Տեստ3

improve.am-ից

Զ - Կ (2324 բառ)[խմբագրել]

զազրալից-զազրալից

զազրելիություն-զազրելիութիւն

զախարյանը-զախարեանը

զամբյուղագործ-զամբիւղագործ

զայն-զայն

զայրանալ-զայրանալ

զայրացնում-զայրացնում

զայրույթն-զայրոյթն

զանազանություն-զանազանութիւն

զանգակազգի-զանգակազգի

զանգահարել-զանգահարել

զանգել-զանգել

զանգված-զանգուած

զանգվածներ-զանգուածներ

զանց-զանց

զառամախտ-զառամախտ

զառանցանքի-զառանցանքի

զառիկաթթու-զառիկաթթու

զավակ-զաւակ

զավակին-զաւակին

զավակներս-զաւակներս

զավեշտաբանություն-զաւեշտաբանութիւն

զավեշտականություն-զաւեշտականութիւն

զավթել-զաւթել

զատ-զատ

զատկաշաթ-զատկաշաթ

զատվածություն-զատուածութիւն

զարգացած-զարգացած

զարգացնի-զարգացնի

զարդագեղ-զարդագեղ

զարդակար-զարդակար

զարդանկարել-զարդանկարել

զարդասենյակ-զարդասենեակ

զարդարել-զարդարել

զարդաքանդակ-զարդաքանդակ

զարդոսկի-զարդոսկի

զարթեցնել-զարթեցնել

զարթոնք-զարթօնք

զարկել-զարկել

զարկվում-զարկւում

զարհուրեցուցիչ-զարհուրեցուցիչ

զարմանալ-զարմանալ

զարմանասքանչ-զարմանասքանչ

զարմանքով-զարմանքով

զարյանը-զարեանը

զաւակը-զաւակը

զաքարյանն-զաքարեանն

զբաղվածության-զբաղուածութեան

զբաղվեք-զբաղուէք

զբոսայգին-զբօսայգին

զբոսաշրջության-զբօսաշրջութեան

զբոսնել-զբօսնել

զգայազուրկ-զգայազուրկ

զգայախաբություն-զգայախաբութիւն

զգայապատրանք-զգայապատրանք

զգայնամոլ-զգայնամոլ

զգայունություն-զգայունութիւն

զգաստարան-զգաստարան

զգաց-զգաց

զգացմունքային-զգացմունքային

զգացողության-զգացողութեան

զգացված-զգացուած

զգեստապահարան-զգեստապահարան

զգեստավորվել-զգեստաւորուել

զգոյշ-զգոյշ

զգոնությունը-զգօնութիւնը

զգուշացնելով-զգուշացնելով

զեբու-զեբու

զեկույցի-զեկոյցի

զեկուցագիր-զեկուցագիր

զեղել-զեղել

զեղում-զեղում

զեյթունը-զեյթունը

զենդերեն-զենդերէն

զենք-զէնք

զետեղված-զետեղուած

զեփյուռը-զեփիւռը

զզվեցնել-զզուեցնել

զիբիլ-զիբիլ

զինագործարան-զինագործարան

զինադուլ-զինադուլ

զինաթափում-զինաթափում

զինակոչիկ-զինակոչիկ

զինամարզություն-զինամարզութիւն

զինանիշ-զինանիշ

զինասրահ-զինասրահ

զինավարժություն-զինավարժութիւն

զինծառայողներ-զինծառայողներ

զինղեկ-զինղեկ

զինվոր-զինուոր

զինվորականներ-զինուորականներ

զինվորին-զինուորին

զինվորներով-զինուորներով

զիջել-զիջել

զիջողամտություն-զիջողամտութիւն

զլմ-զլմ

զղջալ-զղջալ

զմայլանք-զմայլանք

զմայլուն-զմայլուն

զմրուխտ-զմրուխտ

զնգացնել-զնգացնել

զննական-զննական

զննություն-զննութիւն

զոդել-զօդել

զոխ-զոխ

զոհասեղան-զոհասեղան

զոհվելու-զոհուելու

զոռով-զօռով

զովասուն-զովասուն

զովունի-զովունի

զորախաղ-զօրախաղ

զորահանդես-զօրահանդէս

զորանոցային-զօրանոցային

զորավարը-զօրավարը

զորավարների-զօրավարների

զորացում-զօրացում

զորեղանալ-զօրեղանալ

զորությամբ-զօրութեամբ

զորքով-զօրքով

զուգադրելի-զուգադրելի

զուգախառնել-զուգախառնել

զուգակցել-զուգակցել

զուգահեռագիծ-զուգահեռագիծ

զուգաձի-զուգաձի

զուգապար-զուգապար

զուգերգ-զուգերգ

զուգորդում-զուգորդում

զուլալ-զուլալ

զույգել-զոյգել

զուսպ-զուսպ

զռան-զռան

զսպանագործ-զսպանագործ

զսպանավոր-զսպանաւոր

զսպում-զսպում

զվարթագին-զուարթագին

զվարթաձայն-զուարթաձայն

զվարթը-զուարթը

զվարճաբանություն-զուարճաբանութիւն

զվարճախոսություն-զուարճախօսութիւն

զվարճավայր-զուարճավայր

զտարան-զտարան

զտված-զտուած

զրախոսել-զրախօսել

զրահանավ-զրահանաւ

զրահավորություն-զրահաւորութիւն

զրխկոց-զրխկոց

զրկվածություն-զրկուածութիւն

զրնգալ-զրնգալ

զրնգուն-զրնգուն

զրույցից-զրոյցից

զրույցով-զրոյցով

զրուցարան-զրուցարան

զրպարտություն-զրպարտութիւն

զօրքը-զօրքը

էակաբան-էակաբան

էականորեն-էականօրէն

էբոնիտ-էբոնիտ

էդի-էդի

էզոպյան-էզոպեան

էժանագին-էժանագին

էինք-էինք

էլեկտրաաղեղային-էլեկտրաաղեղային

էլեկտրաբուժություն-էլեկտրաբուժութիւն

էլեկտրաենթակայան-էլեկտրաենթակայան

էլեկտրալար-էլեկտրալար

էլեկտրախուզ-էլեկտրախուզ

էլեկտրականացնել-էլեկտրականացնել

էլեկտրակուտակիչ-էլեկտրակուտակիչ

էլեկտրահաղորդում-էլեկտրահաղորդում

էլեկտրահոսանք-էլեկտրահոսանք

էլեկտրամատակարարում-էլեկտրամատակարարում

էլեկտրամեքենագիտական-էլեկտրամեքենագիտական

էլեկտրաշարժիչ-էլեկտրաշարժիչ

էլեկտրաչափում-էլեկտրաչափում

էլեկտրասարք-էլեկտրասարք

էլեկտրավորել-էլեկտրաւորել

էլեկտրացույց-էլեկտրացոյց

էլեկտրիֆիկացնել-էլեկտրիֆիկացնել

էլի-էլի

էծ-էծ

էկոնոմիկայի-էկոնոմիկայի

էկրանին-էկրանին

էմալապատություն-էմալապատութիւն

էմմայի-էմմայի

էներգաարդյունաբերություն-էներգաարդիւնաբերութիւն

էներգետիկական-էներգետիկական

էնվերը-էնուերը

էշավարի-էշավարի

էշություն-էշութիւն

էությունից-էութիւնից

էջաթիվ-էջաթիւ

էջատել-էջատել

էջմիածինը-էջմիածինը

էսթետ-էսթետ

էսչափ-էսչափ

էստոնիայի-էստոնիայի

էսօր-էսօր

էվոլյուցիոն-էւոլիւցիոն

էտյուդ-էտիւդ

էրանվել-էրանուել

էրոցք-էրոցք

էքսպերիմենտային-էքսպերիմենտային

էֆեկտիվություն-էֆեկտիւութիւն

ըլլանք-ըլլանք

ըղձալից-ըղձալից

ըմբիշ-ըմբիշ

ըմբշամարզում-ըմբշամարզում

ըմբոստ-ըմբոստ

ըմբոստություն-ըմբոստութիւն

ըմբռնողություն-ըմբռնողութիւն

ըմպանակ-ըմպանակ

ընդ-ընդ

ընդառաջում-ընդառաջում

ընդարձակել-ընդարձակել

ընդարմանալ-ընդարմանալ

ընդգծված-ընդգծուած

ընդգրկման-ընդգրկման

ընդգրկվի-ընդգրկուի

ընդդիմադարձություն-ընդդիմադարձութիւն

ընդդիմախոսական-ընդդիմախօսական

ընդդիմամարտություն-ընդդիմամարտութիւն

ընդդիմությունն-ընդդիմութիւնն

ընդլայնացնել-ընդլայնացնել

ընդլայնումը-ընդլայնումը

ընդհակառակ-ընդհակառակ

ընդհանրականություն-ընդհանրականութիւն

ընդհանրության-ընդհանրութեան

ընդհատել-ընդհատել

ընդհատվեց-ընդհատուեց

ընդմեջ-ընդմէջ

ընդմիջմանը-ընդմիջմանը

ընդոծին-ընդոծին

ընդունակություն-ընդունակութիւն

ընդունել-ընդունել

ընդունելությունների-ընդունելութիւնների

ընդունվելիս-ընդունուելիս

ընդունվի-ընդունուի

ընդվզել-ընդվզել

ընդօրինակվել-ընդօրինակուել

ընթացակից-ընթացակից

ընթացավարտ-ընթացաւարտ

ընթացքն-ընթացքն

ընթերակայություն-ընթերակայութիւն

ընթերցասրահ-ընթերցասրահ

ընթերցվածք-ընթերցուածք

ընթրիքին-ընթրիքին

ընծայագրել-ընծայագրել

ընծայի-ընծայի

ընկալել-ընկալել

ընկալունակություն-ընկալունակութիւն

ընկանք-ընկանք

ընկերակից-ընկերակից

ընկերանալ-ընկերանալ

ընկերներ-ընկերներ

ընկերությունից-ընկերութիւնից

ընկերություններում-ընկերութիւններում

ընկղմված-ընկղմուած

ընկճվել-ընկճուել

ընկնի-ընկնի

ընկրացնել-ընկրացնել

ընձեռում-ընձեռում

ընձյուղում-ընձիւղում

ընչապաշտ-ընչապաշտ

ընչաքաղցություն-ընչաքաղցութիւն

ընտանեկան-ընտանեկան

ընտանեվարություն-ընտանեվարութիւն

ընտանիքավոր-ընտանիքաւոր

ընտանիքներով-ընտանիքներով

ընտելացվել-ընտելացուել

ընտրակաշառք-ընտրակաշառք

ընտրապայքարի-ընտրապայքարի

ընտրել-ընտրել

ընտրողական-ընտրողական

ընտրություն-ընտրութիւն

