Տեստ5: Խմբագրումների տարբերություն

improve.am-ից
(liSihUIOmBcpRm)
(Հետ է շրջվում 321 խմբագրումը, որի հեղինակն է՝ 188.143.232.12 (քննարկում))
Տող 1. Տող 1.
That's the smart thikinng we could all benefit from.
+
===Չ - Ֆ (2540 բառ)===
 +
 
 +
 
 +
չալթուկոտ-չալթուկոտ
 +
 
 +
չախմախ-չախմախ
 +
 
 +
չաղացնել-չաղացնել
 +
 
 +
չամչաբլիթ-չամչաբլիթ
 +
 
 +
չայկովսկու-չայկովսկու
 +
 
 +
չանի-չանի
 +
 
 +
չանցան-չանցան
 +
 
 +
չառնի-չառնի
 +
 
 +
չաստված-չաստուած
 +
 
 +
չարաբան-չարաբան
 +
 
 +
չարագլուխ-չարագլուխ
 +
 
 +
չարադավան-չարադաւան
 +
 
 +
չարաթույն-չարաթոյն
 +
 
 +
չարախինդ-չարախինդ
 +
 
 +
չարախոհություն-չարախոհութիւն
 +
 
 +
չարած-չարած
 +
 
 +
չարակնել-չարակնել
 +
 
 +
չարահամբավ-չարահամբաւ
 +
 
 +
չարահիշատակ-չարայիշատակ
 +
 
 +
չարաճճի-չարաճճի
 +
 
 +
չարամեռ-չարամեռ
 +
 
 +
չարանախանձ-չարանախանձ
 +
 
 +
չարաշահ-չարաշահ
 +
 
 +
չարաչար-չարաչար
 +
 
 +
չարասրտություն-չարասրտութիւն
 +
 
 +
չարարարություն-չարարարութիւն
 +
 
 +
չարափառություն-չարափառութիւն
 +
 
 +
չարենցավան-չարենցաւան
 +
 
 +
չարիմացություն-չարիմացութիւն
 +
 
 +
չարխաքաշ-չարխաքաշ
 +
 
 +
չարորակ-չարորակ
 +
 
 +
չարուռուցք-չարուռուցք
 +
 
 +
չարչարում-չարչարում
 +
 
 +
չարչիանալ-չարչիանալ
 +
 
 +
չափաբաժինն-չափաբաժինն
 +
 
 +
չափագրել-չափագրել
 +
 
 +
չափազանցություն-չափազանցութիւն
 +
 
 +
չափակցել-չափակցել
 +
 
 +
չափանիշը-չափանիշը
 +
 
 +
չափավորում-չափաւորում
 +
 
 +
չափել-ձեւել-չափել-ձեւել
 +
 
 +
չափման-չափման
 +
 
 +
չբավարարվելով-չբաւարարուելով
 +
 
 +
չգան-չգան
 +
 
 +
չգիտես-չգիտես
 +
 
 +
չգնաս-չգնաս
 +
 
 +
չգտնելով-չգտնելով
 +
 
 +
չդիմացան-չդիմացան
 +
 
 +
չեզոքացվել-չէզոքացուել
 +
 
 +
չեխիայում-չեխիայում
 +
 
 +
չեկավ-չեկաւ
 +
 
 +
չենթարկվելու-չենթարկուելու
 +
 
 +
չեչենական-չեչենական
 +
 
 +
չեչոտում-չեչոտում
 +
 
 +
չերքեզի-չէրքէզի
 +
 
 +
չէի-չէի
 +
 
 +
չը-չը
 +
 
 +
չընտրված-չընտրուած
 +
 
 +
չթվոր-չթուոր
 +
 
 +
չիլիկափայտ-չիլիկափայտ
 +
 
 +
չիմանամ-չիմանամ
 +
 
 +
չինագիտական-չինագիտական
 +
 
 +
չինաստանին-չինաստանին
 +
 
 +
չինի-չինի
 +
 
 +
չիփակ-չիփակ
 +
 
 +
չլմփչլմփոց-չլմփչլմփոց
 +
 
 +
չլսի-չլսի
 +
 
 +
չխկրտալ-չխկրտալ
 +
 
 +
չխոսկանություն-չխօսկանութիւն
 +
 
 +
չկայացած-չկայացած
 +
 
 +
չկատարվեց-չկատարուեց
 +
 
 +
չկչկալ-չկչկալ
 +
 
 +
չհամաձայնեցված-չհամաձայնեցուած
 +
 
 +
չհաշվենք-չհաշուենք
 +
 
 +
չհավան-չհաւան
 +
 
 +
չհրկիզվող-չհրկիզուող
 +
 
 +
չմնալ-չմնալ
 +
 
 +
չմշկորդ-չմշկորդ
 +
 
 +
չմպացնել-չմպացնել
 +
 
 +
չմփչմփացնել-չմփչմփացնել
 +
 
 +
չնաշխարհիկ-չնաշխարհիկ
 +
 
 +
չնչինություն-չնչինութիւն
 +
 
 +
չոչ-չոչ
 +
 
 +
չորադիմացկունություն-չորադիմացկունութիւն
 +
 
 +
չորային-չորային
 +
 
 +
չորացուցիչ-չորացուցիչ
 +
 
 +
չորեքանկյուն-չորեքանկիւն
 +
 
 +
չորեքպատիկ-չորեքպատիկ
 +
 
 +
չորություն-չորութիւն
 +
 
 +
չորսամյակ-չորսամեակ
 +
 
 +
չորսլարանի-չորսլարանի
 +
 
 +
չորսհարյուրական-չորսհարիւրական
 +
 
 +
չորսոտանի-չորսոտանի
 +
 
 +
չուգունագործական-չուգունագործական
 +
 
 +
չուխայապատ-չուխայապատ
 +
 
 +
չունեն-չունեն
 +
 
 +
չուստ-չուստ
 +
 
 +
չոքեցնել-չոքեցնել
 +
 
 +
չպչպոց-չպչպոց
 +
 
 +
չսկսված-չսկսուած
 +
 
 +
չստլիկ-չստլիկ
 +
 
 +
չվանեղեն-չուանեղէն
 +
 
 +
չվերթի-չուերթի
 +
 
 +
չտալ-չտալ
 +
 
 +
չտեվեց-չտեւեց
 +
 
 +
չրթչրթալ-չրթչրթալ
 +
 
 +
չցանկացավ-չցանկացաւ
 +
 
 +
չքավորանալ-չքաւորանալ
 +
 
 +
չքմեղ-չքմեղ
 +
 
 +
չքնաղազարդ-չքնաղազարդ
 +
 
 +
չքնաղատեսիլ-չքնաղատեսիլ
 +
 
 +
չօգտագործված-չօգտագործուած
 +
 
 +
պալասան-պալասան
 +
 
 +
պալատն-պալատն
 +
 
 +
պալարածին-պալարածին
 +
 
 +
պախարակել-պախարակել
 +
 
 +
պախրակով-պախրակով
 +
 
 +
պակասել-պակասել
 +
 
 +
պակասորդագրել-պակասորդագրել
 +
 
 +
պակուցիչ-պակուցիչ
 +
 
 +
պահածոյագործ-պահածոյագործ
 +
 
 +
պահակախումբ-պահակախումբ
 +
 
 +
պահակատնակ-պահակատնակ
 +
 
 +
պահանորդ-պահանորդ
 +
 
 +
պահանջախնդիր-պահանջախնդիր
 +
 
 +
պահանջելով-պահանջելով
 +
 
 +
պահանջողական-պահանջողական
 +
 
 +
պահանջվեց-պահանջուեց
 +
 
 +
պահատնակ-պահատնակ
 +
 
 +
պահելաձեւ-պահելաձեւ
 +
 
 +
պահեստանոց-պահեստանոց
 +
 
 +
պահեստատեղի-պահեստատեղի
 +
 
 +
պահի-պահի
 +
 
 +
պահմտոցի-պահմտոցի
 +
 
 +
պահոց-պահոց
 +
 
 +
պահպանակ-պահպանակ
 +
 
 +
պահպանել-պահպանել
 +
 
 +
պահպանությունը-պահպանութիւնը
 +
 
 +
պահպանվեցին-պահպանուեցին
 +
 
 +
պահվածքով-պահուածքով
 +
 
 +
պաղակն-պաղակն
 +
 
 +
պաղատական-պաղատական
 +
 
 +
պաղբերան-պաղբերան
 +
 
 +
պաղլեղ-պաղլեղ
 +
 
 +
պաղլորակ-պաղլորակ
 +
 
 +
պաղպաղակագործ-պաղպաղակագործ
 +
 
 +
պաղսրտել-պաղսրտել
 +
 
 +
պաճոտ-պաճոտ
 +
 
 +
պաճուճում-պաճուճում
 +
 
 +
պայազատություն-պայազատութիւն
 +
 
 +
պայթեցնելու-պայթեցնելու
 +
 
 +
պայթյունի-պայթիւնի
 +
 
 +
պայթուցիկ-պայթուցիկ
 +
 
 +
պայծառագունություն-պայծառագունութիւն
 +
 
 +
պայծառաթեւ-պայծառաթեւ
 +
 
 +
պայծառահունչ-պայծառահունչ
 +
 
 +
պայծառաշող-պայծառաշող
 +
 
 +
պայծառատեսություն-պայծառատեսութիւն
 +
 
 +
պայծառերես-պայծառերես
 +
 
 +
պայմանագիրն-պայմանագիրն
 +
 
 +
պայմանագրին-պայմանագրին
 +
 
 +
պայմանադրել-պայմանադրել
 +
 
 +
պայմանաժամ-պայմանաժամ
 +
 
 +
պայմանավորող-պայմանաւորող
 +
 
 +
պայմանավորվածությունների-պայմանաւորուածութիւնների
 +
 
 +
պայմանավորվող-պայմանաւորուող
 +
 
 +
պայմաններին-պայմաններին
 +
 
 +
պայուսակ-պայուսակ
 +
 
 +
պայտագործություն-պայտագործութիւն
 +
 
 +
պայտար-պայտար
 +
 
 +
պայքարաշունչ-պայքարաշունչ
 +
 
 +
պայքարի-պայքարի
 +
 
 +
պանական-պանական
 +
 
 +
պանդխտություն-պանդխտութիւն
 +
 
 +
պանդուխտ-պանդուխտ
 +
 
 +
պանիր-պանիր
 +
 
 +
պանծացվել-պանծացուել
 +
 
 +
պանրանյութ-պանրանիւթ
 +
 
 +
պաշարաբարձ-պաշարաբարձ
 +
 
 +
պաշարման-պաշարման
 +
 
 +
պաշտամունքային-պաշտամունքային
 +
 
 +
պաշտոնագիր-պաշտօնագիր
 +
 
 +
պաշտոնաթողություն-պաշտօնաթողութիւն
 +
 
 +
պաշտոնակից-պաշտօնակից
 +
 
 +
պաշտոնապաշտ-պաշտօնապաշտ
 +
 
 +
պաշտոնավարման-պաշտօնավարման
 +
 
 +
պաշտոնատեղի-պաշտօնատեղի
 +
 
 +
պաշտոնյային-պաշտօնեային
 +
 
 +
պաշտոնով-պաշտօնով
 +
 
 +
պաշտպանամիջոց-պաշտպանամիջոց
 +
 
 +
պաշտպանին-պաշտպանին
 +
 
 +
պաշտպանությամբ-պաշտպանութեամբ
 +
 
 +
պաշտպանունակ-պաշտպանունակ
 +
 
 +
պաշտպանվող-պաշտպանուող
 +
 
 +
պաոլայի-պաոլայի
 +
 
 +
պաչպչվել-պաչպչուել
 +
 
 +
պապակյալ-պապակեալ
 +
 
 +
պապանձվել-պապանձուել
 +
 
 +
պապիկի-պապիկի
 +
 
 +
պապյան-պապեան
 +
 
 +
պապունիճ-պապունիճ
 +
 
 +
պառակտություն-պառակտութիւն
 +
 
 +
պառավաձայն-պառաւաձայն
 +
 
 +
պառավին-պառաւին
 +
 
 +
պառլամենտային-պառլամենտային
 +
 
 +
պառկիր-պառկիր
 +
 
 +
պասեղեն-պասեղէն
 +
 
 +
պասսիվություն-պասսիւութիւն
 +
 
 +
պաստառապատել-պաստառապատել
 +
 
 +
պաստառվել-պաստառուել
 +
 
 +
պավելին-պաւելին
 +
 
 +
պավղիկյան-պաւղիկեան
 +
 
 +
պատահար-պատահար
 +
 
 +
պատաղիճ-պատաղիճ
 +
 
 +
պատանեբար-պատանեբար
 +
 
 +
պատանեկությունը-պատանեկութիւնը
 +
 
 +
պատանություն-պատանութիւն
 +
 
 +
պատառել-պատառել
 +
 
 +
պատառոտված-պատառոտուած
 +
 
 +
պատասխանական-պատասխանական
 +
 
 +
պատասխանել-պատասխանել
 +
 
 +
պատասխանն-պատասխանն
 +
 
 +
պատատուկ-պատատուկ
 +
 
 +
պատարագիչ-պատարագիչ
 +
 
 +
պատգամագնացություն-պատգամագնացութիւն
 +
 
 +
պատգամավորին-պատգամաւորին
 +
 
 +
պատգամավորության-պատգամաւորութեան
 +
 
 +
պատգարակակիր-պատգարակակիր
 +
 
 +
պատենագործ-պատենագործ
 +
 
 +
պատենավորվել-պատենաւորուել
 +
 
 +
պատերազմակուր-պատերազմակուր
 +
 
 +
պատերազմասեր-պատերազմասէր
 +
 
 +
պատերազմում-պատերազմում
 +
 
 +
պատժամիջոց-պատժամիջոց
 +
 
 +
պատժարան-պատժարան
 +
 
 +
պատժում-պատժում
 +
 
 +
պատիժ-պատիժ
 +
 
 +
պատիճավոր-պատիճաւոր
 +
 
 +
պատիւը-պատիւը
 +
 
 +
պատկանելությունից-պատկանելութիւնից
 +
 
 +
պատկառանք-պատկառանք
 +
 
 +
պատկառուկ-պատկառուկ
 +
 
 +
պատկերազարդել-պատկերազարդել
 +
 
 +
պատկերահանել-պատկերահանել
 +
 
 +
պատկերաշար-պատկերաշար
 +
 
 +
պատկերավորել-պատկերաւորել
 +
 
 +
պատկերացնելով-պատկերացնելով
 +
 
 +
պատկերի-պատկերի
 +
 
 +
պատկերք-պատկերք
 +
 
 +
պատճառաբանություն-պատճառաբանութիւն
 +
 
 +
պատճառազուրկ-պատճառազուրկ
 +
 
 +
պատճառել-պատճառել
 +
 
 +
պատճառված-պատճառուած
 +
 
 +
պատճենահանվել-պատճէնահանուել
 +
 
 +
պատմաբան-պատմաբան
 +
 
 +
պատմագիտություն-պատմագիտութիւն
 +
 
 +
պատմագրությունը-պատմագրութիւնը
 +
 
 +
պատմահայեցողություն-պատմահայեցողութիւն
 +
 
 +
պատմավիպասանություն-պատմավիպասանութիւն
 +
 
 +
պատմիչը-պատմիչը
 +
 
 +
պատմություն-պատմութիւն
 +
 
 +
պատմություններով-պատմութիւններով
 +
 
 +
պատմվածք-պատմուածք
 +
 
 +
պատմվածքները-պատմուածքները
 +
 
 +
պատյանից-պատեանից
 +
 
 +
պատնեշվել-պատնէշուել
 +
 
 +
պատշաճեցում-պատշաճեցում
 +
 
 +
պատշգամբի-պատշգամբի
 +
 
 +
պատռած-պատռած
 +
 
 +
պատռվի-պատռուի
 +
 
 +
պատսպարում-պատսպարում
 +
 
 +
պատվադիր-պատուադիր
 +
 
 +
պատվազրկվել-պատուազրկուել
 +
 
 +
պատվակիր-պատուակիր
 +
 
 +
պատվանդան-պատուանդան
 +
 
 +
պատվապահություն-պատուապահութիւն
 +
 
 +
պատվաստակիր-պատուաստակիր
 +
 
 +
պատվաստում-պատուաստում
 +
 
 +
պատվարավոր-պատուարաւոր
 +
 
 +
պատվելի-պատուելի
 +
 
 +
պատվերներ-պատուէրներ
 +
 
 +
պատվիրագրել-պատուիրագրել
 +
 
 +
պատվիրակներ-պատուիրակներ
 +
 
 +
պատվիրակությունն-պատուիրակութիւնն
 +
 
 +
պատվիրանապահություն-պատուիրանապահութիւն
 +
 
 +
պատվիրել-պատուիրել
 +
 
 +
պատվոգրերով-պատուոգրերով
 +
 
 +
պատրանուտ-պատրանուտ
 +
 
 +
պատրաստակամ-պատրաստակամ
 +
 
 +
պատրաստականություն-պատրաստականութիւն
 +
 
 +
պատրաստմանը-պատրաստմանը
 +
 
 +
պատրաստվածության-պատրաստուածութեան
 +
 
 +
պատրաստվենք-պատրաստուենք
 +
 
 +
պատրաստվում-պատրաստւում
 +
 
 +
պատրիարքի-պատրիարքի
 +
 
 +
պատրողական-պատրողական
 +
 
 +
պատրուն-պատրուն
 +
 
 +
պատրվակի-պատրուակի
 +
 
 +
պարագաներով-պարագաներով
 +
 
 +
պարածածկել-պարածածկել
 +
 
 +
պարահարթակ-պարահարթակ
 +
 
 +
պարանախաղացություն-պարանախաղացութիւն
 +
 
 +
պարանոցային-պարանոցային
 +
 
 +
պարապել-պարապել
 +
 
 +
պարապում-պարապում
 +
 
 +
պարավանդել-պարաւանդել
 +
 
 +
պարարվեստի-պարարուեստի
 +
 
 +
պարարտանյութերի-պարարտանիւթերի
 +
 
 +
պարարտություն-պարարտութիւն
 +
 
 +
պարբերությամբ-պարբերութեամբ
 +
 
 +
պարգեվատրելու-պարգեւատրելու
 +
 
 +
պարգեվել-պարգեւել
 +
 
 +
պարգեվների-պարգեւների
 +
 
 +
պարգեւադրամ-պարգեւադրամ
 +
 
 +
պարգեւատվություն-պարգեւատուութիւն
 +
 
 +
պարգեւվել-պարգեւուել
 +
 
 +
պարեկատուն-պարեկատուն
 +
 
 +
պարենամթերանոց-պարէնամթերանոց
 +
 
 +
պարենավորել-պարէնաւորել
 +
 
 +
պարենմասնատրում-պարէնմասնատրում
 +
 
 +
պարերգություն-պարերգութիւն
 +
 
 +
պարզաբանի-պարզաբանի
 +
 
 +
պարզագրել-պարզագրել
 +
 
 +
պարզահոգի-պարզահոգի
 +
 
 +
պարզապէս-պարզապէս
 +
 
 +
պարզավուն-պարզաւուն
 +
 
 +
պարզելով-պարզելով
 +
 
 +
պարզմիտ-պարզմիտ
 +
 
 +
պարզություն-պարզութիւն
 +
 
 +
պարզունակեցնել-պարզունակեցնել
 +
 
 +
պարզվեցին-պարզուեցին
 +
 
 +
պարթեվը-պարթեւը
 +
 
 +
պարիլյակ-պարիլեակ
 +
 
 +
պարծենկոտություն-պարծենկոտութիւն
 +
 
 +
պարկապզուկ-պարկապզուկ
 +
 
 +
պարկեշտամիտ-պարկեշտամիտ
 +
 
 +
պարկետապատել-պարկետապատել
 +
 
 +
պարկուճ-պարկուճ
 +
 
 +
պարմանություն-պարմանութիւն
 +
 
 +
պարոնյանի-պարոնեանի
 +
 
 +
պարույրի-պարոյրի
 +
 
 +
պարունակվող-պարունակուող
 +
 
 +
պարուրակ-պարուրակ
 +
 
 +
պարուրվել-պարուրուել
 +
 
 +
պարսաձիգ-պարսաձիգ
 +
 
 +
պարսավանք-պարսաւանք
 +
 
 +
պարսաքար-պարսաքար
 +
 
 +
պարսկական-պարսկական
 +
 
 +
պարսկասեր-պարսկասէր
 +
 
 +
պարսկերեն-պարսկերէն
 +
 
 +
պարսպամուտք-պարսպամուտք
 +
 
 +
պարսպավեր-պարսպաւեր
 +
 
 +
պարսպով-պարսպով
 +
 
 +
պարտադրանք-պարտադրանք
 +
 
 +
պարտազանց-պարտազանց
 +
 
 +
պարտականությունից-պարտականութիւնից
 +
 
 +
պարտակել-պարտակել
 +
 
 +
պարտային-պարտային
 +
 
 +
պարտառու-պարտառու
 +
 
 +
պարտավորական-պարտաւորական
 +
 
 +
պարտավորեցրեց-պարտաւորեցրեց
 +
 
 +
պարտավորությունների-պարտաւորութիւնների
 +
 
 +
պարտատեր-պարտատէր
 +
 
 +
պարտիական-պարտիական
 +
 
 +
պարտիզան-պարտիզան
 +
 
 +
պարտիզպանուհի-պարտիզպանուհի
 +
 
 +
պարտություններ-պարտութիւններ
 +
 
 +
պարտվողականություն-պարտուողականութիւն
 +
 
 +
պարտքս-պարտքս
 +
 
 +
պեծ-պէծ
 +
 
 +
պեծպծալի-պէծպծալի
 +
 
 +
պեղվել-պեղուել
 +
 
 +
պետականանալ-պետականանալ
 +
 
 +
պետավտոտեսչության-պետաւտօտեսչութեան
 +
 
 +
պետթատրոն-պետթատրոն
 +
 
 +
պետությանն-պետութեանն
 +
 
 +
պետություններին-պետութիւններին
 +
 
 +
պետտնտեսության-պետտնտեսութեան
 +
 
 +
պետրովիչ-պետրովիչ
 +
 
 +
պետքաղվարչություն-պետքաղվարչութիւն
 +
 
 +
պերճագեղ-պերճագեղ
 +
 
 +
պերճախոսել-պերճախօսել
 +
 
 +
պերճաշեն-պերճաշէն
 +
 
 +
պերճափառ-պերճափառ
 +
 
 +
պզուկոտ-պզուկոտ
 +
 
 +
պժգալ-պժգալ
 +
 
 +
պիծակահար-պիծակահար
 +
 
 +
պիշ-պիշ
 +
 
 +
պիսակ-պիսակ
 +
 
 +
պիտակավոր-պիտակաւոր
 +
 
 +
պիտանի-պիտանի
 +
 
 +
պիտույքների-պիտոյքների
 +
 
 +
պլանաչափություն-պլանաչափութիւն
 +
 
 +
պլանը-պլանը
 +
 
 +
պլատին-պլատին
 +
 
 +
պլեբեյական-պլեբէյական
 +
 
 +
պլոկում-պլոկում
