
 
մեր-մեր
 
 
մերի-մերի
 
 
մերլին-մերլին
 
 
մերկ-մերկ
 
 
մերկացավ-մերկացաւ
 
 
մերֆին-մերֆին
 
 
մեքենան-մեքենան
 
 
մի-մի
 
 
միաժամանակ-միաժամանակ
 
 
միակ-միակ
 
 
միայն-միայն
 
 
միանգամից-միանգամից
 
 
միասին-միասին
 
 
միավ-միաւ
 
 
միացան-միացան
 
 
միացավ-միացաւ
 
 
միզզելի-միզզելի
 
 
միլիարդ-միլիարդ
 
 
միլիոն-միլիոն
 
 
միլիոնավոր-միլիոնաւոր
 
 
միլիոնի-միլիոնի
 
 
միլիոնից-միլիոնից
 
 
մինչ-մինչ
 
 
միջ-միջ
 
 
միջազգային-միջազգային
 
 
միջավայրի-միջավայրի
 
 
միջավայրում-միջավայրում
 
 
միջնորդի-միջնորդի
 
 
միջոց-միջոց
 
 
միսս-միսս
 
 
միֆ-միֆ
 
 
մլն-մլն
 
 
մյուզիքլում-միւզիքլում
 
 
մնա-մնա
 
 
մնաց-մնաց
 
 
մնացած-մնացած
 
 
մնացել-մնացել
 
 
մնում-մնում
 
 
մշակութային-մշակութային
 
 
մշակութի-մշակութի
 
 
մշակույթում-մշակոյթում
 
 
մշակված-մշակուած
 
 
մոբիլում-մոբիլում
 
 
մոդել-մոդել
 
 
մոթաունի-մոթաունի
 
 
մոլի-մոլի
 
 
մոկասինների-մոկասինների
 
 
մոնակոյում-մոնակոյում
 
 
մոնտե-մոնտէ
 
 
մոնրոյի-մոնրոյի
 
 
մոտ-մօտ
 
 
մոտակա-մօտակայ
 
 
մոր-մոր
 
 
մորը-մօրը
 
 
մտած-մտած
 
 
մտան-մտան
 
 
մտավ-մտաւ
 
 
մտել-մտել
 
 
մտնել-մտնել
 
 
մտնում-մտնում
 
 
մրայա-մրայայ
 
 
մրցանակ-մրցանակ
 
 
մրցանակաբաշխության-մրցանակաբաշխութեան
 
 
մրցանակաբաշխությանը-մրցանակաբաշխութեանը
 
 
մրցանակաբաշխություն-մրցանակաբաշխութիւն
 
 
մրցանակաբաշխությունների-մրցանակաբաշխութիւնների
 
 
մրցանակբաշխության-մրցանակբաշխութեան
 
 
մրցանակը-մրցանակը
 
 
մրցանակի-մրցանակի
 
 
մրցանակներ-մրցանակներ
 
 
մրցանակները-մրցանակները
 
 
մրցանակների-մրցանակների
 
 
մրցանակով-մրցանակով
 
 
մրցույթի-մրցոյթի
 
 
մրցույթին-մրցոյթին
 
 
մրցույթում-մրցոյթում
 
 
յալ-եալ
 
 
յակում-եակում
 
 
յի-յի
 
 
յորք-եօրք
 
 
յորքի-եօրքի
 
 
յորքյան-եօրքեան
 
 
յորքում-եօրքում
 
 
յութլին-իւթլին
 
 
յուրահատուկ-իւրայատուկ
 
 
յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր
 
 
յուրօրինակություն-իւրօրինակութիւն
 
 
ն-ն
 
 
նա-նա
 
 
նախագահ-նախագահ
 
 
նախագծին-նախագծին
 
 
նախապատրաստեն-նախապատրաստեն
 
 
նախատեսված-նախատեսուած
 
 
նախատեսվում-նախատեսւում
 
 
նախատիպ-նախատիպ
 
 
նախընտրական-նախընտրական
 
 
նախընտրեց-նախընտրեց
 
 
նախկին-նախկին
 
 
նախկինում-նախկինում
 
 
նախնական-նախնական
 
 
նախորդ-նախորդ
 
 
նախորդեց-նախորդեց
 
 
նախորդում-նախորդում
 
 
նահանգներում-նահանգներում
 
 
նամականիշեր-նամականիշեր
 
 
նամականիշերի-նամականիշերի
 
 
նայել-նայել
 
 
նայեմ-նայեմ
 
 
նաոմի-նաոմի
 
 
նավարկություն-նաւարկութիւն
 
 
նավիգացիոն-նաւիգացիոն
 
 
նաց-նաց
 
 
նաև-նաեւ
 
 
նելսոն-նելսոն
 
 
նեյբերի-նեյբերի
 
 
նեշվիլլում-նեշուիլլում
 
 
նեվերլենդում-նեւերլենդում
 
 
նետել-նետել
 
 
նետեց-նետեց
 
 
նետվել-նետուել
 
 
ներ-նէր
 
 
ներառեց-ներառեց
 
 
ներառում-ներառում
 
 
ներառվել-ներառուել
 
 
ներառվեցին-ներառուեցին
 
 
ներարկում-ներարկում
 
 
ներդնել-ներդնել
 
 
ներդրումը-ներդրումը
 
 
ները-ները
 
 
ների-ների
 
 
ներին-ներին
 
 
ներխուժեց-ներխուժեց
 
 
ներխուժեցին-ներխուժեցին
 
 
ներկա-ներկայ
 
 
ներկայանալ-ներկայանալ
 
 
ներկայացել-ներկայացել
 
 
ներկայացնել-ներկայացնել
 
 
ներկայացնում-ներկայացնում
 
 
ներկայացումների-ներկայացումների
 
 
ներկայացուցիչներն-ներկայացուցիչներն
 
 
ներկայացված-ներկայացուած
 
 
ներկայացվեց-ներկայացուեց
 
 
ներկայացրեց-ներկայացրեց
 
 
ներկայացրին-ներկայացրին
 
 
ներկայության-ներկայութեան
 
 
ներկան-ներկան
 
 
ներշնչանքի-ներշնչանքի
 
 
ներողություն-ներողութիւն
 
 
ներս-ներս
 
 
ներքո-ներքոյ
 
 
նկատել-նկատել
 
 
նկատելի-նկատելի
 
 
նկատի-նկատի
 
 
նկատմամբ-նկատմամբ
 
 
նկարագրեց-նկարագրեց
 
 
նկարագրություն-նկարագրութիւն
 
 
նկարագրում-նկարագրում
 
 
նկարագրվում-նկարագրւում
 
 
նկարահանած-նկարահանած
 
 
նկարահանումների-նկարահանումների
 
 
նկարահանված-նկարահանուած
 
 
նկարահանվել-նկարահանուել
 
 