ընտրություններից-ընտրութիւններից

ընտրվելուց-ընտրուելուց

ըսաւ-ըսաւ

ըօ-ըօ

թագազարդ-թագազարդ

թագաժառանգում-թագաժառանգում

թագավոր-թագաւոր

թագավորասպան-թագաւորասպան

թագավորից-թագաւորից

թագավորություն-թագաւորութիւն

թագի-թագի

թազբեհ-թազբեհ

թաթախվել-թաթախուել

թաթարական-թաթարական

թալակ-թալակ

թալանչիական-թալանչիական

թալկանալ-թալկանալ

թալմուդականություն-թալմուդականութիւն

թախանձական-թախանձական

թախիծով-թախիծով

թախծանք-թախծանք

թախծոտ-թախծոտ

թախտը-թախտը

թակալվել-թակալուել

թակիչ-թակիչ

թաղակապ-թաղակապ

թաղանթ-թաղանթ

թաղանթանյութ-թաղանթանիւթ

թաղեգործ-թաղեգործ

թաղիք-թաղիք

թաղմանը-թաղմանը

թաղքել-թաղքել

թամանյանը-թամանեանը

թամբալություն-թամբալութիւն

թամբը-թամբը

թամրազյան-թամրազեան

թայ-թայ

թան-թան

թանաքային-թանաքային

թանաքոտվել-թանաքոտուել

թանգարանը-թանգարանը

թանկ-թանկ

թանկացնել-թանկացնել

թանձրախուռն-թանձրախուռն

թանձրամած-թանձրամած

թանձրանյութ-թանձրանիւթ

թանձրացնել-թանձրացնել

թաշկինակն-թաշկինակն

թառամություն-թառամութիւն

թառափազգի-թառափազգի

թասը-թասը

թավալ-թաւալ

թավալվում-թաւալւում

թավասաղարթ-թաւասաղարթ

թավշահնչուն-թաւշահնչուն

թավշություն-թաւշութիւն

թավջութակի-թաւջութակի

թատերագիտություն-թատերագիտութիւն

թատերական-թատերական

թատերապտույտ-թատերապտոյտ

թատերգ-թատերգ

թատրոնասիրություն-թատրոնասիրութիւն

թարախածին-թարախածին

թարախահոս-թարախահոս

թարախոտ-թարախոտ

թարգմանած-թարգմանած

թարգմանիչը-թարգմանիչը

թարգմանությունների-թարգմանութիւնների

թարգմանվում-թարգմանւում

թարթիչ-թարթիչ

թարմատար-թարմատար

թարմությունը-թարմութիւնը

թարսվել-թարսուել

թացացվել-թացացուել

թափահարել-թափահարել

թափանցելի-թափանցելի

թափանցկություն-թափանցկութիւն

թափառականություն-թափառականութիւն

թափառաշրջություն-թափառաշրջութիւն

թափել-թափել

թափթփոտել-թափթփոտել

թափկար-թափկար

թափոտվել-թափոտուել

թափվելու-թափուելու

թափք-թափք

թաքնվեց-թաքնուեց

թաքցնելով-թաքցնելով

թբիլիսյան-թբիլիսեան

թեթեվանում-թեթեւանում

թեթեվություն-թեթեւութիւն

թեթեւակամ-թեթեւակամ

թեթեւասույր-թեթեւասոյր

թեթեւսոլիկ-թեթեւսոլիկ

թելադրանքով-թելադրանքով

թելախավ-թելախաւ

թելավոր-թելաւոր

թելկծիկ-թելկծիկ

թեկնածել-թեկնածել

թեկնածությունների-թեկնածութիւնների

թեմական-թեմական

թեյաբուծական-թէյաբուծական

թեյաման-թէյաման

թեյավաճառ-թէյավաճառ

թեյը-թէյը

թեպետ-թէպէտ

թեվակոխում-թեւակոխում

թեվերից-թեւերից

թեվից-թեւից

թեվքով-թեւքով

թերագանձում-թերագանձում

թերաթխում-թերաթխում

թերակատար-թերակատար

թերակշռել-թերակշռել

թերահավատությամբ-թերահաւատութեամբ

թերաճություն-թերաճութիւն

թերապեվտիկ-թերապեւտիկ

թերավարժ-թերավարժ

թերարտադրել-թերարտադրել

թերըմբռնել-թերըմբռնել

թերթային-թերթային

թերթերունք-թերթերունք

թերթուկ-թերթուկ

թերխորով-թերխորով

թերություններ-թերութիւններ

թեւաբախել-թեւաբախել

թեւազուրկ-թեւազուրկ

թեւակոտոր-թեւակոտոր

թեւանցել-թեւանցել

թեւավորել-թեւաւորել

թեւարկու-թեւարկու

թեւոտանի-թեւոտանի

թեփակալել-թեփակալել

թեփանման-թեփանման

թեփոտություն-թեփոտութիւն

թեքեյան-թեքեյեան

թեքված-թեքուած

թեքվում-թեքւում

թզուկ-թզուկ

թըշշալ-թըշշալ

թթախտ-թթախտ

թթված-թթուած

թթվակայուն-թթուակայուն

թթվաշություն-թթուաշութիւն

թթվեցնել-թթուեցնել

թի-թի

թիամակույկ-թիամակոյկ

թիավարում-թիավարում

թիթեղաձեւ-թիթեղաձեւ

թիթեղիկ-թիթեղիկ

թիթեռնացանց-թիթեռնացանց

թիկնաթոռ-թիկնաթոռ

թիկնամիս-թիկնամիս

թիկնապահություն-թիկնապահութիւն

թիկնոցով-թիկնոցով

թիմը-թիմը

թինան-թինան

թիրախը-թիրախը

թիֆլիսի-թիֆլիսի

թլվատություն-թլուատութիւն

թխագունել-թխագունել

թխահեր-թխահեր

թխաչվի-թխաչուի

թխել-թխել

թխկ-թխկ

թխություն-թխութիւն

թխսասեր-թխսասէր

թղթագործ-թղթագործ

թղթախաղի-թղթախաղի

թղթակցական-թղթակցական

թղթահատ-թղթահատ

թղթասեղան-թղթասեղան

թղթին-թղթին

թմբթմբալ-թմբթմբալ

թմբկաթաղանթ-թմբկաթաղանթ

թմմ-թմմ

թմրամոլություն-թմրամոլութիւն

թմփլիկ-թմփլիկ

թյուրիմաց-թիւրիմաց

թնգթնգան-թնգթնգան

թնդանոթամարտ-թնդանօթամարտ

թնդում-թնդում

թնձկանք-թնձկանք

թշնամալից-թշնամալից

թշնամի-թշնամի

թշշացնել-թշշացնել

թշվառների-թշուառների

թոզոտվել-թօզոտուել

թոթովանք-թոթովանք

թոթվեց-թոթուեց

թող-թող

թողարկվում-թողարկւում

թողնված-թողնուած

թոն-թօն

թոնրատուն-թոնրատուն

թոշնածություն-թօշնածութիւն

թոռնորդի-թոռնորդի

թովմասի-թովմասի

թովչարար-թովչարար

թորակ-թորակ

թորել-թորել

թորոսյանը-թորոսեանը

թութակ-թութակ

թուլակազմություն-թուլակազմութիւն

թուլամորթություն-թուլամորթութիւն

թուլացում-թուլացում

թուխամազ-թուխամազ

թուխմորուք-թուխմորուք

թումանյանին-թումանեանին

թույլատրելիություն-թոյլատրելիութիւն

թույլատրվում-թոյլատրւում

թույնով-թոյնով

թունազերծել-թունազերծել

թունավորիչ-թունաւորիչ

թունդիր-թունդիր

թուջ-թուջ

թուրինջ-թուրինջ

թուրքական-թուրքական

թուրքատյաց-թուրքատեաց

թուրքիոյ-թուրքիոյ

թոփչյան-թոփչեան

թոքախոտ-թոքախոտ

թպպոց-թպպոց

թռար-թռար

թռիչքի-թռիչքի

թռչել-գնալ-թռչել-գնալ

թռչնաբանական-թռչնաբանական

թռչնագիր-թռչնագիր

թռչնային-թռչնային

թռչնի-թռչնի

թռցնի-թռցնի

թվաբանական-թուաբանական

թվագրվում-թուագրւում

թվականները-թուականները

թվակարգում-թուակարգում

թվայնացման-թուայնացման

թվաչափ-թուաչափ

թվարկումը-թուարկումը

թվացույց-թուացոյց

թվերն-թուերն

թրազարկ-թրազարկ

թրաձեւ-թրաձեւ

թրաշվել-թրաշուել

թրեյսին-թրեյսին

թրթնջաթթու-թրթնջաթթու

թրթուրավոր-թրթուրաւոր

թրթռոց-թրթռոց

թրխկալ-թրխկալ

թրծվածք-թրծուածք

թրպրտալ-թրպրտալ

թրքահայ-թրքահայ

թւին-թւին

թփանման-թփանման

թփթփոց-թփթփոց

թփքառատ-թփքառատ

թքակոծել-թքակոծել

թքել-մրել-թքել-մրել

ժաժիկ-ժաժիկ

ժահրալի-ժահրալի

ժամ-ժամ

ժամադրել-ժամադրել

ժամանակաբանություն-ժամանակաբանութիւն

ժամանակակետ-ժամանակակէտ

ժամանակաշրջան-ժամանակաշրջան

ժամանակավարձ-ժամանակավարձ

ժամանակը-ժամանակը

ժամանել-ժամանել

ժամապահ-ժամապահ

ժամավարձ-ժամավարձ

ժամացույցն-ժամացոյցն

ժամին-ժամին

ժամկոչ-ժամկոչ

ժայթքեց-ժայթքեց

ժայռակերտ-ժայռակերտ

ժայռաշեն-ժայռաշէն

ժայռերը-ժայռերը

ժայռից-ժայռից

ժանգակալել-ժանգակալել

ժանգահարվել-ժանգահարուել

ժանգառք-ժանգառք

ժանգոտել-ժանգոտել

ժանդարմական-ժանդարմական

ժանեկավոր-ժանեկաւոր

ժանտ-ժանտ

ժանտախոս-ժանտախօս

ժանտախտի-ժանտախտի

ժանտամիտ-ժանտամիտ

ժանտացավ-ժանտացաւ

ժանրանկար-ժանրանկար

ժապավենային-ժապաւէնային

ժապավինյալ-ժապաւինեալ

ժառանգազրկվել-ժառանգազրկուել

ժառանգավորական-ժառանգաւորական

ժառանգության-ժառանգութեան

ժգ-ժգ

ժժմունք-ժժմունք

ժլատություն-ժլատութիւն

ժխտում-ժխտում

ժնգժնգացնել-ժնգժնգացնել

ժող-ժող

ժողկրթության-ժողկրթութեան

ժողովածուներում-ժողովածուներում

ժողովատեղի-ժողովատեղի

ժողովից-ժողովից

