Բառարան: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
Տող 1. Տող 1.
 +
account-տիրույթ / հաշիվ <br/>
 
all-ամենը<br/>
 
all-ամենը<br/>
 
any-այլ<br/>
 
any-այլ<br/>
account-տիրույթ / հաշիվ <br/>
+
background-ետնապատկեր<br/>
 
block-հրաման<br/>
 
block-հրաման<br/>
 
bounce-հրվել<br/>
 
bounce-հրվել<br/>
 
button-կոճակ<br/>
 
button-կոճակ<br/>
background-ետնապատկեր<br/>
 
costume-զգեստ<br/>
 
 
camera-տեսախցիկ<br/>
 
camera-տեսախցիկ<br/>
 
canvas-կտավ<br/>
 
canvas-կտավ<br/>
 
click-թակել<br/>
 
click-թակել<br/>
 
click-թակոց<br/>
 
click-թակոց<br/>
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը<br/>
+
costume-զգեստ<br/>
 
effect-էֆեկտը<br/>
 
effect-էֆեկտը<br/>
 +
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը<br/>
 
export-արտահանել<br/>
 
export-արտահանել<br/>
 
eyedropper-կաթոցիկ<br/>
 
eyedropper-կաթոցիկ<br/>
Տող 18. Տող 18.
 
folder-պանակ<br/>
 
folder-պանակ<br/>
 
forever-անվերջ<br/>
 
forever-անվերջ<br/>
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները<br/>
 
 
go back-վերադառնալ<br/>
 
go back-վերադառնալ<br/>
 
go to front-գնալ վերին շերտ<br/>
 
go to front-գնալ վերին շերտ<br/>
mode-կերպ / վիճակ<br/>
+
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները<br/>
 
menu-ցանկագոտի / ցուցակ<br/>
 
menu-ցանկագոտի / ցուցակ<br/>
 
menu-ցանկագոտի<br/>
 
menu-ցանկագոտի<br/>
 +
mode-կերպ / վիճակ<br/>
 
Nairi-Nairi<br/>
 
Nairi-Nairi<br/>
 
object-կերպար<br/>
 
object-կերպար<br/>
port-միացք<br/>
 
 
pen-գրիչ/գրիչի<br/>
 
pen-գրիչ/գրիչի<br/>
 
play drum-թմբկահարել<br/>
 
play drum-թմբկահարել<br/>
 +
port-միացք<br/>
 
potentiometer-ռեոստատ<br/>
 
potentiometer-ռեոստատ<br/>
 
proximity-հեռաչափ<br/>
 
proximity-հեռաչափ<br/>
Roboard Roboard<br/>
 
 
readout-ընթերցում<br/>
 
readout-ընթերցում<br/>
right click-աջ թակել<br/>
 
right click-աջ թակոց<br/>
 
 
redo-վերարկել<br/>
 
redo-վերարկել<br/>
 
rest-սպասել<br/>
 
rest-սպասել<br/>
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել<br/>
+
right click-աջ թակել<br/>
status-վիճակ<br/>
+
right click-աջ թակոց<br/>
set-կայել<br/>
+
Roboard Roboard<br/>
show-ցույց տալ<br/>
+
sprite-կերպար<br/>
+
shade-ստվեր<br/>
+
 
scripts-սցենար<br/>
 
scripts-սցենար<br/>
 
sensor-զգայունակ<br/>
 
sensor-զգայունակ<br/>
space-բացատ<br/>
+
serial ports-հաջորդական միացքներ<br/>
 +
set-կայել<br/>
 +
shade-ստվեր<br/>
 
shaft encoder-անկյունաչափ<br/>
 
shaft encoder-անկյունաչափ<br/>
switch-փոխանջատել<br/>
+
show-ցույց տալ<br/>
 +
space-բացատ<br/>
 +
sprite-կերպար<br/>
 +
status-վիճակ<br/>
 
stepper motor stop-կանգնեցնել<br/>
 
stepper motor stop-կանգնեցնել<br/>
serial ports-հաջորդական միացքներ<br/>
+
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել<br/>
thumbnail-էսքիզ<br/>
+
switch-փոխանջատել<br/>
 
tempo-տեմպը<br/>
 
tempo-տեմպը<br/>
 +
thing-կերպար<br/>
 +
thumbnail-էսքիզ<br/>
 
timer-վայրկյանաչափը<br/>
 
timer-վայրկյանաչափը<br/>
 
undo-հետարկել<br/>
 
undo-հետարկել<br/>
 
 
 
thing-կերպար<br/>
 

11:42, 17 Սեպտեմբերի 2013-ի տարբերակ

account-տիրույթ / հաշիվ
all-ամենը
any-այլ
background-ետնապատկեր
block-հրաման
bounce-հրվել
button-կոճակ
camera-տեսախցիկ
canvas-կտավ
click-թակել
click-թակոց
costume-զգեստ
effect-էֆեկտը
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը
export-արտահանել
eyedropper-կաթոցիկ
file-նիշք
folder-պանակ
forever-անվերջ
go back-վերադառնալ
go to front-գնալ վերին շերտ
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները
menu-ցանկագոտի / ցուցակ
menu-ցանկագոտի
mode-կերպ / վիճակ
Nairi-Nairi
object-կերպար
pen-գրիչ/գրիչի
play drum-թմբկահարել
port-միացք
potentiometer-ռեոստատ
proximity-հեռաչափ
readout-ընթերցում
redo-վերարկել
rest-սպասել
right click-աջ թակել
right click-աջ թակոց
Roboard Roboard
scripts-սցենար
sensor-զգայունակ
serial ports-հաջորդական միացքներ
set-կայել
shade-ստվեր
shaft encoder-անկյունաչափ
show-ցույց տալ
space-բացատ
sprite-կերպար
status-վիճակ
stepper motor stop-կանգնեցնել
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել
switch-փոխանջատել
tempo-տեմպը
thing-կերպար
thumbnail-էսքիզ
timer-վայրկյանաչափը
undo-հետարկել