 +
 
 +
պլպլալ-պլպլալ
 +
 
 +
պլպստոց-պլպստոց
 +
 
 +
պղծաբան-պղծաբան
 +
 
 +
պղծախոս-պղծախօս
 +
 
 +
պղծություն-պղծութիւն
 +
 
 +
պղնձագործություն-պղնձագործութիւն
 +
 
 +
պղնձալից-պղնձալից
 +
 
 +
պղնձահամ-պղնձահամ
 +
 
 +
պղնձաձուլարան-պղնձաձուլարան
 +
 
 +
պղնձապատվել-պղնձապատուել
 +
 
 +
պղնձկալ-պղնձկալ
 +
 
 +
պղպեղասունկ-պղպեղասունկ
 +
 
 +
պղպջակի-պղպջակի
 +
 
 +
պղտորություն-պղտորութիւն
 +
 
 +
պճլտուն-պճլտուն
 +
 
 +
պճնագեղություն-պճնագեղութիւն
 +
 
 +
պճնազուգվել-պճնազուգուել
 +
 
 +
պճնասիրություն-պճնասիրութիւն
 +
 
 +
պճնվել-պճնուել
 +
 
 +
պն-պն
 +
 
 +
պնակաձեւ-պնակաձեւ
 +
 
 +
պնդակազմ-պնդակազմ
 +
 
 +
պնդակուռ-պնդակուռ
 +
 
 +
պնդասիրտ-պնդասիրտ
 +
 
 +
պնդել-պնդել
 +
 
 +
պնդմամբ-պնդմամբ
 +
 
 +
պնդվել-պնդուել
 +
 
 +
պոեզիային-պօէզիային
 +
 
 +
պոզավոր-պոզաւոր
 +
 
 +
պոլիմերային-պոլիմերային
 +
 
 +
պոկել-պոկել
 +
 
 +
պոկվել-պոկուել
 +
 
 +
պողոճակ-պողոճակ
 +
 
 +
պողոսյանի-պողոսեանի
 +
 
 +
պողպատագործարան-պողպատագործարան
 +
 
 +
պողպատակուռ-պողպատակուռ
 +
 
 +
պողպատանալ-պողպատանալ
 +
 
 +
պողվատել-պողուատել
 +
 
 +
պոնդ-պոնդ
 +
 
 +
պոչատ-պոչատ
 +
 
 +
պոպոզավոր-պոպոզաւոր
 +
 
 +
պոռթկում-պոռթկում
 +
 
 +
պոռնկագրություն-պոռնկագրութիւն
 +
 
 +
պոռոչագին-պոռոչագին
 +
 
 +
պոռոտախոսել-պոռոտախօսել
 +
 
 +
պորինջան-պորինջան
 +
 
 +
պորտալար-պորտալար
 +
 
 +
պորտապարար-պորտապարար
 +
 
 +
պորտուգալիայի-պորտուգալիայի
 +
 
 +
պուլպուլ-պուլպուլ
 +
 
 +
պուպուզ-պուպուզ
 +
 
 +
պուտպուտիկ-պուտպուտիկ
 +
 
 +
պչրանք-պչրանք
 +
 
 +
պպզած-պպզած
 +
 
 +
պռոշյանը-պռօշեանը
 +
 
 +
պսակադրություն-պսակադրութիւն
 +
 
 +
պսակազերծել-պսակազերծել
 +
 
 +
պսակաթերթիկ-պսակաթերթիկ
 +
 
 +
պսակաճաշ-պսակաճաշ
 +
 
 +
պսակատուն-պսակատուն
 +
 
 +
պսակված-պսակուած
 +
 
 +
պսպղան-պսպղան
 +
 
 +
պստիկ-պստիկ
 +
 
 +
պտկաժանի-պտկաժանի
 +
 
 +
պտկում-պտկում
 +
 
 +
պտղաբանջարեղեն-պտղաբանջարեղէն
 +
 
 +
պտղաբուծությամբ-պտղաբուծութեամբ
 +
 
 +
պտղաթափ-պտղաթափ
 +
 
 +
պտղակալել-պտղակալել
 +
 
 +
պտղահավաք-պտղահաւաք
 +
 
 +
պտղաշատ-պտղաշատ
 +
 
 +
պտղավաճառ-պտղավաճառ
 +
 
 +
պտղատնկարան-պտղատնկարան
 +
 
 +
պտղեղեն-պտղեղէն
 +
 
 +
պտուկ-պտուկ
 +
 
 +
պտույտների-պտոյտների
 +
 
 +
պտուտակավոր-պտուտակաւոր
 +
 
 +
պտուտանիվ-պտուտանիւ
 +
 
 +
պտպտացնել-պտպտացնել
 +
 
 +
պտտան-պտտան
 +
 
 +
պտտվելու-պտտուելու
 +
 
 +
պրագայում-պրագայում
 +
 
 +
պրակտիկան-պրակտիկան
 +
 
 +
պրեսկոնֆերանս-պրեսկոնֆերանս
 +
 
 +
պրծանք-պրծանք
 +
 
 +
պրկաձիգ-պրկաձիգ
 +
 
 +
պրյախինը-պրեախինը
 +
 
 +
պրոլետար-պրոլետար
 +
 
 +
պրոլետգրականություն-պրոլետգրականութիւն
 +
 
 +
պրոպագանդիստ-պրոպագանդիստ
 +
 
 +
պրովոկացիոն-պրովոկացիոն
 +
 
 +
պրոֆեսորական-պրոֆէսորական
 +
 
 +
պրպտուն-պրպտուն
 +
 
 +
ջազային-ջազային
 +
 
 +
ջախջախ-ջախջախ
 +
 
 +
ջախջախվեց-ջախջախուեց
 +
 
 +
ջահալից-ջահալից
 +
 
 +
ջահավորվել-ջահաւորուել
 +
 
 +
ջահելության-ջահէլութեան
 +
 
 +
ջաղաց-ջաղաց
 +
 
 +
ջամաղակալել-ջամաղակալել
 +
 
 +
ջանադիր-ջանադիր
 +
 
 +
ջանասիրություն-ջանասիրութիւն
 +
 
 +
ջանիկ-ջանիկ
 +
 
 +
ջանքով-ջանքով
 +
 
 +
ջատագով-ջատագով
 +
 
 +
ջարդդրտել-ջարդդրտել
 +
 
 +
ջարդոտել-ջարդոտել
 +
 
 +
ջարդուփշուր-ջարդուփշուր
 +
 
 +
ջաւախքի-ջաւախքի
 +
 
 +
ջեռասալիկ-ջեռասալիկ
 +
 
 +
ջերմ-ջերմ
 +
 
 +
ջերմադիմացկուն-ջերմադիմացկուն
 +
 
 +
ջերմալից-ջերմալից
 +
 
 +
ջերմակայունություն-ջերմակայունութիւն
 +
 
 +
ջերմահաղորդիչ-ջերմահաղորդիչ
 +
 
 +
ջերմամշակում-ջերմամշակում
 +
 
 +
ջերմաշիթ-ջերմաշիթ
 +
 
 +
ջերմառատ-ջերմառատ
 +
 
 +
ջերմատար-ջերմատար
 +
 
 +
ջերմարտադրություն-ջերմարտադրութիւն
 +
 
 +
ջերմել-ջերմել
 +
 
 +
ջերմիջույց-ջերմիջոյց
 +
 
 +
ջերմորեն-ջերմօրէն
 +
 
 +
ջերմությունն-ջերմութիւնն
 +
 
 +
ջիլ-ջիլ
 +
 
 +
ջից-ջից
 +
 
 +
ջլախտություն-ջլախտութիւն
 +
 
 +
ջլատիչ-ջլատիչ
 +
 
 +
ջհանգիրյանը-ջհանգիրեանը
 +
 
 +
ջղագար-ջղագար
 +
 
 +
ջղահանգույց-ջղահանգոյց
 +
 
 +
ջղային-ջղային
 +
 
 +
ջղայնոտություն-ջղայնոտութիւն
 +
 
 +
ջղուտ-ջղուտ
 +
 
 +
ջնջել-ջնջել
 +
 
 +
ջնջոտվել-ջնջոտուել
 +
 
 +
ջոկ-ջոկ
 +
 
 +
ջոկատով-ջոկատով
 +
 
 +
ջոնջոլ-ջոնջոլ
 +
 
 +
ջորեպան-ջորեպան
 +
 
 +
ջուլհակ-ջուլհակ
 +
 
 +
ջուխտակ-ջուխտակ
 +
 
 +
ջուկ-ջուկ
 +
 
 +
ջուրնիվեր-ջուրնիվեր
 +
 
 +
ջրաբախշական-ջրաբախշական
 +
 
 +
ջրաբուժական-ջրաբուժական
 +
 
 +
ջրագիր-ջրագիր
 +
 
 +
ջրագռավ-ջրագռաւ
 +
 
 +
ջրազանգ-ջրազանգ
 +
 
 +
ջրաթաթավ-ջրաթաթաւ
 +
 
 +
ջրալի-ջրալի
 +
 
 +
ջրախառնուք-ջրախառնուք
 +
 
 +
ջրածածկ-ջրածածկ
 +
 
 +
ջրածնային-ջրածնային
 +
 
 +
ջրակայան-ջրակայան
 +
 
 +
ջրակոլոլ-ջրակոլոլ
 +
 
 +
ջրահատ-ջրահատ
 +
 
 +
ջրաղաց-ջրաղաց
 +
 
 +
ջրաղվես-ջրաղուէս
 +
 
 +
ջրամատակարարման-ջրամատակարարման
 +
 
 +
ջրամբարի-ջրամբարի
 +
 
 +
ջրամույն-ջրամոյն
 +
 
 +
ջրանոթ-ջրանօթ
 +
 
 +
ջրանցքաշինություն-ջրանցքաշինութիւն
 +
 
 +
ջրաշինարարություն-ջրաշինարարութիւն
 +
 
 +
ջրաչափություն-ջրաչափութիւն
 +
 
 +
ջրառատ-ջրառատ
 +
 
 +
ջրասարդ-ջրասարդ
 +
 
 +
ջրասույզ-ջրասոյզ
 +
 
 +
ջրատարի-ջրատարի
 +
 
 +
ջրատու-ջրատու
 +
 
 +
ջրարբություն-ջրարբութիւն
 +
 
 +
ջրարկվել-ջրարկուել
 +
 
 +
ջրացատկ-ջրացատկ
 +
 
 +
ջրափոս-ջրափոս
 +
 
 +
ջրբուխ-ջրբուխ
 +
 
 +
ջրդեղիչ-ջրդեղիչ
 +
 
 +
ջրընկալ-ջրընկալ
 +
 
 +
ջրիկացնել-ջրիկացնել
 +
 
 +
ջրլիցք-ջրլիցք
 +
 
 +
ջրհան-ջրհան
 +
 
 +
ջրհավաք-ջրհաւաք
 +
 
 +
ջրհեղեղյան-ջրհեղեղեան
 +
 
 +
ջրմուխ-ջրմուխ
 +
 
 +
ջրշուշան-ջրշուշան
 +
 
 +
ջրոսպ-ջրոսպ
 +
 
 +
ջրորդանային-ջրորդանային
 +
 
 +
ջրջրալի-ջրջրալի
 +
 
 +
ջրսամույր-ջրսամոյր
 +
 
 +
ջրվեժի-ջրվէժի
 +
 
 +
ջրտուք-ջրտուք
 +
 
 +
ջրցողել-ջրցօղել
 +
 
 +
ջրքամել-ջրքամել
 +
 
 +
ռաբիս-ռաբիս
 +
 
 +
ռադիոազդանշան-ռադիօազդանշան
 +
 
 +
ռադիոբարձրախոս-ռադիօբարձրախօս
 +
 
 +
ռադիոգրամ-ռադիօգրամ
 +
 
 +
ռադիոլսող-ռադիօլսող
 +
 
 +
ռադիոկենտրոն-ռադիօկենտրոն
 +
 
 +
ռադիոհեռագրատուն-ռադիօհեռագրատուն
 +
 
 +
ռադիոյի-ռադիոյի
 +
 
 +
ռադիոտեխնիկ-ռադիօտեխնիկ
 +
 
 +
ռադիոֆիկացում-ռադիօֆիկացում
 +
 
 +
ռազմագիտություն-ռազմագիտութիւն
 +
 
 +
ռազմաերթ-ռազմաերթ
 +
 
 +
ռազմականացնել-ռազմականացնել
 +
 
 +
ռազմակոչ-ռազմակոչ
 +
 
 +
ռազմահնարք-ռազմահնարք
 +
 
 +
ռազմաճամբար-ռազմաճամբար
 +
 
 +
ռազմամոլություն-ռազմամոլութիւն
 +
 
 +
ռազմանկարիչ-ռազմանկարիչ
 +
 
 +
ռազմասեր-ռազմասէր
 +
 
 +
ռազմավարժական-ռազմավարժական
 +
 
 +
ռազմատենչություն-ռազմատենչութիւն
 +
 
 +
ռազմարշավանք-ռազմարշաւանք
 +
 
 +
ռազմերգու-ռազմերգու
 +
 
 +
ռազմուղի-ռազմուղի
 +
 
 +
ռամիկ-ռամիկ
 +
 
 +
ռամկասեր-ռամկասէր
 +
 
 +
ռամկություն-ռամկութիւն
 +
 
 +
ռանգ-ռանգ
 +
 
 +
ռանչպարություն-ռանչպարութիւն
 +
 
 +
ռասիզմ-ռասիզմ
 +
 
 +
ռացիոնալիզատոր-ռացիոնալիզատոր
 +
 
 +
ռաֆայել-ռաֆայէլ
 +
 
 +
ռդ-ռդ
 +
 
 +
ռեակտիվ-ռէակտիւ
 +
 
 +
ռեզերվային-ռեզերուային
 +
 
 +
ռեժիսոր-ռեժիսոր
 +
 
 +
ռեկորդ-ռեկորդ
 +
 
 +
ռեյ-ռեյ
 +
 
 +
ռենտգենաբուժություն-ռենտգենաբուժութիւն
 +
 
 +
ռենտգենանկար-ռենտգենանկար
 +
 
 +
ռեսպուբլիկայի-ռեսպուբլիկայի
 +
 
 +
ռեվանշիստական-ռեւանշիստական
 +
 
 +
ռետին-ռետին
 +
 
 +
ռետինապատ-ռետինապատ
 +
 
 +
ռեֆերատ-ռեֆերատ
 +
 
 +
ռիալ-ռիալ
 +
 
 +
ռիթմիկ-ռիթմիկ
 +
 
 +
ռկ-ռկ
 +
 
 +
ռմբակոծում-ռմբակոծում
 +
 
 +
ռմբանետություն-ռմբանետութիւն
 +
 
 +
ռնգախոսություն-ռնգախօսութիւն
 +
 
 +
ռնգայնացում-ռնգայնացում
 +
 
 +
ռոբերտային-ռոբերտային
 +
 
 +
ռոմանտիկական-ռոմանտիկական
 +
 
 +
ռոստով-ռոստով
 +
 
 +
ռուբլիանոց-ռուբլիանոց
 +
 
 +
ռումինացի-ռումինացի
 +
 
 +
ռուս-ռուս
 +
 
 +
ռուսախառն-ռուսախառն
 +
 
 +
ռուսաստանը-ռուսաստանը
 +
 
 +
ռուսերենով-ռուսերէնով
 +
 
 +
ռուստամյանն-ռուստամեանն
 +
 
 +
սագազգիներ-սագազգիներ
 +
 
 +
սագի-սագի
 +
 
 +
սադափազարդ-սադափազարդ
 +
 
 +
սադաֆ-սադաֆ
 +
 
 +
սադուկեցի-սադուկեցի
 +
 
 +
սազական-սազական
 +
 
 +
սաժեն-սաժեն
 +
 
 +
սալահատակել-սալայատակել
 +
 
 +
սալանալ-սալանալ
 +
 
 +
սալարկ-սալարկ
 +
 
 +
սալաքարի-սալաքարի
 +
 
 +
սալորաչիր-սալորաչիր
 +
 
 +
սալքար-սալքար
 +
 
 +
սածիլում-սածիլում
 +
 
 +
սակագրություն-սակագրութիւն
 +
 
 +
սակառ-սակառ
 +
 
 +
սակավաբնակ-սակաւաբնակ
 +
 
 +
սակավագնաց-սակաւագնաց
 +
 
 +
սակավաժպիտ-սակաւաժպիտ
 +
 
 +
սակավակերություն-սակաւակերութիւն
 +
 
 +
սակավաձեռն-սակաւաձեռն
 +
 
 +
սակավամարդություն-սակաւամարդութիւն
 +
 
 +
սակավաուժ-սակաւաուժ
 +
 
 +
սակավաջրություն-սակաւաջրութիւն
 +
 
 +
սակավարժեք-սակաւարժէք
 +
 
 +
սակավություն-սակաւութիւն
 +
 
 +
սակաւ-սակաւ
 +
 
 +
սահադաշտային-սահադաշտային
 +
 
 +
սահակյանին-սահակեանին
 +
 
 +
սահանքավոր-սահանքաւոր
 +
 
 +
սահմանաբաժանել-սահմանաբաժանել
 +
 
 +
սահմանագծվել-սահմանագծուել
 +
 
 +
սահմանադրություն-սահմանադրութիւն
 +
 
 +
սահմանազատել-սահմանազատել
 +
 
 +
սահմանախախտություն-սահմանախախտութիւն
 +
 
 +
սահմանակցվել-սահմանակցուել
 +
 
 +
սահմանանցում-սահմանանցում
 +
 
 +
սահմանավորվել-սահմանաւորուել
 +
 
 +
սահմանափակվել-սահմանափակուել
 +
 
 +
սահմանը-սահմանը
 +
 
 +
սահմանում-սահմանում
 +
 
 +
սահմանվում-սահմանւում
 +
 
 +
սահնակավոր-սահնակաւոր
 +
 
 +
սահում-սահում
 +
 
 +
սաղաթելյանն-սաղաթելեանն
 +
 
 +
սաղարթազարդ-սաղարթազարդ
 +
 
 +
սաղարթաշատ-սաղարթաշատ
 +
 
 +
սաղարթավոր-սաղարթաւոր
 +
 
 +
սաղմնագիտական-սաղմնագիտական
 +
 
 +
սաղմնապարկ-սաղմնապարկ
 +
 
 +
սաղմոսասաց-սաղմոսասաց
 +
 
 +
սամը-սամը
 +
 
 +
սամույրենի-սամոյրենի
 +
 
 +
սամվելը-սամուէլը
 +
 
 +
սայթաքել-սայթաքել
 +
 
 +
սայլագումակ-սայլագումակ
 +
 
 +
սայլապան-սայլապան
 +
 
 +
սայլերը-սայլերը
 +
 
 +
սայլորդ-սայլորդ
 +
 
 +
սանամայր-սանամայր
 +
 
 +
սանբաժին-սանբաժին
 +
 
 +
սանդալաներկ-սանդալաներկ
 +
 
 +
սանդարամետյան-սանդարամէտեան
 +
 
 +
սանդղակամրջակ-սանդղակամրջակ
 +
 
 +
սանդղավանդակ-սանդղաւանդակ
 +
 
 +
սանդուղքով-սանդուղքով
 +
 
 +
սանձազերծ-սանձազերծ
 +
 
 +
սանձակոծել-սանձակոծել
 +
 
 +
սանձահարություն-սանձահարութիւն
 +
 
 +
սանձը-սանձը
 +
 
 +
սանտիմ-սանտիմ
 +
 
 +
սանրագործ-սանրագործ
 +
 
 +
սանրված-սանրուած
 +
 
 +
սապատաձև-սապատաձեւ
 +
 
 +
սապնագործություն-սապնագործութիւն
 +
 
 +
սապնոտ-սապնոտ
 +
 
 +
սապոնջուր-սապոնջուր
 +
 
 +
սառեցնել-սառեցնել
 +
 
 +
սառնադեմ-սառնադէմ
 +
 
 +
սառնամանիք-սառնամանիք
 +
 
 +
սառնանուշ-սառնանուշ
 +
 
 +
սառնասրտությամբ-սառնասրտութեամբ
 +
 
 +
սառներես-սառներես
 +
 
 +
սառույցների-սառոյցների
 +
 
 +
սառսռել-սառսռել
 +
 
 +
սառցագործարան-սառցագործարան
 +
 
 +
սառցալեռ-սառցալեռ
 +
 
 +
սառցակոլոլ-սառցակոլոլ
 +
 
 +
սառցահոսանք-սառցահոսանք
 +
 
 +
սառցաշերտ-սառցաշերտ
 +
 
 +
սառցաջուր-սառցաջուր
 +
 
 +
սասանական-սասանական
 +
 
 +
սասանի-սասանի
 +
 
 +
սասունյանը-սասունեանը
 +
 
 +
սաստկակսկիծ-սաստկակսկիծ
 +
 
 +
սաստկացնել-սաստկացնել
 +
 
 +
սավանաչափ-սաւանաչափ
 +
 
 +
սավառնակիր-սաւառնակիր
 +
 
 +
սատակիչ-սատակիչ
 +
 
 +
սատանայապետ-սատանայապետ
 +
 
 +
սատանություն-սատանութիւն
 +
 
 +
սատափ-սատափ
 +
 
 +
սատկեցնել-սատկեցնել
 +
 
 +
սարագոգ-սարագոգ
 +
 
 +
սարահարթ-սարահարթ
 +
 
 +
սարավանդ-սարաւանդ
 +
 
 +
սարբին-սարբին
 +
 
 +
սարգսյանի-սարգսեանի
 +
 
 +
սարդաձև-սարդաձեւ
 +
 
 +
սարդարի-սարդարի
 +
 
 +
սարդիոն-սարդիոն
 +
 
 +
սարեցի-սարեցի
 +
 
 +
սարծիլ-սարծիլ
 +
 
 +
սարկավագը-սարկաւագը
 +
 
 +
սարյանն-սարեանն
 +
 
 +
սարոյի-սարոյի
 +
 
 +
սարսատ-սարսատ
 +
 
 +
սարսափած-սարսափած
 +
 
 +
սարսափը-սարսափը
 +
 
 +
սարսուռով-սարսուռով
 +
 
 +
սարսռատեսիլ-սարսռատեսիլ
 +
 
 +
սարքագործ-սարքագործ
 +
 
 +
սարքավորել-սարքաւորել
 +
 
 +
սարքավորված-սարքաւորուած
 +
 
 +
սարքինություն-սարքինութիւն
 +
 
 +
սափորանման-սափորանման
 +
 
 +
սափրվել-սափրուել
 +
 
 +
սաֆար-սաֆար
 +
 
 +
սբ-սբ
 +
 
 +
սգաթախիծ-սգաթախիծ
 +
 
 +
սգակցել-սգակցել
 +
 
 +
սգաղողանջ-սգաղօղանջ
 +
 
 +
սգավարս-սգավարս
 +
 
 +
սգատեսիլ-սգատեսիլ
 +
 
 +
սգվոր-սգուոր
 +
 
 +
սեդային-սեդային
 +
 
 +
սեթեւեթանք-սեթեւեթանք
 +
 
 +
սեխ-սեխ
 +
 
 +
սեղանակերպ-սեղանակերպ
 +
 
 +
սեղանապիղծ-սեղանապիղծ
 +
 
 +
սեղանատամ-սեղանատամ
 +
 
 +
սեղմ-սեղմ
 +
 
 +
սեղմիրան-սեղմիրան
 +
 
 +
սեղմվող-սեղմուող
 +
 
 +
սեմինարական-սեմինարական
 +
 
 +
սեյմի-սեյմի
 +
 
 +
սեյրանը-սեյրանը
 +
 
 +
սենատորական-սենատորական
 +
 
 +
սենեկապետություն-սենեկապետութիւն
 +
 
 +
սենյակիս-սենեակիս
 +
 
 +
սենյակով-սենեակով
 +
 
 +
սեպագիր-սեպագիր
 +
 
 +
սեպահարում-սեպահարում
 +
 
 +
սեպոսկր-սեպոսկր
 +
 
 +
սեպտեմբերյան-սեպտեմբերեան
 +
 
 +
սեվ-սեվ-սեւ-սեւ
 +
 
 +
սեվահեր-սեւահեր
 +
 
 +
սեվաստոպոլի-սեւաստոպոլի
 +
 
 +
սեվեռուն-սեւեռուն
 +
 
 +
սեվին-սեւին
 +
 
 +
սերակեր-սերակեր
 +
 
 +
սերգեյի-սերգեյի
 +
 
 +
սերժ-սերժ
 +
 
 +
սերհատություն-սերհատութիւն
 +
 
 +
սերմակալել-սերմակալել
 +
 
 +
սերմանվել-սերմանուել
 +
 
 +
սերմզտվել-սերմզտուել
 +
 
 +
սերմնաբույծ-սերմնաբոյծ
 +
 
 +
սերմնազրկել-սերմնազրկել
 +
 
 +
սերմնակալել-սերմնակալել
 +
 
 +
սերմնահատիկ-սերմնահատիկ
 +
 
 +
սերմնանյութ-սերմնանիւթ
 +
 
 +
սերմնավորվել-սերմնաւորուել
 +
 
 +