ժողովուրդ-ժողովուրդ

ժողովուրդներին-ժողովուրդներին

ժողովրդագրություն-ժողովրդագրութիւն

ժողովրդայնություն-ժողովրդայնութիւն

ժողովրդավարական-ժողովրդավարական

ժողովրդի-ժողովրդի

ժողտնտեսություն-ժողտնտեսութիւն

ժպիտը-ժպիտը

ժպտագին-ժպտագին

ժպտաշող-ժպտաշող

ժպտուն-ժպտուն

ժրաթեւ-ժրաթեւ

իբն-իբն

իգամոլ-իգամոլ

իգդիր-իգդիր

իդեալականացում-իդէալականացում

իդիոմ-իդիոմ

իժախոտ-իժախոտ

իլյինիչնան-իլյինիչնան

իհարկե-ի-հարկէ

իմանալի-իմանալի

իմանայիք-իմանայիք

իմաստաբանական-իմաստաբանական

իմաստալի-իմաստալի

իմաստակիր-իմաստակիր

իմաստավոր-իմաստաւոր

իմաստի-իմաստի

իմաստությամբ-իմաստութեամբ

իմացած-իմացած

իմացի-իմացի

իմացությունը-իմացութիւնը

իմիջը-իմիջը

իմպերիալիստական-իմպերիալիստական

ինդիվիդուալիստ-ինդիւիդուալիստ

ինը-ինը

ինձանով-ինձանով

իննաստիճանի-իննաստիճանի

իննսուներորդ-իննսուներորդ

ինչը-ինչը

ինչու-ինչու

ինչքանով-ինչքանով

ինտեգրում-ինտեգրում

ինտելեկտուալ-ինտելեկտուալ

ինտերնացիոնալիստ-ինտերնացիոնալիստ

ինտիմություն-ինտիմութիւն

ինքըս-ինքըս

ինքնաբերական-ինքնաբերական

ինքնագլխություն-ինքնագլխութիւն

ինքնագով-ինքնագով

ինքնադատություն-ինքնադատութիւն

ինքնազոհել-ինքնազոհել

ինքնաթիռաշինարար-ինքնաթիռաշինարար

ինքնաթմբկահարում-ինքնաթմբկահարում

ինքնախոհ-ինքնախոհ

ինքնակառավարման-ինքնակառավարման

ինքնակրթական-ինքնակրթական

ինքնահավանություն-ինքնահաւանութիւն

ինքնահոս-ինքնահոս

ինքնաճանաչություն-ինքնաճանաչութիւն

ինքնամերժում-ինքնամերժում

ինքնամփոփ-ինքնամփոփ

ինքնանկար-ինքնանկար

ինքնապահովագրել-ինքնապահովագրել

ինքնապաշտ-ինքնապաշտ

ինքնապարծ-ինքնապարծ

ինքնասանձ-ինքնասանձ

ինքնասույզ-ինքնասոյզ

ինքնասպասարկում-ինքնասպասարկում

ինքնավարությունը-ինքնավարութիւնը

ինքնատիպություն-ինքնատիպութիւն

ինքնաքննադատության-ինքնաքննադատութեան

ինքնիշխանական-ինքնիշխանական

ինքնորոշում-ինքնորոշում

ինքնուսուցիչ-ինքնուսուցիչ

ինքնուրույնությունը-ինքնուրոյնութիւնը

ինֆորմացիայի-ինֆորմացիայի

իշայծյամ-իշայծեամ

իշխան-իշխան

իշխանազրկություն-իշխանազրկութիւն

իշխանապատկան-իշխանապատկան

իշխանավորների-իշխանաւորների

իշխանափոխություն-իշխանափոխութիւն

իշխանյան-իշխանեան

իշխանությանն-իշխանութեանն

իշխանություններին-իշխանութիւններին

իշուկ-իշուկ

իջանք-իջանք

իջեցնել-իջեցնել

իջեւանատուն-իջեւանատուն

իռլանդական-իռլանդական

իսակովի-իսակովի

իսլամացնել-իսլամացնել

իսկականից-իսկականից

իսկություն-իսկութիւն

իսպանացի-իսպանացի

իստակ-իստակ

իսրայելը-իսրայէլը

իսրայելցի-իսրայէլցի

իվանը-իւանը

իվանովիչ-իւանովիչ

իտալացի-իտալացի

իր-իր

իրագործվել-իրագործուել

իրադարձությունը-իրադարձութիւնը

իրադրության-իրադրութեան

իրազննական-իրազննական

իրականացմանը-իրականացմանը

իրականացված-իրականացուած

իրականացվում-իրականացւում

իրականությունն-իրականութիւնն

իրայնություն-իրայնութիւն

իրանից-իրանից

իրանք-իրանք

իրասածի-իրասածի

իրավաբանների-իրաւաբանների

իրավազանց-իրաւազանց

իրավազրկվել-իրաւազրկուել

իրավակարգի-իրաւակարգի

իրավապահ-իրաւապահ

իրավասություն-իրաւասութիւն

իրավացի-իրաւացի

իրավիճակից-իրավիճակից

իրավունակ-իրաւունակ

իրավունքներ-իրաւունքներ

իրավունքում-իրաւունքում

իրացում-իրացում

իրաւանց-իրաւանց

իրաքցի-իրաքցի

իրերով-իրերով

իրիկնահով-իրիկնահով

իրիկնապահին-իրիկնապահին

իրիցփոխ-իրիցփոխ

իրողություններ-իրողութիւններ

ից-ից

լաբիրինթոս-լաբիրինթոս

լաբորատորիայում-լաբորատորիայում

լազուր-լազուր

լալազար-լալազար

լալիկ-լալիկ

լախտ-լախտ

լաճ-լաճ

լամլամորել-լամլամորել

լամպը-լամպը

լայնաբուռն-լայնաբուռն

լայնաթիկն-լայնաթիկն

լայնախորհուրդ-լայնախորհուրդ

լայնակզակ-լայնակզակ

լայնահուն-լայնահուն

լայնամիտ-լայնամիտ

լայնաշեղբ-լայնաշեղբ

լայնատերեւ-լայնատերեւ

լայնափեշ-լայնափէշ

լայներես-լայներես

լայնությունը-լայնութիւնը

լանջ-լանջ

լանջամերկ-լանջամերկ

լանջերով-լանջերով

լանջք-լանջք

լապտերալույց-լապտերալոյց

լաս-լաս

լաստանավային-լաստանաւային

լավ-լաւ

լավազգի-լաւազգի

լավաշը-լաւաշը

լավատեսորեն-լաւատեսօրէն

լավացնում-լաւացնում

լավն-լաւն

լավրովի-լաւրովի

լատինատառ-լատինատառ

լատվիայի-լատուիայի

լարախիլ-լարախիլ

լարափակ-լարափակ

լարծեծ-լարծեծ

լարված-լարուած

լարվել-լարուել

լացակումած-լացակումած

լացկան-լացկան

լափ-լափ

լափլփել-լափլփել

լեգենդային-լեգենդային

լեզուներով-լեզուներով

լեզվագար-լեզուագար

լեզվակ-լեզուակ

լեզվային-լեզուային

լեզվարմատ-լեզուարմատ

լեհական-լեհական

լեղակաբույս-լեղակաբոյս

լեղաճաք-լեղաճաք

լեյտենանտ-լեյտենանտ

լենինը-լենինը

լեոյի-լէոյի

լեռնաբուխ-լեռնաբուխ

լեռնագործ-լեռնագործ

լեռնաթամբ-լեռնաթամբ

լեռնածալք-լեռնածալք

լեռնակապ-լեռնակապ

լեռնակուտակ-լեռնակուտակ

լեռնահարթ-լեռնահարթ

լեռնահովիտ-լեռնահովիտ

լեռնամատ-լեռնամատ

լեռնանալ-լեռնանալ

լեռնաշարք-լեռնաշարք

լեռնասուն-լեռնասուն

լեռնարդյունաբերություն-լեռնարդիւնաբերութիւն

լեռներով-լեռներով

լեսան-լեսան

լեվոն-լեւոն

լերդ-լերդ

լերդամամուռ-լերդամամուռ

լերկամաշկ-լերկամաշկ

լեցունություն-լեցունութիւն

լիաբեռնվել-լիաբեռնուել

լիագին-լիագին

լիազորություն-լիազօրութիւն

լիազորվածություն-լիազօրուածութիւն

լիալիր-լիալիր

լիակշիռ-լիակշիռ

լիահնչուն-լիահնչուն

լիամետրաժ-լիամետրաժ

լիառատություն-լիառատութիւն

լիարյունություն-լիարիւնութիւն

լիբանանյան-լիբանանեան

լիգիային-լիգիային

լիդր-լիդր

լիիմաստ-լիիմաստ

լիլիթ-լիլիթ

լիկվիդացվել-լիկուիդացուել

լիմոնազգի-լիմոնազգի

լինդ-լինդ

լիներ-լինէր

լինում-լինում

լիպարիտը-լիպարիտը

լիտվայում-լիտուայում

լիր-լիր

լիրք-լիրք

լիցքային-լիցքային

լիցքի-լիցքի

լլկում-լլկում

լխկել-լխկել

լծակապ-լծակապ

լծասարք-լծասարք

լծի-լծի

լծորդում-լծորդում

լկստված-լկստուած

լկրտվել-լկրտուել

լղլղել-լղլղել

լղրճվել-լղրճուել

լճաջուր-լճաջուր

լճեզր-լճեզր

լյարդաբորբ-լեարդաբորբ

լյուբով-լիւբով

լյուկ-լիւկ

լնդաբորբ-լնդաբորբ

լոբազգի-լոբազգի

լոգարիթմում-լոգարիթմում

լողազգեստ-լողազգեստ

լողախցիկ-լողախցիկ

լողանց-լողանց

լողատարածք-լողատարածք

լողլողել-լողլողել

լոյսը-լոյսը

լոպպազանալ-լոպպազանալ

լոր-լոր

լորձագեղձ-լորձագեղձ

լորձնային-լորձնային

լորձունքոտվել-լորձունքոտուել

լուծանելի-լուծանելի

լուծարք-լուծարք

լուծելով-լուծելով

լուծումներով-լուծումներով

լուծույթների-լուծոյթների

լուծվել-լուծուել

լուծփախ-լուծփախ

լույս-լոյս

լույսընծայում-լոյսընծայում

լուսաբաղձիկ-լուսաբաղձիկ

լուսաբաց-լուսաբաց

լուսագազ-լուսագազ

լուսադեմին-լուսադէմին

լուսազգայություն-լուսազգայութիւն

լուսազդանշանում-լուսազդանշանում

լուսաթաթավ-լուսաթաթաւ

լուսալից-լուսալից

լուսածերպ-լուսածերպ

լուսակարկաչ-լուսակարկաչ

լուսակոլոլ-լուսակոլոլ

լուսահետ-լուսահետ

լուսաղեղ-լուսաղեղ