նկարահանվելու-նկարահանուելու
 
 
նկարահանվեր-նկարահանուէր
 
 
նկարահանվեց-նկարահանուեց
 
 
նկարահանվում-նկարահանւում
 
 
նկարը-նկարը
 
 
նկրահանվել-նկրահանուել
 
 
նման-նման
 
 
նմանատիպ-նմանատիպ
 
 
նմանություններ-նմանութիւններ
 
 
նյու-նիւ
 
 
նյութեր-նյութեր
 
 
նյութերը-նիւթերը
 
 
նյութերի-նիւթերի
 
 
ններին-ններին
 
 
ննջասենյակից-ննջասենեակից
 
 
նշաձողը-նշաձողը
 
 
նշանակում-նշանակում
 
 
նշանակվում-նշանակւում
 
 
նշել-նշել
 
 
նշելով-նշելով
 
 
նշված-նշուած
 
 
նշվում-նշւում
 
 
նոմինացիայում-նոմինացիայում
 
 
նոմինացվել-նոմինացուել
 
 
նոյեմբերի-նոյեմբերի
 
 
նոյեմբերին-նոյեմբերին
 
 
նոր-նոր
 
 
նորա-նորա
 
 
նորաձ-նորաձ
 
 
նորարական-նորարական
 
 
նորից-նորից
 
 
նորությունների-նորութիւնների
 
 
նույնիսկ-նոյնիսկ
 
 
նույնպես-նոյնպէս
 
 
նպաստել-նպաստել
 
 
նպաստեց-նպաստեց
 
 
նպատակահարմարությունը-նպատակայարմարութիւնը
 
 
նպատակն-նպատակն
 
 
նպատակով-նպատակով
 
 
նստած-նստած
 
 
նստում-նստում
 
 
նվազել-նուազել
 
 
նվաճումների-նուաճումների
 
 
նվիրված-նուիրուած
 
 
նրա-նրա
 
 
նրան-նրան
 
 
նրանից-նրանից
 
 
նրանց-նրանց
 
 
նրանք-նրանք
 
 
շաբաթ-շաբաթ
 
 
շաբաթների-շաբաթների
 
 
շաբաթներից-շաբաթներից
 
 
շաբաթվա-շաբաթուայ
 
 
շալվարներ-շալուարներ
 
 
շալվարները-շալուարները
 
 
շակիռա-շակիռայ
 
 
շակպիկ-շակպիկ
 
 
շահելով-շահելով
 
 
շահեց-շահեց
 
 
շահին-շահին
 
 
շապիկ-շապիկ
 
 
շապիկին-շապիկին
 
 
շատ-շատ
 
 
շատերը-շատերը
 
 
շարժման-շարժման
 
 
շարժումներ-շարժումներ
 
 
շարժումները-շարժումները
 
 
շարժումներով-շարժումներով
 
 
շարժվում-շարժւում
 
 
շարլոթթում-շարլոթթում
 
 
շարունակ-շարունակ
 
 
շարունակում-շարունակում
 
 
շարունակվեց-շարունակուեց
 
 
շարունակվում-շարունակւում
 
 
շարպտոնը-շարպտօնը
 
 
շարք-շարք
 
 
շարքում-շարքում
 
 
շեղել-շեղել
 
 
շենքի-շէնքի
 
 
շիլդսը-շիլդսը
 
 
շիրիմի-շիրիմի
 
 
շնորհակալություն-շնորհակալութիւն
 
 
շնորհիվ-շնորհիւ
 
 
շոկային-շոկային
 
 
շոու-շոու
 
 
շոուի-շոուի
 
 
շոուն-շոուն
 
 
շորեր-շորեր
 
 
շորերով-շորերով
 
 
շորթելու-շորթելու
 
 
շուկայում-շուկայում
 
 
շուտով-շուտով
 
 
շտապօգնության-շտապօգնութեան
 
 
շրթունքները-շրթունքները
 
 
շրջագայեցին-շրջագայեցին
 
 
շրջագայությամբ-շրջագայութեամբ
 
 
շրջագայության-շրջագայութեան
 
 
շրջագայություն-շրջագայութիւն
 
 
շրջագայությունը-շրջագայութիւնը
 
 
շրջագայությունն-շրջագայութիւնն
 
 
շրջագայություններ-շրջագայութիւններ
 
 
շրջագայությունների-շրջագայութիւնների
 
 
շրջակա-շրջակայ
 
 
շրջանակներում-շրջանակներում
 
 
շրջանից-շրջանից
 
 
շրջապատը-շրջապատը
 
 
շրջվեց-շրջուեց
 
 
շքերթը-շքերթը
 
 
շքերթի-շքերթի
 
 
շքերթներ-շքերթներ
 
 
շքերթները-շքերթները
 
 
շքերթների-շքերթների
 
 
շքերթներում-շքերթներում
 
 
շքերթում-շքերթում
 
 
ոլորտում-ոլորտում
 
 
ողությամբ-ողութեամբ
 
 
ողջ-ողջ
 
 
ոճեր-ոճեր
 
 
ոճերի-ոճերի
 
 
ոճերում-ոճերում
 
 
ոճը-ոճը
 
 
ոճի-ոճի
 
 
ոճն-ոճն
 
 
ոճում-ոճում
 
 
ոչ-ոչ
 
 
ոչինչ-ոչինչ
 
 
ոսկե-ոսկէ
 
 
ոսկեգույն-ոսկեգոյն
 
 
ոստիկանները-ոստիկանները
 
 
ոստիկանությունը-ոստիկանութիւնը
 
 
ով-ով
 
 
ոտնկայս-ոտնկայս
 
 
որ-որ
 
 
որակեց-որակեց
 
 
որակի-որակի
 
 
որակյալ-որակեալ
 
 
որակվեց-որակուեց
 
 
որդին-որդին
 
 
որդուն-որդուն
 
 
որը-որը
 
 
որի-որի
 
 
որին-որին
 
 
որից-որից
 
 
որն-որն
 
 
որոնում-որոնում
 
 
որոնումների-որոնումների
 
 
որոնց-որոնց
 
 
որոնցից-որոնցից
 
 
որոնք-որոնք
 
 
որոշ-որոշ
 
 
որոշեց-որոշեց
 
 
որոշմամբ-որոշմամբ
 
 
որոշում-որոշում
 
 
որովհետ-որովհետ
 
 
որում-որում
 
 
որպես-որպէս
 
 
որպեսզի-որպէսզի
 
 
որտեղ-որտեղ
 
 
ու-ու
 
 
ուայթի-ուայթի
 
 
ուանդեր-ուանդեր
 
 
ուանդերը-ուանդերը
 
 
ուեսթը-ուեսթը
 
 
ուեստ-ուեստ
 
 
ուզում-ուզում
 
 
ության-ութեան
 
 
ություն-ութիւն
 
 
ությունից-ութիւնից
 
 
ությունն-ութիւնն
 
 