սերմնաքաղիկ-սերմնաքաղիկ
 +
 
 +
սերնդապիղծ-սերնդապիղծ
 +
 
 +
սերում-սերում
 +
 
 +
սերտաճել-սերտաճել
 +
 
 +
սերտորեն-սերտօրէն
 +
 
 +
սեփականազրկություն-սեփականազրկութիւն
 +
 
 +
սեփականացել-սեփականացել
 +
 
 +
սեփականությունից-սեփականութիւնից
 +
 
 +
սէնթ-սէնթ
 +
 
 +
սթարվել-սթարուել
 +
 
 +
սթափություն-սթափութիւն
 +
 
 +
սթիվեն-սթիւեն
 +
 
 +
սիբիրական-սիբիրական
 +
 
 +
սիգաճեմ-սիգաճեմ
 +
 
 +
սիգարագործ-սիգարագործ
 +
 
 +
սիգընթաց-սիգընթաց
 +
 
 +
սիլոս-սիլոս
 +
 
 +
սիլոսացու-սիլոսացու
 +
 
 +
սիմակ-սիմակ
 +
 
 +
սիմվոլ-սիմուոլ
 +
 
 +
սիմֆոնիկ-սիմֆոնիկ
 +
 
 +
սինխրոնիզմ-սինխրոնիզմ
 +
 
 +
սիսակ-սիսակ
 +
 
 +
սիսիանի-սիսիանի
 +
 
 +
սիրաբարբառ-սիրաբարբառ
 +
 
 +
սիրագիր-սիրագիր
 +
 
 +
սիրադրուժ-սիրադրուժ
 +
 
 +
սիրաթաթախ-սիրաթաթախ
 +
 
 +
սիրալիր-սիրալիր
 +
 
 +
սիրախոսել-սիրախօսել
 +
 
 +
սիրածարավ-սիրածարաւ
 +
 
 +
սիրակաթ-սիրակաթ
 +
 
 +
սիրակացություն-սիրակացութիւն
 +
 
 +
սիրահատույց-սիրահատոյց
 +
 
 +
սիրահարվում-սիրահարւում
 +
 
 +
սիրահույզ-սիրայոյզ
 +
 
 +
սիրամարգ-սիրամարգ
 +
 
 +
սիրային-սիրային
 +
 
 +
սիրաշահել-սիրաշահել
 +
 
 +
սիրաշշունջ-սիրաշշունջ
 +
 
 +
սիրապատում-սիրապատում
 +
 
 +
սիրավառել-սիրավառել
 +
 
 +
սիրատենչ-սիրատենչ
 +
 
 +
սիրարծարծ-սիրարծարծ
 +
 
 +
սիրել-սիրել
 +
 
 +
սիրերգական-սիրերգական
 +
 
 +
սիրիայի-սիրիայի
 +
 
 +
սիրոն-սիրոն
 +
 
 +
սիրունատես-սիրունատես
 +
 
 +
սիրված-սիրուած
 +
 
 +
սիրտըս-սիրտըս
 +
 
 +
սիրտն-սիրտն
 +
 
 +
սլավոնագիտական-սլաւոնագիտական
 +
 
 +
սլացիկ-սլացիկ
 +
 
 +
սլաքավոր-սլաքաւոր
 +
 
 +
սլկուն-սլկուն
 +
 
 +
սլովեներեն-սլովեներէն
 +
 
 +
սլքտալ-սլքտալ
 +
 
 +
սխալանք-սխալանք
 +
 
 +
սխալն-սխալն
 +
 
 +
սխալվում-սխալւում
 +
 
 +
սխտորահոտ-սխտորահոտ
 +
 
 +
սխտորջուր-սխտորջուր
 +
 
 +
սխրական-սխրական
 +
 
 +
սխրություն-սխրութիւն
 +
 
 +
սկանդալի-սկանդալի
 +
 
 +
սկավառականման-սկաւառականման
 +
 
 +
սկեսուր-սկեսուր
 +
 
 +
սկզբնածին-սկզբնածին
 +
 
 +
սկզբնապատկեր-սկզբնապատկեր
 +
 
 +
սկզբնավորություն-սկզբնաւորութիւն
 +
 
 +
սկզբնատող-սկզբնատող
 +
 
 +
սկզբունքով-սկզբունքով
 +
 
 +
սկյութ-սկիւթ
 +
 
 +
սկունս-սկունս
 +
 
 +
սկսեց-սկսեց
 +
 
 +
սկսում-սկսում
 +
 
 +
սկսվեր-սկսուէր
 +
 
 +
սղագրական-սղագրական
 +
 
 +
սղաճի-սղաճի
 +
 
 +
սղոխ-սղոխ
 +
 
 +
սղոցաձուկ-սղոցաձուկ
 +
 
 +
սղոցում-սղոցում
 +
 
 +
սմբակածեծ-սմբակածեծ
 +
 
 +
սմբատին-սմբատին
 +
 
 +
սմիթի-սմիթի
 +
 
 +
սյամ-սեամ
 +
 
 +
սյուժեի-սիւժէի
 +
 
 +
սյունագլուխ-սիւնագլուխ
 +
 
 +
սյունակել-սիւնակել
 +
 
 +
սյունանման-սիւնանման
 +
 
 +
սյունարձան-սիւնարձան
 +
 
 +
սյունեցյանը-սիւնեցեանը
 +
 
 +
սյունիքում-սիւնիքում
 +
 
 +
սնախորհուրդ-սնախորհուրդ
 +
 
 +
սնամտություն-սնամտութիւն
 +
 
 +
սնանկացում-սնանկացում
 +
 
 +
սնապարծել-սնապարծել
 +
 
 +
սնափառություն-սնափառութիւն
 +
 
 +
սնդիկային-սնդիկային
 +
 
 +
սնդկազօդում-սնդկազօդում
 +
 
 +
սնդուս-սնդուս
 +
 
 +
սնկանման-սնկանման
 +
 
 +
սնձնի-սնձնի
 +
 
 +
սննդադրամ-սննդադրամ
 +
 
 +
սննդային-սննդային
 +
 
 +
սննդատար-սննդատար
 +
 
 +
սննդով-սննդով
 +
 
 +
սնուցանել-սնուցանել
 +
 
 +
սնվել-սնուել
 +
 
 +
սոդոմային-սոդոմային
 +
 
 +
սոխալից-սոխալից
 +
 
 +
սոխատանձ-սոխատանձ
 +
 
 +
սող-սող
 +
 
 +
սողասահել-սողասահել
 +
 
 +
սողոմոնյանը-սողոմոնեանը
 +
 
 +
սողվածք-սողուածք
 +
 
 +
սոնայի-սոնայի
 +
 
 +
սոնոպրի-սոնոպրի
 +
 
 +
սոսեհասակ-սոսեհասակ
 +
 
 +
սոսկալի-սոսկալի
 +
 
 +
սոսկացնել-սոսկացնել
 +
 
 +
սոսնձաթուղթ-սոսնձաթուղթ
 +
 
 +
սոսնձապատել-սոսնձապատել
 +
 
 +
սոսնձում-սօսնձում
 +
 
 +
սովածանալ-սովածանալ
 +
 
 +
սովամեռ-սովամեռ
 +
 
 +
սովետահայ-սովետահայ
 +
 
 +
սովի-սովի
 +
 
 +
սովխոզներում-սովխոզներում
 +
 
 +
սովորականից-սովորականից
 +
 
 +
սովորեն-սովորեն
 +
 
 +
սովորեցնում-սովորեցնում
 +
 
 +
սովորողի-սովորողի
 +
 
 +
սովորութամոլ-սովորութամոլ
 +
 
 +
սովորությունների-սովորութիւնների
 +
 
 +
սովորվել-սովորուել
 +
 
 +
սորորալ-սորորալ
 +
 
 +
սորսորուկ-սորսորուկ
 +
 
 +
սոցիոլոգիայի-սոցիոլոգիայի
 +
 
 +
սուբյեկտի-սուբյեկտի
 +
 
 +
սուզազանգ-սուզազանգ
 +
 
 +
սուզահավ-սուզահաւ
 +
 
 +
սուզվեց-սուզուեց
 +
 
 +
սուլթանական-սուլթանական
 +
 
 +
սումաղ-սումաղ
 +
 
 +
սույնօրինակ-սոյնօրինակ
 +
 
 +
սուսերածաղիկ-սուսերածաղիկ
 +
 
 +
սուսերամերկ-սուսերամերկ
 +
 
 +
սուտակաշող-սուտակաշող
 +
 
 +
սուտխոսան-սուտխօսան
 +
 
 +
սուրեն-սուրէն
 +
 
 +
սուրսայր-սուրսայր
 +
 
 +
սոփեստական-սոփեստական
 +
 
 +
սպայապետ-սպայապետ
 +
 
 +
սպանդ-սպանդ
 +
 
 +
սպանել-սպանել
 +
 
 +
սպանության-սպանութեան
 +
 
 +
սպանությունների-սպանութիւնների
 +
 
 +
սպանվել-սպանուել
 +
 
 +
սպառազինել-սպառազինել
 +
 
 +
սպառած-սպառած
 +
 
 +
սպառնագին-սպառնագին
 +
 
 +
սպառնալիքներով-սպառնալիքներով
 +
 
 +
սպառող-սպառող
 +
 
 +
սպառվող-սպառուող
 +
 
 +
սպասավոր-սպասաւոր
 +
 
 +
սպասավորները-սպասաւորները
 +
 
 +
սպասարկել-սպասարկել
 +
 
 +
սպասարկվում-սպասարկւում
 +
 
 +
սպասիր-սպասիր
 +
 
 +
սպասում-սպասում
 +
 
 +
սպասք-սպասք
 +
 
 +
սպարտակ-սպարտակ
 +
 
 +
սպեղանի-սպեղանի
 +
 
 +
սպիածածկ-սպիածածկ
 +
 
 +
սպիտ-սպիտ
 +
 
 +
սպիտակագլուխ-սպիտակագլուխ
 +
 
 +
սպիտակաթույր-սպիտակաթոյր
 +
 
 +
սպիտակածղի-սպիտակածղի
 +
 
 +
սպիտակահող-սպիտակահող
 +
 
 +
սպիտակամարմին-սպիտակամարմին
 +
 
 +
սպիտականիշ-սպիտականիշ
 +
 
 +
սպիտակարյունություն-սպիտակարիւնութիւն
 +
 
 +
սպիտակաքիստ-սպիտակաքիստ
 +
 
 +
սպիտակեցնել-սպիտակեցնել
 +
 
 +
սպիտակում-սպիտակում
 +
 
 +
սպիրտաչափ-սպիրտաչափ
 +
 
 +
սպնգային-սպնգային
 +
 
 +
սպորտխաղ-սպորտխաղ
 +
 
 +
սպորտսմենային-սպորտսմենային
 +
 
 +
սպրդում-սպրդում
 +
 
 +
սռսուռ-սռսուռ
 +
 
 +
սվաղապատել-սուաղապատել
 +
 
 +
սվերդլովսկի-սուերդլովսկի
 +
 
 +
սվինահարել-սուինահարել
 +
 
 +
սվինքս-սուինքս
 +
 
 +
ստաժ-ստաժ
 +
 
 +
ստալինը-ստալինը
 +
 
 +
ստախոսել-ստախօսել
 +
 
 +
ստամբակ-ստամբակ
 +
 
 +
ստամոքսաղիքային-ստամոքսաղիքային
 +
 
 +
ստանամ-ստանամ
 +
 
 +
ստանդարտավոր-ստանդարտաւոր
 +
 
 +
ստանձնելով-ստանձնելով
 +
 
 +
ստապատում-ստապատում
 +
 
 +
ստացանք-ստացանք
 +
 
 +
ստացվածային-ստացուածային
 +
 
 +
ստացվող-ստացուող
 +
 
 +
ստեղծագործությանը-ստեղծագործութեանը
 +
 
 +
ստեղծագործություններից-ստեղծագործութիւններից
 +
 
 +
ստեղծել-ստեղծել
 +
 
 +
ստեղծված-ստեղծուած
 +
 
 +
ստեղծվի-ստեղծուի
 +
 
 +
ստեպ-ստեպ
 +
 
 +
ստեփանավանի-ստեփանաւանի
 +
 
 +
ստինքացավ-ստինքացաւ
 +
 
 +
ստիպողականություն-ստիպողականութիւն
 +
 
 +
ստլիկ-ստլիկ
 +
 
 +
ստորաբաժանել-ստորաբաժանել
 +
 
 +
ստորագյալ-ստորագեալ
 +
 
 +
ստորագրությունը-ստորագրութիւնը
 +
 
 +
ստորագրվեց-ստորագրուեց
 +
 
 +
ստորադասվել-ստորադասուել
 +
 
 +
ստորակարգ-ստորակարգ
 +
 
 +
ստորասական-ստորասական
 +
 
 +
ստորացում-ստորացում
 +
 
 +
ստորի-ստորի
 +
 
 +
ստորություն-ստորութիւն
 +
 
 +
ստուգապատում-ստուգապատում
 +
 
 +
ստուգիվ-ստուգիւ
 +
 
 +
ստուգվում-ստուգւում
 +
 
 +
ստվարաթիվ-ստուարաթիւ
 +
 
 +
ստվարասաղարթ-ստուարասաղարթ
 +
 
 +
ստվերագծային-ստուերագծային
 +
 
 +
ստվերազուրկ-ստուերազուրկ
 +
 
 +
ստվերածին-ստուերածին
 +
 
 +
ստվերանկարել-ստուերանկարել
 +
 
 +
ստվերասեր-ստուերասէր
 +
 
 +
ստվերարկվել-ստուերարկուել
 +
 
 +
ստվերները-ստուերները
 +
 
 +
ստվերվել-ստուերուել
 +
 
 +
ստրկամիտ-ստրկամիտ
 +
 
 +
ստրկատիրական-ստրկատիրական
 +
 
 +
ստրկուհի-ստրկուհի
 +
 
 +
սրագդակ-սրագդակ
 +
 
 +
սրազգաց-սրազգաց
 +
 
 +
սրալեզու-սրալեզու
 +
 
 +
սրածայր-սրածայր
 +
 
 +
սրակն-սրակն
 +
 
 +
սրահատել-սրահատել
 +
 
 +
սրահարվել-սրահարուել
 +
 
 +
սրամագիլ-սրամագիլ
 +
 
 +
սրամարտիկ-սրամարտիկ
 +
 
 +
սրանից-սրանից
 +
 
 +
սրաչ-սրաչ
 +
 
 +
սրավուն-սրաւուն
 +
 
 +
սրարշավել-սրարշաւել
 +
 
 +
սրբագործություն-սրբագործութիւն
 +
 
 +
սրբագրիչ-սրբագրիչ
 +
 
 +
սրբազանի-սրբազանի
 +
 
 +
սրբազնասուրբ-սրբազնասուրբ
 +
 
 +
սրբահամբավ-սրբահամբաւ
 +
 
 +
սրբանոսկր-սրբանոսկր
 +
 
 +
սրբապղծություն-սրբապղծութիւն
 +
 
 +
սրբավայել-սրբավայել
 +
 
 +
սրբատեղի-սրբատեղի
 +
 
 +
սրբացուցիչ-սրբացուցիչ
 +
 
 +
սրբիչը-սրբիչը
 +
 
 +
սրբուհի-սրբուհի
 +
 
 +
սրընթացություն-սրընթացութիւն
 +
 
 +
սրիկայի-սրիկայի
 +
 
 +
սրճագործ-սրճագործ
 +
 
 +
սրճարան-սրճարան
 +
 
 +
սրնգահար-սրնգահար
 +
 
 +
սրով-սրով
 +
 
 +
սրսկիչ-սրսկիչ
 +
 
 +
սրսփում-սրսփում
 +
 
 +
սրտաբախ-սրտաբախ
 +
 
 +
սրտաբեկել-սրտաբեկել
 +
 
 +
սրտագին-սրտագին
 +
 
 +
սրտադյուր-սրտադիւր
 +
 
 +
սրտազինվել-սրտազինուել
 +
 
 +
սրտախառնոց-սրտախառնոց
 +
 
 +
սրտախորով-սրտախորով
 +
 
 +
սրտակեղեք-սրտակեղեք
 +
 
 +
սրտակցել-սրտակցել
 +
 
 +
սրտահոժար-սրտայօժար
 +
 
 +
սրտաճմլիկ-սրտաճմլիկ
 +
 
 +
սրտամոտ-սրտամօտ
 +
 
 +
սրտանցություն-սրտանցութիւն
 +
 
 +
սրտաշարժվել-սրտաշարժուել
 +
 
 +
սրտապնդել-սրտապնդել
 +
 
 +
սրտավեր-սրտաւեր
 +
 
 +
սրտացավ-սրտացաւ
 +
 
 +
սրտի-սրտի
 +
 
 +
սրտխառնուք-սրտխառնուք
 +
 
 +
սրտմտեցուցիչ-սրտմտեցուցիչ
 +
 
 +
սրտնեղում-սրտնեղում
 +
 
 +
սրտուկ-սրտուկ
 +
 
 +
սփիւռքի-սփիւռքի
 +
 
 +
սփյուռքացիր-սփիւռքացիր
 +
 
 +
սփոփ-սփոփ
 +
 
 +
սփոփվել-սփոփուել
 +
 
 +
սփրթնած-սփրթնած
 +
 
 +
սքանչացնել-սքանչացնել
 +
 
 +
սքանչելապատում-սքանչելապատում
 +
 
 +
սքեմազուրկ-սքեմազուրկ
 +
 
 +
սքողվել-սքօղուել
 +
 
 +
սևաբեղ-սեւաբեղ
 +
 
 +
սևագործ-սեւագործ
 +
 
 +
սևադել-սեւադել
 +
 
 +
սևաթավիշ-սեւաթաւիշ
 +
 
 +
սևախավար-սեւախաւար
 +
 
 +
սևակարմիր-սեւակարմիր
 +
 
 +
սևակտուց-սեւակտուց
 +
 
 +
սևահող-սեւահող
 +
 
 +
սևամաղձ-սեւամաղձ
 +
 
 +
սևանալ-սեւանալ
 +
 
 +
սևանուն-սեւանուն
 +
 
 +
սևապատում-սեւապատում
 +
 
 +
սևասքեմ-սեւասքեմ
 +
 
 +
սևատակ-սեւատակ
 +
 
 +
սևափայլ-սեւափայլ
 +
 
 +
սևեռահայաց-սեւեռահայեաց
 +
 
 +
սևերեսություն-սեւերեսութիւն
 +
 
 +
սևմթին-սեւմթին
 +
 
 +
սևուլիկ-սեւուլիկ
 +
 
 +
սևսաթ-սեւսաթ
 +
 
 +
վագոնակառույց-վագոնակառոյց
 +
 
 +
վագոնը-վագոնը
 +
 
 +
վագրակերպ-վագրակերպ
 +
 
 +
վազ-վազ
 +
 
 +
վազգեն-վազգէն
 +
 
 +
վազելու-վազելու
 +
 
 +
վազեցնել-վազեցնել
 +
 
 +
վազորդ-վազորդ
 +
 
 +
վազքամրցում-վազքամրցում
 +
 
 +
վաթյանի-վաթեանի
 +
 
 +
վալենտին-վալենտին
 +
 
 +
վախազդու-վախազդու
 +
 
 +
վախեցած-վախեցած
 +
 
 +
վախեցնի-վախեցնի
 +
 
 +
վախթանգի-վախթանգի
 +
 
 +
վախճան-վախճան
 +
 
 +
վախվխելով-վախվխելով
 +
 
 +
վահ-վահ
 +
 
 +
վահանաբեկ-վահանաբեկ
 +
 
 +
վահանաձեվ-վահանաձեւ
 +
 
 +
վահանը-վահանը
 +
 
 +
վահր-վահր
 +
 
 +
վահրոտել-վահրոտել
 +
 
 +
վաղաժամություն-վաղաժամութիւն
 +
 
 +
վաղահասուն-վաղահասուն
 +
 
 +
վաղանցուկ-վաղանցուկ
 +
 
 +
վաղեմաբնակիչ-վաղեմաբնակիչ
 +
 
 +
վաղն-վաղն
 +
 
 +
վաղվան-վաղուան
 +
 
 +
վաճառականի-վաճառականի
 +
 
 +
վաճառահանդես-վաճառահանդէս
 +
 
 +
վաճառաշահություն-վաճառաշահութիւն
 +
 
 +
վաճառելի-վաճառելի
 +
 
 +
վաճառողին-վաճառողին
 +
 
 +
վաճառվել-վաճառուել
 +
 
 +
վաճառքի-վաճառքի
 +
 
 +
վայելած-վայելած
 +
 
 +
վայելի-վայելի
 +
 
 +
վայելչադեմ-վայելչադէմ
 +
 
 +
վայելչաձեւ-վայելչաձեւ
 +
 
 +
վայելք-վայելք
 +
 
 +
վայում-վայում
 +
 
 +
վայրախոսել-վայրախօսել
 +
 
 +
վայրասուն-վայրասուն
 +
 
 +
վայրենացում-վայրենացում
 +
 
 +
վայրէջքատեղ-վայրէջքատեղ
 +
 
 +
վայրկան-վայրկան
 +
 
 +
վայրկյան-վայրկեան
 +
 
 +
վան-վան
 +
 
 +
վանակն-վանակն
 +
 
 +
վանաձորում-վանաձորում
 +
 
 +
վանդալություն-վանդալութիւն
 +
 
 +
վանդակաձող-վանդակաձող
 +
 
 +
վանդակը-վանդակը
 +
 
 +
վանեցյանը-վանեցեանը
 +
 
 +
վանկագրական-վանկագրական
 +
 
 +
վանկաչափություն-վանկաչափութիւն
 +
 
 +
վանն-վանն
 +
 
 +
վանք-վանք
 +
 
 +
վանքերում-վանքերում
 +
 
 +
վաշինգտոն-վաշինգտոն
 +
 
 +
վաշտ-վաշտ
 +
 
 +
վաչեն-վաչէն
 +
 
 +
վառարանների-վառարանների
 +
 
 +
վառելու-վառելու
 +
 
 +
վառման-վառման
 +
 
 +
վառոդանկուղ-վառօդանկուղ
 +
 
 +
վասալ-վասալ
 +
 
 +
վասիլեվիչ-վասիլեւիչ
 +
 
 +
վասնզի-վասնզի
 +
 
 +
վաստակած-վաստակած
 +
 
 +
վաստակելու-վաստակելու
 +
 
 +
վաստակում-վաստակում
 +
 
 +
վավաշություն-վաւաշութիւն
 +
 
 +
վավերականություն-վաւերականութիւն
 +
 
 +
վավերացվել-վաւերացուել
 +
 
 +
վատաբանություն-վատաբանութիւն
 +
 
 +
վատահամբավ-վատահամբաւ
 +
 
 +
վատառողջ-վատառողջ
 +
 
 +
վատատեսություն-վատատեսութիւն
 +
 
 +
վատթարագույն-վատթարագոյն
 +
 
 +
վատն-վատն
 +
 
 +
վատոգի-վատոգի
 +
 
 +
վատտ-վատտ
 +
 
 +
վարագույրներ-վարագոյրներ
 +
 
 +
վարագուրվել-վարագուրուել
 +
 
 +
վարազդատը-վարազդատը
 +
 
 +
վարակակիր-վարակակիր
 +
 
 +
վարակի-վարակի
 +
 
 +
վարակվում-վարակւում
 +
 
 +
վարանում-վարանում
 +
 
 +
վարարած-վարարած
 +
 
 +
վարգավազք-վարգավազք
 +
 
 +
վարդաբեր-վարդաբեր
 +
 
 +
վարդազգիներ-վարդազգիներ
 +
 
 +
վարդախտ-վարդախտ
 +
 
 +
վարդահոտ-վարդահոտ
 +
 
 +
վարդանի-վարդանի
 +
 
 +
վարդանոց-վարդանոց
 +
 
 +
վարդապետը-վարդապետը
 +
 
 +
վարդապետության-վարդապետութեան
 +
 
 +
վարդասփյուռ-վարդասփիւռ
 +
 
 +
վարդացան-վարդացան
 +
 
 +
վարդենի-վարդենի
 +
 
 +
վարդերանգ-վարդերանգ
 +
 
 +
վարդիթերը-վարդիթերը
 +
 
 +
վարդնոց-վարդնոց
 +
 
 +
վարել-վարել
 +
 
 +
վարեց-վարեց
 +
 
 +
վարժահրապարակ-վարժահրապարակ