լուսամիտ-լուսամիտ

լուսանալ-լուսանալ

լուսանկարչարան-լուսանկարչարան

լուսանցազարդ-լուսանցազարդ

լուսաշարք-լուսաշարք

լուսաչափ-լուսաչափ

լուսապարգեւ-լուսապարգեւ

լուսաստղ-լուսաստղ

լուսավարար-լուսաւարար

լուսավորելով-լուսաւորելով

լուսավորության-լուսաւորութեան

լուսավորչություն-լուսաւորչութիւն

լուսատենչ-լուսատենչ

լուսատու-լուսատու

լուսարգել-լուսարգել

լուսացնել-լուսացնել

լուսափեղկ-լուսափեղկ

լուսաքողարկություն-լուսաքօղարկութիւն

լուսերես-լուսերես

լուսին-լուսին

լուսնադարձություն-լուսնադարձութիւն

լուսնակ-լուսնակ

լուսնահարություն-լուսնահարութիւն

լուսնաշող-լուսնաշող

լուսնատեսք-լուսնատեսք

լուսնյակ-լուսնեակ

լուսոռոգ-լուսոռոգ

լուրերով-լուրերով

լպիրծ-լպիրծ

լպրծունություն-լպրծունութիւն

լռասեր-լռասէր

լռիկ-լռիկ

լռությունից-լռութիւնից

լսարանական-լսարանական

լսելիություն-լսելիութիւն

լսողության-լսողութեան

լսվեցին-լսուեցին

լվանալ-լուանալ

լվացարարուհի-լուացարարուհի

լվացվելու-լուացուելու

լվացքարար-լուացքարար

լր-լր

լրագրապետ-լրագրապետ

լրակազմ-լրակազմ

լրատվական-լրատուական

լրատվամիջոցներն-լրատուամիջոցներն

լրացման-լրացման

լրացվել-լրացուել

լրբացնել-լրբացնել

լրություն-լրութիւն

լրջախոս-լրջախօս

լրջաքար-լրջաքար

լրվել-լրուել

լցանյութ-լցանիւթ

լցոնել-լցոնել

լցվի-լցուի

լփռտալ-լփռտալ

լքլքոց-լքլքոց

խաբար-խաբար

խաբելով-խաբելով

խաբուսիկ-խաբուսիկ

խազ-խազ

խազմզոց-խազմզոց

խաթարվել-խաթարուել

խաթրաշահություն-խաթրաշահութիւն

խաժադուժ-խաժադուժ

խալաթավոր-խալաթաւոր

խալդերեն-խալդերէն

խալիֆայություն-խալիֆայութիւն

խախացել-խախացել

խախտման-խախտման

խախտվի-խախտուի

խածնել-խածնել

խաղագնդակ-խաղագնդակ

խաղալիքը-խաղալիքը

խաղակցություն-խաղակցութիւն

խաղաղահոս-խաղաղահոս

խաղաղավետ-խաղաղաւէտ

խաղաղությամբ-խաղաղութեամբ

խաղաղվել-խաղաղուել

խաղամիջոց-խաղամիջոց

խաղանենգություն-խաղանենգութիւն

խաղասեր-խաղասէր

խաղատեղ-խաղատեղ

խաղարկել-խաղարկել

խաղարկվում-խաղարկւում

խաղացանց-խաղացանց

խաղափորձ-խաղափորձ

խաղընթաց-խաղընթաց

խաղող-խաղող

խաղողահատիկ-խաղողահատիկ

խաղորդ-խաղորդ

խաղքություն-խաղքութիւն

խամհերկ-խամհերկ

խամրում-խամրում

խայթիչ-խայթիչ

խայթվածք-խայթուածք

խայտալ-խայտալ

խայտաճամուկ-խայտաճամուկ

խայտառակիչ-խայտառակիչ

խայտերանգ-խայտերանգ

խանգարում-խանգարում

խանդագին-խանդագին

խանդաղանք-խանդաղանք

խանդաղատիչ-խանդաղատիչ

խանդավառություն-խանդավառութիւն

խանդով-խանդով

խանձ-խանձ

խանձարուրել-խանձարուրել

խանձոտել-խանձոտել

խանձրահամ-խանձրահամ

խանության-խանութեան

խանչյուն-խանչիւն

խաշիլ-խաշիլ

խաշու-խաշու

խաչաթեւ-խաչաթեւ

խաչակերպ-խաչակերպ

խաչակրած-խաչակրած

խաչաձեւում-խաչաձեւում

խաչաջուր-խաչաջուր

խաչավորվել-խաչաւորուել

խաչափառ-խաչափառ

խաչեցյալ-խաչեցեալ

խաչիկյանի-խաչիկեանի

խաչմերուկ-խաչմերուկ

խաչվող-խաչուող

խառանչ-խառանչ

խառատյանը-խառատեանը

խառնազգի-խառնազգի

խառնակել-խառնակել

խառնակույտ-խառնակոյտ

խառնաշփոթություն-խառնաշփոթութիւն

խառնափնթորել-խառնափնթորել

խառնիչ-խառնիչ

խառնվածք-խառնուածք

խառնվեցին-խառնուեցին

խավաթուղթ-խաւաթուղթ

խավավորում-խաւաւորում

խավարակերպ-խաւարակերպ

խավարանալ-խաւարանալ

խավարատեսիլ-խաւարատեսիլ

խավարից-խաւարից

խավաքարտ-խաւաքարտ

խավոտություն-խաւոտութիւն

խարազանել-խարազանել

խարակում-խարակում

խարանադրոշմ-խարանադրոշմ

խարանիչ-խարանիչ

խարդախամիտ-խարդախամիտ

խարդավանական-խարդաւանական

խարխաբ-խարխաբ

խարխլածություն-խարխլածութիւն

խարխլվել-խարխլուել

խարշափ-խարշափ

խարույկի-խարոյկի

խարսխատեղ-խարսխատեղ

խարտիշամորուք-խարտիշամօրուք

խարտում-խարտում

խափանել-խափանել

խափանվեց-խափանուեց

խեթել-խէթել

խեժառատ-խէժառատ

խելագարեցնել-խելագարեցնել

խելազրկվել-խելազրկուել

խելահեղ-խելայեղ

խելապակասություն-խելապակասութիւն

խելացնորվել-խելացնորուել

խելքապակաս-խելքապակաս

խեղաթյուրված-խեղաթիւրուած

խեղդամահություն-խեղդամահութիւն

խեղդված-խեղդուած

խեղկատակ-խեղկատակ

խեղճմտություն-խեղճմտութիւն

խենթանալ-խենթանալ

խեչոյան-խեչոյեան

խեցատ-խեցատ

խեցի-խեցի

խզատակ-խզատակ

խզբզոց-խզբզոց

խզմզել-խզմզել

խզվեց-խզուեց

խթանել-խթանել

խթխթել-խթխթել

խժժալ-խժժալ

խժռվել-խժռուել

խիզան-խիզան

խիլոտ-խիլոտ

խինածառ-խինածառ

խլաթի-խլաթի

խլարար-խլարար

խլելով-խլելով

խլխլոտ-խլխլոտ

խլնքոտություն-խլնքոտութիւն

խլշտալ-խլշտալ

խլված-խլուած

խլրտում-խլրտում

խխունջաձեւ-խխունջաձեւ

խծուծել-խծուծել

խղճալամիտ-խղճալամիտ

խղճին-խղճին

խճազարդվել-խճազարդուել

խճանկարել-խճանկարել

խճաքար-խճաքար

խճճվածք-խճճուածք

խճողված-խճողուած

խմ-խմ

խմբագրական-խմբագրական

խմբագրությանը-խմբագրութեանը

խմբական-խմբական

խմբակցությունը-խմբակցութիւնը

խմբապատկեր-խմբապատկեր

խմբավորել-խմբաւորել

խմբավորված-խմբաւորուած

խմբերգել-խմբերգել

խմբովին-խմբովին

խմելիք-խմելիք

խմիր-խմիր

խմորանալ-խմորանալ

խմորոտել-խմորոտել

խյուս-խիւս

խնամածություն-խնամածութիւն

խնամաություն-խնամաութիւն

խնամարկել-խնամարկել

խնամիանալ-խնամիանալ

խնամքը-խնամքը

խնայասիրական-խնայասիրական

խնայի-խնայի

խնայում-խնայում

խնդալից-խնդալից

խնդապատար-խնդապատար

խնդիրներ-խնդիրներ

խնդմնդալից-խնդմնդալից

խնդրագիրք-խնդրագիրք

խնդրանքին-խնդրանքին

խնդրարկու-խնդրարկու

խնդրին-խնդրին

խնթալ-խնթալ

խնկագույն-խնկագոյն

խնկածաղիկ-խնկածաղիկ

խնկանոթ-խնկանօթ

խնկարկում-խնկարկում

խնձորաթթու-խնձորաթթու

խնձորուկ-խնձորուկ

խշալ-խշալ

խշխշուկ-խշխշուկ

խշշացնել-խշշացնել

խշրել-խշրել

խշրտուք-խշրտուք

խոզախտ-խոզախտ

խոզամազ-խոզամազ

խոզանային-խոզանային

խոզապահություն-խոզապահութիւն

խոզենի-խոզենի

խոժոռադեմ-խոժոռադէմ

խոժոռում-խոժոռում

խոլամիտ-խոլամիտ

խոլորում-խոլորում

խոխոջմունք-խոխոջմունք

խոկուն-խոկուն

խոհականություն-խոհականութիւն

խոհարարային-խոհարարային

խոհեմություն-խոհեմութիւն

խողխողում-խողխողում

խողովակաշարան-խողովակաշարան

խողովակներով-խողովակներով

խոյակաձեւ-խոյակաձեւ

խոյանում-խոյեանում

խոյընթաց-խոյընթաց

խոնավածուծ-խոնաւածուծ

խոնավացույց-խոնաւացոյց

խոնարհադեմ-խոնարհադէմ

խոնարհելի-խոնարհելի

խոնարհվել-խոնարհուել

խոնջ-խոնջ

խոնջություն-խոնջութիւն

խոշորակն-խոշորակն

խոշորացնել-խոշորացնել

խոշտանգ-խոշտանգ

խոչ-խոչ

խոպանացում-խոպանացում

խոպոպիկ-խոպոպիկ

խոռոչավոր-խոռոչաւոր

խոսակցության-խօսակցութեան

խոսակցությունների-խօսակցութիւնների

խոսելաձեւ-խօսելաձեւ

խոսկապ-խօսկապ

խոսունակություն-խօսունակութիւն

խոստանալով-խոստանալով

խոստմունք-խոստմունք

խոստովանեց-խոստովանեց

խոստովանում-խոստովանում

խոստումնազանցություն-խոստումնազանցութիւն

խոսրովի-խոսրովի

խոսքաշեն-խօսքաշէն

խոսքով-խօսքով

խոտադաշտ-խոտադաշտ

խոտակեր-խոտակեր

խոտանում-խոտանում

խոտացան-խոտացան

խոտեր-խոտեր

