Բառարան

improve.am-ից

all-ամենը
any-այլ
account-տիրույթ / հաշիվ
block-հրաման
bounce-հրվել
button-կոճակ
background-ետնապատկեր
costume-զգեստ
camera-տեսախցիկ
canvas-կտավ
click-թակել
click-թակոց
enable remote sensor connections-միացնել զգայունակը
effect-էֆեկտը
export-արտահանել
eyedropper-կաթոցիկ
file-նիշք
folder-պանակ
forever-անվերջ
graphic effects-գրաֆիկական էֆեկտները
go back-վերադառնալ
go to front-գնալ վերին շերտ
mode-կերպ / վիճակ
menu-ցանկագոտի / ցուցակ
menu-ցանկագոտի
Nairi-Nairi
object-կերպար
port-միացք
pen-գրիչ/գրիչի
play drum-թմբկահարել
potentiometer-ռեոստատ
proximity-հեռաչափ
Roboard Roboard
readout-ընթերցում
right click-աջ թակել
right click-աջ թակոց
redo-վերարկել
rest-սպասել
stop-արգելակել/դադարեցնել/կանգնեցնել
status-վիճակ
set-կայել
show-ցույց տալ
sprite-կերպար
shade-ստվեր
scripts-սցենար
sensor-զգայունակ
space-բացատ
shaft encoder-անկյունաչափ
switch-փոխանջատել
stepper motor stop-կանգնեցնել
serial ports-հաջորդական միացքներ
thumbnail-էսքիզ
tempo-տեմպը
timer-վայրկյանաչափը
undo-հետարկել


thing-կերպար