ուժեղ-ուժեղ
 
 
ուիլիամսի-ուիլիամսի
 
 
ուիլսոնը-ուիլսոնը
 
 
ուինֆրիին-ուինֆրիին
 
 
ուղարկում-ուղարկում
 
 
ուղեկցող-ուղեկցող
 
 
ուղեկցությամբ-ուղեկցութեամբ
 
 
ուղեկցում-ուղեկցում
 
 
ուղեկցվել-ուղեկցուել
 
 
ուղեկցվում-ուղեկցւում
 
 
ուղիղ-ուղիղ
 
 
ուղղակի-ուղղակի
 
 
ում-ում
 
 
ույթը-ոյթը
 
 
ունեինք-ունէինք
 
 
ունենալով-ունենալով
 
 
ունենալու-ունենալու
 
 
ունենալուց-ունենալուց
 
 
ունենար-ունենար
 
 
ունենում-ունենում
 
 
ուներ-ունէր
 
 
ունեցած-ունեցած
 
 
ունեցան-ունեցան
 
 
ունեցավ-ունեցաւ
 
 
ունեցել-ունեցել
 
 
ունեցող-ունեցող
 
 
ունեցվածքը-ունեցուածքը
 
 
ունեցվածքի-ունեցուածքի
 
 
ունի-ունի
 
 
ունկնդրեց-ունկնդրեց
 
 
ուշ-ուշ
 
 
ուշագնաց-ուշագնաց
 
 
ուշադրությամբ-ուշադրութեամբ
 
 
ուշադրություն-ուշադրութիւն
 
 
ուշադրությունը-ուշադրութիւնը
 
 
ուշաթափվեց-ուշաթափուեց
 
 
ուշաթափվում-ուշաթափւում
 
 
ուշացել-ուշացել
 
 
ուշքումիտքը-ուշքումիտքը
 
 
ուսուցչուհին-ուսուցչուհին
 
 
ուրախ-ուրախ
 
 
ուրիշներինը-ուրիշներինը
 
 
չապլինը-չապլինը
 
 
չառնելով-չառնելով
 
 
չարլզի-չարլզի
 
 
չարլի-չարլի
 
 
չափազանց-չափազանց
 
 
չափով-չափով
 
 
չբարձրացավ-չբարձրացաւ
 
 
չեղյալ-չեղեալ
 
 
չենդլերը-չենդլերը
 
 
չենդլերի-չենդլերի
 
 
չէ-չէ
 
 
չէի-չէի
 
 
չէին-չէին
 
 
չէր-չէր
 
 
չթողարկված-չթողարկուած
 
 
չթողարկվեց-չթողարկուեց
 
 
չի-չի
 
 
չիկագոյի-չիկագոյի
 
 
չկայացած-չկայացած
 
 
չկատարումը-չկատարումը
 
 
չկարողանա-չկարողանայ
 
 
չկարողացավ-չկարողացաւ
 
 
չհասավ-չհասաւ
 
 
չնայած-չնայած
 
 
չներկայանալու-չներկայանալու
 
 
չոնգը-չոնգը
 
 
չորեքշաբթի-չորեքշաբթի
 
 
չորս-չորս
 
 
չունեցավ-չունեցաւ
 
 
չստացավ-չստացաւ
 
 
պահանջարկ-պահանջարկ
 
 
պահանջարկը-պահանջարկը
 
 
պահանջում-պահանջում
 
 
պահին-պահին
 
 
պահում-պահում
 
 
պահպանվում-պահպանւում
 
 
պայմագիրը-պայմագիրը
 
 
պայմանագիր-պայմանագիր
 
 
պայմանագիրը-պայմանագիրը
 
 
պայմանագրերը-պայմանագրերը
 
 
պայմանագրի-պայմանագրի
 
 
պայմանագրով-պայմանագրով
 
 
պայմանգիր-պայմանգիր
 
 
պայմաններ-պայմաններ
 
 
պայմաններում-պայմաններում
 
 
պայքարի-պայքարի
 
 
պայքարում-պայքարում
 
 
պաշտոնական-պաշտօնական
 
 
պաշտոնապես-պաշտօնապէս
 
 
պաշտպանելու-պաշտպանելու
 
 
պաշտպանության-պաշտպանութեան
 
 
պասսեն-պասսեն
 
 
պաստառներ-պաստառներ
 
 
պատահաբար-պատահաբար
 
 
պատահական-պատահական
 
 
պատահար-պատահար
 
 
պատահեց-պատահեց
 
 
պատասխանատվությունից-պատասխանատուութիւնից
 
 
պատասխանել-պատասխանել
 
 
պատասխանեց-պատասխանեց
 
 
պատերազմ-պատերազմ
 
 
պատերազմից-պատերազմից
 
 
պատերազմներն-պատերազմներն
 
 
պատկանում-պատկանում
 
 
պատկերանիշը-պատկերանիշը
 
 
պատկերացումներ-պատկերացումներ
 
 
պատկերում-պատկերում
 
 
պատճառը-պատճառը
 
 
պատճառներով-պատճառներով
 
 
պատճառնորով-պատճառնորով
 
 
պատճառով-պատճառով
 
 
պատմածի-պատմածի
 
 
պատմական-պատմական
 
 
պատմել-պատմել
 
 
պատմելիս-պատմելիս
 
 
պատմեց-պատմեց
 
 
պատմող-պատմող
 
 
պատմության-պատմութեան
 
 
պատմությունը-պատմութիւնը
 
 
պատմում-պատմում
 
 
պատուհանը-պատուհանը
 
 
պատուհանից-պատուհանից
 
 
պատուհանները-պատուհանները
 
 
պատվին-պատուին
 
 
պատրաստ-պատրաստ
 
 
պատրաստման-պատրաստման
 
 
պատրաստվում-պատրաստւում
 
 
պարագաներ-պարագաներ
 
 
պարագաների-պարագաների
 
 
պարագների-պարագների
 
 
պարային-պարային
 
 
պարգ-պարգ
 
 
պարել-պարել
 
 
պարզ-պարզ
 
 
պարզվեց-պարզուեց
 
 
պարը-պարը
 
 
պարի-պարի
 
 
պարող-պարող
 
 
պարողի-պարողի
 
 
պարողներ-պարողներ
 
 
պարողները-պարողները
 
 
պարողների-պարողների
 
 
պարում-պարում
 
 
պարունակում-պարունակում
 
 
պարտադիր-պարտադիր
 
 
պարտական-պարտական
 
 
պարտականությունների-պարտականութիւնների
 
 
պարտք-պարտք
 
 
պարտքը-պարտքը
 
 
պեպսի-պեպսի
 
 
պեպսիի-պեպսիի
 
 
պետերբուրգ-պետերբուրգ
 
 
պետք-պէտք
 
 
պերիս-պերիս
 
 
պիջակը-պիջակը
 
 
պլանավորված-պլանաւորուած
 
 