 +
 
 +
վարժապետին-վարժապետին
 +
 
 +
վարժարանին-վարժարանին
 +
 
 +
վարժեցրել-վարժեցրել
 +
 
 +
վարժությունում-վարժութիւնում
 +
 
 +
վարժվում-վարժւում
 +
 
 +
վարիչներ-վարիչներ
 +
 
 +
վարկաբեկություն-վարկաբեկութիւն
 +
 
 +
վարկածի-վարկածի
 +
 
 +
վարկանիշի-վարկանիշի
 +
 
 +
վարկավորվել-վարկաւորուել
 +
 
 +
վարկի-վարկի
 +
 
 +
վարձակալած-վարձակալած
 +
 
 +
վարձակալություն-վարձակալութիւն
 +
 
 +
վարձահատույց-վարձահատոյց
 +
 
 +
վարձատրության-վարձատրութեան
 +
 
 +
վարձատրվում-վարձատրւում
 +
 
 +
վարձկանություն-վարձկանութիւն
 +
 
 +
վարձում-վարձում
 +
 
 +
վարմունք-վարմունք
 +
 
 +
վարշավայի-վարշաւայի
 +
 
 +
վարորդը-վարորդը
 +
 
 +
վարորդներն-վարորդներն
 +
 
 +
վարուի-վարուի
 +
 
 +
վարուն-վարուն
 +
 
 +
վարչ-վարչ
 +
 
 +
վարչակազմին-վարչակազմին
 +
 
 +
վարչաշրջան-վարչաշրջան
 +
 
 +
վարչատեխնիկական-վարչատեխնիկական
 +
 
 +
վարչություն-վարչութիւն
 +
 
 +
վարպետանալ-վարպետանալ
 +
 
 +
վարպետների-վարպետների
 +
 
 +
վարպետուհի-վարպետուհի
 +
 
 +
վարսակաձավար-վարսակաձաւար
 +
 
 +
վարսանդ-վարսանդ
 +
 
 +
վարսափունջ-վարսափունջ
 +
 
 +
վարսք-վարսք
 +
 
 +
վարվելով-վարուելով
 +
 
 +
վարվեցի-վարուեցի
 +
 
 +
վարտիք-վարտիք
 +
 
 +
վարքագրական-վարքագրական
 +
 
 +
վաքսել-վաքսել
 +
 
 +
վեհաժողովը-վեհաժողովը
 +
 
 +
վեհանձն-վեհանձն
 +
 
 +
վեհապատիվ-վեհապատիւ
 +
 
 +
վեհաստիճան-վեհաստիճան
 +
 
 +
վեհացվել-վեհացուել
 +
 
 +
վեհերկոտություն-վեհերկոտութիւն
 +
 
 +
վեհությամբ-վեհութեամբ
 +
 
 +
վեճը-վէճը
 +
 
 +
վենեսուելայի-վենեսուելայի
 +
 
 +
վեշաձեթ-վեշաձէթ
 +
 
 +
վեպիս-վէպիս
 +
 
 +
վեստը-վեստը
 +
 
 +
վեր-վեր
 +
 
 +
վերաբաշխվել-վերաբաշխուել
 +
 
 +
վերաբերական-վերաբերական
 +
 
 +
վերաբերմունքից-վերաբերմունքից
 +
 
 +
վերաբերվել-վերաբերուել
 +
 
 +
վերաբնակ-վերաբնակ
 +
 
 +
վերաբնակվել-վերաբնակուել
 +
 
 +
վերագնվել-վերագնուել
 +
 
 +
վերագրելով-վերագրելով
 +
 
 +
վերադառնալիս-վերադառնալիս
 +
 
 +
վերադառնաս-վերադառնաս
 +
 
 +
վերադաստիարակում-վերադաստիարակում
 +
 
 +
վերադարձանք-վերադարձանք
 +
 
 +
վերադարձման-վերադարձման
 +
 
 +
վերադարձվել-վերադարձուել
 +
 
 +
վերադրություն-վերադրութիւն
 +
 
 +
վերազննել-վերազննել
 +
 
 +
վերաիմաստավորում-վերաիմաստաւորում
 +
 
 +
վերախմբավորվել-վերախմբաւորուել
 +
 
 +
վերածածկվել-վերածածկուել
 +
 
 +
վերածնել-վերածնել
 +
 
 +
վերածնվել-վերածնուել
 +
 
 +
վերածվեց-վերածուեց
 +
 
 +
վերակազմակերպման-վերակազմակերպման
 +
 
 +
վերականգնելու-վերականգնելու
 +
 
 +
վերականգնողական-վերականգնողական
 +
 
 +
վերականգնվեցին-վերականգնուեցին
 +
 
 +
վերակառուցումը-վերակառուցումը
 +
 
 +
վերակացու-վերակացու
 +
 
 +
վերակենդանացվել-վերակենդանացուել
 +
 
 +
վերակշռել-վերակշռել
 +
 
 +
վերակտրում-վերակտրում
 +
 
 +
վերահակիչ-վերահակիչ
 +
 
 +
վերահաշվառվել-վերահաշվառուել
 +
 
 +
վերահաստատեց-վերահաստատեց
 +
 
 +
վերահարցաքննություն-վերահարցաքննութիւն
 +
 
 +
վերահյուսել-վերահիւսել
 +
 
 +
վերահսկման-վերահսկման
 +
 
 +
վերահսկում-վերահսկում
 +
 
 +
վերաձեւել-վերաձեւել
 +
 
 +
վերաճում-վերաճում
 +
 
 +
վերամարմնավորվել-վերամարմնաւորուել
 +
 
 +
վերամիանալ-վերամիանալ
 +
 
 +
վերամկրտություն-վերամկրտութիւն
 +
 
 +
վերամշակված-վերամշակուած
 +
 
 +
վերանայում-վերանայում
 +
 
 +
վերանկարել-վերանկարել
 +
 
 +
վերանորոգումը-վերանորոգումը
 +
 
 +
վերանվանվել-վերանուանուել
 +
 
 +
վերաշինել-վերաշինել
 +
 
 +
վերապահուած-վերապահուած
 +
 
 +
վերապահվում-վերապահւում
 +
 
 +
վերապատրաստում-վերապատրաստում
 +
 
 +
վերապրուկ-վերապրուկ
 +
 
 +
վերասալարկվել-վերասալարկուել
 +
 
 +
վերասերվել-վերասերուել
 +
 
 +
վերաստեղծվել-վերաստեղծուել
 +
 
 +
վերավաճառություն-վերավաճառութիւն
 +
 
 +
վերատեսչություն-վերատեսչութիւն
 +
 
 +
վերարկուն-վերարկուն
 +
 
 +
վերարտադրում-վերարտադրում
 +
 
 +
վերացանվել-վերացանուել
 +
 
 +
վերացմանը-վերացմանը
 +
 
 +
վերացնում-վերացնում
 +
 
 +
վերացված-վերացուած
 +
 
 +
վերափաթաթում-վերափաթաթում
 +
 
 +
վերափոխումներ-վերափոխումներ
 +
 
 +
վերաքննություն-վերաքննութիւն
 +
 
 +
վերգրում-վերգրում
 +
 
 +
վերելակի-վերելակի
 +
 
 +
վերեվ-վերեւ
 +
 
 +
վերերկրային-վերերկրային
 +
 
 +
վերընթացություն-վերընթացութիւն
 +
 
 +
վերընտրել-վերընտրել
 +
 
 +
վերթեւել-վերթեւել
 +
 
 +
վերլուծելու-վերլուծելու
 +
 
 +
վերլուծությունները-վերլուծութիւնները
 +
 
 +
վերծանում-վերծանում
 +
 
 +
վերհանում-վերհանում
 +
 
 +
վերձիգ-վերձիգ
 +
 
 +
վերմղիչ-վերմղիչ
 +
 
 +
վերնագրի-վերնագրի
 +
 
 +
վերնախավային-վերնախաւային
 +
 
 +
վերնակենտրոն-վերնակենտրոն
 +
 
 +
վերնամաշկային-վերնամաշկային
 +
 
 +
վերնաշերտ-վերնաշերտ
 +
 
 +
վերնափեղկ-վերնափեղկ
 +
 
 +
վերնոտական-վերնոտական
 +
 
 +
վերոնշյալ-վերոնշեալ
 +
 
 +
վերջաբան-վերջաբան
 +
 
 +
վերջակալ-վերջակալ
 +
 
 +
վերջանում-վերջանում
 +
 
 +
վերջավորվել-վերջաւորուել
 +
 
 +
վերջացնելուց-վերջացնելուց
 +
 
 +
վերջացրել-վերջացրել
 +
 
 +
վերջափակել-վերջափակել
 +
 
 +
վերջը-վերջը
 +
 
 +
վերջինիս-վերջինիս
 +
 
 +
վերջինում-վերջինում
 +
 
 +
վերջնական-վերջնական
 +
 
 +
վերջնամուտ-վերջնամուտ
 +
 
 +
վերջույթի-վերջոյթի
 +
 
 +
վերսկսվել-վերսկսուել
 +
 
 +
վերստացույց-վերստացոյց
 +
 
 +
վերստուգություն-վերստուգութիւն
 +
 
 +
վերտառություն-վերտառութիւն
 +
 
 +
վերցնենք-վերցնենք
 +
 
 +
վերցրած-վերցրած
 +
 
 +
վերցրու-վերցրու
 +
 
 +
վերքի-վէրքի
 +
 
 +
վեցադաշտային-վեցադաշտային
 +
 
 +
վեցամյակ-վեցամեակ
 +
 
 +
վեցաչքանի-վեցաչքանի
 +
 
 +
վեցից-վեցից
 +
 
 +
վեցմատանի-վեցմատանի
 +
 
 +
վեցոտնյան-վեցոտնեան
 +
 
 +
վզակապ-վզակապ
 +
 
 +
վզիկ-վզիկ
 +
 
 +
վթարանք-վթարանք
 +
 
 +
վժալ-վժալ
 +
 
 +
վիեննայում-վիեննայում
 +
 
 +
վիզն-վիզն
 +
 
 +
վիթխարահասակ-վիթխարահասակ
 +
 
 +
վիժել-վիժել
 +
 
 +
վիլակ-վիլակ
 +
 
 +
վիկտորը-վիկտորը
 +
 
 +
վիճաբանությունների-վիճաբանութիւնների
 +
 
 +
վիճակագրությունը-վիճակագրութիւնը
 +
 
 +
վիճակահանությունը-վիճակահանութիւնը
 +
 
 +
վիճակին-վիճակին
 +
 
 +
վիճակում-վիճակում
 +
 
 +
վիճարկելի-վիճարկելի
 +
 
 +
վիճելու-վիճելու
 +
 
 +
վիմագրիչ-վիմագրիչ
 +
 
 +
վիմատաշ-վիմատաշ
 +
 
 +
վիշապ-վիշապ
 +
 
 +
վիշապը-վիշապը
 +
 
 +
վիպագիր-վիպագիր
 +
 
 +
վիպասան-վիպասան
 +
 
 +
վիպերգություն-վիպերգութիւն
 +
 
 +
վիտամինի-վիտամինի
 +
 
 +
վիրաբուժական-վիրաբուժական
 +
 
 +
վիրախոտ-վիրախոտ
 +
 
 +
վիրակապություն-վիրակապութիւն
 +
 
 +
վիրահատության-վիրահատութեան
 +
 
 +
վիրապատ-վիրապատ
 +
 
 +
վիրավորանքը-վիրաւորանքը
 +
 
 +
վիրավորը-վիրաւորը
 +
 
 +
վիրավորում-վիրաւորում
 +
 
 +
վիրավորվի-վիրաւորուի
 +
 
 +
վիրուսը-վիրուսը
 +
 
 +
վխտալ-վխտալ
 +
 
 +
վկայագրեր-վկայագրեր
 +
 
 +
վկայականներ-վկայականներ
 +
 
 +
վկայել-վկայել
 +
 
 +
վկայությունը-վկայութիւնը
 +
 
 +
վկան-վկան
 +
 
 +
վհատական-վհատական
 +
 
 +
վհուկ-վհուկ
 +
 
 +
վճարելիք-վճարելիք
 +
 
 +
վճարի-վճարի
 +
 
 +
վճարով-վճարով
 +
 
 +
վճարունակ-վճարունակ
 +
 
 +
վճիռը-վճիռը
 +
 
 +
վճիտություն-վճիտութիւն
 +
 
 +
վճռականապես-վճռականապէս
 +
 
 +
վճռափոխություն-վճռափոխութիւն
 +
 
 +
վճռից-վճռից
 +
 
 +
վճռվի-վճռուի
 +
 
 +
վնասազերծվել-վնասազերծուել
 +
 
 +
վնասարարական-վնասարարական
 +
 
 +
վնասների-վնասների
 +
 
 +
վնասվածքները-վնասուածքները
 +
 
 +
վնգստոց-վնգստոց
 +
 
 +
վշտագնել-վշտագնել
 +
 
 +
վշտակիր-վշտակիր
 +
 
 +
վշտակցություն-վշտակցութիւն
 +
 
 +
վշտամաշ-վշտամաշ
 +
 
 +
վշտատես-վշտատես
 +
 
 +
վշտափարատ-վշտափարատ
 +
 
 +
վոժեվատով-վոժեւատով
 +
 
 +
վոլտաչափ-վոլտաչափ
 +
 
 +
վորոշիլովը-վորոշիլովը
 +
 
 +
վուշաբուծություն-վուշաբուծութիւն
 +
 
 +
վռազել-վռազել
 +
 
 +
վռնդեց-վռնդեց
 +
 
 +
վսեմախոհ-վսեմախոհ
 +
 
 +
վսեմափայլ-վսեմափայլ
 +
 
 +
վստահ-վստահ
 +
 
 +
վստահել-վստահել
 +
 
 +
վստահեցրին-վստահեցրին
 +
 
 +
վստահությունն-վստահութիւնն
 +
 
 +
վտանգ-վտանգ
 +
 
 +
վտանգավորություն-վտանգաւորութիւն
 +
 
 +
վտանգն-վտանգն
 +
 
 +
վտանգվել-վտանգուել
 +
 
 +
վտարել-վտարել
 +
 
 +
վտիտություն-վտիտութիւն
 +
 
 +
վրայի-վրայի
 +
 
 +
վրանատեղ-վրանատեղ
 +
 
 +
վրանների-վրանների
 +
 
 +
վրաստանն-վրաստանն
 +
 
 +
վրացանալ-վրացանալ
 +
 
 +
վրացիներին-վրացիներին
 +
 
 +
վրդովեցնել-վրդովեցնել
 +
 
 +
վրդովմունքն-վրդովմունքն
 +
 
 +
վրդովվում-վրդովուում
 +
 
 +
վրեժն-վրէժն
 +
 
 +
վրիժառություն-վրիժառութիւն
 +
 
 +
վրիպում-վրիպում
 +
 
 +
վրձնահարված-վրձնահարուած
 +
 
 +
վրնջոց-վրնջոց
 +
 
 +
տաբատի-տաբատի
 +
 
 +
տագնապահույզ-տագնապայոյզ
 +
 
 +
տագնապիչ-տագնապիչ
 +
 
 +
տաթեվի-տաթեւի
 +
 
 +
տաժանապարտ-տաժանապարտ
 +
 
 +
տալով-տալով
 +
 
 +
տախտակապատ-տախտակապատ
 +
 
 +
տախտակի-տախտակի
 +
 
 +
տածել-տածել
 +
 
 +
տակառագործ-տակառագործ
 +
 
 +
տակառիկ-տակառիկ
 +
 
 +
տակին-տակին
 +
 
 +
տակտ-տակտ
 +
 
 +
տաղանդավոր-տաղանդաւոր
 +
 
 +
տաղաչափություն-տաղաչափութիւն
 +
 
 +
տաղարան-տաղարան
 +
 
 +
տաղիկ-տաղիկ
 +
 
 +
տաղտկահունչ-տաղտկահունչ
 +
 
 +
տաճար-տաճար
 +
 
 +
տաճարին-տաճարին
 +
 
 +
տաճկական-տաճկական
 +
 
 +
տաճկաստանի-տաճկաստանի
 +
 
 +
տամկանալ-տամկանալ
 +
 
 +
տայիս-տայիս
 +
 
 +
տանին-տանին
 +
 
 +
տանիքին-տանիքին
 +
 
 +
տանկարդյունաբերություն-տանկարդիւնաբերութիւն
 +
 
 +
տանձենի-տանձենի
 +
 
 +
տանում-տանում
 +
 
 +
տանջալից-տանջալից
 +
 
 +
տանջանքից-տանջանքից
 +
 
 +
տանջվել-տանջուել
 +
 
 +
տանտալական-տանտալական
 +
 
 +
տաշել-տաշել
 +
 
 +
տաշվածք-տաշուածք
 +
 
 +
տաշտի-տաշտի
 +
 
 +
տապալված-տապալուած
 +
 
 +
տապակեզ-տապակէզ
 +
 
 +
տապանակ-տապանակ
 +
 
 +
տապլտկել-տապլտկել
 +
 
 +
տաջիկուհի-տաջիկուհի
 +
 
 +
տառակալ-տառակալ
 +
 
 +
տառաճանաչություն-տառաճանաչութիւն
 +
 
 +
տառապագին-տառապագին
 +
 
 +
տառապանքը-տառապանքը
 +
 
 +
տառապյալ-տառապեալ
 +
 
 +
տառացի-տառացի
 +
 
 +
տասական-տասական
 +
 
 +
տասից-տասից
 +
 
 +
տասնամյակը-տասնամեակը
 +
 
 +
տասնապատիկ-տասնապատիկ
 +
 
 +
տասներկու-տասներկու
 +
 
 +
տասնհինգերորդ-տասնհինգերորդ
 +
 
 +
տասնյոթերորդ-տասնեօթերորդ
 +
 
 +
տասնչորսերորդ-տասնչորսերորդ
 +
 
 +
տավարագործություն-տաւարագործութիւն
 +
 
 +
տավարի-տաւարի
 +
 
 +
տատամսել-տատամսել
 +
 
 +
տատանում-տատանում
 +
 
 +
տատանվում-տատանւում
 +
 
 +
տատիկը-տատիկը
 +
 
 +
տատրակ-տատրակ
 +
 
 +
տարաբնակ-տարաբնակ
 +
 
 +
տարագնաց-տարագնաց
 +
 
 +
տարազ-տարազ
 +
 
 +
տարազով-տարազով
 +
 
 +
տարածականություն-տարածականութիւն
 +
 
 +
տարածավախություն-տարածավախութիւն
 +
 
 +
տարածության-տարածութեան
 +
 
 +
տարածություններում-տարածութիւններում
 +
 
 +
տարածվել-տարածուել
 +
 
 +
տարածք-տարածք
 +
 
 +
տարածքում-տարածքում
 +
 
 +
տարակենտրոնություն-տարակենտրոնութիւն
 +
 
 +
տարակուսություն-տարակուսութիւն
 +
 
 +
տարաձայնությունները-տարաձայնութիւնները
 +
 
 +
տարամերժություն-տարամերժութիւն
 +
 
 +
տարանջատ-տարանջատ
 +
 
 +
տարանցիկ-տարանցիկ
 +
 
 +
տարապարտ-տարապարտ
 +
 
 +
տարատեսակություն-տարատեսակութիւն
 +
 
 +
տարափոխ-տարափոխ
 +
 
 +
տարբերակել-տարբերակել
 +
 
 +
տարբերանշան-տարբերանշան
 +
 
 +
տարբերությունն-տարբերութիւնն
 +
 
 +
տարբերվող-տարբերուող
 +
 
 +
տարեգրություն-տարեգրութիւն
 +
 
 +
տարեկան-տարեկան
 +
 
 +
տարեվերջին-տարեվերջին
 +
 
 +
տարերկրիկ-տարերկրիկ
 +
 
 +
տարիէ-տարիէ
 +
 
 +
տարիքային-տարիքային
 +
 
 +
տարկետում-տարկէտում
 +
 
 +
տարմուսնություն-տարմուսնութիւն
 +
 
 +
տարորոշել-տարորոշել
 +
 
 +
տարուբերվում-տարուբերւում
 +
 
 +
տարտարոսային-տարտարոսային
 +
 
 +
տարրաբաշխություն-տարրաբաշխութիւն
 +
 
 +
տարրականություն-տարրականութիւն
 +
 
 +
տարփալի-տարփալի
 +
 
 +
տարփանք-տարփանք
 +
 
 +
տարփողել-տարփողել
 +
 
 +
տարօրինակություն-տարօրինակութիւն
 +
 
 +
տափակախոսություն-տափակախօսութիւն
 +
 
 +
տափակավուն-տափակաւուն
 +
 
 +
տափակություն-տափակութիւն
 +
 
 +
տափաշիշ-տափաշիշ
 +
 
 +
տափարակություն-տափարակութիւն
 +
 
 +
տաքարյուն-տաքարիւն
 +
 
 +
տաքացվել-տաքացուել
 +
 
 +
տաքսամոտորային-տաքսամոտորային
 +
 
 +
տգեղացվել-տգեղացուել
 +
 
 +
տեգ-տէգ
 +
 
 +
տեխնիկային-տեխնիկային
 +
 
 +
տեխնոլոգիայի-տեխնոլոգիայի
 +
 
 +
տեղաբաշխվել-տեղաբաշխուել
 +
 
 +
տեղադրված-տեղադրուած
 +
 
 +
տեղակալ-տեղակալ
 +
 
 +
տեղակայված-տեղակայուած
 +
 
 +
տեղահանված-տեղահանուած
 +
 
 +
տեղայնացնել-տեղայնացնել
 +
 
 +
տեղաշարժել-տեղաշարժել
 +
 
 +
տեղավորել-տեղաւորել
 +
 
 +
տեղավորում-տեղաւորում
 +
 
 +
տեղավորվեցինք-տեղաւորուեցինք
 +
 
 +
տեղափակում-տեղափակում
 +
 
 +
տեղափոխում-տեղափոխում
 +
 
 +
տեղափոխվեց-տեղափոխուեց
 +
 
 +
տեղեկագրել-տեղեկագրել
 +
 
 +
տեղեկատվությամբ-տեղեկատուութեամբ
 +
 
 +
տեղեկացնում-տեղեկացնում
 +
 
 +
տեղեկության-տեղեկութեան
 +
 
 +
տեղեկություններն-տեղեկութիւններն
 +
 
 +
տեղիք-տեղիք
 +
 
 +
տեղւոյն-տեղւոյն
 +
 
 +
տեմպերով-տեմպերով
 +
 
 +
տենդահար-տենդահար
 +
 
 +
տենդոտ-տենդոտ
 +
 
 +
տենչավառ-տենչավառ
 +
 
 +
տեսաբանական-տեսաբանական
 +
 
 +
տեսակ-տեսակ
 +
 
 +
տեսակավորիչ-տեսակաւորիչ
 +
 
 +
տեսակներով-տեսակներով
 +
 
 +
տեսահոլովակի-տեսայոլովակի
 +
 
 +
տեսանկյունով-տեսանկիւնով
 +
 
 +
տեսարժան-տեսարժան