խոտհնձվոր-խոտհնձուոր

խոտորվել-խոտորուել

խորագրել-խորագրել

խորաթախիծ-խորաթախիծ

խորակնճիռ-խորակնճիռ

խորամանկ-խորամանկ

խորամանկությունը-խորամանկութիւնը

խորանարդ-խորանարդ

խորաչափություն-խորաչափութիւն

խորասուզվեց-խորասուզուեց

խորացնելով-խորացնելով

խորդալ-խորդալ

խորենացու-խորենացու

խորթություն-խորթութիւն

խորխ-խորխ

խորհել-խորհել

խորհուրդներով-խորհուրդներով

խորհրդալի-խորհրդալի

խորհրդակցական-խորհրդակցական

խորհրդակցություններ-խորհրդակցութիւններ

խորհրդանիշ-խորհրդանիշ

խորհրդապաշտ-խորհրդապաշտ

խորհրդատու-խորհրդատու

խորհրդով-խորհրդով

խորշակահարվել-խորշակահարուել

խորշելի-խորշելի

խորշոմապատ-խորշոմապատ

խորշոտ-խորշոտ

խորովածը-խորովածը

խորոտ-խորոտ

խորսխավոր-խորսխաւոր

խորտակվում-խորտակւում

խոցահար-խոցահար

խոցոտել-խոցոտել

խուզարկել-խուզարկել

խուզված-խուզուած

խուժ-խուժ

խուժանավարություն-խուժանավարութիւն

խուլիգանություն-խուլիգանութիւն

խուճապահար-խուճապահար

խուճուճվել-խուճուճուել

խումարություն-խումարութիւն

խունանալ-խունանալ

խուռն-խուռն

խուսափել-խուսափել

խուտուտ-խուտուտ

խոփ-խոփ

խռթալ-խռթալ

խռխռացնել-խռխռացնել

խռնչել-խռնչել

խռով-խռով

խռովասեր-խռովասէր

խռովեցնել-խռովեցնել

խռովությունը-խռովութիւնը

խռչակ-խռչակ

խռպոտվել-խռպոտուել

խսիրագործ-խսիրագործ

խստականոն-խստականոն

խստանալ-խստանալ

խստասրտանալ-խստասրտանալ

խստացում-խստացում

խտաբնակ-խտաբնակ

խտացուցիչ-խտացուցիչ

խտություն-խտութիւն

խտրականություն-խտրականութիւն

խրախալի-խրախալի

խրախուսական-խրախուսական

խրախուսվել-խրախուսուել

խրամապատ-խրամապատ

խրամատավորվել-խրամատաւորուել

խրատականություն-խրատականութիւն

խրարու-խրարու

խրիմյան-խրիմեան

խրձանոց-խրձանոց

խրճիթից-խրճիթից

խրոխտանալ-խրոխտանալ

խրոց-խրոց

խրվեց-խրուեց

խրտվիլակ-խրտուիլակ

խցանահան-խցանահան

խցանում-խցանում

խցիկը-խցիկը

խցկվեց-խցկուեց

խփիր-խփիր

խօսելով-խօսելով

խօսքն-խօսքն

ծագմամբ-ծագմամբ

ծալազարդ-ծալազարդ

ծալապակաս-ծալապակաս

ծալելով-ծալելով

ծալկայի-ծալկայի

ծալված-ծալուած

ծալքավոր-ծալքաւոր

ծախծխել-ծախծխել

ծախոտվել-ծախոտուել

ծախսել-ծախսել

ծախսվել-ծախսուել

ծախվում-ծախւում

ծածանվող-ծածանուող

ծածկագրել-ծածկագրել

ծածկախոս-ծածկախօս

ծածկանկար-ծածկանկար

ծածկասալ-ծածկասալ

ծածկով-ծածկով

ծածկվեց-ծածկուեց

ծակաչք-ծակաչք

ծակծկել-ծակծկել

ծակոսկր-ծակոսկր

ծակոց-ծակոց

ծակվել-ծակուել

ծաղկաբեր-ծաղկաբեր

ծաղկաբույր-ծաղկաբոյր

ծաղկազամբյուղ-ծաղկազամբիւղ

ծաղկաթաս-ծաղկաթաս

ծաղկաթուփ-ծաղկաթուփ

ծաղկածու-ծաղկածու

ծաղկահանդես-ծաղկահանդէս

ծաղկահետք-ծաղկահետք

ծաղկամեղր-ծաղկամեղր

ծաղկանոց-ծաղկանոց

ծաղկապահ-ծաղկապահ

ծաղկապատվել-ծաղկապատուել

ծաղկաստան-ծաղկաստան

ծաղկավիժում-ծաղկավիժում

ծաղկատում-ծաղկատում

ծաղկափթթություն-ծաղկափթթութիւն

ծաղկեպսակ-ծաղկեպսակ

ծաղկով-ծաղկով

ծաղրաբան-ծաղրաբան

ծաղրածու-ծաղրածու

ծաղրանկարային-ծաղրանկարային

ծաղրաշարժ-ծաղրաշարժ

ծաղրելի-ծաղրելի

ծաղրում-ծաղրում

ծամանիկ-ծամանիկ

ծամիկ-ծամիկ

ծամծմվել-ծամծմուել

ծամվել-ծամուել

ծայրաթեւ-ծայրաթեւ

ծայրակտուր-ծայրակտուր

ծայրամաս-ծայրամաս

ծայրանդամ-ծայրանդամ

ծայրարձակ-ծայրարձակ

ծայրերից-ծայրերից

ծայրում-ծայրում

ծանծաղամտություն-ծանծաղամտութիւն

ծանծաղուտ-ծանծաղուտ

ծանոթանալով-ծանօթանալով

ծանուցագիր-ծանուցագիր

ծանր-ծանր

ծանրաբեռնվածության-ծանրաբեռնուածութեան

ծանրադիր-ծանրադիր

ծանրախոս-ծանրախօս

ծանրակերտ-ծանրակերտ

ծանրահամ-ծանրահամ

ծանրաձեռ-ծանրաձեռ

ծանրամարտի-ծանրամարտի

ծանրաշնչություն-ծանրաշնչութիւն

ծանրավուն-ծանրաւուն

ծանրաքայլ-ծանրաքայլ

ծանրիկ-ծանրիկ

ծանրության-ծանրութեան

ծառաբանություն-ծառաբանութիւն

ծառազերծել-ծառազերծել

ծառալից-ծառալից

ծառակոտոր-ծառակոտոր

ծառահատվել-ծառահատուել

ծառայակամություն-ծառայակամութիւն

ծառայելով-ծառայելով

ծառայի-ծառայի

ծառայողներ-ծառայողներ

ծառայություն-ծառայութիւն

ծառայություններից-ծառայութիւններից

ծառաշատություն-ծառաշատութիւն

ծառապատում-ծառապատում

ծառատել-ծառատել

ծառափթիթ-ծառափթիթ

ծառնիվեր-ծառնիվեր

ծավ-ծաւ

ծավալատարածական-ծաւալատարածական

ծավալից-ծաւալից

ծավալներով-ծաւալներով

ծավալվեց-ծաւալուեց

ծարավ-ծարաւ

ծարավեցուցիչ-ծարաւեցուցիչ

ծարիրաքար-ծարիրաքար

ծափահարությունների-ծափահարութիւնների

ծեգաբաց-ծէգաբաց

ծեծի-ծեծի

ծեծված-ծեծուած

ծերակույտ-ծերակոյտ

ծերացնել-ծերացնել

ծերությունը-ծերութիւնը

ծերունափայլ-ծերունափայլ

ծերտոտվել-ծերտոտուել

ծեփել-ծեփել

ծեքծեքում-ծեքծեքում

ծիածանային-ծիածանային

ծիածանում-ծիածանում

ծիծաղադեմ-ծիծաղադէմ

ծիծաղաձայն-ծիծաղաձայն

ծիծաղել-ծիծաղել

ծիծաղի-ծիծաղի

ծիծաղում-ծիծաղում

ծիծեռնակաթեւ-ծիծեռնակաթեւ

ծիսականություն-ծիսականութիւն

ծիտ-ծիտ

ծիրանաթույր-ծիրանաթոյր

ծիրանավոր-ծիրանաւոր

ծիրանեծաղիկ-ծիրանեծաղիկ

ծլանգ-ծլանգ

ծլել-ծլել

ծլլալ-ծլլալ

ծլմգացնել-ծլմգացնել

ծլուլ-ծլուլ

ծխաբույսազգի-ծխաբոյսազգի

ծխախոտ-ծխախոտ

ծխածածկոց-ծխածածկոց

ծխահան-ծխահան

ծխահոտ-ծխահոտ

ծխային-ծխային

ծխապատ-ծխապատ

ծխապուխտ-ծխապուխտ

ծխատուփ-ծխատուփ

ծխաքողարկվել-ծխաքօղարկուել

ծխնիկ-ծխնիկ

ծխում-ծխում

ծծակ-ծծակ

ծծմայր-ծծմայր

ծծմբահոտ-ծծմբահոտ

ծծմոր-ծծմոր

ծկթում-ծկթում

ծղիկ-ծղիկ

ծղոտաբարդ-ծղօտաբարդ

ծղոտաներքնակ-ծղօտաներքնակ

ծղրտաց-ծղրտաց

ծմծմալ-ծմծմալ

ծյուրախտավոր-ծիւրախտաւոր

ծնգացնել-ծնգացնել

ծնի-ծնի

ծնծուլոտ-ծնծուլոտ

ծնկաձեւ-ծնկաձեւ

ծնկատեղ-ծնկատեղ

ծնկնահան-ծնկնահան

ծննդաբանություն-ծննդաբանութիւն

ծննդակերություն-ծննդակերութիւն

ծննդացավ-ծննդացաւ

ծնողազուրկ-ծնողազուրկ

ծնողները-ծնողները

ծնվածին-ծնուածին

ծնվի-ծնուի

ծնրաչոք-ծնրաչոք

ծոմ-ծոմ

ծոպավոր-ծոպաւոր

ծովագայլ-ծովագայլ

ծովագռավ-ծովագռաւ

ծովախոզուկ-ծովախոզուկ

ծովածիծառ-ծովածիծառ

ծովակալ-ծովակալ

ծովակենցաղ-ծովակենցաղ

ծովակողմյան-ծովակողմեան

ծովահար-ծովահար

ծովահերձ-ծովահերձ

ծովամարտ-ծովամարտ

ծովային-ծովային

ծովանցում-ծովանցում

ծովառյուծ-ծովառիւծ

ծովաստղ-ծովաստղ

ծովարտույտ-ծովարտոյտ

ծովափրփուր-ծովափրփուր

ծովերանգ-ծովերանգ

ծովիկ-ծովիկ

ծովով-ծովով

ծորանք-ծորանք

ծորուն-ծորուն

ծուլամիտ-ծուլամիտ

ծուլորեն-ծուլօրէն

ծույլ-ծոյլ

ծուռմեջք-ծուռմէջք

ծուփառծուփ-ծուփառծուփ

ծպպացնել-ծպպացնել

ծպտում-ծպտում

ծռանց-ծռանց

ծռմռկոց-ծռմռկոց

ծռվածք-ծռուածք

ծվատում-ծվատում

ծվեն-ծուէն

ծտակեռասենի-ծտակեռասենի

ծրագիրն-ծրագիրն

ծրագրացուցակ-ծրագրացուցակ

ծրագրություն-ծրագրութիւն

ծրարը-ծրարը

ծրտել-ծրտել

ծփանուտ-ծփանուտ

ծփծփալ-ծփծփալ

կաբել-կաբել

կաբինետի-կաբինետի

կադմիում-կադմիում

կազակ-կազակ

կազակություն-կազակութիւն

կազդուրում-կազդուրում

կազմաբանություն-կազմաբանութիւն

կազմախոսական-կազմախօսական

կազմակերպելու-կազմակերպելու