պլանավորվում-պլանաւորւում
 
 
պլանում-պլանում
 
 
պլաստիկ-պլաստիկ
 
 
պլատինե-պլատինէ
 
 
պնդելով-պնդելով
 
 
պնդում-պնդում
 
 
պոեմ-պօէմ
 
 
պոեմի-պօէմի
 
 
պտուղը-պտուղը
 
 
պրեմիերան-պրեմիերան
 
 
պրինց-պրինց
 
 
պրոդյուսեր-պրոդիւսեր
 
 
պրոդյուսերը-պրոդիւսերը
 
 
պրոդյուսերները-պրոդիւսերները
 
 
պրոեկտ-պրոեկտ
 
 
պրոցեսի-պրոցեսի
 
 
պրոֆեսիոնալ-պրոֆէսիոնալ
 
 
ջանեթ-ջանեթ
 
 
ջանետը-ջանետը
 
 
ջասթին-ջասթին
 
 
ջարդում-ջարդում
 
 
ջաֆարգոլին-ջաֆարգոլին
 
 
ջեկ-ջեկ
 
 
ջեկի-ջեկի
 
 
ջեկիին-ջեկիին
 
 
ջեյ-ջեյ
 
 
ջեյմս-ջեյմս
 
 
ջեննիֆեր-ջեննիֆեր
 
 
ջենուն-ջենուն
 
 
ջերեմայնը-ջերեմայնը
 
 
ջերեմայնին-ջերեմայնին
 
 
ջերեմեյն-ջերեմեյն
 
 
ջերմ-ջերմ
 
 
ջերրի-ջերրի
 
 
ջեքոնի-ջեքոնի
 
 
ջեքսոն-ջեքսոն
 
 
ջեքսոնը-ջեքսոնը
 
 
ջեքսոնի-ջեքսոնի
 
 
ջեքսոնին-ջեքսոնին
 
 
ջեքսոնն-ջեքսոնն
 
 
ջեքսոնները-ջեքսոնները
 
 
ջեքսոնների-ջեքսոնների
 
 
ջեքսոններին-ջեքսոններին
 
 
ջեքսոննէրի-ջեքսոննէրի
 
 
ջեքսոնվիլլում-ջեքսոնուիլլում
 
 
ջիմ-ջիմ
 
 
ջին-ջին
 
 
ջո-ջոյ
 
 
ջոզեֆ-ջոզեֆ
 
 
ջոզեֆը-ջոզեֆը
 
 
ջոի-ջոի
 
 
ջոին-ջոին
 
 
ջոննի-ջոննի
 
 
ջոնս-ջոնս
 
 
ջոնսի-ջոնսի
 
 
ջորդան-ջորդան
 
 
ջորդանը-ջորդանը
 
 
ջորդանի-ջորդանի
 
 
ջորջ-ջորջ
 
 
ռադիոկայաններ-ռադիօկայաններ
 
 
ռադիոյի-ռադիօյի
 
 
ռազմական-ռազմական
 
 
ռայլին-ռայլին
 
 
ռայնսթոնի-ռայնսթօնի
 
 
ռանչո-ռանչոյ
 
 
ռանչոյի-ռանչոյի
 
 
ռանչոյում-ռանչոյում
 
 
ռանչոն-ռանչոն
 
 
ռասայական-ռասայական
 
 
ռեակցիան-ռէակցիան
 
 
ռեժիմը-ռեժիմը
 
 
ռեժիմի-ռեժիմի
 
 
ռեկորդ-ռեկորդ
 
 
ռեկորդակիրներ-ռեկորդակիրներ
 
 
ռեկորդային-ռեկորդային
 
 
ռեկորդը-ռեկորդը
 
 
ռեկորդներ-ռեկորդներ
 
 
ռեկորդների-ռեկորդների
 
 
ռեկորդնորի-ռեկորդնորի
 
 
ռեմիքս-ռեմիքս
 
 
ռեմիքսները-ռեմիքսները
 
 
ռեմիքսների-ռեմիքսների
 
 
ռեյ-ռեյ
 
 
ռեյգանի-ռեյգանի
 
 
ռեփերներ-ռեփերներ
 
 
ռեքսորդսի-ռեքսորդսի
 
 
ռիչարդ-ռիչարդ
 
 
ռիչարդը-ռիչարդը
 
 
ռիչարդսի-ռիչարդսի
 
 
ռիչարդսոնը-ռիչարդսոնը
 
 
ռիչիի-ռիչիի
 
 
ռիչին-ռիչին
 
 
ռոբերտ-ռոբերտ
 
 
ռոբի-ռոբի
 
 
ռոբինսոնը-ռոբինսոնը
 
 
ռոբոտ-ռոբոտ
 
 
ռոդեո-ռոդէոյ
 
 
ռոլլի-ռոլլի
 
 
ռոմանեկի-ռոմանեկի
 
 
ռոնալդ-ռոնալդ
 
 
ռոուզ-ռոուզ
 
 
ռոուի-ռոուի
 
 
ռոուն-ռոուն
 
 
ռոչեսթերի-ռոչեսթերի
 
 
ռոսիի-ռոսիի
 
 
ռոսսը-ռոսսը
 
 
ռոսսի-ռոսսի
 
 
ռոսսին-ռոսսին
 
 
ռոսսն-ռոսսն
 
 
ռոտացիայի-ռոտացիայի
 
 
ռուզվելտի-ռուզուելտի
 
 
ռուսաստանում-ռուսաստանում
 
 
ռոք-ռոք
 
 
ռոքի-ռոքի
 
 
ս-ս
 
 
սա-սա
 
 
սալլիվանի-սալլիւանի
 
 
սակայն-սակայն
 
 
սահմանափակում-սահմանափակում
 
 
սահմանել-սահմանել
 
 
սանկտ-սանկտ
 
 
սանտանան-սանտանան
 
 
սանրվածքը-սանրուածքը
 
 
սարսափ-սարսափ
 
 
սարսափազդու-սարսափազդու
 
 
սգաց-սգաց
 
 
սեթը-սէթը
 
 
սեխ-սեխ
 
 
սեղմելով-սեղմելով
 
 
սենթ-սենթ
 
 
սենյակում-սենեակում
 
 
սենտ-սենտ
 
 
սեպտեմբեր-սեպտեմբեր
 
 
սեպտեմբերի-սեպտեմբերի
 
 
սեռական-սեռական
 
 
սեռահասունությունը-սեռահասունութիւնը
 
 
սերժիու-սերժիու
 
 
սերնդի-սերնդի
 
 
սերտիֆիկատը-սերտիֆիկատը
 
 
սերտիֆիկացիա-սերտիֆիկացիայ
 
 
սեփական-սեփական
 
 
սթեն-սթեն
 
 
սթերլինգից-սթերլինգից
 
 
սթիվ-սթիւ
 
 
սթիվեն-սթիւեն
 
 
սթիվի-սթիւի
 
 
սթոլլեր-սթոլլեր
 
 
սթրեսին-սթրեսին
 
 
սիդնեյ-սիդնեյ
 
 
սիթի-սիթի
 
 
սիմպուացված-սիմպուացուած
 
 
սինգլ-սինգլ
 
 
սինգլը-սինգլը
 
 
սինգլի-սինգլի
 
 
սինգլն-սինգլն
 
 
սինգլներ-սինգլներ
 
 
սինգլները-սինգլները
 
 
սինգլների-սինգլների
 
 
սիրած-սիրած
 
 
սիրահետում-սիրայետում
 
 
սիրողական-սիրողական
 
 
սիրում-սիրում
 
 
սիրտ-սիրտ
 
 
սիրտը-սիրտը
 
 
սկավառակ-սկաւառակ
 
 
սկավառակը-սկաւառակը
 
 
սկավառակի-սկաւառակի
 
 
սկավառակից-սկաւառակից
 
 
սկավառակն-սկաւառակն
 
 
սկավառակում-սկաւառակում
 
 
սկավառների-սկավառների
 
 
սկզաբնավորելով-սկզաբնաւորելով
 
 
սկզբին-սկզբին
 
 
սկզբից-սկզբից
 
 
սկզբնական-սկզբնական
 
 
սկզբում-սկզբում
 
 
