Բառարան: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(Նոր էջ. sensor-զգայունակ<br/> background-ետնապատկեր<br/> object-կերպար<br/> click-թակել<br/> click-թակոց<br/> right click-աջ թակել<br/> right click-...)
 
Տող 1. Տող 1.
sensor-զգայունակ<br/>
+
all-ամենը<br/>
 +
any-այլ<br/>
 +
account-տիրույթ / հաշիվ <br/>
 +
block-հրաման<br/>
 +
bounce-հրվել<br/>
 +
button-կոճակ<br/>
 
background-ետնապատկեր<br/>
 
background-ետնապատկեր<br/>
object-կերպար<br/>
+
costume-զգեստ<br/>
 +
camera-տեսախցիկ<br/>
 +
canvas-կտավ<br/>
 
click-թակել<br/>
 
click-թակել<br/>
 
click-թակոց<br/>
 
click-թակոց<br/>
right click-աջ թակել<br/>
+
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը<br/>
right click-աջ թակոց<br/>
+
 
effect-էֆեկտը<br/>
 
effect-էֆեկտը<br/>
pen-գրիչ/գրիչի<br/>
+
export-արտահանել<br/>
tempo-տեմպը<br/>
+
eyedropper-կաթոցիկ<br/>
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները<br/>
+
file-նիշք<br/>
costume-զգեստ<br/>
+
folder-պանակ<br/>
shaft encoder-անկյունաչափ<br/>
+
potentiometer-ռեոստատ<br/>
+
proximity-հեռաչափ<br/>
+
Roboard Roboard<br/>
+
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել<br/>
+
status-վիճակ<br/>
+
 
forever-անվերջ<br/>
 
forever-անվերջ<br/>
 +
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները<br/>
 
go back-վերադառնալ<br/>
 
go back-վերադառնալ<br/>
 
go to front-գնալ վերին շերտ<br/>
 
go to front-գնալ վերին շերտ<br/>
bounce-հրվել<br/>
+
mode-կերպ / վիճակ<br/>
 +
menu-ցանկագոտի / ցուցակ<br/>
 +
menu-ցանկագոտի<br/>
 
Nairi-Nairi<br/>
 
Nairi-Nairi<br/>
 +
object-կերպար<br/>
 +
port-միացք<br/>
 +
pen-գրիչ/գրիչի<br/>
 
play drum-թմբկահարել<br/>
 
play drum-թմբկահարել<br/>
timer-վայրկյանաչափը<br/>
+
potentiometer-ռեոստատ<br/>
 +
proximity-հեռաչափ<br/>
 +
Roboard Roboard<br/>
 +
readout-ընթերցում<br/>
 +
right click-աջ թակել<br/>
 +
right click-աջ թակոց<br/>
 +
redo-վերարկել<br/>
 
rest-սպասել<br/>
 
rest-սպասել<br/>
 +
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել<br/>
 +
status-վիճակ<br/>
 
set-կայել<br/>
 
set-կայել<br/>
 
show-ցույց տալ<br/>
 
show-ցույց տալ<br/>
button-կոճակ<br/>
 
 
sprite-կերպար<br/>
 
sprite-կերպար<br/>
 
shade-ստվեր<br/>
 
shade-ստվեր<br/>
folder-պանակ<br/>
 
canvas-կտավ<br/>
 
port-միացք<br/>
 
file-նիշք<br/>
 
export-արտահանել<br/>
 
menu-ցանկագոտի<br/>
 
serial ports-հաջորդական միացքներ<br/>
 
readout-ընթերցում<br/>
 
redo-վերարկել<br/>
 
 
scripts-սցենար<br/>
 
scripts-սցենար<br/>
 +
sensor-զգայունակ<br/>
 
space-բացատ<br/>
 
space-բացատ<br/>
 +
shaft encoder-անկյունաչափ<br/>
 
switch-փոխանջատել<br/>
 
switch-փոխանջատել<br/>
undo-հետարկել<br/>
+
stepper motor stop-կանգնեցնել<br/>
 +
serial ports-հաջորդական միացքներ<br/>
 
thumbnail-էսքիզ<br/>
 
thumbnail-էսքիզ<br/>
camera-տեսախցիկ<br/>
+
tempo-տեմպը<br/>
 +
timer-վայրկյանաչափը<br/>
 +
undo-հետարկել<br/>
 +
 
 +
 
 +
 
 
thing-կերպար<br/>
 
thing-կերպար<br/>
stepper motor stop-կանգնեցնել<br/>
 
any-այլ<br/>
 
account-տիրույթ / հաշիվ <br/>
 
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը<br/>
 
mode-կերպ / վիճակ<br/>
 
eyedropper-կաթոցիկ<br/>
 
menu-ցանկագոտի / ցուցակ<br/>
 
all-ամենը<br/>
 
block-հրաման<br/>
 

11:29, 17 Սեպտեմբերի 2013-ի տարբերակ

all-ամենը
any-այլ
account-տիրույթ / հաշիվ
block-հրաման
bounce-հրվել
button-կոճակ
background-ետնապատկեր
costume-զգեստ
camera-տեսախցիկ
canvas-կտավ
click-թակել
click-թակոց
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը
effect-էֆեկտը
export-արտահանել
eyedropper-կաթոցիկ
file-նիշք
folder-պանակ
forever-անվերջ
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները
go back-վերադառնալ
go to front-գնալ վերին շերտ
mode-կերպ / վիճակ
menu-ցանկագոտի / ցուցակ
menu-ցանկագոտի
Nairi-Nairi
object-կերպար
port-միացք
pen-գրիչ/գրիչի
play drum-թմբկահարել
potentiometer-ռեոստատ
proximity-հեռաչափ
Roboard Roboard
readout-ընթերցում
right click-աջ թակել
right click-աջ թակոց
redo-վերարկել
rest-սպասել
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել
status-վիճակ
set-կայել
show-ցույց տալ
sprite-կերպար
shade-ստվեր
scripts-սցենար
sensor-զգայունակ
space-բացատ
shaft encoder-անկյունաչափ
switch-փոխանջատել
stepper motor stop-կանգնեցնել
serial ports-հաջորդական միացքներ
thumbnail-էսքիզ
tempo-տեմպը
timer-վայրկյանաչափը
undo-հետարկել


thing-կերպար