կազմակերպիչներ-կազմակերպիչներ

կազմակերպմանը-կազմակերպմանը

կազմակերպութիւններու-կազմակերպութիւններու

կազմակերպություններ-կազմակերպութիւններ

կազմակերպուի-կազմակերպուի

կազմակերպվածության-կազմակերպուածութեան

կազմակերպվող-կազմակերպուող

կազմավորումը-կազմաւորումը

կազմարան-կազմարան

կազմել-կազմել

կազմեց-կազմեց

կազմկոմիտեն-կազմկոմիտէն

կազմություն-կազմութիւն

կազմվածքով-կազմուածքով

կաթել-կաթել

կաթիլանման-կաթիլանման

կաթից-կաթից

կաթնագործարան-կաթնագործարան

կաթնախառնուրդ-կաթնախառնուրդ

կաթնակերակուր-կաթնակերակուր

կաթնաճարպ-կաթնաճարպ

կաթնաչափ-կաթնաչափ

կաթնասուն-կաթնասուն

կաթնատամ-կաթնատամ

կաթնաքույր-կաթնաքոյր

կաթոլիկական-կաթոլիկական

կաթողիկէ-կաթողիկէ

կաթողիկոսների-կաթողիկոսների

կաթում-կաթում

կաթսայաշինություն-կաթսայաշինութիւն

կաթվածահարել-կաթուածահարել

կաթքամիչ-կաթքամիչ

կալանավայր-կալանավայր

կալանավորներ-կալանաւորներ

կալանավորվածների-կալանաւորուածների

կալանում-կալանում

կալատեղ-կալատեղ

կալիում-կալիում

կալնում-կալնում

կալում-կալում

կալվածագիր-կալուածագիր

կալվածատիրոջ-կալուածատիրոջ

կալվածքի-կալուածքի

կախ-կախ

կախանացու-կախանացու

կախարդի-կախարդի

կախգլուխ-կախգլուխ

կախեք-կախէք

կախման-կախման

կախում-կախում

կախվելով-կախուելով

կածանով-կածանով

կակաչագույն-կակաչագոյն

կակղացում-կակղացում

կակտուս-կակտուս

կահազարդել-կահազարդել

կահավորվել-կահաւորուել

կահույքագիր-կահոյքագիր

կահույքաշինություն-կահոյքաշինութիւն

կաղ-կաղ

կաղամբաթթու-կաղամբաթթու

կաղանդ-կաղանդ

կաղապարել-կաղապարել

կաղեկաղ-կաղէկաղ

կաղկանձոց-կաղկանձոց

կաղնեփայտ-կաղնեփայտ

կաղում-կաղում

կամ-կամ

կամակից-կամակից

կամահաճություն-կամահաճութիւն

կամապաշտ-կամապաշտ

կամավորների-կամաւորների

կամարաձեվ-կամարաձեւ

կամարապորտ-կամարապորտ

կամաց-կամաց

կամերային-կամերային

կամովի-կամովի

կամուրջները-կամուրջները

կամսարականի-կամսարականի

կամրջամաս-կամրջամաս

կամրջի-կամրջի

կամքից-կամքից

կայազորը-կայազօրը

կայանի-կայանի

կայարանամեջ-կայարանամէջ

կայարանից-կայարանից

կայացմանը-կայացմանը

կայացնի-կայացնի

կայացրած-կայացրած

կայլակել-կայլակել

կայծակնաթուր-կայծակնաթուր

կայծակնաշունչ-կայծակնաշունչ

կայծահան-կայծահան

կայծարձակում-կայծարձակում

կայծկլտոց-կայծկլտոց

կայծքար-կայծքար

կայմապարան-կայմապարան

կայունությամբ-կայունութեամբ

կայսերազարմ-կայսերազարմ

կայսրին-կայսրին

կայտառ-կայտառ

կայքագրել-կայքագրել

կայքում-կայքում

կանադացի-կանադացի

կանաչագույն-կանաչագոյն

կանաչազրկվել-կանաչազրկուել

կանաչաշուք-կանաչաշուք

կանաչասաղարթ-կանաչասաղարթ

կանաչատեսք-կանաչատեսք

կանաչեցնել-կանաչեցնել

կանաչոտ-կանաչոտ

կանացիություն-կանացիութիւն

կանգնակ-կանգնակ

կանգնենք-կանգնենք

կանգնեցնելու-կանգնեցնելու

կանգնեցրել-կանգնեցրել

կանգուն-կանգուն

կանեմ-կ'անեմ

կանեփաբույծ-կանեփաբոյծ

կանեփահատ-կանեփահատ

կանեփասերմ-կանեփասերմ

կանթեղը-կանթեղը

կանխաբանում-կանխաբանում

կանխագուշակ-կանխագուշակ

կանխազգացում-կանխազգացում

կանխակռահում-կանխակռահում

կանխամտածված-կանխամտածուած

կանխապատիվ-կանխապատիւ

կանխավ-կանխաւ

կանխավարձել-կանխավարձել

կանխավճարվել-կանխավճարուել

կանխատեսմամբ-կանխատեսմամբ

կանխատեսումների-կանխատեսումների

կանխարգելման-կանխարգելման

կանխի-կանխի

կանխորոշվածություն-կանխորոշուածութիւն

կանոն-կանոն

կանոնադրության-կանոնադրութեան

կանոնականություն-կանոնականութիւն

կանոնավոր-կանոնաւոր

կանոնը-կանոնը

կանոններով-կանոններով

կանչերը-կանչերը

կանչին-կանչին

կանչվի-կանչուի

կանցկացվեն-կ'անցկացուեն

կաշ-կաշ

կաշառատվություն-կաշառատուութիւն

կաշառքի-կաշառքի

կաշեծածկ-կաշեծածկ

կաշեսարք-կաշեսարք

կաշխատեն-կ'աշխատեն

կաշկանդվածություն-կաշկանդուածութիւն

կաուչուկաբույծ-կաուչուկաբոյծ

կապալային-կապալային

կապած-կապած

կապակցված-կապակցուած

կապանում-կապանում

կապառ-կապառ

կապարադրոշմ-կապարադրոշմ

կապարաթրջոց-կապարաթրջոց

կապարաձուլարան-կապարաձուլարան

կապարաջասպ-կապարաջասպ

կապացուցեմ-կ'ապացուցեմ

կապերի-կապերի

կապեցին-կապեցին

կապիտալը-կապիտալը

կապիտալում-կապիտալում

կապկադեմ-կապկադէմ

կապկապում-կապկապում

կապկպոտվել-կապկպոտուել

կապով-կապով

կապություն-կապութիւն

կապուտակն-կապուտակն

կապուտկեկ-կապուտկեկ

կապվեցինք-կապուեցինք

կապտագունություն-կապտագունութիւն

կապտականաչ-կապտականաչ

կապտաներկվել-կապտաներկուել

կապտացոլք-կապտացոլք

կապտուկ-կապտուկ

կապրոնաթել-կապրոնաթել

կառանաթոկ-կառանաթոկ

կառապանին-կառապանին

կառավարելի-կառավարելի

կառավարման-կառավարման

կառավարությունը-կառավարութիւնը

կառավարումը-կառավարումը

կառավարվի-կառավարուի

կառլեն-կառլեն

կառնի-կ'առնի

կառույցների-կառոյցների

կառուցանել-կառուցանել

կառուցել-կառուցել

կառուցեցին-կառուցեցին

կառուցողի-կառուցողի

կառուցումից-կառուցումից

կառուցվածքին-կառուցուածքին

կառուցվել-կառուցուել

կառուցվում-կառուցւում

կառքեր-կառքեր

կառքով-կառքով

կասենք-կ'ասենք

կասեցումը-կասեցումը

կասկադ-կասկադ

կասկածանք-կասկածանք

կասկածելով-կասկածելով

կասկածն-կասկածն

կասկածոտ-կասկածոտ

կասպարովը-կասպարովը

կավաբեր-կաւաբեր

կավախավ-կաւախաւ

կավահունցիչ-կաւահունցիչ

կավապուտուկ-կաւապուտուկ

կավար-կաւար

կավերի-կ'աւերի

կավճի-կաւճի

կատալոգ-կատալոգ

կատակախաղ-կատակախաղ

կատականկարչություն-կատականկարչութիւն

կատակերգային-կատակերգային

կատակներ-կատակներ

կատաղել-կատաղել

կատաղություն-կատաղութիւն

կատարածու-կատարածու

կատարելագործություն-կատարելագործութիւն

կատարելապես-կատարելապէս

կատարելու-կատարելու

կատարես-կատարես

կատարի-կատարի

կատարները-կատարները

կատարողին-կատարողին

կատարուած-կատարուած

կատարումներով-կատարումներով

կատարվածն-կատարուածն

կատարվեցին-կատարուեցին

կատեգորիկ-կատեգորիկ

կատուների-կատուների

կատվացեղ-կատուացեղ

կարագ-կարագ

կարած-կարած

կարամել-կարամել

կարանք-կարանք

կարապետիչը-կարապետիչը

կարապիկ-կարապիկ

կարատ-կարատ

կարբոնատային-կարբոնատային

կարգադրի-կարգադրի

կարգադրություններ-կարգադրութիւններ

կարգազրկություն-կարգազրկութիւն

կարգախոս-կարգախօս

կարգային-կարգային

կարգավիճակ-կարգավիճակ

կարգավորել-կարգաւորել

կարգավորող-կարգաւորող

կարգավորվեն-կարգաւորուեն

կարգերին-կարգերին

կարգն-կարգն

կարդալ-կարդալ

կարդանք-կարդանք

կարդացի-կարդացի

կարդինալական-կարդինալական

կարեկցական-կարեկցական

կարենալ-կարենալ

կարեվորել-կարեւորել

կարեվորություն-կարեւորութիւն

կարեւորագույն-կարեւորագոյն

կարթաճիճու-կարթաճիճու

կարիկ-կարիկ

կարիքը-կարիքը

կարլեն-կարլեն

կարծեն-կարծեն

կարծի-կարծի

կարծիքները-կարծիքները

կարծում-կարծում

կարծրախտային-կարծրախտային

կարծրամիս-կարծրամիս

կարծրացած-կարծրացած

կարկաժ-կարկաժ

կարկամություն-կարկամութիւն