 +
 
 +
տեսնելու-տեսնելու
 +
 
 +
տեսողություն-տեսողութիւն
 +
 
 +
տեսությունն-տեսութիւնն
 +
 
 +
տեսչանոց-տեսչանոց
 +
 
 +
տեվականորեն-տեւականօրէն
 +
 
 +
տեվողության-տեւողութեան
 +
 
 +
տերեվը-տերեւը
 +
 
 +
տերեւաբանջար-տերեւաբանջար
 +
 
 +
տերեւաթափ-տերեւաթափ
 +
 
 +
տերեւաճճի-տերեւաճճի
 +
 
 +
տերեւավարդ-տերեւավարդ
 +
 
 +
տերիտորիալ-տերիտորիալ
 +
 
 +
տերյան-տէրեան
 +
 
 +
տերությունների-տէրութիւնների
 +
 
 +
տեւականություն-տեւականութիւն
 +
 
 +
տեւտոնյան-տեւտոնեան
 +
 
 +
տզզան-տզզան
 +
 
 +
տէրը-տէրը
 +
 
 +
տժտժան-տժտժան
 +
 
 +
տիգրանյան-տիգրանեան
 +
 
 +
տիեզերաբանություն-տիեզերաբանութիւն
 +
 
 +
տիեզերածնական-տիեզերածնական
 +
 
 +
տիեզերահրթիռ-տիեզերահրթիռ
 +
 
 +
տիզ-տիզ
 +
 
 +
տիկնակլունձ-տիկնակլունձ
 +
 
 +
տիղմային-տիղմային
 +
 
 +
տիպականություն-տիպականութիւն
 +
 
 +
տիպի-տիպի
 +
 
 +
տիտանային-տիտանային
 +
 
 +
տիտղոսային-տիտղոսային
 +
 
 +
տիրակալը-տիրակալը
 +
 
 +
տիրանը-տիրանը
 +
 
 +
տիրապետությունից-տիրապետութիւնից
 +
 
 +
տիրի-տիրի
 +
 
 +
տիրույթները-տիրոյթները
 +
 
 +
տխիլ-տխիլ
 +
 
 +
տխրաթախիծ-տխրաթախիծ
 +
 
 +
տխրամած-տխրամած
 +
 
 +
տխրությունը-տխրութիւնը
 +
 
 +
տկարացում-տկարացում
 +
 
 +
տկռել-տկռել
 +
 
 +
տձեւություն-տձեւութիւն
 +
 
 +
տղամարդիկ-տղամարդիկ
 +
 
 +
տղայամիտ-տղայամիտ
 +
 
 +
տղայից-տղայից
 +
 
 +
տղեկ-տղեկ
 +
 
 +
տղմահող-տղմահող
 +
 
 +
տմարդութություն-տմարդութութիւն
 +
 
 +
տնակի-տնակի
 +
 
 +
տնանկանալ-տնանկանալ
 +
 
 +
տնաշինություն-տնաշինութիւն
 +
 
 +
տնատիրություն-տնատիրութիւն
 +
 
 +
տնեցի-տնեցի
 +
 
 +
տնկի-տնկի
 +
 
 +
տնով-տնով
 +
 
 +
տնտեսագիտության-տնտեսագիտութեան
 +
 
 +
տնտեսավարման-տնտեսավարման
 +
 
 +
տնտեսության-տնտեսութեան
 +
 
 +
տնտեսությունների-տնտեսութիւնների
 +
 
 +
տնտեսվար-տնտեսվար
 +
 
 +
տնտնալ-տնտնալ
 +
 
 +
տնօրենություն-տնօրէնութիւն
 +
 
 +
տնօրինուհի-տնօրինուհի
 +
 
 +
տոթակեզ-տօթակէզ
 +
 
 +
տոկոսադրույքները-տոկոսադրոյքները
 +
 
 +
տոհմ-տոհմ
 +
 
 +
տոհմագրություն-տոհմագրութիւն
 +
 
 +
տոհմապետ-տոհմապետ
 +
 
 +
տողադարձ-տողադարձ
 +
 
 +
տողան-տողան
 +
 
 +
տողացի-տողացի
 +
 
 +
տոմարակալ-տոմարակալ
 +
 
 +
տոնածառ-տօնածառ
 +
 
 +
տոնավաճառ-տօնավաճառ
 +
 
 +
տոնել-տօնել
 +
 
 +
տոնոյան-տօնոյեան
 +
 
 +
տոպազ-տոպազ
 +
 
 +
տորթ-տորթ
 +
 
 +
տորֆահանում-տորֆահանում
 +
 
 +
տուբերկուլյոզի-տուբերկուլյոզի
 +
 
 +
տուգանքով-տուգանքով
 +
 
 +
տունդարձ-տունդարձ
 +
 
 +
տուրբին-տուրբին
 +
 
 +
տուրքադրվել-տուրքադրուել
 +
 
 +
տուֆաշեն-տուֆաշէն
 +
 
 +
տպագրական-տպագրական
 +
 
 +
տպագրում-տպագրում
 +
 
 +
տպազիոն-տպազիոն
 +
 
 +
տպավորություն-տպաւորութիւն
 +
 
 +
տպավորված-տպաւորուած
 +
 
 +
տպարանային-տպարանային
 +
 
 +
տպի-տպի
 +
 
 +
տռզեցնել-տռզեցնել
 +
 
 +
տռփական-տռփական
 +
 
 +
տված-տուած
 +
 
 +
տվեցին-տուեցին
 +
 
 +
տվիք-տուիք
 +
 
 +
տվյալներով-տուեալներով
 +
 
 +
տրակտատ-տրակտատ
 +
 
 +
տրամաբանորեն-տրամաբանօրէն
 +
 
 +
տրամագիծ-տրամագիծ
 +
 
 +
տրամադրել-տրամադրել
 +
 
 +
տրամադրությունը-տրամադրութիւնը
 +
 
 +
տրամադրությունս-տրամադրութիւնս
 +
 
 +
տրամադրվում-տրամադրւում
 +
 
 +
տրամաչափական-տրամաչափական
 +
 
 +
տրանսպորտային-տրանսպորտային
 +
 
 +
տրաքվել-տրաքուել
 +
 
 +
տրդատին-տրդատին
 +
 
 +
տրիտոն-տրիտոն
 +
 
 +
տրոհվել-տրոհուել
 +
 
 +
տրված-տրուած
 +
 
 +
տրտմագին-տրտմագին
 +
 
 +
տրտմել-տրտմել
 +
 
 +
տրտնջոց-տրտնջոց
 +
 
 +
տքնություն-տքնութիւն
 +
 
 +
րաբբունի-րաբբունի
 +
 
 +
րոպեասլաք-րոպէասլաք
 +
 
 +
ցախանոց-ցախանոց
 +
 
 +
ցախկեռաս-ցախկեռաս
 +
 
 +
ցածացնել-ցածացնել
 +
 
 +
ցածորակ-ցածորակ
 +
 
 +
ցածրակիթ-ցածրակիթ
 +
 
 +
ցածրավայր-ցածրավայր
 +
 
 +
ցածրորակություն-ցածրորակութիւն
 +
 
 +
ցամաքամաս-ցամաքամաս
 +
 
 +
ցամաքի-ցամաքի
 +
 
 +
ցամաքուրդային-ցամաքուրդային
 +
 
 +
ցայգաբաց-ցայգաբաց
 +
 
 +
ցայգահանդերձ-ցայգահանդերձ
 +
 
 +
ցայժմ-ցայժմ
 +
 
 +
ցայտ-ցայտ
 +
 
 +
ցայտում-ցայտում
 +
 
 +
ցանել-ցանել
 +
 
 +
ցանկալից-ցանկալից
 +
 
 +
ցանկանար-ցանկանար
 +
 
 +
ցանկապատված-ցանկապատուած
 +
 
 +
ցանկափակել-ցանկափակել
 +
 
 +
ցանկությամբ-ցանկութեամբ
 +
 
 +
ցանկությունները-ցանկութիւնները
 +
 
 +
ցանուցրիվ-ցանուցրիւ
 +
 
 +
ցանցաթեւավորներ-ցանցաթեւաւորներ
 +
 
 +
ցանցաճոճ-ցանցաճօճ
 +
 
 +
ցանցապատ-ցանցապատ
 +
 
 +
ցանցառանալ-ցանցառանալ
 +
 
 +
ցանցը-ցանցը
 +
 
 +
ցանցով-ցանցով
 +
 
 +
ցանքատարածությունների-ցանքատարածութիւնների
 +
 
 +
ցասմաշունչ-ցասմաշունչ
 +
 
 +
ցասումնալից-ցասումնալից
 +
 
 +
ցավագնություն-ցաւագնութիւն
 +
 
 +
ցավազրկում-ցաւազրկում
 +
 
 +
ցավալուր-ցաւալուր
 +
 
 +
ցավահառաչ-ցաւահառաչ
 +
 
 +
ցավել-ցաւել
 +
 
 +
ցավեցնել-ցաւեցնել
 +
 
 +
ցավով-ցաւով
 +
 
 +
ցատկապարան-ցատկապարան
 +
 
 +
ցատկոց-ցատկոց
 +
 
 +
ցարասի-ցարասի
 +
 
 +
ցաւալի-ցաւալի
 +
 
 +
ցաքի-ցաքի
 +
 
 +
ցելթուք-ցելթուք
 +
 
 +
ցեխալոգանք-ցեխալոգանք
 +
 
 +
ցեխաջրաբուժարան-ցեխաջրաբուժարան
 +
 
 +
ցեխոտվել-ցեխոտուել
 +
 
 +
ցեղական-ցեղական
 +
 
 +
ցեղասպանություն-ցեղասպանութիւն
 +
 
 +
ցեմենտակուռ-ցեմենտակուռ
 +
 
 +
ցենզուրական-ցենզուրական
 +
 
 +
ցերեկով-ցերեկով
 +
 
 +
ցիկլ-ցիկլ
 +
 
 +
ցիկլոնային-ցիկլոնային
 +
 
 +
ցինկ-ցինկ
 +
 
 +
ցինկապատ-ցինկապատ
 +
 
 +
ցիտատաբանություն-ցիտատաբանութիւն
 +
 
 +
ցլակռիվ-ցլակռիւ
 +
 
 +
ցմահ-ցմահ
 +
 
 +
ցնդականություն-ցնդականութիւն
 +
 
 +
ցնդունություն-ցնդունութիւն
 +
 
 +
ցնծաձայն-ցնծաձայն
 +
 
 +
ցնծություն-ցնծութիւն
 +
 
 +
ցնորաբեր-ցնորաբեր
 +
 
 +
ցնորամտություն-ցնորամտութիւն
 +
 
 +
ցնորմունք-ցնորմունք
 +
 
 +
ցնցղել-ցնցղել
 +
 
 +
ցնցողնել-ցնցողնել
 +
 
 +
ցնցուղվել-ցնցուղուել
 +
 
 +
ցնցվել-ցնցուել
 +
 
 +
ցոլալ-ցոլալ
 +
 
 +
ցոլարձակ-ցոլարձակ
 +
 
 +
ցոլացուցիչ-ցոլացուցիչ
 +
 
 +
ցոլցլանք-ցոլցլանք
 +
 
 +
ցողազարդ-ցօղազարդ
 +
 
 +
ցողախոտ-ցօղախոտ
 +
 
 +
ցողապատել-ցօղապատել
 +
 
 +
ցողուն-ցօղուն
 +
 
 +
ցորենագույն-ցորենագոյն
 +
 
 +
ցորենավաճառ-ցորենավաճառ
 +
 
 +
ցորենհաց-ցորենհաց
 +
 
 +
ցորչափ-ցորչափ
 +
 
 +
ցույցերին-ցոյցերին
 +
 
 +
ցուրտ-ցուրտ
 +
 
 +
ցուցաբերվում-ցուցաբերւում
 +
 
 +
ցուցադրել-ցուցադրել
 +
 
 +
ցուցադրում-ցուցադրում
 +
 
 +
ցուցադրվում-ցուցադրւում
 +
 
 +
ցուցահանել-ցուցահանել
 +
 
 +
ցուցամոլություն-ցուցամոլութիւն
 +
 
 +
ցուցանշանական-ցուցանշանական
 +
 
 +
ցուցարար-ցուցարար
 +
 
 +
ցուցում-ցուցում
 +
 
 +
ցոփաբերան-ցոփաբերան
 +
 
 +
ցոփասեր-ցոփասէր
 +
 
 +
ցտեսություն-ցտեսութիւն
 +
 
 +
ցրվածություն-ցրուածութիւն
 +
 
 +
ցրտաբեր-ցրտաբեր
 +
 
 +
ցրտակապան-ցրտակապան
 +
 
 +
ցրտահերկել-ցրտահերկել
 +
 
 +
ցրտավար-ցրտավար
 +
 
 +
ցրտի-ցրտի
 +
 
 +
ցրցամումցրցում-ցրցամումցրցում
 +
 
 +
ցցապատել-ցցապատել
 +
 
 +
ցցհար-ցցհար
 +
 
 +
ցցչոր-ցցչոր
 +
 
 +
ցփսի-ցփսի
 +
 
 +
ուզբեկերեն-ուզբեկերէն
 +
 
 +
ուզվոր-ուզուոր
 +
 
 +
ութակողմ-ութակողմ
 +
 
 +
ութանիվ-ութանիւ
 +
 
 +
ութասյուն-ութասիւն
 +
 
 +
ութհարյուրերորդ-ութհարիւրերորդ
 +
 
 +
ութոտնիկ-ութոտնիկ
 +
 
 +
ութվանկանի-ութվանկանի
 +
 
 +
ուժաբեկել-ուժաբեկել
 +
 
 +
ուժազուրկ-ուժազուրկ
 +
 
 +
ուժաթափում-ուժաթափում
 +
 
 +
ուժակորուստ-ուժակորուստ
 +
 
 +
ուժային-ուժային
 +
 
 +
ուժասպառիչ-ուժասպառիչ
 +
 
 +
ուժատում-ուժատում
 +
 
 +
ուժգնահունչ-ուժգնահունչ
 +
 
 +
ուժգնությամբ-ուժգնութեամբ
 +
 
 +
ուժեղացավ-ուժեղացաւ
 +
 
 +
ուժերը-ուժերը
 +
 
 +
ուժովացում-ուժովացում
 +
 
 +
ուլն-ուլն
 +
 
 +
ուլտիմատում-ուլտիմատում
 +
 
 +
ուլտրամանրացույց-ուլտրամանրացոյց
 +
 
 +
ուխտադավություն-ուխտադաւութիւն
 +
 
 +
ուխտազանցություն-ուխտազանցութիւն
 +
 
 +
ուխտանենգել-ուխտանենգել
 +
 
 +
ուխտավոր-ուխտաւոր
 +
 
 +
ուխտատուր-ուխտատուր
 +
 
 +
ուծություն-ուծութիւն
 +
 
 +
ուկրաինուհի-ուկրաինուհի
 +
 
 +
ուղարգել-ուղարգել
 +
 
 +
ուղարկվեց-ուղարկուեց
 +
 
 +
ուղեբեռնիչ-ուղեբեռնիչ
 +
 
 +
ուղեգործ-ուղեգործ
 +
 
 +
ուղեզուրկ-ուղեզուրկ
 +
 
 +
ուղեծրային-ուղեծրային
 +
 
 +
ուղեկառք-ուղեկառք
 +
 
 +
ուղեկցորդություն-ուղեկցորդութիւն
 +
 
 +
ուղեկցվի-ուղեկցուի
 +
 
 +
ուղեհսկիչ-ուղեհսկիչ
 +
 
 +
ուղեղախոռոչ-ուղեղախոռոչ
 +
 
 +
ուղեղիկ-ուղեղիկ
 +
 
 +
ուղենիշ-ուղենիշ
 +
 
 +
ուղեչափիչ-ուղեչափիչ
 +
 
 +
ուղեսլաք-ուղեսլաք
 +
 
 +
ուղեվորը-ուղեւորը
 +
 
 +
ուղեվորության-ուղեւորութեան
 +
 
 +
ուղեվորվեցինք-ուղեւորուեցինք
 +
 
 +
ուղերձ-ուղերձ
 +
 
 +
ուղեւորուհի-ուղեւորուհի
 +
 
 +
ուղի-ուղի
 +
 
 +
ուղխանման-ուղխանման
 +
 
 +
ուղղագնաց-ուղղագնաց
 +
 
 +
ուղղադավան-ուղղադաւան
 +
 
 +
ուղղալար-ուղղալար
 +
 
 +
ուղղակիորեն-ուղղակիօրէն
 +
 
 +
ուղղաձիգ-ուղղաձիգ
 +
 
 +
ուղղատարած-ուղղատարած
 +
 
 +
ուղղիչ-ուղղիչ
 +
 
 +
ուղղություն-ուղղութիւն
 +
 
 +
ուղղություններն-ուղղութիւններն
 +
 
 +
ուղղվածությունը-ուղղուածութիւնը
 +
 
 +
ուղղվող-ուղղուող
 +
 
 +
ուղտամազ-ուղտամազ
 +
 
 +
ուղտենի-ուղտենի
 +
 
 +
ումուդ-ումուդ
 +
 
 +
ունակություն-ունակութիւն
 +
 
 +
ունայնաբանել-ունայնաբանել
 +
 
 +
ունայնահոգ-ունայնահոգ
 +
 
 +
ունայնասեր-ունայնասէր
 +
 
 +
ունեզրկել-ունեզրկել
 +
 
 +
ունելյակ-ունելեակ
 +
 
 +
ունենային-ունենային
 +
 
 +
ունեցել-ունեցել
 +
 
 +
ունեւորվել-ունեւորուել
 +
 
 +
ունկնաբուժություն-ունկնաբուժութիւն
 +
 
 +
ունկնբույժ-ունկնբոյժ
 +
 
 +
ունջաթաթախ-ունջաթաթախ
 +
 
 +
ուշաբարձ-ուշաբարձ
 +
 
 +
ուշադիր-ուշադիր
 +
 
 +
ուշադրությունն-ուշադրութիւնն
 +
 
 +
ուշահաս-ուշահաս
 +
 
 +
ուշացնոր-ուշացնոր
 +
 
 +
ուշիմություն-ուշիմութիւն
 +
 
 +
ուռագործ-ուռագործ
 +
 
 +
ուռինազարդ-ուռինազարդ
 +
 
 +
ուռկանորս-ուռկանորս
 +
 
 +
ուռնակ-ուռնակ
 +
 
 +
ուռուցիկություն-ուռուցիկութիւն
 +
 
 +
ուսաբարձ-ուսաբարձ
 +
 
 +
ուսալծակ-ուսալծակ
 +
 
 +
ուսանել-ուսանել
 +
 
 +
ուսանողության-ուսանողութեան
 +
 
 +
ուսապարկ-ուսապարկ
 +
 
 +
ուսերիզ-ուսերիզ
 +
 
 +
ուսմասվարություն-ուսմասվարութիւն
 +
 
 +
ուսում-ուսում
 +
 
 +
ուսումնականություն-ուսումնականութիւն
 +
 
 +
ուսումնառու-ուսումնառու
 +
 
 +
ուսումնասիրությանը-ուսումնասիրութեանը
 +
 
 +
ուսումնասիրություններից-ուսումնասիրութիւններից
 +
 
 +
ուսումնասիրվում-ուսումնասիրւում
 +
 
 +
ուսումնատյաց-ուսումնատեաց
 +
 
 +
ուսուցել-ուսուցել
 +
 
 +
ուսուցչապետական-ուսուցչապետական
 +
 
 +
ուստրիկ-ուստրիկ
 +
 
 +
ուտելիք-ուտելիք
 +
 
 +
ուտիք-ուտիք
 +
 
 +
ուրալյան-ուրալեան
 +
 
 +
ուրախական-ուրախական
 +
 
 +
ուրախասեր-ուրախասէր
 +
 
 +
ուրախացուցիչ-ուրախացուցիչ
 +
 
 +
ուրախությունն-ուրախութիւնն
 +
 
 +
ուրարտագիտություն-ուրարտագիտութիւն
 +
 
 +
ուրացող-ուրացող
 +
 
 +
ուրդ-ուրդ
 +
 
 +
ուրկանալ-ուրկանալ
 +
 
 +
ուրուգվայի-ուրուգուայի
 +
 
 +
ուրվաբնակ-ուրուաբնակ
 +
 
 +
ուրվագծում-ուրուագծում
 +
 
 +
ուրվականը-ուրուականը
 +
 
 +
ուրվանկարվել-ուրուանկարուել
 +
 
 +
փաթաթան-փաթաթան
 +
 
 +
փաթաթվելով-փաթաթուելով
 +
 
 +
փաթեթավորել-փաթեթաւորել
 +
 
 +
փաթեթով-փաթեթով
 +
 
 +
փաթոթավոր-փաթոթաւոր
 +
 
 +
փալասի-փալասի
 +
 
 +
փախել-փախել
 +
 
 +
փախչի-փախչի
 +
 
 +
փախցնելով-փախցնելով
 +
 
 +
փակագծի-փակագծի
 +
 
 +
փականագործանոց-փականագործանոց
 +
 
 +
փակի-փակի
 +
 
 +
փակուղի-փակուղի
 +
 
 +
փակվել-փակուել
 +
 
 +
փակցնել-փակցնել
 +
 
 +
փաղաքշալից-փաղաքշալից
 +
 
 +
փաղաքուշ-փաղաքուշ
 +
 
 +
փամբակի-փամբակի
 +
 
 +
փամփշտուկ-փամփշտուկ
 +
 
 +
փայակ-փայակ
 +
 
 +
փայլաթուղթ-փայլաթուղթ
 +
 
 +
փայլակի-փայլակի
 +
 
 +
փայլաղյուս-փայլաղիւս
 +
 
 +
փայլատակություն-փայլատակութիւն
 +
 
 +
փայլեց-փայլեց
 +
 
 +
փայլի-փայլի
 +
 
 +
փայլող-փայլող
 +
 
 +
փայլունացնել-փայլունացնել
 +
 
 +
փայլփլում-փայլփլում
 +
 
 +
փայտագիր-փայտագիր
 +
 
 +
փայտաթեփ-փայտաթեփ
 +
 
 +
փայտակերտ-փայտակերտ
 +
 
 +
փայտահար-փայտահար
 +
 
 +
փայտային-փայտային
 +
 
 +
փայտատուն-փայտատուն
 +
 
 +
փայտաքանդակ-փայտաքանդակ
 +
 
 +
փայտմած-փայտմած
 +
 
 +
փայփայական-փայփայական
 +
 
 +
փայփլում-փայփլում
 +
 
 +
փանդրահար-փանդրահար
 +
 
 +
փապ-փապ
 +
 
 +
փառաբանելի-փառաբանելի
 +
 
 +
փառազարդել-փառազարդել
 +
 
 +
փառահեղ-փառահեղ
 +
 
 +
փառանծություն-փառանծութիւն
 +
 
 +
փառապատել-փառապատել
 +
 
 +
փառավորություն-փառաւորութիւն
 +
 
 +
փառատենչություն-փառատենչութիւն
 +
 
 +
փառատրում-փառատրում
 +
 
 +
փառփառ-փառփառ
 +
 
 +
փառքով-փառքով
 +
 
 +
փաստաբանել-փաստաբանել
 +
 
 +
փաստագիր-փաստագիր
 +
 
 +
փաստաթուղթ-փաստաթուղթ
 +
 
 +
փաստանշան-փաստանշան
 +
 
 +
փաստարկի-փաստարկի
 +
 
 +
փաստելով-փաստելով
 +
 
 +
փաստորեն-փաստօրէն
 +
 
 +
փարավոնյան-փարաւոնեան
 +
 
 +
փարատվի-փարատուի
 +
 
 +
փարթամություն-փարթամութիւն
 +
 
 +
փարիսեցիական-փարիսեցիական
 +
 
 +
փարսաղ-փարսաղ
 +
 
 +
փարփար-փարփար
 +
 
 +
փափազյանի-փափազեանի
 +
 
 +
փափկազգաց-փափկազգաց
 +
 
 +
փափկահնչունություն-փափկահնչունութիւն
 +
 
 +
փափկամիս-փափկամիս
 +
 
 +
փափկասեր-փափկասէր
 +
 
 +
փափկացուցիչ-փափկացուցիչ
 +
 
 +
փեթակ-փեթակ
 +
 
 +
փեշակ-փէշակ
 +
 
 +
փեսաղբեր-փեսաղբեր
 +
 
 +
փեսասեր-փեսասէր
 +
 
 +
փետացնել-փէտացնել
 +
 
 +
փետրազարդել-փետրազարդել
 +
 
 +
փետրալից-փետրալից
 +
 
 +
փետրային-փետրային