սկիզբ-սկիզբ
 
 
սկիզբն-սկիզբն
 
 
սկորսեզեի-սկորսեզէի
 
 
սկսել-սկսել
 
 
սկսեց-սկսեց
 
 
սկսեցին-սկսեցին
 
 
սկսզբում-սկսզբում
 
 
սկսնակ-սկսնակ
 
 
սկսնակներից-սկսնակներից
 
 
սկսում-սկսում
 
 
սկսվեց-սկսուեց
 
 
սկսվում-սկսւում
 
 
սմոկի-սմոկի
 
 
սյուզան-սիւզան
 
 
սնագամ-սնագամ
 
 
սոլո-սօլոյ
 
 
սոնենֆիլդ-սոնենֆիլդ
 
 
սոնիի-սոնիի
 
 
սոնին-սոնին
 
 
սոուլ-սոուլ
 
 
սոպրանոյից-սոպրանօյից
 
 
սովորեցնի-սովորեցնի
 
 
սովորեցրել-սովորեցրել
 
 
սովորեցրեց-սովորեցրեց
 
 
սովորում-սովորում
 
 
սուփեր-սուփեր
 
 
սպանել-սպանել
 
 
սպանության-սպանութեան
 
 
սպառնալիքների-սպառնալիքների
 
 
սպասարկման-սպասարկման
 
 
սպասեցին-սպասեցին
 
 
սպիտակ-սպիտակ
 
 
սպիրսը-սպիրսը
 
 
սպրիգստինի-սպրիգստինի
 
 
սվիվթ-սուիւթ
 
 
ստադիոնում-ստադիոնում
 
 
ստան-ստան
 
 
ստանալ-ստանալ
 
 
ստանալու-ստանալու
 
 
ստանար-ստանար
 
 
ստանում-ստանում
 
 
ստացավ-ստացաւ
 
 
ստացել-ստացել
 
 
ստացված-ստացուած
 
 
ստեղծագործական-ստեղծագործական
 
 
ստեղծել-ստեղծել
 
 
ստեղծում-ստեղծում
 
 
ստեղծված-ստեղծուած
 
 
ստեղծվում-ստեղծւում
 
 
ստիպել-ստիպել
 
 
ստիպում-ստիպում
 
 
ստիպված-ստիպուած
 
 
ստորագրեց-ստորագրեց
 
 
ստորագրությունը-ստորագրութիւնը
 
 
ստորացումների-ստորացումների
 
 
ստուդիական-ստուդիական
 
 
ստուդիայի-ստուդիայի
 
 
ստուդիայում-ստուդիայում
 
 
ստուդիան-ստուդիան
 
 
սրախոսություններ-սրախօսութիւններ
 
 
սրախոսությունները-սրախօսութիւնները
 
 
սրահում-սրահում
 
 
սրամիտ-սրամիտ
 
 
սրտով-սրտով
 
 
սրտովս-սրտովս
 
 
սցենարի-սցենարի
 
 
սփիրսը-սփիրսը
 
 
սքվեր-սքուէր
 
 
վախճանված-վախճանուած
 
 
վաղեմի-վաղեմի
 
 
վաճառած-վաճառած
 
 
վաճառել-վաճառել
 
 
վաճառելու-վաճառելու
 
 
վաճառեց-վաճառեց
 
 
վաճառող-վաճառող
 
 
վաճառված-վաԳառուած
 
 
վաճառվել-վաճառուել
 
 
վաճառվեց-վաճառուեց
 
 
վաճառվող-վաճառուող
 
 
վաճառվում-վաճառւում
 
 
վաճառքը-վաճառքը
 
 
վաճառքի-վաճառքի
 
 
վաճառքն-վաճառքն
 
 
վաճառքների-վաճառքների
 
 
վաճառքում-վաճառքում
 
 
վամպիր-վամպիր
 
 
վաշինգտոն-վաշինգտօն
 
 
վառ-վառ
 
 
վաստակել-վաստակել
 
 
վատթարացել-վատթարացել
 
 
վատթարացմանը-վատթարացմանը
 
 
վարել-վարել
 
 
վարելու-վարելու
 
 
վարկյանից-վարկեանից
 
 
վարկյանում-վարկեանում
 
 
վարձակալած-վարձակալած
 
 
վերաբերմունք-վերաբերմունք
 
 
վերաբերյալ-վերաբերեալ
 
 
վերագրում-վերագրում
 
 
վերագրվում-վերագրւում
 
 
վերադառնում-վերադառնում
 
 
վերադարձավ-վերադարձաւ
 
 
վերադարձնի-վերադարձնի
 
 
վերադարձնում-վերադարձնում
 
 
վերաթողարկումը-վերաթողարկումը
 
 
վերաթողարկված-վերաթողարկուած
 
 
վերաթողարկվեց-վերաթողարկուեց
 
 
վերածեց-վերածեց
 
 
վերածող-վերածող
 
 
վերակենդանացնելու-վերակենդանացնելու
 
 
վերակենդանացում-վերակենդանացում
 
 
վերաճում-վերաճում
 
 
վերարկու-վերարկու
 
 
վերափոխվում-վերափոխւում
 
 
վերլուծաբաններ-վերլուծաբաններ
 
 
վերլուծաբանները-վերլուծաբանները
 
 
վերնաշապիկներ-վերնաշապիկներ
 
 
վերջ-վերջ
 
 
վերջապես-վերջապէս
 
 
վերջերին-վերջերին
 
 
վերջը-վերջը
 
 
վերջին-վերջին
 
 
վերջինը-վերջինը
 
 
վերջինս-վերջինս
 
 
վերջնական-վերջնական
 
 
վերջո-վերջոյ
 
 
վերցված-վերցուած
 
 
վերցրեց-վերցրեց
 
 
վերցրին-վերցրին
 
 
վիդեոգրաֆիա-վիդէոգրաֆիայ
 
 
վիզ-վիզ
 
 
վիճակը-վիճակը
 
 
վիճակի-վիճակի
 
 
վիճակում-վիճակում
 
 
վիճելի-վիճելի
 
 
վիճեցին-վիճեցին
 
 
վինսենթում-վինսենթում
 
 
վինսենտ-վինսենտ
 
 
վինսթոնի-վինսթօնի
 
 
վինստոն-վինստօն
 
 
վիտիլիգո-վիտիլիգոյ
 
 
վիրահատել-վիրահատել
 
 
վիրահատությունների-վիրահատութիւնների
 
 
վիրջինյան-վիրջինեան
 
 
վիքիպեդիա-վիքիպեդիայ
 
 
վիքիպեդիայիի-վիքիպեդիայիի
 
 
վիքիպեդիայից-վիքիպեդիայից
 
 
վճարեց-վճարեց
 
 
վճարովի-վճարովի
 
 
վոկալ-վոկալ
 
 
վոկալային-վոկալային
 
 
վոկալիստ-վոկալիստ
 
 
վրա-վրայ
 
 
վրայից-վրայից
 
 
տ-տ
 
 
տաբատներ-տաբատներ
 
 
տալ-տալ
 
 
տալիս-տալիս
 
 
տալով-տալով
 
 