կարկաչել-կարկաչել

կարկառել-կարկառել

կարկատան-կարկատան

կարկուտը-կարկուտը

կարկտահարել-կարկտահարել

կարճաբուն-կարճաբուն

կարճագրություն-կարճագրութիւն

կարճակյաց-կարճակեաց

կարճամազ-կարճամազ

կարճապատում-կարճապատում

կարճատեսություն-կարճատեսութիւն

կարճափող-կարճափող

կարճություն-կարճութիւն

կարմերես-կարմերես

կարմրաբոսոր-կարմրաբոսոր

կարմրաթեւիկ-կարմրաթեւիկ

կարմրախառն-կարմրախառն

կարմրականաչ-կարմրականաչ

կարմրակտուց-կարմրակտուց

կարմրամորթ-կարմրամորթ

կարմրաշպար-կարմրաշպար

կարմրացայտ-կարմրացայտ

կարմրաքիթ-կարմրաքիթ

կարմրոտանի-կարմրոտանի

կարող-կարող

կարողանան-կարողանան

կարողացար-կարողացար

կարողությունն-կարողութիւնն

կարովի-կարովի

կարոտակեզ-կարօտակէզ

կարոտից-կարօտից

կարուձեւ-կարուձեւ

կարսեցյան-կարսեցեան

կարտոֆիլաբուծություն-կարտոֆիլաբուծութիւն

կարտոֆիլամաքրիչ-կարտոֆիլամաքրիչ

կարօ-կարօ

կացատեղ-կացատեղ

կացնակ-կացնակ

կացնով-կացնով

կացույթ-կացոյթ

կափկափյուն-կափկափիւն

կաքավել-կաքաւել

կբ-ն-կբ-ն

կբացվի-կը-բացուի

կբերվի-կը-բերուի

կգան-կը-գան

կգն-կգն

կգործեն-կը-գործեն

կգտնվեն-կը-գտնուեն

կդադարի-կը-դադարի

կդարձնի-կը-դարձնի

կդնի-կը-դնի

կեանքով-կեանքով

կելնի-կ'ելնի

կեղեվը-կեղեւը

կեղեւահանել-կեղեւահանել

կեղեւել-կեղեւել

կեղեքվել-կեղեքուել

կեղծանուն-կեղծանուն

կեղծարարություն-կեղծարարութիւն

կեղծիքներ-կեղծիքներ

կեղծուպատիր-կեղծուպատիր

կեղտակալել-կեղտակալել

կեղտահոր-կեղտահոր

կեղտոտ-կեղտոտ

կեղտոտվում-կեղտոտւում

կենակցուհի-կենակցուհի

կենացաթաս-կենացաթաս

կենդանաբանական-կենդանաբանական

կենդանաբույծ-կենդանաբոյծ

կենդանածնում-կենդանածնում

կենդանահատում-կենդանահատում

կենդանարար-կենդանարար

կենդանիներ-կենդանիներ

կենդանություն-կենդանութիւն

կենսաբանության-կենսաբանութեան

կենսագործելի-կենսագործելի

կենսագործունեություն-կենսագործունէութիւն

կենսադիմացկունություն-կենսադիմացկունութիւն

կենսաթոշակ-կենսաթոշակ

կենսաթով-կենսաթով

կենսախնդություն-կենսախնդութիւն

կենսական-կենսական

կենսահեղուկ-կենսահեղուկ

կենսամինիմում-կենսամինիմում

կենսապարար-կենսապարար

կենսատենչ-կենսատենչ

կենսափորձ-կենսափորձ

կենսունակություն-կենսունակութիւն

կենտգործկոմ-կենտգործկոմ

կենտր-կենտր

կենտրոնահակ-կենտրոնահակ

կենտրոնատեղի-կենտրոնատեղի

կենտրոնացում-կենտրոնացում

կենտրոնին-կենտրոնին

կենտրոններում-կենտրոններում

կենցաղակարգ-կենցաղակարգ

կենցաղի-կենցաղի

կեչու-կեչու

կեռապոչ-կեռապոչ

կեռացնել-կեռացնել

կեռպոչ-կեռպոչ

կեսարյան-կեսարեան

կեսերից-կէսերից

կեսն-կէսն

կետ-կէտ

կետադրում-կէտադրում

կետարքավոր-կէտարքաւոր

կետը-կէտը

կետորսական-կէտորսական

կերաբույս-կերաբոյս

կերակուրը-կերակուրը

կերակրատեսակ-կերակրատեսակ

կերակրման-կերակրման

կերահացահատիկ-կերահացահատիկ

կերային-կերային

կերառատություն-կերառատութիւն

կերել-կերել

կերթան-կ'երթան

կերոն-կերոն

կերպաս-կերպաս

կերպարակերտվել-կերպարակերտուել

կերպարանափոխություն-կերպարանափոխութիւն

կերպարանքի-կերպարանքի

կերպարներ-կերպարներ

կերպարվեստում-կերպարուեստում

կերտել-կերտել

կերցնել-կերցնել

կեցվածքն-կեցուածքն

կզակը-կզակը

կզբաղվեն-կը-զբաղուեն

կզություն-կզութիւն

կըլնի-կ'ըլնի

կընդունի-կ'ընդունի

կընձեռի-կ'ընձեռի

կըսէ-կ'ըսէ

կթողնենք-կը-թողնենք

կթվար-կը-թուար

կիեվ-կիեւ

կիզահող-կիզահող

կիզողություն-կիզողութիւն

կիթառահար-կիթառահար

կիլոգրամ-կիլօգրամ

կիլոմետրանոց-կիլօմետրանոց

կիկոսի-կիկոսի

կինաբարիս-կինաբարիս

կինեմատոգրաֆիայի-կինեմատոգրաֆիայի

կինն-կինն

կինոգործիչների-կինօգործիչների

կինոդրվագ-կինօդրուագ

կինոժուռնալ-կինօժուռնալ

կինոձեռնարկատեր-կինօձեռնարկատէր

կինոնկարահանել-կինօնկարահանել

կինոնկարում-կինօնկարում

կինոստուդիայի-կինօստուդիայի

կինոփառատոնի-կինօփառատօնի

կիպրոսի-կիպրոսի

կիսաարհամարհական-կիսաարհամարհական

կիսաբերան-կիսաբերան

կիսագիտակից-կիսագիտակից

կիսագրագետ-կիսագրագէտ

կիսաեզրափակիչ-կիսաեզրափակիչ

կիսաթավշային-կիսաթաւշային

կիսաթփուտային-կիսաթփուտային

կիսախավարում-կիսախաւարում

կիսախփել-կիսախփել

կիսակապիկ-կիսակապիկ

կիսակլոր-կիսակլոր

կիսահաս-կիսահաս

կիսահեղուկ-կիսահեղուկ

կիսաձվաձեւ-կիսաձուաձեւ

կիսամահուդ-կիսամահուդ

կիսամթություն-կիսամթութիւն

կիսամոռացություն-կիսամոռացութիւն

կիսան-կիսան

կիսանիրհում-կիսանիրհում

կիսանրբագեղմ-կիսանրբագեղմ

կիսաշրջան-կիսաշրջան

կիսաչոր-կիսաչոր

կիսապրոլետար-կիսապրոլետար

կիսասովածություն-կիսասովածութիւն

կիսաստվերային-կիսաստուերային

կիսավարտիք-կիսավարտիք

կիսատափաստանային-կիսատափաստանային

կիսատություն-կիսատութիւն

կիսափակել-կիսափակել

կիսաքաղցություն-կիսաքաղցութիւն

կիսաօղակ-կիսաօղակ

կիսելով-կիսելով

կիսովի-կիսովի

կիսվում-կիսւում

կիտած-կիտած

կիտում-կիտում

կիտրոնածառ-կիտրոնածառ

կիրականացվի-կ'իրականացուի

կիրակոսյան-կիրակոսեան

կիրառելիս-կիրառելիս

կիրառություն-կիրառութիւն

կիրառվելու-կիրառուելու

կիրարկելի-կիրարկելի

կիրթ-կիրթ

կիրովական-կիրովական

կիցք-կիցք

կլանիչ-կլանիչ

կլանչոց-կլանչոց

կլասիկ-կլասիկ

կլեպ-կլեպ

կլիմայագետ-կլիմայագէտ

կլիմայավարժեցվել-կլիմայավարժեցուել

կլինեին-կը-լինէին

կլինի-կը-լինի

կլկլոց-կլկլոց

կլորադեմ-կլորադէմ

կլորացում-կլորացում

կլուծեն-կը-լուծեն

կլսեմ-կը-լսեմ

կխանգարի-կը-խանգարի

կխոսենք-կը-խօսենք

կծիկը-կծիկը

կծկանք-կծկանք

կծկում-կծկում

կծկվում-կծկւում

կծովի-կծովի

կծվել-կծուել

կկայացնի-կը-կայացնի

կկատարեն-կը-կատարեն

կկարողանան-կը-կարողանան

կկոցած-կկոցած

կկվի-կկուի

կհաղորդի-կը-հաղորդի

կհայտնեմ-կը-յայտնեմ

կհանդիպենք-կը-հանդիպենք

կհանձնվեն-կը-յանձնուեն

կհասնեն-կը-հասնեն

կհասցնեն-կը-հասցնեն

կհարցնի-կը-հարցնի

կհիշի-կը-յիշի

կձեռնարկի-կը-ձեռնարկի

կղերամիտ-կղերամիտ

կղզի-կղզի

կղզին-կղզին

կղզում-կղզում

կղմինդր-կղմինդր

կճանաչեն-կը-ճանաչեն

կճղակ-կճղակ

կճմթոց-կճմթոց

կմախքաբան-կմախքաբան

կմախքը-կմախքը

կմեռնի-կը-մեռնի

կմնանք-կը-մնանք

կմտածեր-կը-մտածէր

կյանք-կեանք

կյանքից-կեանքից

կնախնդրություն-կնախնդրութիւն

կնախտագիտական-կնախտագիտական

կնայեմ-կը-նայեմ

կնապետություն-կնապետութիւն

կնատյաց-կնատեաց

կներեք-կը-ներէք

կնիկ-կնիկ

կնիքն-կնիքն

կնձմնձալ-կնձմնձալ

կնճիռները-կնճիռները

կնճռոտել-կնճռոտել

կնյուն-կնիւն

կնոջը-կնոջը

կնունքաճաշ-կնունքաճաշ

կնստեր-կը-նստէր

կնքադրոշմ-կնքադրոշմ

կնքամայր-կնքամայր

կնքատել-կնքատել

կնքեց-կնքեց

կնքվեց-կնքուեց

կշարունակի-կը-շարունակի

կշիռն-կշիռն

կշռազրկություն-կշռազրկութիւն

կշռասլաք-կշռասլաք

կշռել-կշռել

կշռույթ-կշռոյթ

կշտամբանք-կշտամբանք

կշտամբում-կշտամբում

կշտացուցիչ-կշտացուցիչ

կոալիցիայում-կոալիցիայում

կոդ-կոդ

կոթ-կոթ

կոթող-կոթող

կոթողների-կոթողների

կոլեգիալություն-կոլեգիալութիւն

կոլեկտիվը-կոլեկտիւը