 +
 
 +
փետրատել-փետրատել
 +
 
 +
փետրվարի-փետրուարի
 +
 
 +
փըռչ-փըռչ
 +
 
 +
փթիր-փթիր
 +
 
 +
փիլիսոփայել-փիլիսոփայել
 +
 
 +
փիլոնազուրկ-փիլոնազուրկ
 +
 
 +
փիսի-փիսի
 +
 
 +
փլավ-փլաւ
 +
 
 +
փլուզել-փլուզել
 +
 
 +
փլված-փլուած
 +
 
 +
փլփլան-փլփլան
 +
 
 +
փխրեցնել-փխրեցնել
 +
 
 +
փղաժանիք-փղաժանիք
 +
 
 +
փղձկաց-փղձկաց
 +
 
 +
փյունիկ-փիւնիկ
 +
 
 +
փյունիկն-փիւնիկն
 +
 
 +
փնթփնթաց-փնթփնթաց
 +
 
 +
փնչոց-փնչոց
 +
 
 +
փնջել-փնջել
 +
 
 +
փնտրելի-փնտրելի
 +
 
 +
փնտրտել-փնտրտել
 +
 
 +
փշածածկ-փշածածկ
 +
 
 +
փշաձեւ-փշաձեւ
 +
 
 +
փշառատ-փշառատ
 +
 
 +
փշարմավ-փշարմաւ
 +
 
 +
փշի-փշի
 +
 
 +
փշտացնել-փշտացնել
 +
 
 +
փշրվել-փշրուել
 +
 
 +
փշփշոտ-փշփշոտ
 +
 
 +
փոթորկագույժ-փոթորկագոյժ
 +
 
 +
փոթորկային-փոթորկային
 +
 
 +
փոթորկուն-փոթորկուն
 +
 
 +
փոխաբեռնել-փոխաբեռնել
 +
 
 +
փոխադարձ-փոխադարձ
 +
 
 +
փոխադրանավ-փոխադրանաւ
 +
 
 +
փոխադրվելու-փոխադրուելու
 +
 
 +
փոխազդեցությունը-փոխազդեցութիւնը
 +
 
 +
փոխակերպվել-փոխակերպուել
 +
 
 +
փոխանակային-փոխանակային
 +
 
 +
փոխանակվում-փոխանակւում
 +
 
 +
փոխանվանական-փոխանուանական
 +
 
 +
փոխանցվել-փոխանցուել
 +
 
 +
փոխառելի-փոխառելի
 +
 
 +
փոխառփոխ-փոխառփոխ
 +
 
 +
փոխարեն-փոխարէն
 +
 
 +
փոխարինություն-փոխարինութիւն
 +
 
 +
փոխարկություն-փոխարկութիւն
 +
 
 +
փոխգնդապետ-փոխգնդապետ
 +
 
 +
փոխզիջումային-փոխզիջումային
 +
 
 +
փոխկապակցված-փոխկապակցուած
 +
 
 +
փոխհատուցվում-փոխհատուցւում
 +
 
 +
փոխհյուպատոս-փոխհիւպատոս
 +
 
 +
փոխնեփոխ-փոխնէփոխ
 +
 
 +
փոխված-փոխուած
 +
 
 +
փոխվեցին-փոխուեցին
 +
 
 +
փոկել-փոկել
 +
 
 +
փողահարություն-փողահարութիւն
 +
 
 +
փողապաշտ-փողապաշտ
 +
 
 +
փողերանոց-փողերանոց
 +
 
 +
փողոտ-փողոտ
 +
 
 +
փողոցամարտ-փողոցամարտ
 +
 
 +
փողոցով-փողոցով
 +
 
 +
փողփողյուն-փողփողիւն
 +
 
 +
փոմփոշացնել-փոմփոշացնել
 +
 
 +
փոշեզերծվել-փոշեզերծուել
 +
 
 +
փոշեխառն-փոշեխառն
 +
 
 +
փոշեհամ-փոշեհամ
 +
 
 +
փոշեմաքրում-փոշեմաքրում
 +
 
 +
փոշիացնել-փոշիացնել
 +
 
 +
փոշոտել-փոշոտել
 +
 
 +
փոսիկավոր-փոսիկաւոր
 +
 
 +
փոստանիշ-փոստանիշ
 +
 
 +
փորաբաց-փորաբաց
 +
 
 +
փորագրում-փորագրում
 +
 
 +
փորանցություն-փորանցութիւն
 +
 
 +
փորիկ-փորիկ
 +
 
 +
փորձ-փորձ
 +
 
 +
փորձակայան-փորձակայան
 +
 
 +
փորձանքալի-փորձանքալի
 +
 
 +
փորձառու-փորձառու
 +
 
 +
փորձարարական-փորձարարական
 +
 
 +
փորձարկվում-փորձարկւում
 +
 
 +
փորձել-փորձել
 +
 
 +
փորձության-փորձութեան
 +
 
 +
փորով-փորով
 +
 
 +
փորսող-փորսող
 +
 
 +
փորփոշացնել-փորփոշացնել
 +
 
 +
փորփրվել-փորփրուել
 +
 
 +
փութալ-փութալ
 +
 
 +
փութացնել-փութացնել
 +
 
 +
փուլ-փուլ
 +
 
 +
փունջ-փունջ
 +
 
 +
փուստ-փուստ
 +
 
 +
փոփոխակ-փոփոխակ
 +
 
 +
փոփոխելիություն-փոփոխելիութիւն
 +
 
 +
փոփոխությունն-փոփոխութիւնն
 +
 
 +
փոփոխում-փոփոխում
 +
 
 +
փոքրագին-փոքրագին
 +
 
 +
փոքրահասակ-փոքրահասակ
 +
 
 +
փոքրամարմին-փոքրամարմին
 +
 
 +
փոքրատար-փոքրատար
 +
 
 +
փոքրիկ-փոքրիկ
 +
 
 +
փչակ-փչակ
 +
 
 +
փչացնի-փչացնի
 +
 
 +
փչություն-փչութիւն
 +
 
 +
փռթկացնել-փռթկացնել
 +
 
 +
փռնատուն-փռնատուն
 +
 
 +
փռնչյուն-փռնչիւն
 +
 
 +
փռոտել-փռոտել
 +
 
 +
փսլինք-փսլինք
 +
 
 +
փսխեցուցիչ-փսխեցուցիչ
 +
 
 +
փստալ-փստալ
 +
 
 +
փտած-փտած
 +
 
 +
փտում-փտում
 +
 
 +
փրկագնվել-փրկագնուել
 +
 
 +
փրկավճարում-փրկավճարում
 +
 
 +
փրկիչը-փրկիչը
 +
 
 +
փրկված-փրկուած
 +
 
 +
փրկվում-փրկւում
 +
 
 +
փրփրաեռ-փրփրաեռ
 +
 
 +
փրփրակալել-փրփրակալել
 +
 
 +
փրփրապատ-փրփրապատ
 +
 
 +
փրփրերախ-փրփրերախ
 +
 
 +
փքաբլիթ-փքաբլիթ
 +
 
 +
փքոց-փքոց
 +
 
 +
փքվել-փքուել
 +
 
 +
քակտել-քակտել
 +
 
 +
քահանայություն-քահանայութիւն
 +
 
 +
քաղաքաբնակ-քաղաքաբնակ
 +
 
 +
քաղաքականապես-քաղաքականապէս
 +
 
 +
քաղաքականությունն-քաղաքականութիւնն
 +
 
 +
քաղաքակրթությունը-քաղաքակրթութիւնը
 +
 
 +
քաղաքամերձ-քաղաքամերձ
 +
 
 +
քաղաքաշինության-քաղաքաշինութեան
 +
 
 +
քաղաքավարական-քաղաքավարական
 +
 
 +
քաղաքացիական-քաղաքացիական
 +
 
 +
քաղաքը-քաղաքը
 +
 
 +
քաղաքս-քաղաքս
 +
 
 +
քաղբյուրոն-քաղբիւրօն
 +
 
 +
քաղիրթ-քաղիրթ
 +
 
 +
քաղկեդոնաքար-քաղկեդոնաքար
 +
 
 +
քաղղեկ-քաղղեկ
 +
 
 +
քաղվածք-քաղուածք
 +
 
 +
քաղցի-քաղցի
 +
 
 +
քաղցրաբան-քաղցրաբան
 +
 
 +
քաղցրաբուխ-քաղցրաբուխ
 +
 
 +
քաղցրալուր-քաղցրալուր
 +
 
 +
քաղցրածոր-քաղցրածոր
 +
 
 +
քաղցրահայաց-քաղցրահայեաց
 +
 
 +
քաղցրահոտություն-քաղցրահոտութիւն
 +
 
 +
քաղցրամրմունջ-քաղցրամրմունջ
 +
 
 +
քաղցրանվագ-քաղցրանուագ
 +
 
 +
քաղցրավաճառ-քաղցրավաճառ
 +
 
 +
քաղցրացնել-քաղցրացնել
 +
 
 +
քաղցրումեղցրություն-քաղցրումեղցրութիւն
 +
 
 +
քաղքի-քաղքի
 +
 
 +
քամահրանք-քամահրանք
 +
 
 +
քամհարում-քամհարում
 +
 
 +
քայլ-քայլ
 +
 
 +
քայլափոխին-քայլափոխին
 +
 
 +
քայլելուց-քայլելուց
 +
 
 +
քայլերն-քայլերն
 +
 
 +
քայլընթացք-քայլընթացք
 +
 
 +
քայլում-քայլում
 +
 
 +
քայքայման-քայքայման
 +
 
 +
քայքայվեց-քայքայուեց
 +
 
 +
քանակապես-քանակապես
 +
 
 +
քանակության-քանակութեան
 +
 
 +
քանդակագործության-քանդակագործութեան
 +
 
 +
քանդակազարդել-քանդակազարդել
 +
 
 +
քանդակածեփ-քանդակածեփ
 +
 
 +
քանդակում-քանդակում
 +
 
 +
քանդովի-քանդովի
 +
 
 +
քանդվել-քանդուել
 +
 
 +
քանիերորդ-քանիերորդ
 +
 
 +
քանորդական-քանորդական
 +
 
 +
քաշային-քաշային
 +
 
 +
քաշին-քաշին
 +
 
 +
քաշվելիք-քաշուելիք
 +
 
 +
քաշվող-քաշուող
 +
 
 +
քաոսայնություն-քաոսայնութիւն
 +
 
 +
քաջագործություն-քաջագործութիւն
 +
 
 +
քաջալանջ-քաջալանջ
 +
 
 +
քաջալերված-քաջալերուած
 +
 
 +
քաջակորովություն-քաջակորովութիւն
 +
 
 +
քաջահմտություն-քաջահմտութիւն
 +
 
 +
քաջապինդ-քաջապինդ
 +
 
 +
քաջատեղյակություն-քաջատեղեակութիւն
 +
 
 +
քաջարի-քաջարի
 +
 
 +
քաջվորյան-քաջուորեան
 +
 
 +
քառաթեւյան-քառաթեւեան
 +
 
 +
քառակատար-քառակատար
 +
 
 +
քառահատել-քառահատել
 +
 
 +
քառամատ-քառամատ
 +
 
 +
քառանկյունի-քառանկիւնի
 +
 
 +
քառասայր-քառասայր
 +
 
 +
քառասուն-քառասուն
 +
 
 +
քառատրոփ-քառատրոփ
 +
 
 +
քառորդային-քառորդային
 +
 
 +
քավել-քաւել
 +
 
 +
քավորը-քաւորը
 +
 
 +
քարաբանություն-քարաբանութիւն
 +
 
 +
քարազանգված-քարազանգուած
 +
 
 +
քարախառնուրդ-քարախառնուրդ
 +
 
 +
քարածխափոշի-քարածխափոշի
 +
 
 +
քարակոթող-քարակոթող
 +
 
 +
քարահատակում-քարայատակում
 +
 
 +
քարաճուկ-քարաճուկ
 +
 
 +
քարայր-քարայր
 +
 
 +
քարանձավային-քարանձաւային
 +
 
 +
քարաշեղջ-քարաշեղջ
 +
 
 +
քարառվույտ-քարառուոյտ
 +
 
 +
քարավանատուն-քարաւանատուն
 +
 
 +
քարարտաշ-քարարտաշ
 +
 
 +
քարափին-քարափին
 +
 
 +
քարբախոտ-քարբախոտ
 +
 
 +
քարեղեն-քարեղէն
 +
 
 +
քարընկեց-քարընկէց
 +
 
 +
քարխոտ-քարխոտ
 +
 
 +
քարկուռ-քարկուռ
 +
 
 +
քարձ-քարձ
 +
 
 +
քարշակ-քարշակ
 +
 
 +
քարոզագիրք-քարոզագիրք
 +
 
 +
քարոզչական-քարոզչական
 +
 
 +
քարուժ-քարուժ
 +
 
 +
քարուքարափ-քարուքարափ
 +
 
 +
քարտագրվել-քարտագրուել
 +
 
 +
քարտեզ-քարտէզ
 +
 
 +
քարտուղարի-քարտուղարի
 +
 
 +
քարքարոտություն-քարքարօտութիւն
 +
 
 +
քացախածնային-քացախածնային
 +
 
 +
քացախեցնել-քացախեցնել
 +
 
 +
քափանակ-քափանակ
 +
 
 +
քեզնով-քեզնով
 +
 
 +
քեշիշյանը-քեշիշեանը
 +
 
 +
քերական-քերական
 +
 
 +
քերեղան-քերեղան
 +
 
 +
քերթողական-քերթողական
 +
 
 +
քերծել-քերծել
 +
 
 +
քերծվածք-քերծուածք
 +
 
 +
քերվածք-քերուածք
 +
 
 +
քթախոս-քթախօս
 +
 
 +
քթակայմ-քթակայմ
 +
 
 +
քթացից-քթացից
 +
 
 +
քթիթ-քթիթ
 +
 
 +
քթքթոց-քթքթոց
 +
 
 +
քիմիագետ-քիմիագէտ
 +
 
 +
քիմիապես-քիմիապէս
 +
 
 +
քինալից-քինալից
 +
 
 +
քինահան-քինահան
 +
 
 +
քինավոր-քինաւոր
 +
 
 +
քիշմիր-քիշմիր
 +
 
 +
քիվ-քիւ
 +
 
 +
քլայդի-քլայդի
 +
 
 +
քլորային-քլորային
 +
 
 +
քլքլան-քլքլան
 +
 
 +
քծնել-քծնել
 +
 
 +
քղահան-քղահան
 +
 
 +
քմահաճություն-քմահաճութիւն
 +
 
 +
քմայնություն-քմայնութիւն
 +
 
 +
քմոսկր-քմոսկր
 +
 
 +
քնաթաթախ-քնաթաթախ
 +
 
 +
քնահարություն-քնահարութիւն
 +
 
 +
քնաշրջիկություն-քնաշրջիկութիւն
 +
 
 +
քնար-քնար
 +
 
 +
քնարան-քնարան
 +
 
 +
քնարերգակ-քնարերգակ
 +
 
 +
քնարի-քնարի
 +
 
 +
քներակ-քներակ
 +
 
 +
քնիր-քնիր
 +
 
 +
քննադատ-քննադատ
 +
 
 +
քննադատությամբ-քննադատութեամբ
 +
 
 +
քննադատվում-քննադատւում
 +
 
 +
քննատոմս-քննատոմս
 +
 
 +
քննարկություն-քննարկութիւն
 +
 
 +
քննարկվի-քննարկուի
 +
 
 +
քննիչը-քննիչը
 +
 
 +
քննությունը-քննութիւնը
 +
 
 +
քննություններն-քննութիւններն
 +
 
 +
քննվում-քննւում
 +
 
 +
քնքշադեմ-քնքշադէմ
 +
 
 +
քնքշաձայն-քնքշաձայն
 +
 
 +
քնքշացածություն-քնքշացածութիւն
 +
 
 +
քնքշություն-քնքշութիւն
 +
 
 +
քշված-քշուած
 +
 
 +
քոթակել-քոթակել
 +
 
 +
քոլք-քոլք
 +
 
 +
քողազերծում-քօղազերծում
 +
 
 +
քողավոր-քօղաւոր
 +
 
 +
քողարկված-քօղարկուած
 +
 
 +
քոչատեղ-քոչատեղ
 +
 
 +
քոչարյանն-քոչարեանն
 +
 
 +
քոչվորական-քոչուորական
 +
 
 +
քովը-քովը
 +
 
 +
քութայիսի-քութայիսի
 +
 
 +
քույրեր-քոյրեր
 +
 
 +
քույրը-քոյրը
 +
 
 +
քունքերակ-քունքերակ
 +
 
 +
քչակեր-քչակեր
 +
 
 +
քչփորիչ-քչփորիչ
 +
 
 +
քսակավոր-քսակաւոր
 +
 
 +
քսանիստ-քսանիստ
 +
 
 +
քսի-քսի
 +
 
 +
քսվում-քսւում
 +
 
 +
քստոտ-քստոտ
 +
 
 +
քվեաթուղթ-քուէաթուղթ
 +
 
 +
քվեարկությունը-քուէարկութիւնը
 +
 
 +
քվեները-քուէները
 +
 
 +
քրդուհի-քրդուհի
 +
 
 +
քրեագործ-քրէագործ
 +
 
 +
քրթմնջյուն-քրթմնջիւն
 +
 
 +
քրիստոնյայի-քրիստոնեայի
 +
 
 +
քրմություն-քրմութիւն
 +
 
 +
քրջահավաք-քրջահաւաք
 +
 
 +
քրտինքից-քրտինքից
 +
 
 +
քրտնած-քրտնած
 +
 
 +
քրտնահեղձ-քրտնահեղձ
 +
 
 +
քրտնացնել-քրտնացնել
 +
 
 +
քրտնքի-քրտնքի
 +
 
 +
քրքմային-քրքմային
 +
 
 +
քրքջուն-քրքջուն
 +
 
 +
քցում-քցում
 +
 
 +
օբյեկտը-օբյեկտը
 +
 
 +
օբյեկտներից-օբյեկտներից
 +
 
 +
օգնելով-օգնելով
 +
 
 +
օգնությունից-օգնութիւնից
 +
 
 +
օգտագործել-օգտագործել
 +
 
 +
օգտագործվեն-օգտագործուէն
 +
 
 +
օգտաշատ-օգտաշատ
 +
 
 +
օգտվելով-օգտուելով
 +
 
 +
օդաբան-օդաբան
 +
 
 +
օդագնացություն-օդագնացութիւն
 +
 
 +
օդաթափանց-օդաթափանց
 +
 
 +
օդախուզություն-օդախուզութիւն
 +
 
 +
օդակռան-օդակռան
 +
 
 +
օդահարում-օդահարում
 +
 
 +
օդամանրէներ-օդամանրէներ
 +
 
 +
օդային-օդային
 +
 
 +
օդանավակիր-օդանաւակիր
 +
 
 +
օդանցիկ-օդանցիկ
 +
 
 +
օդապարուկ-օդապարուկ
 +
 
 +
օդավախություն-օդավախութիւն
 +
 
 +
օդատորմ-օդատորմ
 +
 
 +
օդափոխել-օդափոխել
 +
 
 +
օդափքոց-օդափքոց
 +
 
 +
օդերեւութային-օդերեւութային
 +
 
 +
օդի-օդի
 +
 
 +
օդուղեւոր-օդուղեւոր
 +
 
 +
օթեվանի-օթեւանի
 +
 
 +
օժանդակ-օժանդակ
 +
 
 +
օժիտի-օժիտի
 +
 
 +
օլիգարխիկ-օլիգարխիկ
 +
 
 +
օխտը-օխտը
 +
 
 +
օծվել-օծուել
 +
 
 +
օհանյանին-օհանեանին
 +
 
 +
օձախած-օձախած
 +
 
 +
օձաձեւ-օձաձեւ
 +
 
 +
օձաոլոր-օձաոլոր
 +
 
 +
օձիքը-օձիքը
 +
 
 +
օղ-օղ
 +
 
 +
օղակավոր-օղակաւոր
 +
 
 +
օղակն-օղակն
 +
 
 +
օղեգործություն-օղեգործութիւն
 +
 
 +
օճառագործ-օճառագործ
 +
 
 +
օճառացում-օճառացում
 +
 
 +
օճառում-օճառում
 +
 
 +
օննիկ-օննիկ
 +
 
 +
օպերային-օպերային
 +
 
 +
օպերետային-օպերետային
 +
 
 +
օպտիմալացման-օպտիմալացման
 +
 
 +
օջախի-օջախի
 +
 
 +
օսերեն-օսերէն
 +
 
 +
օսկանյանը-օսկանեանը
 +
 
 +
օսմանային-օսմանային
 +
 
 +
օվկիանագրական-ովկիանագրական
 +
 
 +
օվկիանոսի-ովկիանոսի
 +
 
 +
օտարազգի-օտարազգի
 +
 
 +
օտարամոլ-օտարամոլ
 +
 
 +
օտարատեղ-օտարատեղ
 +
 
 +
օտարի-օտարի
 +
 
 +
օտարում-օտարում
 +
 
 +
օրագիրը-օրագիրը
 +
 
 +
օրակարգից-օրակարգից
 +
 
 +
օրապահել-օրապահել
 +
 
 +
օրացուցային-օրացուցային
 +
 
 +
օրգանապես-օրգանապէս
 +
 
 +
օրենսգետ-օրէնսգէտ
 +
 
 +
օրենսդրությամբ-օրէնսդրութեամբ
 +
 
 +
օրենքներով-օրէնքներով
 +
 
 +
օրեցօր-օրէցօր
 +
 
 +
օրթոդոքս-օրթոդոքս
 +
 
 +
օրինագիծն-օրինագիծն
 +
 
 +
օրինախախտում-օրինախախտում
 +
 
 +
օրինականության-օրինականութեան
 +
 
 +
օրինակելիություն-օրինակելիութիւն
 +
 
 +
օրինանականանալ-օրինանականանալ
 +
 
 +
օրինապահություն-օրինապահութիւն
 +
 
 +
օրհաս-օրհաս
 +
 
 +
օրհնյալ-օրհնեալ
 +
 
 +
օրհնվել-օրհնուել
 +
 
 +
օրորան-օրօրան
 +
 
 +
օրորվելով-օրօրուելով
 +
 
 +
օրրան-օրրան
 +
 
 +
օքսիդացման-օքսիդացման
 +
 
 +
ֆաբրիկայի-ֆաբրիկայի
 +
 
 +
ֆաթման-ֆաթման
 +
 
 +
ֆակուլտետային-ֆակուլտետային
 +
 
 +
ֆաներագործ-ֆաներագործ
 +
 
 +
ֆանֆարահար-ֆանֆարահար
 +
 
 +
ֆավն-ֆաւն
 +
 
 +
ֆելդմարշալ-ֆելդմարշալ
 +
 
 +
ֆեստոն-ֆէստոն
 +
 
 +
ֆերմեր-ֆերմեր
 +
 
 +
ֆիզիկայի-ֆիզիկայի
 +
 
 +
ֆիզկուլտուրային-ֆիզկուլտուրային
 +
 
 +
ֆիլմի-ֆիլմի
 +
 
 +
ֆինանս-ֆինանս
 +
 
 +
ֆինանսավորման-ֆինանսաւորման
 +
 
 +
ֆինիշ-ֆինիշ
 +
 
 +
ֆիններեն-ֆիններէն
 +
 
 +
ֆլամանդացի-ֆլամանդացի
 +
 
 +
ֆշշան-ֆշշան
 +
 
 +
ֆոնդ-ֆոնդ
 +
 
 +
ֆոսֆորաշող-ֆոսֆորաշող
 +
 
 +
ֆոտոմրցույթ-ֆոտոմրցոյթ
 +
 
 +
ֆորմալ-ֆորմալ
 +
 
 +
ֆուգաս-ֆուգաս
 +
 
 +
ֆուտբոլի-ֆուտբոլի
 +
 
 +
ֆուրյերիզմ-ֆուրյերիզմ
 +
րագործ
 +
 
 +
 
 +
ֆսսոց-ֆսսոց
 +
 
 +
ֆրանկ-ֆրանկ
 +
 
 +
ֆրանսահայ-ֆրանսահայ
 +
 
 +
ֆրանսատեցություն-ֆրանսատեցութիւն
 +
 
 +
ֆրանսիայից-ֆրանսիայից
 +
 
 +
ֆրեգատ-ֆրեգատ
 +
 
 +
ֆրթացնել-ֆրթացնել
 +
 
 +
ֆրոնտ-ֆրոնտ
 +
 
 +
 
 +
 
 +
''www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ5''

00:48, 21 Սեպտեմբերի 2013-ի տարբերակ

Չ - Ֆ (2540 բառ)

չալթուկոտ-չալթուկոտ

չախմախ-չախմախ

չաղացնել-չաղացնել

չամչաբլիթ-չամչաբլիթ

չայկովսկու-չայկովսկու

չանի-չանի

չանցան-չանցան

չառնի-չառնի

չաստված-չաստուած

չարաբան-չարաբան

չարագլուխ-չարագլուխ

չարադավան-չարադաւան

չարաթույն-չարաթոյն

չարախինդ-չարախինդ

չարախոհություն-չարախոհութիւն

չարած-չարած

չարակնել-չարակնել

չարահամբավ-չարահամբաւ

չարահիշատակ-չարայիշատակ

չարաճճի-չարաճճի

չարամեռ-չարամեռ

չարանախանձ-չարանախանձ

չարաշահ-չարաշահ

չարաչար-չարաչար

չարասրտություն-չարասրտութիւն

չարարարություն-չարարարութիւն

չարափառություն-չարափառութիւն

չարենցավան-չարենցաւան

չարիմացություն-չարիմացութիւն

չարխաքաշ-չարխաքաշ

չարորակ-չարորակ

չարուռուցք-չարուռուցք

չարչարում-չարչարում

չարչիանալ-չարչիանալ

չափաբաժինն-չափաբաժինն

չափագրել-չափագրել

չափազանցություն-չափազանցութիւն

չափակցել-չափակցել

չափանիշը-չափանիշը

չափավորում-չափաւորում

չափել-ձեւել-չափել-ձեւել

չափման-չափման

չբավարարվելով-չբաւարարուելով

չգան-չգան

չգիտես-չգիտես

չգնաս-չգնաս

չգտնելով-չգտնելով

չդիմացան-չդիմացան

չեզոքացվել-չէզոքացուել

չեխիայում-չեխիայում

չեկավ-չեկաւ

չենթարկվելու-չենթարկուելու

չեչենական-չեչենական

չեչոտում-չեչոտում

չերքեզի-չէրքէզի

չէի-չէի

չը-չը

չընտրված-չընտրուած

չթվոր-չթուոր

չիլիկափայտ-չիլիկափայտ

չիմանամ-չիմանամ

չինագիտական-չինագիտական

չինաստանին-չինաստանին

չինի-չինի

չիփակ-չիփակ

չլմփչլմփոց-չլմփչլմփոց

չլսի-չլսի

չխկրտալ-չխկրտալ

չխոսկանություն-չխօսկանութիւն

չկայացած-չկայացած

չկատարվեց-չկատարուեց

չկչկալ-չկչկալ

չհամաձայնեցված-չհամաձայնեցուած

չհաշվենք-չհաշուենք

չհավան-չհաւան

չհրկիզվող-չհրկիզուող

չմնալ-չմնալ

չմշկորդ-չմշկորդ

չմպացնել-չմպացնել

չմփչմփացնել-չմփչմփացնել

չնաշխարհիկ-չնաշխարհիկ

չնչինություն-չնչինութիւն

չոչ-չոչ

չորադիմացկունություն-չորադիմացկունութիւն

չորային-չորային

չորացուցիչ-չորացուցիչ

չորեքանկյուն-չորեքանկիւն

չորեքպատիկ-չորեքպատիկ

չորություն-չորութիւն

չորսամյակ-չորսամեակ

չորսլարանի-չորսլարանի

չորսհարյուրական-չորսհարիւրական

չորսոտանի-չորսոտանի

չուգունագործական-չուգունագործական

չուխայապատ-չուխայապատ

չունեն-չունեն

չուստ-չուստ

չոքեցնել-չոքեցնել

չպչպոց-չպչպոց

չսկսված-չսկսուած

չստլիկ-չստլիկ

չվանեղեն-չուանեղէն

չվերթի-չուերթի

չտալ-չտալ

չտեվեց-չտեւեց

չրթչրթալ-չրթչրթալ

չցանկացավ-չցանկացաւ

չքավորանալ-չքաւորանալ

չքմեղ-չքմեղ

չքնաղազարդ-չքնաղազարդ

չքնաղատեսիլ-չքնաղատեսիլ

չօգտագործված-չօգտագործուած

պալասան-պալասան

պալատն-պալատն

պալարածին-պալարածին

պախարակել-պախարակել

պախրակով-պախրակով

պակասել-պակասել

պակասորդագրել-պակասորդագրել

պակուցիչ-պակուցիչ

պահածոյագործ-պահածոյագործ

պահակախումբ-պահակախումբ

պահակատնակ-պահակատնակ

պահանորդ-պահանորդ

պահանջախնդիր-պահանջախնդիր

պահանջելով-պահանջելով

պահանջողական-պահանջողական

պահանջվեց-պահանջուեց

պահատնակ-պահատնակ

պահելաձեւ-պահելաձեւ

պահեստանոց-պահեստանոց

պահեստատեղի-պահեստատեղի

պահի-պահի

պահմտոցի-պահմտոցի

պահոց-պահոց

պահպանակ-պահպանակ

պահպանել-պահպանել

պահպանությունը-պահպանութիւնը

պահպանվեցին-պահպանուեցին

պահվածքով-պահուածքով

պաղակն-պաղակն

պաղատական-պաղատական

պաղբերան-պաղբերան

պաղլեղ-պաղլեղ

պաղլորակ-պաղլորակ

պաղպաղակագործ-պաղպաղակագործ

պաղսրտել-պաղսրտել

պաճոտ-պաճոտ

պաճուճում-պաճուճում

պայազատություն-պայազատութիւն

պայթեցնելու-պայթեցնելու

պայթյունի-պայթիւնի

պայթուցիկ-պայթուցիկ

պայծառագունություն-պայծառագունութիւն

պայծառաթեւ-պայծառաթեւ

պայծառահունչ-պայծառահունչ

պայծառաշող-պայծառաշող

պայծառատեսություն-պայծառատեսութիւն

պայծառերես-պայծառերես

պայմանագիրն-պայմանագիրն

պայմանագրին-պայմանագրին

պայմանադրել-պայմանադրել

պայմանաժամ-պայմանաժամ

պայմանավորող-պայմանաւորող

պայմանավորվածությունների-պայմանաւորուածութիւնների

պայմանավորվող-պայմանաւորուող

պայմաններին-պայմաններին

պայուսակ-պայուսակ

պայտագործություն-պայտագործութիւն

պայտար-պայտար

պայքարաշունչ-պայքարաշունչ

պայքարի-պայքարի

պանական-պանական

պանդխտություն-պանդխտութիւն

պանդուխտ-պանդուխտ

պանիր-պանիր

պանծացվել-պանծացուել

պանրանյութ-պանրանիւթ

պաշարաբարձ-պաշարաբարձ

պաշարման-պաշարման

պաշտամունքային-պաշտամունքային

պաշտոնագիր-պաշտօնագիր

պաշտոնաթողություն-պաշտօնաթողութիւն

պաշտոնակից-պաշտօնակից

պաշտոնապաշտ-պաշտօնապաշտ

պաշտոնավարման-պաշտօնավարման

պաշտոնատեղի-պաշտօնատեղի

պաշտոնյային-պաշտօնեային

պաշտոնով-պաշտօնով

պաշտպանամիջոց-պաշտպանամիջոց

պաշտպանին-պաշտպանին

պաշտպանությամբ-պաշտպանութեամբ

պաշտպանունակ-պաշտպանունակ

պաշտպանվող-պաշտպանուող

պաոլայի-պաոլայի

պաչպչվել-պաչպչուել

պապակյալ-պապակեալ

պապանձվել-պապանձուել

պապիկի-պապիկի

պապյան-պապեան

պապունիճ-պապունիճ

պառակտություն-պառակտութիւն

պառավաձայն-պառաւաձայն

պառավին-պառաւին

պառլամենտային-պառլամենտային

պառկիր-պառկիր

պասեղեն-պասեղէն

պասսիվություն-պասսիւութիւն

պաստառապատել-պաստառապատել

պաստառվել-պաստառուել

պավելին-պաւելին

պավղիկյան-պաւղիկեան

պատահար-պատահար

պատաղիճ-պատաղիճ

պատանեբար-պատանեբար

պատանեկությունը-պատանեկութիւնը

պատանություն-պատանութիւն

պատառել-պատառել

պատառոտված-պատառոտուած

պատասխանական-պատասխանական

պատասխանել-պատասխանել

պատասխանն-պատասխանն

պատատուկ-պատատուկ

պատարագիչ-պատարագիչ

պատգամագնացություն-պատգամագնացութիւն

պատգամավորին-պատգամաւորին

պատգամավորության-պատգամաւորութեան

պատգարակակիր-պատգարակակիր

պատենագործ-պատենագործ

պատենավորվել-պատենաւորուել

պատերազմակուր-պատերազմակուր

պատերազմասեր-պատերազմասէր

պատերազմում-պատերազմում

պատժամիջոց-պատժամիջոց

պատժարան-պատժարան

պատժում-պատժում

պատիժ-պատիժ

պատիճավոր-պատիճաւոր

պատիւը-պատիւը

պատկանելությունից-պատկանելութիւնից

պատկառանք-պատկառանք

պատկառուկ-պատկառուկ

պատկերազարդել-պատկերազարդել

պատկերահանել-պատկերահանել

պատկերաշար-պատկերաշար

պատկերավորել-պատկերաւորել

պատկերացնելով-պատկերացնելով

պատկերի-պատկերի

պատկերք-պատկերք

պատճառաբանություն-պատճառաբանութիւն

պատճառազուրկ-պատճառազուրկ

պատճառել-պատճառել

պատճառված-պատճառուած

պատճենահանվել-պատճէնահանուել

պատմաբան-պատմաբան

պատմագիտություն-պատմագիտութիւն

պատմագրությունը-պատմագրութիւնը

պատմահայեցողություն-պատմահայեցողութիւն

պատմավիպասանություն-պատմավիպասանութիւն

պատմիչը-պատմիչը

պատմություն-պատմութիւն

պատմություններով-պատմութիւններով

պատմվածք-պատմուածք

պատմվածքները-պատմուածքները

պատյանից-պատեանից

պատնեշվել-պատնէշուել

պատշաճեցում-պատշաճեցում

պատշգամբի-պատշգամբի

պատռած-պատռած

պատռվի-պատռուի

պատսպարում-պատսպարում

պատվադիր-պատուադիր

պատվազրկվել-պատուազրկուել

պատվակիր-պատուակիր

պատվանդան-պատուանդան

պատվապահություն-պատուապահութիւն

պատվաստակիր-պատուաստակիր

պատվաստում-պատուաստում

պատվարավոր-պատուարաւոր

պատվելի-պատուելի

պատվերներ-պատուէրներ

պատվիրագրել-պատուիրագրել

պատվիրակներ-պատուիրակներ

պատվիրակությունն-պատուիրակութիւնն

պատվիրանապահություն-պատուիրանապահութիւն

պատվիրել-պատուիրել

պատվոգրերով-պատուոգրերով

պատրանուտ-պատրանուտ

պատրաստակամ-պատրաստակամ

պատրաստականություն-պատրաստականութիւն

պատրաստմանը-պատրաստմանը

պատրաստվածության-պատրաստուածութեան

պատրաստվենք-պատրաստուենք

պատրաստվում-պատրաստւում

պատրիարքի-պատրիարքի

պատրողական-պատրողական

պատրուն-պատրուն

պատրվակի-պատրուակի

պարագաներով-պարագաներով

պարածածկել-պարածածկել

պարահարթակ-պարահարթակ

պարանախաղացություն-պարանախաղացութիւն

պարանոցային-պարանոցային

պարապել-պարապել

պարապում-պարապում

պարավանդել-պարաւանդել

պարարվեստի-պարարուեստի

պարարտանյութերի-պարարտանիւթերի

պարարտություն-պարարտութիւն

պարբերությամբ-պարբերութեամբ

պարգեվատրելու-պարգեւատրելու

պարգեվել-պարգեւել

պարգեվների-պարգեւների

պարգեւադրամ-պարգեւադրամ

պարգեւատվություն-պարգեւատուութիւն

պարգեւվել-պարգեւուել

պարեկատուն-պարեկատուն

պարենամթերանոց-պարէնամթերանոց

պարենավորել-պարէնաւորել

պարենմասնատրում-պարէնմասնատրում

պարերգություն-պարերգութիւն

պարզաբանի-պարզաբանի

պարզագրել-պարզագրել

պարզահոգի-պարզահոգի

պարզապէս-պարզապէս

պարզավուն-պարզաւուն

պարզելով-պարզելով

պարզմիտ-պարզմիտ

պարզություն-պարզութիւն

պարզունակեցնել-պարզունակեցնել

պարզվեցին-պարզուեցին

պարթեվը-պարթեւը

պարիլյակ-պարիլեակ

պարծենկոտություն-պարծենկոտութիւն

պարկապզուկ-պարկապզուկ

պարկեշտամիտ-պարկեշտամիտ

պարկետապատել-պարկետապատել

պարկուճ-պարկուճ

պարմանություն-պարմանութիւն

պարոնյանի-պարոնեանի

պարույրի-պարոյրի

պարունակվող-պարունակուող

պարուրակ-պարուրակ

պարուրվել-պարուրուել

պարսաձիգ-պարսաձիգ

պարսավանք-պարսաւանք

պարսաքար-պարսաքար

պարսկական-պարսկական

պարսկասեր-պարսկասէր

պարսկերեն-պարսկերէն

պարսպամուտք-պարսպամուտք

պարսպավեր-պարսպաւեր

պարսպով-պարսպով

պարտադրանք-պարտադրանք

պարտազանց-պարտազանց

պարտականությունից-պարտականութիւնից

պարտակել-պարտակել

պարտային-պարտային

պարտառու-պարտառու

պարտավորական-պարտաւորական

պարտավորեցրեց-պարտաւորեցրեց

պարտավորությունների-պարտաւորութիւնների

պարտատեր-պարտատէր

պարտիական-պարտիական

պարտիզան-պարտիզան

պարտիզպանուհի-պարտիզպանուհի

պարտություններ-պարտութիւններ

պարտվողականություն-պարտուողականութիւն

պարտքս-պարտքս

պեծ-պէծ

պեծպծալի-պէծպծալի

պեղվել-պեղուել

պետականանալ-պետականանալ

պետավտոտեսչության-պետաւտօտեսչութեան

պետթատրոն-պետթատրոն

պետությանն-պետութեանն

պետություններին-պետութիւններին

պետտնտեսության-պետտնտեսութեան

պետրովիչ-պետրովիչ

պետքաղվարչություն-պետքաղվարչութիւն

պերճագեղ-պերճագեղ

պերճախոսել-պերճախօսել

պերճաշեն-պերճաշէն

պերճափառ-պերճափառ

պզուկոտ-պզուկոտ

պժգալ-պժգալ

պիծակահար-պիծակահար

պիշ-պիշ

պիսակ-պիսակ

պիտակավոր-պիտակաւոր

պիտանի-պիտանի

պիտույքների-պիտոյքների

պլանաչափություն-պլանաչափութիւն

պլանը-պլանը

պլատին-պլատին

պլեբեյական-պլեբէյական

պլոկում-պլոկում

պլպլալ-պլպլալ

պլպստոց-պլպստոց

պղծաբան-պղծաբան

պղծախոս-պղծախօս

պղծություն-պղծութիւն

պղնձագործություն-պղնձագործութիւն

պղնձալից-պղնձալից

պղնձահամ-պղնձահամ

պղնձաձուլարան-պղնձաձուլարան

պղնձապատվել-պղնձապատուել

պղնձկալ-պղնձկալ

պղպեղասունկ-պղպեղասունկ

պղպջակի-պղպջակի

պղտորություն-պղտորութիւն

պճլտուն-պճլտուն

պճնագեղություն-պճնագեղութիւն

պճնազուգվել-պճնազուգուել

պճնասիրություն-պճնասիրութիւն

պճնվել-պճնուել

պն-պն

պնակաձեւ-պնակաձեւ

պնդակազմ-պնդակազմ

պնդակուռ-պնդակուռ

պնդասիրտ-պնդասիրտ

պնդել-պնդել

պնդմամբ-պնդմամբ

պնդվել-պնդուել

պոեզիային-պօէզիային

պոզավոր-պոզաւոր

պոլիմերային-պոլիմերային

պոկել-պոկել

պոկվել-պոկուել

պողոճակ-պողոճակ

պողոսյանի-պողոսեանի

պողպատագործարան-պողպատագործարան

պողպատակուռ-պողպատակուռ

պողպատանալ-պողպատանալ

պողվատել-պողուատել

պոնդ-պոնդ

պոչատ-պոչատ

պոպոզավոր-պոպոզաւոր

պոռթկում-պոռթկում

պոռնկագրություն-պոռնկագրութիւն

պոռոչագին-պոռոչագին

պոռոտախոսել-պոռոտախօսել

պորինջան-պորինջան

պորտալար-պորտալար

պորտապարար-պորտապարար

պորտուգալիայի-պորտուգալիայի

պուլպուլ-պուլպուլ

պուպուզ-պուպուզ

պուտպուտիկ-պուտպուտիկ

պչրանք-պչրանք

պպզած-պպզած

պռոշյանը-պռօշեանը

պսակադրություն-պսակադրութիւն

պսակազերծել-պսակազերծել

պսակաթերթիկ-պսակաթերթիկ

պսակաճաշ-պսակաճաշ

պսակատուն-պսակատուն

պսակված-պսակուած

պսպղան-պսպղան

պստիկ-պստիկ

պտկաժանի-պտկաժանի

պտկում-պտկում

պտղաբանջարեղեն-պտղաբանջարեղէն

պտղաբուծությամբ-պտղաբուծութեամբ

պտղաթափ-պտղաթափ

պտղակալել-պտղակալել

պտղահավաք-պտղահաւաք

պտղաշատ-պտղաշատ

պտղավաճառ-պտղավաճառ

պտղատնկարան-պտղատնկարան

պտղեղեն-պտղեղէն

պտուկ-պտուկ

պտույտների-պտոյտների

պտուտակավոր-պտուտակաւոր

պտուտանիվ-պտուտանիւ

պտպտացնել-պտպտացնել

պտտան-պտտան

պտտվելու-պտտուելու

պրագայում-պրագայում

պրակտիկան-պրակտիկան

պրեսկոնֆերանս-պրեսկոնֆերանս

պրծանք-պրծանք

պրկաձիգ-պրկաձիգ

պրյախինը-պրեախինը

պրոլետար-պրոլետար

պրոլետգրականություն-պրոլետգրականութիւն

պրոպագանդիստ-պրոպագանդիստ

պրովոկացիոն-պրովոկացիոն

պրոֆեսորական-պրոֆէսորական

պրպտուն-պրպտուն

ջազային-ջազային

ջախջախ-ջախջախ

ջախջախվեց-ջախջախուեց

ջահալից-ջահալից

ջահավորվել-ջահաւորուել

ջահելության-ջահէլութեան

ջաղաց-ջաղաց

ջամաղակալել-ջամաղակալել

ջանադիր-ջանադիր

ջանասիրություն-ջանասիրութիւն

ջանիկ-ջանիկ

ջանքով-ջանքով

ջատագով-ջատագով

ջարդդրտել-ջարդդրտել

ջարդոտել-ջարդոտել

ջարդուփշուր-ջարդուփշուր

ջաւախքի-ջաւախքի

ջեռասալիկ-ջեռասալիկ

ջերմ-ջերմ

ջերմադիմացկուն-ջերմադիմացկուն

ջերմալից-ջերմալից

ջերմակայունություն-ջերմակայունութիւն

ջերմահաղորդիչ-ջերմահաղորդիչ

ջերմամշակում-ջերմամշակում

ջերմաշիթ-ջերմաշիթ

ջերմառատ-ջերմառատ

ջերմատար-ջերմատար

ջերմարտադրություն-ջերմարտադրութիւն

ջերմել-ջերմել

ջերմիջույց-ջերմիջոյց

ջերմորեն-ջերմօրէն

ջերմությունն-ջերմութիւնն

ջիլ-ջիլ

ջից-ջից

ջլախտություն-ջլախտութիւն

ջլատիչ-ջլատիչ

ջհանգիրյանը-ջհանգիրեանը

ջղագար-ջղագար

ջղահանգույց-ջղահանգոյց

ջղային-ջղային

ջղայնոտություն-ջղայնոտութիւն

ջղուտ-ջղուտ

ջնջել-ջնջել

ջնջոտվել-ջնջոտուել

ջոկ-ջոկ

ջոկատով-ջոկատով

ջոնջոլ-ջոնջոլ

ջորեպան-ջորեպան

ջուլհակ-ջուլհակ

ջուխտակ-ջուխտակ

ջուկ-ջուկ

ջուրնիվեր-ջուրնիվեր

ջրաբախշական-ջրաբախշական

ջրաբուժական-ջրաբուժական

ջրագիր-ջրագիր

ջրագռավ-ջրագռաւ

ջրազանգ-ջրազանգ

ջրաթաթավ-ջրաթաթաւ

ջրալի-ջրալի

ջրախառնուք-ջրախառնուք

ջրածածկ-ջրածածկ

ջրածնային-ջրածնային

ջրակայան-ջրակայան

ջրակոլոլ-ջրակոլոլ

ջրահատ-ջրահատ

ջրաղաց-ջրաղաց

ջրաղվես-ջրաղուէս

ջրամատակարարման-ջրամատակարարման

ջրամբարի-ջրամբարի

ջրամույն-ջրամոյն

ջրանոթ-ջրանօթ

ջրանցքաշինություն-ջրանցքաշինութիւն

ջրաշինարարություն-ջրաշինարարութիւն

ջրաչափություն-ջրաչափութիւն

ջրառատ-ջրառատ

ջրասարդ-ջրասարդ

ջրասույզ-ջրասոյզ

ջրատարի-ջրատարի

ջրատու-ջրատու

ջրարբություն-ջրարբութիւն

ջրարկվել-ջրարկուել

ջրացատկ-ջրացատկ

ջրափոս-ջրափոս

ջրբուխ-ջրբուխ

ջրդեղիչ-ջրդեղիչ

ջրընկալ-ջրընկալ

ջրիկացնել-ջրիկացնել

ջրլիցք-ջրլիցք

ջրհան-ջրհան

ջրհավաք-ջրհաւաք

ջրհեղեղյան-ջրհեղեղեան

ջրմուխ-ջրմուխ

ջրշուշան-ջրշուշան

ջրոսպ-ջրոսպ

ջրորդանային-ջրորդանային

ջրջրալի-ջրջրալի

ջրսամույր-ջրսամոյր

ջրվեժի-ջրվէժի

ջրտուք-ջրտուք

ջրցողել-ջրցօղել

ջրքամել-ջրքամել

ռաբիս-ռաբիս

ռադիոազդանշան-ռադիօազդանշան

ռադիոբարձրախոս-ռադիօբարձրախօս

ռադիոգրամ-ռադիօգրամ

ռադիոլսող-ռադիօլսող

ռադիոկենտրոն-ռադիօկենտրոն

ռադիոհեռագրատուն-ռադիօհեռագրատուն

ռադիոյի-ռադիոյի

ռադիոտեխնիկ-ռադիօտեխնիկ

ռադիոֆիկացում-ռադիօֆիկացում

ռազմագիտություն-ռազմագիտութիւն

ռազմաերթ-ռազմաերթ

ռազմականացնել-ռազմականացնել

ռազմակոչ-ռազմակոչ

ռազմահնարք-ռազմահնարք

ռազմաճամբար-ռազմաճամբար

ռազմամոլություն-ռազմամոլութիւն

ռազմանկարիչ-ռազմանկարիչ

ռազմասեր-ռազմասէր

ռազմավարժական-ռազմավարժական

ռազմատենչություն-ռազմատենչութիւն

ռազմարշավանք-ռազմարշաւանք

ռազմերգու-ռազմերգու

ռազմուղի-ռազմուղի

ռամիկ-ռամիկ

ռամկասեր-ռամկասէր

ռամկություն-ռամկութիւն

ռանգ-ռանգ

ռանչպարություն-ռանչպարութիւն

ռասիզմ-ռասիզմ

ռացիոնալիզատոր-ռացիոնալիզատոր

ռաֆայել-ռաֆայէլ

ռդ-ռդ

ռեակտիվ-ռէակտիւ

ռեզերվային-ռեզերուային

ռեժիսոր-ռեժիսոր

ռեկորդ-ռեկորդ

ռեյ-ռեյ

ռենտգենաբուժություն-ռենտգենաբուժութիւն

ռենտգենանկար-ռենտգենանկար

ռեսպուբլիկայի-ռեսպուբլիկայի

ռեվանշիստական-ռեւանշիստական

ռետին-ռետին

ռետինապատ-ռետինապատ

ռեֆերատ-ռեֆերատ

ռիալ-ռիալ

ռիթմիկ-ռիթմիկ

ռկ-ռկ

ռմբակոծում-ռմբակոծում

ռմբանետություն-ռմբանետութիւն

ռնգախոսություն-ռնգախօսութիւն

ռնգայնացում-ռնգայնացում

ռոբերտային-ռոբերտային

ռոմանտիկական-ռոմանտիկական

ռոստով-ռոստով

ռուբլիանոց-ռուբլիանոց

ռումինացի-ռումինացի

ռուս-ռուս

ռուսախառն-ռուսախառն

ռուսաստանը-ռուսաստանը

ռուսերենով-ռուսերէնով

ռուստամյանն-ռուստամեանն

սագազգիներ-սագազգիներ

սագի-սագի

սադափազարդ-սադափազարդ

սադաֆ-սադաֆ

սադուկեցի-սադուկեցի

սազական-սազական

սաժեն-սաժեն

սալահատակել-սալայատակել

սալանալ-սալանալ

սալարկ-սալարկ

սալաքարի-սալաքարի

սալորաչիր-սալորաչիր

սալքար-սալքար

սածիլում-սածիլում

սակագրություն-սակագրութիւն

սակառ-սակառ

սակավաբնակ-սակաւաբնակ

սակավագնաց-սակաւագնաց

սակավաժպիտ-սակաւաժպիտ

սակավակերություն-սակաւակերութիւն

սակավաձեռն-սակաւաձեռն

սակավամարդություն-սակաւամարդութիւն

սակավաուժ-սակաւաուժ

սակավաջրություն-սակաւաջրութիւն

սակավարժեք-սակաւարժէք

սակավություն-սակաւութիւն

սակաւ-սակաւ

սահադաշտային-սահադաշտային

սահակյանին-սահակեանին

սահանքավոր-սահանքաւոր

սահմանաբաժանել-սահմանաբաժանել

սահմանագծվել-սահմանագծուել

սահմանադրություն-սահմանադրութիւն

սահմանազատել-սահմանազատել

սահմանախախտություն-սահմանախախտութիւն

սահմանակցվել-սահմանակցուել

սահմանանցում-սահմանանցում

սահմանավորվել-սահմանաւորուել

սահմանափակվել-սահմանափակուել

սահմանը-սահմանը

սահմանում-սահմանում

սահմանվում-սահմանւում

սահնակավոր-սահնակաւոր

սահում-սահում

սաղաթելյանն-սաղաթելեանն

սաղարթազարդ-սաղարթազարդ

սաղարթաշատ-սաղարթաշատ

սաղարթավոր-սաղարթաւոր

սաղմնագիտական-սաղմնագիտական

սաղմնապարկ-սաղմնապարկ

սաղմոսասաց-սաղմոսասաց

սամը-սամը

սամույրենի-սամոյրենի

սամվելը-սամուէլը

սայթաքել-սայթաքել

սայլագումակ-սայլագումակ

սայլապան-սայլապան

սայլերը-սայլերը

սայլորդ-սայլորդ

սանամայր-սանամայր

սանբաժին-սանբաժին

սանդալաներկ-սանդալաներկ

սանդարամետյան-սանդարամէտեան

սանդղակամրջակ-սանդղակամրջակ

սանդղավանդակ-սանդղաւանդակ

սանդուղքով-սանդուղքով

սանձազերծ-սանձազերծ

սանձակոծել-սանձակոծել

սանձահարություն-սանձահարութիւն

սանձը-սանձը

սանտիմ-սանտիմ

սանրագործ-սանրագործ

սանրված-սանրուած

սապատաձև-սապատաձեւ

սապնագործություն-սապնագործութիւն

սապնոտ-սապնոտ

սապոնջուր-սապոնջուր

սառեցնել-սառեցնել

սառնադեմ-սառնադէմ

սառնամանիք-սառնամանիք

սառնանուշ-սառնանուշ

սառնասրտությամբ-սառնասրտութեամբ

սառներես-սառներես

սառույցների-սառոյցների

սառսռել-սառսռել

սառցագործարան-սառցագործարան

սառցալեռ-սառցալեռ

սառցակոլոլ-սառցակոլոլ

սառցահոսանք-սառցահոսանք

սառցաշերտ-սառցաշերտ

սառցաջուր-սառցաջուր

սասանական-սասանական

սասանի-սասանի

սասունյանը-սասունեանը

սաստկակսկիծ-սաստկակսկիծ

սաստկացնել-սաստկացնել

սավանաչափ-սաւանաչափ

սավառնակիր-սաւառնակիր

սատակիչ-սատակիչ

սատանայապետ-սատանայապետ

սատանություն-սատանութիւն

սատափ-սատափ

սատկեցնել-սատկեցնել

սարագոգ-սարագոգ

սարահարթ-սարահարթ

սարավանդ-սարաւանդ

սարբին-սարբին

սարգսյանի-սարգսեանի

սարդաձև-սարդաձեւ

սարդարի-սարդարի

սարդիոն-սարդիոն

սարեցի-սարեցի

սարծիլ-սարծիլ

սարկավագը-սարկաւագը

սարյանն-սարեանն

սարոյի-սարոյի

սարսատ-սարսատ

սարսափած-սարսափած

սարսափը-սարսափը

սարսուռով-սարսուռով

սարսռատեսիլ-սարսռատեսիլ

սարքագործ-սարքագործ

սարքավորել-սարքաւորել

սարքավորված-սարքաւորուած