տակ-տակ
 
 
տակտը-տակտը
 
 
տաղանդավոր-տաղանդաւոր
 
 
տաղանդը-տաղանդը
 
 
տաղանդների-տաղանդների
 
 
տանը-տանը
 
 
տանում-տանում
 
 
տաս-տաս
 
 
տասնամյակ-տասնամեակ
 
 
տասնամյակի-տասնամեակի
 
 
տարածումից-տարածումից
 
 
տարբեր-տարբեր
 
 
տարբերակը-տարբերակը
 
 
տարեդարձը-տարեդարձը
 
 
տարեդարձին-տարեդարձին
 
 
տարեկան-տարեկան
 
 
տարի-տարի
 
 
տարիները-տարիները
 
 
տարիների-տարիների
 
 
տարիներին-տարիներին
 
 
տարիներով-տարիներով
 
 
տարում-տարում
 
 
տարվա-տարուայ
 
 
տարօրինակ-տարօրինակ
 
 
տարօրինակությունները-տարօրինակութիւնները
 
 
տեահոլովակը-տէահոլովակը
 
 
տեխնիկայի-տեխնիկայի
 
 
տեղ-տեղ
 
 
տեղադրումը-տեղադրումը
 
 
տեղադրված-տեղադրուած
 
 
տեղական-տեղական
 
 
տեղավորեց-տեղաւորեց
 
 
տեղափոխեց-տեղափոխեց
 
 
տեղափոխում-տեղափոխում
 
 
տեղափոխվեց-տեղափոխուեց
 
 
տեղափոխվում-տեղափոխւում
 
 
տեղեկությունների-տեղեկութիւնների
 
 
տեղեկություններով-տեղեկութիւններով
 
 
տեղեր-տեղէր
 
 
տեղը-տեղը
 
 
տեղի-տեղի
 
 
տեղն-տեղն
 
 
տենորի-տենորի
 
 
տես-տես
 
 
տեսած-տեսած
 
 
տեսահոլովակ-տեսահոլովակ
 
 
տեսահոլովակը-տեսահոլովակը
 
 
տեսահոլովակի-տեսայոլովակի
 
 
տեսահոլովակից-տեսայոլովակից
 
 
տեսահոլովակն-տեսահոլովակն
 
 
տեսահոլովակները-տեսահոլովակները
 
 
տեսահոլովակների-տեսահոլովակների
 
 
տեսահոլովակներից-տեսահոլովակներից
 
 
տեսահոլովակներում-տեսահոլովակներում
 
 
տեսահոլովակով-տեսահոլովակով
 
 
տեսահոլովակում-տեսահոլովակում
 
 
տեսահոլվակներ-տեսահոլուակներ
 
 
տեսասկավառակի-տեսասկաւառակի
 
 
տեսարան-տեսարան
 
 
տեսարաններ-տեսարաններ
 
 
տեսարանները-տեսարանները
 
 
տեսարանների-տեսարանների
 
 
տեսացանկում-տեսացանկում
 
 
տեսել-տեսել
 
 
տեսնել-տեսնել
 
 
տեսնեն-տեսնեն
 
 
տեսնի-տեսնի
 
 
տեսնում-տեսնում
 
 
տեսոահոլովակը-տեսոահոլովակը
 
 
տեսք-տեսք
 
 
տեսքը-տեսքը
 
 
տեսքով-տեսքով
 
 
տեր-տէր
 
 
տեքստը-տեքստը
 
 
տիտոյին-տիտոյին
 
 
տղայի-տղայի
 
 
տղան-տղան
 
 
տղաները-տղաները
 
 
տղաներին-տղաներին
 
 
տնային-տնային
 
 
տնից-տնից
 
 
տնօրեն-տնօրէն
 
 
տոմս-տոմս
 
 
տոմսերը-տոմսերը
 
 
տոսահոլովակները-տոսահոլովակները
 
 
տուժած-տուժած
 
 
տուժածներին-տուժածներին
 
 
տուն-տուն
 
 
տունը-տունը
 
 
տուրի-տուրի
 
 
տուրք-տուրք
 
 
տուքսեդո-տուքսեդոյ
 
 
տպագրեց-տպագրեց
 
 
տռասկեեվիչ-տռասկէեւիչ
 
 
տված-տուած
 
 
տվել-տուել
 
 
տվեց-տուեց
 
 
տվյալներ-տուեալներ
 
 
տվյալներով-տուեալներով
 
 
տրվեց-տրուեց
 
 
տրվում-տրւում
 
 
րայան-րայեան
 
 
րաֆֆինը-րաֆֆինը
 
 
րդ-րդ
 
 
րիք-րիք
 
 
րոպե-րոպէ
 
 
րոպեանոց-րոպէանոց
 
 
րոպեին-րոպէին
 
 
րոպեում-րոպէում
 
 
ցանկ-ցանկ
 
 
ցանկանա-ցանկանայ
 
 
ցանկանում-ցանկանում
 
 
ցանկը-ցանկը
 
 
ցանկի-ցանկի
 
 
ցանկություն-ցանկութիւն
 
 
ցանկում-ցանկում
 
 
ցավազրկողներ-ցաւազրկողներ
 
 
ցավով-ցաւով
 
 
ցինցինատիում-ցինցինատիում
 
 
ցնցվում-ցնցւում
 
 
ցույց-ցոյց
 
 
ցուցաբերել-ցուցաբերել
 
 
ցուցաբերում-ցուցաբերում
 
 
ցուցաբերվում-ցուցաբերւում
 
 
ցուցադրել-ցուցադրել
 
 
ցուցադրելով-ցուցադրելով
 
 
ցուցադրեց-ցուցադրեց
 
 
ցուցադրեցին-ցուցադրեցին
 
 
ցուցադրման-ցուցադրման
 
 
ցուցադրումը-ցուցադրումը
 
 
ցուցադրումներից-ցուցադրումներից
 
 
ցուցադրվում-ցուցադրւում
 
 
ցուցակում-ցուցակում
 
 
ցցումներով-ցցումներով
 
 
ցցված-ցցուած
 
 
փակ-փակ
 
 
փակել-փակել
 
 
փակեց-փակեց
 
 
փայլուն-փայլուն
 
 
փառատոնում-փառատօնում
 
 
փառքը-փառքը
 
 
փառքի-փառքի
 
 
փաստաբան-փաստաբան
 
 
փաստաբանների-փաստաբանների
 
 
փաստերը-փաստերը
 
 
փաստը-փաստը
 
 
փաստի-փաստի
 
 
փաստին-փաստին
 
 
փարավոնի-փարաւոնի
 
 
փարկերի-փարկերի
 
 
փարրաների-փարրաների
 
 
փետրվարի-փետրուարի
 
 
փետրվարից-փետրուարից
 
 
փիառի-փիառի
 
 
փիթերսը-փիթերսը
 
 
փոթորկից-փոթորկից
 
 
փոլ-փոլ
 
 
փոխանցեց-փոխանցեց
 
 
փոխանցվում-փոխանցւում
 
 
փոխարինելով-փոխարինելով
 
 
փոխարինեց-փոխարինեց
 
 