կոլեկտիվներին-կոլեկտիւներին

կոլխոզ-կոլխոզ

կոլխոզնիկ-կոլխոզնիկ

կոլոլված-կոլոլուած

կոլորիստական-կոլորիստական

կոլվարչություն-կոլվարչութիւն

կոլտնտեսության-կոլտնտեսութեան

կոլտնտեսություններին-կոլտնտեսութիւններին

կոխան-կոխան

կոխոտել-կոխոտել

կոծիծ-կոծիծ

կոկարդ-կոկարդ

կոկիչ-կոկիչ

կոկոնանման-կոկոնանման

կոկորդաբան-կոկորդաբան

կոկորդահատում-կոկորդահատում

կոկորդի-կոկորդի

կոկորդս-կոկորդս

կողաթեքում-կողաթեքում

կողակում-կողակում

կողանցք-կողանցք

կողերի-կողերի

կողկողագին-կողկողագին

կողմերը-կողմերը

կողմէն-կողմէն

կողմնական-կողմնական

կողմնակիցներն-կողմնակիցներն

կողմնացույց-կողմնացոյց

կողմնորոշվել-կողմնորոշուել

կողնմուղի-կողնմուղի

կողոպտչական-կողոպտչական

կողովը-կողովը

կողպված-կողպուած

կոճ-կոճ

կոճակարձակ-կոճակարձակ

կոճի-կոճի

կոճղահան-կոճղահան

կոճղարմատային-կոճղարմատային

կոմբայնային-կոմբայնային

կոմբինավորում-կոմբինաւորում

կոմերիտ-կոմերիտ

կոմերիտմիությունը-կոմերիտմիութիւնը

կոմինտերնի-կոմինտերնի

կոմիսարություն-կոմիսարութիւն

կոմիտեի-կոմիտէի

կոմիտէի-կոմիտէի

կոմունան-կոմունան

կոմունիստի-կոմունիստի

կոմպարտիայի-կոմպարտիայի

կոմպլեկտավորվել-կոմպլեկտաւորուել

կոմպոզիտորական-կոմպոզիտորական

կոմպոզիցիայի-կոմպոզիցիայի

կոմսական-կոմսական

կոմսոմոլություն-կոմսոմոլութիւն

կոյաբնդիռ-կոյաբնդիռ

կոյր-կոյր

կոնավոր-կոնաւոր

կոնգրեսմեն-կոնգրէսմեն

կոնդում-կոնդում

կոնկուրսային-կոնկուրսային

կոնյակ-կոնեակ

կոնսերվատորիայում-կոնսերուատորիայում

կոնսուլ-կոնսուլ

կոնսպեկտավորում-կոնսպեկտաւորում

կոնստրուկտիվիզմ-կոնստրուկտիւիզմ

կոնստրուկցիաների-կոնստրուկցիաների

կոնցենտրացիան-կոնցենտրացիան

կոնցերտը-կոնցերտը

կոնֆետ-կոնֆետ

կոնֆերանսների-կոնֆերանսների

կոնֆլիկտների-կոնֆլիկտների

կոշիկներով-կօշիկներով

կոշկակարական-կօշկակարական

կոշկատակ-կօշկատակ

կոշտաշատ-կոշտաշատ

կոշտոտ-կոշտոտ

կոշտուկավոր-կոշտուկաւոր

կոոպերացիան-կոոպերացիան

կոորդինատների-կոորդինատների

կոչելով-կոչելով

կոչին-կոչին

կոչնակի-կոչնակի

կոչումների-կոչումների

կոչվի-կոչուի

կոպար-կոպար

կոպեկով-կոպեկով

կոպտաբուրդ-կոպտաբուրդ

կոպտացվել-կոպտացուել

կոռ-կոռ

կոսինոսային-կոսինոսային

կոսովոյի-կոսովոյի

կոստանդյանը-կոստանդեանը

կոստղոտ-կոստղոտ

կովապահ-կովապահ

կովերն-կովերն

կովկասագիտություն-կովկասագիտութիւն

կովկասցի-կովկասցի

կոտանգենս-կոտանգենս

կոտոշահարում-կոտոշահարում

կոտորածն-կոտորածն

կոտորակավոր-կոտորակաւոր

կոտորեցին-կոտորեցին

կոտորվում-կոտորւում

կոտրատվում-կոտրատւում

կոտրվածություն-կոտրուածութիւն

կոտրտել-կոտրտել

կորագծի-կորագծի

կորանիստ-կորանիստ

կորաքիթ-կօրաքիթ

կորել-կորել

կորեկհատ-կորեկհատ

կորզողականություն-կորզողականութիւն

կորիզի-կորիզի

կործանելու-կործանելու

կործանումից-կործանումից

կործանվում-կործանւում

կորյունի-կորիւնի

կորոշեն-կ'որոշեն

կորովազուրկ-կորովազուրկ

կորովաշատ-կորովաշատ

կորունդային-կորունդային

կորուստների-կորուստների

կորչի-կորչի

կորսնցուցած-կորսնցուցած

կորստեան-կորստեան

կորցնելուց-կորցնելուց

կորցրած-կորցրած

կորցրեք-կորցրէք

կուբանի-կուբանի

կուզեի-կ'ուզէի

կուզենք-կ'ուզենք

կուժը-կուժը

կուլակաթափում-կուլակաթափում

կուլիգին-կուլիգին

կուլտաշխատող-կուլտաշխատող

կուլտուրականանալ-կուլտուրականանալ

կուլտուրաներ-կուլտուրաներ

կուղարկվի-կ'ուղարկուի

կույսերը-կոյսերը

կույտը-կոյտը

կունենային-կ'ունենային

կունձղավոր-կունձղաւոր

կուռք-կուռք

կուսախախտություն-կուսախախտութիւն

կուսակալի-կուսակալի

կուսակրոնություն-կուսակրօնութիւն

կուսակցութիւնը-կուսակցութիւնը

կուսակցությունից-կուսակցութիւնից

կուսակցություններում-կուսակցութիւններում

կուսթեկնածու-կուսթեկնածու

կուսկոմիտեի-կուսկոմիտէի

կուսքարտուղար-կուսքարտուղար

կուտակման-կուտակման

կուտակվել-կուտակուել

կուտար-կու-տար

կուտուզովը-կուտուզովը

կուրացած-կուրացած

կուրացրել-կուրացրել

կուրծքն-կուրծքն

կուրս-կուրս

կուրսից-կուրսից

կոփյուն-կոփիւն

կոքսամրտկոց-կոքսամրտկոց

կչկչոց-կչկչոց

կպահես-կը-պահես

կպաշտպանի-կը-պաշտպանի

կպարզենք-կը-պարզենք

կպչի-կպչի

կպրագործ-կպրագործ

կպրային-կպրային

կպրոտ-կպրոտ

կպցնում-կպցնում

կռահել-կռահել

կռանալ-կռանալ

կռանահարում-կռանահարում

կռապաշտամունք-կռապաշտամունք

կռացածություն-կռացածութիւն

կռզենի-կռզենի

կռթկռթոց-կռթկռթոց

կռիվն-կռիւն

կռիւը-կռիւը

կռճոն-կռճօն

կռնչալ-կռնչալ

կռնստակ-կռնստակ

կռունկավարուհի-կռունկավարուհի

կռվախնդիր-կռուախնդիր

կռվաջան-կռուաջան

կռվացնել-կռուացնել

կռվեն-կռուեն

կռվից-կռուից

կռտել-կռտել

կսիրեմ-կը-սիրեմ

կսկծագին-կսկծագին

կսկծեցնել-կսկծեցնել

կսկսենք-կը-սկսենք

կսմթտել-կսմթտել

կսպանեն-կը-սպանեն

կստանանք-կը-ստանանք

կստիպեն-կը-ստիպեն

կվերականգնվի-կը-վերականգնուի

կվնասի-կը-վնասի

կտակատար-կտակատար

կտակում-կտակում

կտանեն-կը-տանեն

կտավագործական-կտաւագործական

կտավատ-կտաւատ

կտավը-կտաւը

կտեղադրվեն-կը-տեղադրուեն

կտեսնվենք-կը-տեսնուենք

կտղուց-կտղուց

կտորը-կտորը

կտորներով-կտորներով

կտուրից-կտուրից

կտտամահ-կտտամահ

կտտվել-կտտուել

կտրատել-կտրատել

կտրելու-կտրելու

կտրիճություն-կտրիճութիւն

կտրոնապատվաստ-կտրօնապատուաստ

կտրվածություն-կտրուածութիւն

կտրվեց-կտրուեց

կտրտվել-կտրտուել

կտցար-կտցար

կրածեփել-կրածեփել

կրակադիմացկուն-կրակադիմացկուն

կրակահաղորդ-կրակահաղորդ

կրականման-կրականման

կրակապատնեշ-կրակապատնէշ

կրակելով-կրակելով

կրակն-կրակն

կրակոցը-կրակոցը

կրակում-կրակում

կրայնացում-կրայնացում

կրասպատ-կրասպատ

կրաքար-կրաքար

կրեմլ-կրեմլ

կրեցին-կրեցին

կրթաշիանական-կրթաշիանական

կրթել-կրթել

կրթության-կրթութեան

կրթվել-կրթուել

կրիտիկական-կրիտիկական

կրծողների-կրծողների

կրծպան-կրծպան

կրծքամիս-կրծքամիս

կրծքիդ-կրծքիդ

կրկեսամարտիկ-կրկէսամարտիկ

կրկնագիր-կրկնագիր

կրկնակել-կրկնակել

կրկնակվել-կրկնակուել

կրկնահերկվել-կրկնահերկուել

կրկնաշունչ-կրկնաշունչ

կրկնապատվաստ-կրկնապատուաստ

կրկնավաճառ-կրկնավաճառ

կրկնատումար-կրկնատումար

կրկնաքվեարկել-կրկնաքուէարկել

կրկնելով-կրկնելով

կրկնեցի-կրկնեցի

կրկնորդ-կրկնորդ

կրկնվելու-կրկնուելու

կրկնօրինակություն-կրկնօրինակութիւն

կրճատելիություն-կրճատելիութիւն

կրճատումն-կրճատումն

կրճատվում-կրճատւում

կրճտացնելով-կրճտացնելով

կրնամ-կրնամ

կրնկամաս-կրնկամաս

կրողն-կրողն

կրոնազուրկ-կրօնազուրկ

կրոնասիրական-կրօնասիրական

կրոնափոխում-կրօնափոխում

կրոնների-կրօնների

կրպակային-կրպակային

կրտել-կրտել

կրքամոլ-կրքամոլ

կրքով-կրքով

կցականություն-կցականութիւն

կցանվանաթերթ-կցանուանաթերթ

կցկտուր-կցկտուր

կցորդիչ-կցորդիչ

կցված-կցուած

կցվում-կցւում

կփորձեն-կը-փորձեն

կքել-կքել

կքվել-կքուել

կոպեկ-կօպէկ


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ3