Բառարան

improve.am-ից

account-տիրույթ / հաշիվ
automatic-ավտոմատ
application-ծրագիր
add-ավելացնել
address bar-հասցեի տող
after-հետո
align-հավասարեցնել
application-ծրագիր
apply-կիրառել
ascend-աճել
attribute-ատրիբեւտ
authentication-իսկության վավերացում
authorization-լիազորում
average-միջին
all-ամենը
any-այլ
background-ետնապատկեր
bold-թավ
boot loader-նախնական բեռնում
browser-զննարկիչ
back-կոճակ
back-up-հետև
before-պահուստավորում
bookmark-էջանշում
breakpoint-տողանցման/ընդատման կետ
brush-թերթել/դիտել
bucket-հիշողության տարածք
built-in-ներկառուցված
bullet-կետանշան
block-հրաման
bounce-հրվել
button-կոճակ
camera-տեսախցիկ
canvas-կտավ
click-թակել
click-թակոց
costume-զգեստ
effect-էֆեկտը
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը
export-արտահանել
eyedropper-կաթոցիկ
file-նիշք
folder-պանակ
forever-անվերջ
go back-վերադառնալ
go to front-գնալ վերին շերտ
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները
menu-ցանկագոտի / ցուցակ
menu-ցանկագոտի
mode-կերպ / վիճակ
Nairi-Nairi
object-կերպար
pen-գրիչ/գրիչի
play drum-թմբկահարել
port-միացք
potentiometer-ռեոստատ
proximity-հեռաչափ
readout-ընթերցում
redo-վերարկել
rest-սպասել
right click-աջ թակել
right click-աջ թակոց
Roboard Roboard
scripts-սցենար
sensor-զգայունակ
serial ports-հաջորդական միացքներ
set-կայել
shade-ստվեր
shaft encoder-անկյունաչափ
show-ցույց տալ
space-բացատ
sprite-կերպար
status-վիճակ
stepper motor stop-կանգնեցնել
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել
switch-փոխանջատել
tempo-տեմպը
thing-կերպար
thumbnail-էսքիզ
timer-վայրկյանաչափը
undo-հետարկել