փոխարինող-փոխարինող
 
 
փոխել-փոխել
 
 
փոխեց-փոխեց
 
 
փոխեցին-փոխեցին
 
 
փոխվել-փոխուել
 
 
փոստային-փոստային
 
 
փորձարու-փորձարու
 
 
փորձելով-փորձելով
 
 
փորձերը-փորձերը
 
 
փորձերի-փորձերի
 
 
փորձեց-փորձեց
 
 
փուլում-փուլում
 
 
փոփ-փոփ
 
 
փոփը-փոփը
 
 
փոփի-փոփի
 
 
փոփոխությունն-փոփոխութիւնն
 
 
փոփոխությունները-փոփոխութիւնները
 
 
փոփոխություններում-փոփոխութիւններում
 
 
փոփոխվել-փոփոխուել
 
 
փոքր-փոքր
 
 
փչացավ-փչացաւ
 
 
փրայսի-փրայսի
 
 
փրեսլի-փրեսլի
 
 
փրեսլիի-փրեսլիի
 
 
փրեսլին-փրեսլին
 
 
փրոմոկոմպանիայի-փրոմոկոմպանիայի
 
 
ք-ք
 
 
քաղաքականություն-քաղաքականութիւն
 
 
քաղաքի-քաղաքի
 
 
քաղաքներով-քաղաքներով
 
 
քաղաքում-քաղաքում
 
 
քայլ-քայլ
 
 
քայլավծքի-քայլաւծքի
 
 
քայլվածք-քայլուածք
 
 
քան-քան
 
 
քանդել-քանդել
 
 
քանզի-քանզի
 
 
քանի-քանի
 
 
քանիսն-քանիսն
 
 
քանյե-քանյէ
 
 
քաշեց-քաշեց
 
 
քաշքշուկների-քաշքշուկների
 
 
քաշքշուկներից-քաշքշուկներից
 
 
քառատող-քառատող
 
 
քառյակները-քառեակները
 
 
քար-քար
 
 
քարտեզի-քարտէզի
 
 
քեթրին-քեթրին
 
 
քեթրինը-քեթրինը
 
 
քելլին-քելլին
 
 
քեմբելը-քեմբելը
 
 
քեննի-քէննի
 
 
քերին-քերին
 
 
քթի-քթի
 
 
քիզ-քիզ
 
 
քիթը-քիթը
 
 
քինգն-քինգն
 
 
քիչ-քիչ
 
 
քնած-քնած
 
 
քնելուց-քնելուց
 
 
քննադատ-քննադատ
 
 
քննադատական-քննադատական
 
 
քննադատեցին-քննադատեցին
 
 
քննադատների-քննադատների
 
 
քննարկում-քննարկում
 
 
քննարկվում-քննարկւում
 
 
քնում-քնում
 
 
քուին-քուին
 
 
քուինսի-քուինսի
 
 
քվեարկում-քուէարկում
 
 
քրեական-քրէական
 
 
քրիս-քրիս
 
 
քրիսթիան-քրիսթիան
 
 
օգնական-օգնական
 
 
օգնել-օգնել
 
 
օգնելու-օգնելու
 
 
օգնեց-օգնեց
 
 
օգնեցին-օգնեցին
 
 
օգնություն-օգնութիւն
 
 
օգնում-օգնում
 
 
օգոստոսի-օգոստոսի
 
 
օգոստոսին-օգոստոսին
 
 
օգոտոսի-օգօտոսի
 
 
օգտագործել-օգտագործել
 
 
օգտագործելով-օգտագործելով
 
 
օգտագործեցին-օգտագործեցին
 
 
օգտագործման-օգտագործման
 
 
օգտագործում-օգտագործում
 
 
օգտին-օգտին
 
 
օգտվում-օգտւում
 
 
օդաչուական-օդաչուական
 
 
օդիժեի-օդիժէի
 
 
օդիժեն-օդիժեն
 
 
օժանդակեցին-օժանդակեցին
 
 
օժանդակում-օժանդակում
 
 
օտար-օտար
 
 
օր-օր
 
 
օրացույց-օրացոյց
 
 
օրգաններին-օրգաններին
 
 
օրերը-օրերը
 
 
օրը-օրը
 
 
օրիգինալ-օրիգինալ
 
 
օրինակ-օրինակ
 
 
օրինակի-օրինակի
 
 
օրինակով-օրինակով
 
 
օրս-օրս
 
 
օրտեգա-օրտէգայ
 
 
օփրա-օփրայ
 
 
ֆայնը-ֆայնը
 
 
ֆան-ֆան
 
 
ֆանատ-ֆանատ
 
 
ֆանկ-ֆանկ
 
 
ֆասոյում-ֆասոյում
 
 
ֆեդոռա-ֆեդոռայ
 
 
ֆենոմենալ-ֆենոմենալ
 
 
ֆիլադելֆիա-ֆիլադելֆիայ
 
 
ֆիլատելիա-ֆիլատելիայ
 
 
ֆիլատելիայում-ֆիլատելիայում
 
 
ֆիլատելիստական-ֆիլատելիստական
 
 
ֆիլիպ-ֆիլիպ
 
 
ֆիլիպինյան-ֆիլիպինեան
 
 
ֆիլմ-ֆիլմ
 
 
ֆիլմերի-ֆիլմերի
 
 
ֆիլմերից-ֆիլմերից
 
 
ֆիլմը-ֆիլմը
 
 
ֆիլմի-ֆիլմի
 
 
ֆիլմից-ֆիլմից
 
 
ֆիլմն-ֆիլմն
 
 
ֆիլմոգրաֆիա-ֆիլմոգրաֆիայ
 
 
ֆիլմում-ֆիլմում
 
 
ֆիմերը-ֆիմերը
 
 
ֆինանսական-ֆինանսական
 
 
ֆինանսապես-ֆինանսապէս
 
 
ֆլորիդայում-ֆլորիդայում
 
 
ֆոդենի-ֆոդենի
 
 
ֆոնդերի-ֆոնդերի
 
 
ֆոնդը-ֆոնդը
 
 
ֆոնոգրամայով-ֆօնոգրամայով
 
 
ֆոնս-ֆօնս
 
 
ֆոտոսեսսիան-ֆօտոսեսսիան
 
 
ֆորբս-ֆորբս
 
 
ֆորդ-ֆորդ
 
 
ֆորեստ-ֆորեստ
 
 
ֆորմատով-ֆորմատով
 
 
ֆորումի-ֆորումի
 
 
ֆուլգինիթի-ֆուլգինիթի
 
 
ֆունթ-ֆունթ
 
 
ֆուտբոլի-ֆուտբոլի
 
 
ֆուտուրիստական-ֆուտուրիստական
 
 
ֆրանկլինի-ֆրանկլինի
 
 
ֆրեդ-ֆրեդ
 
 
ֆրեդդի-ֆրեդդի
 
 
ֆրենսիս-ֆրենսիս
 
 
ֆրիտա-ֆրիտայ
 
 
ֆրոսթի-ֆրոսթի
 
 
և-եւ
 

17:32, 19 Դեկտեմբերի 2012-ի տարբերակ

Երբ վերանայվում են անցյալի սխալները, երբ անհամեմատ լայն կապեր են ստեղծվում Սփյուռքի հետ, երբ ավելի է ընդլայնվում խոսքի ու մամուլի ազատությունը, Հայաստանում այսպես թե այնպես դարձյալ շրջանառության մեջ է մտնում նաև դասական ուղղագրությունը: ԵՎ մեր նպատակն է վերացնել դասական և սովետական հայ ուղղագրությունների միջև գոյություն ունեցող անջրպետը։

Scripts

Converter

Test Bench

Ուղղագրութեան կանոններ

ւ - ի եւ վ - ի գրութիւնը

Բառասկզբում ւ երբեք չի գրւում: Բառամիջում եւ բառավերջում ա, ե, ի ձայնաւորներից յետոյ վ լսուելիս գրւում է ւ, ինչպէս՝


ավան-աւան

անձրև-անձրեւ

ավարտ-աւարտ

բարև-բարեւ

ավել-աւել

բևեռ-բեւեռ

ավետել-աւետել

ավետարան-աւետարան

Երևան-Երեւան

բավական-բաւական

Սևան-Սեւան

բավարար-բաւարար

գավաթ-գաւաթ

նաև-նաեւ

գրավել-գրաւել

կարևոր-կարեւոր

գավիթ-գաւիթ

հևալ-հեւալ

խավար-խաւար

ձև-ձեւ

սարկավագ-սարկաւագ

տերև-տերեւ

շոգենավ-շոգենաւ

արծիվ-արծիւ

անթիվ-անթիւ

իւ - յու ի գրութիւնը

ուղղագրութեան յու երեք տառի փոխարէն ըստ դասական ուղղագրութեան գրւում է իւ երկու տառը,


արյուն-արիւն

բարություն-բարութիւն

սյուն-սիւն

ալյուր-ալիւր

հնչյուն-հնչիւն

յուղ-իւղ

հյուր-հիւր

յուրաքանչյուր-իւրաքանչիւր

կայուն-կայուն

երեխայություն-երեխայութիւն

Ու - ն վ - ի արժեքով

Բառերի մէջ ա, ե, է, ի, ո ձայնաւորներից առաջ, բաղաձայնից եւ յ կիսաձայնից յետոյ վ լսուելիս դասական ուղղագրութեամբ ւ կամ վ չի գրւում, այլ նրանց արժէքով գրւում է ու


հարված-հարուած

հարություն-յարութիւն

ջարդվածք-ջարդուածք

շվար-շուար

կալվածք-կալուածք

թվաբանություն-թուաբանութիւն

պատվական-պատուական

նվեր-նուեր

հալվել-հալուել

Զվարթ-Զուարթ

հազվադեպ-հազուադէպ

լեզվաբան-լեզուաբան

ձվաձև-ձուաձեւ

Է տառի գրութիւնը

Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում է լսուելիս միշտ է է գրւում


ափսե-ափսէ

բազե-բազէ

մարգարե-մարգարէ

Վահե-Վահէ

մանրէ-մանրէ


Բառերի մէջ է լսւում եւ է գրւում է գլխաւորապէս այն դէպքերում, երբ այդ է - ն կարող է հնչիւնափոխուել ու դառնալ ի,


գեր-գէր

դեմք-դէմք

զենք-զէնք

վեպ-վէպ

հավետ-յաւէտ


կան բառեր էլ, որոնց մէջ գրւում է է, բայց այդ է - ն չի հնչիւնափոխւում,


աղվես-աղուէս

անշեջ-անշէջ

գմբեթ-գմբէթ

արժեք-արժէք

մեկ-մէկ

թեպետ-թէպէտ

լեգեոն-լեգէոն

կուզեկուզ-կուզէկուզ

պարտեզ-պարտէզ

կրկես-կրկէս

հրեա-հրէայ

տեր-տէր

տնօրեն-տնօրէն

օրենք-օրէնք

ամենայն-ամենայն

ամենամեծ-ամենամեծ

չինարեն-չինարէն

գետ-գէտ

ոսկեղեն-ոսկեղէն

էջ-էջ

էշ-էշ

մեջ-մէջ

հանդես-հանդէս

սեր-սէր

վերք-վէրք

գրել-գրել

Արմեն-Արմէն

Աբել-Աբէլ

ոյ - ի գրութիւնը

ույ երեք տառով արտայայտուած հնչիւնը դասական ուղղագրութեամբ գրւում է ոյ երկու տառով


լույս-լոյս

բույս-բոյս

զույգ-զոյգ

կույս-կոյս

նույն-նոյն

մորաքույր-մօրաքոյր

եա - ի գրութիւնը

յա տառազոյգի փոխարէն դասական ուղագրութիւնն ունի եա տառազոյգը(սակայն ա - ից եւ ո - ից յետոյ աւելանում է - յեա)


Թումանյան-Թումանեան

երկարամյա-երկարամեայ

ալպյան-ալպեան

առավոտյան-առաւօտեան

Հայաստան-Հայաստան

հայացք-հայեացք

Գայանե-Գայեանէ

դայակ-դայեակ


հ թէ յ

Բառասկզբում յ գրվող բառերը ավելի քիչ են քան հ գրվողները, տարբերակելու հատուկ օրենքներ չկան։ Կարելի է հիշել, որ եթե գրական լեզուի բառասկզբի հ հնչիւնը բարբառներում (Վանի, Խոյի,Բայազէտի) հնչում է խ, գրական լեզւում գրւում է հ - ով, ինչպէս՝ հաց - խաց, հայ - խայ, հա - խա եւ այլն:


հագենալ-յագենալ

հաղթել-յաղթել

համառ-յամառ

հիշել-յիշել

հիշատակ-յիշատակ

հղի-յղի

հոբելյան-յոբելեան

հոգնակի-յոգնակի

հորինել-յօրինել

հույզ-յոյզ

հույժ-յոյժ

հանկարծ-յանկարծ

հաջորդ-յաջորդ

հունիս-յունիս

հետո-յետոյ

հարմար-յարմար

անհարմար-անյարմար

բարոյական-բարոյական

Բառավերջում յ

Դասական ուղղագրութեամբ բառավերջում ա - ից եւ ո - ից յետոյ դրւում է չարտասանուող յ


երեխա-երեխայ

արքա-արքայ

անխնա-անխնայ

երեկո-երեկոյ

մեծարգո-մեծարգոյ

սա-սա

դրա-դրա

աղա-աղա

հայ-հայ

բայ-բայ

Նոյ-Նոյ

խոյ-խոյ

քո-քո

ներքո-ներքոյ

կա-կայ

չկա-չկայ


Բառամիջում օ

բառամիջի օ - ն պէտք է ուղղակի յիշել


ակոս-ակօս

աղոթք-աղօթք

ամոթ-ամօթ

կրոն-կրօն

կոշիկ-կօշիկ

արտոնյալ-արտօնեալ

անոթի-անօթի

գոտի-գօտի

դրոշ-դրօշ

զորեղ-զօրեղ

օրոր-օրօր

երգեհոն-երգեհոն


Այլ տեստեր՝ ընկերների կողմից

սերնդի-սերնդի

սերունդ-սերունդ

հերթական-հերթական

ղեկավար-ղեկավար