սարքինություն-սարքինութիւն

սափորանման-սափորանման

սափրվել-սափրուել

սաֆար-սաֆար

սբ-սբ

սգաթախիծ-սգաթախիծ

սգակցել-սգակցել

սգաղողանջ-սգաղօղանջ

սգավարս-սգավարս

սգատեսիլ-սգատեսիլ

սգվոր-սգուոր

սեդային-սեդային

սեթեւեթանք-սեթեւեթանք

սեխ-սեխ

սեղանակերպ-սեղանակերպ

սեղանապիղծ-սեղանապիղծ

սեղանատամ-սեղանատամ

սեղմ-սեղմ

սեղմիրան-սեղմիրան

սեղմվող-սեղմուող

սեմինարական-սեմինարական

սեյմի-սեյմի

սեյրանը-սեյրանը

սենատորական-սենատորական

սենեկապետություն-սենեկապետութիւն

սենյակիս-սենեակիս

սենյակով-սենեակով

սեպագիր-սեպագիր

սեպահարում-սեպահարում

սեպոսկր-սեպոսկր

սեպտեմբերյան-սեպտեմբերեան

սեվ-սեվ-սեւ-սեւ

սեվահեր-սեւահեր

սեվաստոպոլի-սեւաստոպոլի

սեվեռուն-սեւեռուն

սեվին-սեւին

սերակեր-սերակեր

սերգեյի-սերգեյի

սերժ-սերժ

սերհատություն-սերհատութիւն

սերմակալել-սերմակալել

սերմանվել-սերմանուել

սերմզտվել-սերմզտուել

սերմնաբույծ-սերմնաբոյծ

սերմնազրկել-սերմնազրկել

սերմնակալել-սերմնակալել

սերմնահատիկ-սերմնահատիկ

սերմնանյութ-սերմնանիւթ

սերմնավորվել-սերմնաւորուել

սերմնաքաղիկ-սերմնաքաղիկ

սերնդապիղծ-սերնդապիղծ

սերում-սերում

սերտաճել-սերտաճել

սերտորեն-սերտօրէն

սեփականազրկություն-սեփականազրկութիւն

սեփականացել-սեփականացել

սեփականությունից-սեփականութիւնից

սէնթ-սէնթ

սթարվել-սթարուել

սթափություն-սթափութիւն

սթիվեն-սթիւեն

սիբիրական-սիբիրական

սիգաճեմ-սիգաճեմ

սիգարագործ-սիգարագործ

սիգընթաց-սիգընթաց

սիլոս-սիլոս

սիլոսացու-սիլոսացու

սիմակ-սիմակ

սիմվոլ-սիմուոլ

սիմֆոնիկ-սիմֆոնիկ

սինխրոնիզմ-սինխրոնիզմ

սիսակ-սիսակ

սիսիանի-սիսիանի

սիրաբարբառ-սիրաբարբառ

սիրագիր-սիրագիր

սիրադրուժ-սիրադրուժ

սիրաթաթախ-սիրաթաթախ

սիրալիր-սիրալիր

սիրախոսել-սիրախօսել

սիրածարավ-սիրածարաւ

սիրակաթ-սիրակաթ

սիրակացություն-սիրակացութիւն

սիրահատույց-սիրահատոյց

սիրահարվում-սիրահարւում

սիրահույզ-սիրայոյզ

սիրամարգ-սիրամարգ

սիրային-սիրային

սիրաշահել-սիրաշահել

սիրաշշունջ-սիրաշշունջ

սիրապատում-սիրապատում

սիրավառել-սիրավառել

սիրատենչ-սիրատենչ

սիրարծարծ-սիրարծարծ

սիրել-սիրել

սիրերգական-սիրերգական

սիրիայի-սիրիայի

սիրոն-սիրոն

սիրունատես-սիրունատես

սիրված-սիրուած

սիրտըս-սիրտըս

սիրտն-սիրտն

սլավոնագիտական-սլաւոնագիտական

սլացիկ-սլացիկ

սլաքավոր-սլաքաւոր

սլկուն-սլկուն

սլովեներեն-սլովեներէն

սլքտալ-սլքտալ

սխալանք-սխալանք

սխալն-սխալն

սխալվում-սխալւում

սխտորահոտ-սխտորահոտ

սխտորջուր-սխտորջուր

սխրական-սխրական

սխրություն-սխրութիւն

սկանդալի-սկանդալի

սկավառականման-սկաւառականման

սկեսուր-սկեսուր

սկզբնածին-սկզբնածին

սկզբնապատկեր-սկզբնապատկեր

սկզբնավորություն-սկզբնաւորութիւն

սկզբնատող-սկզբնատող

սկզբունքով-սկզբունքով

սկյութ-սկիւթ

սկունս-սկունս

սկսեց-սկսեց

սկսում-սկսում

սկսվեր-սկսուէր

սղագրական-սղագրական

սղաճի-սղաճի

սղոխ-սղոխ

սղոցաձուկ-սղոցաձուկ

սղոցում-սղոցում

սմբակածեծ-սմբակածեծ

սմբատին-սմբատին

սմիթի-սմիթի

սյամ-սեամ

սյուժեի-սիւժէի

սյունագլուխ-սիւնագլուխ

սյունակել-սիւնակել

սյունանման-սիւնանման

սյունարձան-սիւնարձան

սյունեցյանը-սիւնեցեանը

սյունիքում-սիւնիքում

սնախորհուրդ-սնախորհուրդ

սնամտություն-սնամտութիւն

սնանկացում-սնանկացում

սնապարծել-սնապարծել

սնափառություն-սնափառութիւն

սնդիկային-սնդիկային

սնդկազօդում-սնդկազօդում

սնդուս-սնդուս

սնկանման-սնկանման

սնձնի-սնձնի

սննդադրամ-սննդադրամ

սննդային-սննդային

սննդատար-սննդատար

սննդով-սննդով

սնուցանել-սնուցանել

սնվել-սնուել

սոդոմային-սոդոմային

սոխալից-սոխալից

սոխատանձ-սոխատանձ

սող-սող

սողասահել-սողասահել

սողոմոնյանը-սողոմոնեանը

սողվածք-սողուածք

սոնայի-սոնայի

սոնոպրի-սոնոպրի

սոսեհասակ-սոսեհասակ

սոսկալի-սոսկալի

սոսկացնել-սոսկացնել

սոսնձաթուղթ-սոսնձաթուղթ

սոսնձապատել-սոսնձապատել

սոսնձում-սօսնձում

սովածանալ-սովածանալ

սովամեռ-սովամեռ

սովետահայ-սովետահայ

սովի-սովի

սովխոզներում-սովխոզներում

սովորականից-սովորականից

սովորեն-սովորեն

սովորեցնում-սովորեցնում

սովորողի-սովորողի

սովորութամոլ-սովորութամոլ

սովորությունների-սովորութիւնների

սովորվել-սովորուել

սորորալ-սորորալ

սորսորուկ-սորսորուկ

սոցիոլոգիայի-սոցիոլոգիայի

սուբյեկտի-սուբյեկտի

սուզազանգ-սուզազանգ

սուզահավ-սուզահաւ

սուզվեց-սուզուեց

սուլթանական-սուլթանական

սումաղ-սումաղ

սույնօրինակ-սոյնօրինակ

սուսերածաղիկ-սուսերածաղիկ

սուսերամերկ-սուսերամերկ

սուտակաշող-սուտակաշող

սուտխոսան-սուտխօսան

սուրեն-սուրէն

սուրսայր-սուրսայր

սոփեստական-սոփեստական

սպայապետ-սպայապետ

սպանդ-սպանդ

սպանել-սպանել

սպանության-սպանութեան

սպանությունների-սպանութիւնների

սպանվել-սպանուել

սպառազինել-սպառազինել

սպառած-սպառած

սպառնագին-սպառնագին

սպառնալիքներով-սպառնալիքներով

սպառող-սպառող

սպառվող-սպառուող

սպասավոր-սպասաւոր

սպասավորները-սպասաւորները

սպասարկել-սպասարկել

սպասարկվում-սպասարկւում

սպասիր-սպասիր

սպասում-սպասում

սպասք-սպասք

սպարտակ-սպարտակ

սպեղանի-սպեղանի

սպիածածկ-սպիածածկ

սպիտ-սպիտ

սպիտակագլուխ-սպիտակագլուխ

սպիտակաթույր-սպիտակաթոյր

սպիտակածղի-սպիտակածղի

սպիտակահող-սպիտակահող

սպիտակամարմին-սպիտակամարմին

սպիտականիշ-սպիտականիշ

սպիտակարյունություն-սպիտակարիւնութիւն

սպիտակաքիստ-սպիտակաքիստ

սպիտակեցնել-սպիտակեցնել

սպիտակում-սպիտակում

սպիրտաչափ-սպիրտաչափ

սպնգային-սպնգային

սպորտխաղ-սպորտխաղ

սպորտսմենային-սպորտսմենային

սպրդում-սպրդում

սռսուռ-սռսուռ

սվաղապատել-սուաղապատել

սվերդլովսկի-սուերդլովսկի

սվինահարել-սուինահարել

սվինքս-սուինքս

ստաժ-ստաժ

ստալինը-ստալինը

ստախոսել-ստախօսել

ստամբակ-ստամբակ

ստամոքսաղիքային-ստամոքսաղիքային

ստանամ-ստանամ

ստանդարտավոր-ստանդարտաւոր

ստանձնելով-ստանձնելով

ստապատում-ստապատում

ստացանք-ստացանք

ստացվածային-ստացուածային

ստացվող-ստացուող

ստեղծագործությանը-ստեղծագործութեանը

ստեղծագործություններից-ստեղծագործութիւններից

ստեղծել-ստեղծել

ստեղծված-ստեղծուած

ստեղծվի-ստեղծուի

ստեպ-ստեպ

ստեփանավանի-ստեփանաւանի

ստինքացավ-ստինքացաւ

ստիպողականություն-ստիպողականութիւն

ստլիկ-ստլիկ

ստորաբաժանել-ստորաբաժանել

ստորագյալ-ստորագեալ

ստորագրությունը-ստորագրութիւնը

ստորագրվեց-ստորագրուեց

ստորադասվել-ստորադասուել

ստորակարգ-ստորակարգ

ստորասական-ստորասական

ստորացում-ստորացում

ստորի-ստորի

ստորություն-ստորութիւն

ստուգապատում-ստուգապատում

ստուգիվ-ստուգիւ

ստուգվում-ստուգւում

ստվարաթիվ-ստուարաթիւ

ստվարասաղարթ-ստուարասաղարթ

ստվերագծային-ստուերագծային

ստվերազուրկ-ստուերազուրկ

ստվերածին-ստուերածին

ստվերանկարել-ստուերանկարել

ստվերասեր-ստուերասէր

ստվերարկվել-ստուերարկուել

ստվերները-ստուերները

ստվերվել-ստուերուել

ստրկամիտ-ստրկամիտ

ստրկատիրական-ստրկատիրական

ստրկուհի-ստրկուհի

սրագդակ-սրագդակ

սրազգաց-սրազգաց

սրալեզու-սրալեզու

սրածայր-սրածայր

սրակն-սրակն

սրահատել-սրահատել

սրահարվել-սրահարուել

սրամագիլ-սրամագիլ

սրամարտիկ-սրամարտիկ

սրանից-սրանից

սրաչ-սրաչ

սրավուն-սրաւուն

սրարշավել-սրարշաւել

սրբագործություն-սրբագործութիւն

սրբագրիչ-սրբագրիչ

սրբազանի-սրբազանի

սրբազնասուրբ-սրբազնասուրբ

սրբահամբավ-սրբահամբաւ

սրբանոսկր-սրբանոսկր

սրբապղծություն-սրբապղծութիւն

սրբավայել-սրբավայել

սրբատեղի-սրբատեղի

սրբացուցիչ-սրբացուցիչ

սրբիչը-սրբիչը

սրբուհի-սրբուհի

սրընթացություն-սրընթացութիւն

սրիկայի-սրիկայի

սրճագործ-սրճագործ

սրճարան-սրճարան

սրնգահար-սրնգահար

սրով-սրով

սրսկիչ-սրսկիչ

սրսփում-սրսփում

սրտաբախ-սրտաբախ

սրտաբեկել-սրտաբեկել

սրտագին-սրտագին

սրտադյուր-սրտադիւր

սրտազինվել-սրտազինուել

սրտախառնոց-սրտախառնոց

սրտախորով-սրտախորով

սրտակեղեք-սրտակեղեք

սրտակցել-սրտակցել

սրտահոժար-սրտայօժար

սրտաճմլիկ-սրտաճմլիկ

սրտամոտ-սրտամօտ

սրտանցություն-սրտանցութիւն

սրտաշարժվել-սրտաշարժուել

սրտապնդել-սրտապնդել

սրտավեր-սրտաւեր

սրտացավ-սրտացաւ

սրտի-սրտի

սրտխառնուք-սրտխառնուք

սրտմտեցուցիչ-սրտմտեցուցիչ

սրտնեղում-սրտնեղում

սրտուկ-սրտուկ

սփիւռքի-սփիւռքի

սփյուռքացիր-սփիւռքացիր

սփոփ-սփոփ

սփոփվել-սփոփուել

սփրթնած-սփրթնած

սքանչացնել-սքանչացնել

սքանչելապատում-սքանչելապատում

սքեմազուրկ-սքեմազուրկ

սքողվել-սքօղուել

սևաբեղ-սեւաբեղ

սևագործ-սեւագործ

սևադել-սեւադել

սևաթավիշ-սեւաթաւիշ

սևախավար-սեւախաւար

սևակարմիր-սեւակարմիր

սևակտուց-սեւակտուց

սևահող-սեւահող

սևամաղձ-սեւամաղձ

սևանալ-սեւանալ

սևանուն-սեւանուն

սևապատում-սեւապատում

սևասքեմ-սեւասքեմ

սևատակ-սեւատակ

սևափայլ-սեւափայլ

սևեռահայաց-սեւեռահայեաց

սևերեսություն-սեւերեսութիւն

սևմթին-սեւմթին

սևուլիկ-սեւուլիկ

սևսաթ-սեւսաթ

վագոնակառույց-վագոնակառոյց

վագոնը-վագոնը

վագրակերպ-վագրակերպ

վազ-վազ

վազգեն-վազգէն

վազելու-վազելու

վազեցնել-վազեցնել

վազորդ-վազորդ

վազքամրցում-վազքամրցում

վաթյանի-վաթեանի

վալենտին-վալենտին

վախազդու-վախազդու

վախեցած-վախեցած

վախեցնի-վախեցնի

վախթանգի-վախթանգի

վախճան-վախճան

վախվխելով-վախվխելով

վահ-վահ

վահանաբեկ-վահանաբեկ

վահանաձեվ-վահանաձեւ

վահանը-վահանը

վահր-վահր

վահրոտել-վահրոտել

վաղաժամություն-վաղաժամութիւն

վաղահասուն-վաղահասուն

վաղանցուկ-վաղանցուկ

վաղեմաբնակիչ-վաղեմաբնակիչ

վաղն-վաղն

վաղվան-վաղուան

վաճառականի-վաճառականի

վաճառահանդես-վաճառահանդէս

վաճառաշահություն-վաճառաշահութիւն

վաճառելի-վաճառելի

վաճառողին-վաճառողին

վաճառվել-վաճառուել

վաճառքի-վաճառքի

վայելած-վայելած

վայելի-վայելի

վայելչադեմ-վայելչադէմ

վայելչաձեւ-վայելչաձեւ

վայելք-վայելք

վայում-վայում

վայրախոսել-վայրախօսել

վայրասուն-վայրասուն

վայրենացում-վայրենացում

վայրէջքատեղ-վայրէջքատեղ

վայրկան-վայրկան

վայրկյան-վայրկեան

վան-վան

վանակն-վանակն

վանաձորում-վանաձորում

վանդալություն-վանդալութիւն

վանդակաձող-վանդակաձող

վանդակը-վանդակը

վանեցյանը-վանեցեանը

վանկագրական-վանկագրական

վանկաչափություն-վանկաչափութիւն

վանն-վանն

վանք-վանք

վանքերում-վանքերում

վաշինգտոն-վաշինգտոն

վաշտ-վաշտ

վաչեն-վաչէն

վառարանների-վառարանների

վառելու-վառելու

վառման-վառման

վառոդանկուղ-վառօդանկուղ

վասալ-վասալ

վասիլեվիչ-վասիլեւիչ

վասնզի-վասնզի

վաստակած-վաստակած

վաստակելու-վաստակելու

վաստակում-վաստակում

վավաշություն-վաւաշութիւն

վավերականություն-վաւերականութիւն

վավերացվել-վաւերացուել

վատաբանություն-վատաբանութիւն

վատահամբավ-վատահամբաւ

վատառողջ-վատառողջ

վատատեսություն-վատատեսութիւն

վատթարագույն-վատթարագոյն

վատն-վատն

վատոգի-վատոգի

վատտ-վատտ

վարագույրներ-վարագոյրներ

վարագուրվել-վարագուրուել

վարազդատը-վարազդատը

վարակակիր-վարակակիր

վարակի-վարակի

վարակվում-վարակւում

վարանում-վարանում

վարարած-վարարած

վարգավազք-վարգավազք

վարդաբեր-վարդաբեր

վարդազգիներ-վարդազգիներ

վարդախտ-վարդախտ

վարդահոտ-վարդահոտ

վարդանի-վարդանի

վարդանոց-վարդանոց

վարդապետը-վարդապետը

վարդապետության-վարդապետութեան

վարդասփյուռ-վարդասփիւռ

վարդացան-վարդացան

վարդենի-վարդենի

վարդերանգ-վարդերանգ

վարդիթերը-վարդիթերը

վարդնոց-վարդնոց

վարել-վարել

վարեց-վարեց

վարժահրապարակ-վարժահրապարակ

վարժապետին-վարժապետին

վարժարանին-վարժարանին

վարժեցրել-վարժեցրել

վարժությունում-վարժութիւնում

վարժվում-վարժւում

վարիչներ-վարիչներ

վարկաբեկություն-վարկաբեկութիւն

վարկածի-վարկածի

վարկանիշի-վարկանիշի

վարկավորվել-վարկաւորուել

վարկի-վարկի

վարձակալած-վարձակալած

վարձակալություն-վարձակալութիւն

վարձահատույց-վարձահատոյց

վարձատրության-վարձատրութեան

վարձատրվում-վարձատրւում

վարձկանություն-վարձկանութիւն

վարձում-վարձում

վարմունք-վարմունք

վարշավայի-վարշաւայի

վարորդը-վարորդը

վարորդներն-վարորդներն

վարուի-վարուի

վարուն-վարուն

վարչ-վարչ

վարչակազմին-վարչակազմին

վարչաշրջան-վարչաշրջան

վարչատեխնիկական-վարչատեխնիկական

վարչություն-վարչութիւն

վարպետանալ-վարպետանալ

վարպետների-վարպետների

վարպետուհի-վարպետուհի

վարսակաձավար-վարսակաձաւար

վարսանդ-վարսանդ

վարսափունջ-վարսափունջ

վարսք-վարսք

վարվելով-վարուելով

վարվեցի-վարուեցի

վարտիք-վարտիք

վարքագրական-վարքագրական

վաքսել-վաքսել

վեհաժողովը-վեհաժողովը

վեհանձն-վեհանձն

վեհապատիվ-վեհապատիւ

վեհաստիճան-վեհաստիճան

վեհացվել-վեհացուել

վեհերկոտություն-վեհերկոտութիւն

վեհությամբ-վեհութեամբ

վեճը-վէճը

վենեսուելայի-վենեսուելայի

վեշաձեթ-վեշաձէթ

վեպիս-վէպիս

վեստը-վեստը

վեր-վեր

վերաբաշխվել-վերաբաշխուել

վերաբերական-վերաբերական

վերաբերմունքից-վերաբերմունքից

վերաբերվել-վերաբերուել

վերաբնակ-վերաբնակ

վերաբնակվել-վերաբնակուել

վերագնվել-վերագնուել

վերագրելով-վերագրելով

վերադառնալիս-վերադառնալիս

վերադառնաս-վերադառնաս

վերադաստիարակում-վերադաստիարակում

վերադարձանք-վերադարձանք

վերադարձման-վերադարձման

վերադարձվել-վերադարձուել

վերադրություն-վերադրութիւն

վերազննել-վերազննել

վերաիմաստավորում-վերաիմաստաւորում

վերախմբավորվել-վերախմբաւորուել

վերածածկվել-վերածածկուել

վերածնել-վերածնել

վերածնվել-վերածնուել

վերածվեց-վերածուեց

վերակազմակերպման-վերակազմակերպման

վերականգնելու-վերականգնելու

վերականգնողական-վերականգնողական

վերականգնվեցին-վերականգնուեցին

վերակառուցումը-վերակառուցումը

վերակացու-վերակացու

վերակենդանացվել-վերակենդանացուել

վերակշռել-վերակշռել

վերակտրում-վերակտրում

վերահակիչ-վերահակիչ

վերահաշվառվել-վերահաշվառուել

վերահաստատեց-վերահաստատեց

վերահարցաքննություն-վերահարցաքննութիւն

վերահյուսել-վերահիւսել

վերահսկման-վերահսկման

վերահսկում-վերահսկում

վերաձեւել-վերաձեւել

վերաճում-վերաճում

վերամարմնավորվել-վերամարմնաւորուել

վերամիանալ-վերամիանալ

վերամկրտություն-վերամկրտութիւն

վերամշակված-վերամշակուած

վերանայում-վերանայում

վերանկարել-վերանկարել

վերանորոգումը-վերանորոգումը

վերանվանվել-վերանուանուել

վերաշինել-վերաշինել

վերապահուած-վերապահուած

վերապահվում-վերապահւում

վերապատրաստում-վերապատրաստում

վերապրուկ-վերապրուկ

վերասալարկվել-վերասալարկուել

վերասերվել-վերասերուել

վերաստեղծվել-վերաստեղծուել

վերավաճառություն-վերավաճառութիւն

վերատեսչություն-վերատեսչութիւն

վերարկուն-վերարկուն

վերարտադրում-վերարտադրում

վերացանվել-վերացանուել

վերացմանը-վերացմանը

վերացնում-վերացնում

վերացված-վերացուած

վերափաթաթում-վերափաթաթում

վերափոխումներ-վերափոխումներ

վերաքննություն-վերաքննութիւն

վերգրում-վերգրում

վերելակի-վերելակի

վերեվ-վերեւ

վերերկրային-վերերկրային

վերընթացություն-վերընթացութիւն

վերընտրել-վերընտրել

վերթեւել-վերթեւել

վերլուծելու-վերլուծելու

վերլուծությունները-վերլուծութիւնները

վերծանում-վերծանում

վերհանում-վերհանում

վերձիգ-վերձիգ

վերմղիչ-վերմղիչ

վերնագրի-վերնագրի

վերնախավային-վերնախաւային

վերնակենտրոն-վերնակենտրոն

վերնամաշկային-վերնամաշկային

վերնաշերտ-վերնաշերտ

վերնափեղկ-վերնափեղկ

վերնոտական-վերնոտական

վերոնշյալ-վերոնշեալ

վերջաբան-վերջաբան

վերջակալ-վերջակալ

վերջանում-վերջանում

վերջավորվել-վերջաւորուել

վերջացնելուց-վերջացնելուց

վերջացրել-վերջացրել

վերջափակել-վերջափակել

վերջը-վերջը

վերջինիս-վերջինիս

վերջինում-վերջինում

վերջնական-վերջնական

վերջնամուտ-վերջնամուտ

վերջույթի-վերջոյթի

վերսկսվել-վերսկսուել

վերստացույց-վերստացոյց

վերստուգություն-վերստուգութիւն

վերտառություն-վերտառութիւն

վերցնենք-վերցնենք

վերցրած-վերցրած

վերցրու-վերցրու

վերքի-վէրքի

վեցադաշտային-վեցադաշտային

վեցամյակ-վեցամեակ

վեցաչքանի-վեցաչքանի

վեցից-վեցից

վեցմատանի-վեցմատանի

վեցոտնյան-վեցոտնեան

վզակապ-վզակապ

վզիկ-վզիկ

վթարանք-վթարանք

վժալ-վժալ

վիեննայում-վիեննայում

վիզն-վիզն

վիթխարահասակ-վիթխարահասակ

վիժել-վիժել

վիլակ-վիլակ

վիկտորը-վիկտորը

վիճաբանությունների-վիճաբանութիւնների

վիճակագրությունը-վիճակագրութիւնը

վիճակահանությունը-վիճակահանութիւնը

վիճակին-վիճակին

վիճակում-վիճակում

վիճարկելի-վիճարկելի

վիճելու-վիճելու

վիմագրիչ-վիմագրիչ

վիմատաշ-վիմատաշ

վիշապ-վիշապ

վիշապը-վիշապը

վիպագիր-վիպագիր

վիպասան-վիպասան

վիպերգություն-վիպերգութիւն

վիտամինի-վիտամինի

վիրաբուժական-վիրաբուժական

վիրախոտ-վիրախոտ

վիրակապություն-վիրակապութիւն

վիրահատության-վիրահատութեան

վիրապատ-վիրապատ

վիրավորանքը-վիրաւորանքը

վիրավորը-վիրաւորը

վիրավորում-վիրաւորում

վիրավորվի-վիրաւորուի

վիրուսը-վիրուսը

վխտալ-վխտալ

վկայագրեր-վկայագրեր

վկայականներ-վկայականներ

վկայել-վկայել

վկայությունը-վկայութիւնը

վկան-վկան

վհատական-վհատական

վհուկ-վհուկ

վճարելիք-վճարելիք

վճարի-վճարի

վճարով-վճարով

վճարունակ-վճարունակ

վճիռը-վճիռը

վճիտություն-վճիտութիւն

վճռականապես-վճռականապէս

վճռափոխություն-վճռափոխութիւն

վճռից-վճռից

վճռվի-վճռուի

վնասազերծվել-վնասազերծուել

վնասարարական-վնասարարական

վնասների-վնասների

վնասվածքները-վնասուածքները

վնգստոց-վնգստոց

վշտագնել-վշտագնել

վշտակիր-վշտակիր

վշտակցություն-վշտակցութիւն

վշտամաշ-վշտամաշ

վշտատես-վշտատես

վշտափարատ-վշտափարատ

վոժեվատով-վոժեւատով

վոլտաչափ-վոլտաչափ

վորոշիլովը-վորոշիլովը

վուշաբուծություն-վուշաբուծութիւն

վռազել-վռազել

վռնդեց-վռնդեց

վսեմախոհ-վսեմախոհ

վսեմափայլ-վսեմափայլ

վստահ-վստահ

վստահել-վստահել

վստահեցրին-վստահեցրին

վստահությունն-վստահութիւնն

վտանգ-վտանգ

վտանգավորություն-վտանգաւորութիւն

վտանգն-վտանգն

վտանգվել-վտանգուել

վտարել-վտարել

վտիտություն-վտիտութիւն

վրայի-վրայի

վրանատեղ-վրանատեղ

վրանների-վրանների

վրաստանն-վրաստանն

վրացանալ-վրացանալ

վրացիներին-վրացիներին

վրդովեցնել-վրդովեցնել

վրդովմունքն-վրդովմունքն

վրդովվում-վրդովուում

վրեժն-վրէժն

վրիժառություն-վրիժառութիւն

վրիպում-վրիպում

վրձնահարված-վրձնահարուած

վրնջոց-վրնջոց

տաբատի-տաբատի

տագնապահույզ-տագնապայոյզ

տագնապիչ-տագնապիչ

տաթեվի-տաթեւի

տաժանապարտ-տաժանապարտ

տալով-տալով

տախտակապատ-տախտակապատ

տախտակի-տախտակի

տածել-տածել

տակառագործ-տակառագործ

տակառիկ-տակառիկ

տակին-տակին

տակտ-տակտ

տաղանդավոր-տաղանդաւոր

տաղաչափություն-տաղաչափութիւն

տաղարան-տաղարան

տաղիկ-տաղիկ

տաղտկահունչ-տաղտկահունչ

տաճար-տաճար

տաճարին-տաճարին

տաճկական-տաճկական

տաճկաստանի-տաճկաստանի

տամկանալ-տամկանալ

տայիս-տայիս

տանին-տանին

տանիքին-տանիքին

տանկարդյունաբերություն-տանկարդիւնաբերութիւն

տանձենի-տանձենի

տանում-տանում

տանջալից-տանջալից

տանջանքից-տանջանքից

տանջվել-տանջուել

տանտալական-տանտալական

տաշել-տաշել

տաշվածք-տաշուածք

տաշտի-տաշտի

տապալված-տապալուած

տապակեզ-տապակէզ

տապանակ-տապանակ

տապլտկել-տապլտկել

տաջիկուհի-տաջիկուհի

տառակալ-տառակալ

տառաճանաչություն-տառաճանաչութիւն

տառապագին-տառապագին

տառապանքը-տառապանքը

տառապյալ-տառապեալ

տառացի-տառացի

տասական-տասական

տասից-տասից

տասնամյակը-տասնամեակը

տասնապատիկ-տասնապատիկ

տասներկու-տասներկու

տասնհինգերորդ-տասնհինգերորդ

տասնյոթերորդ-տասնեօթերորդ

տասնչորսերորդ-տասնչորսերորդ

տավարագործություն-տաւարագործութիւն

տավարի-տաւարի

տատամսել-տատամսել

տատանում-տատանում

տատանվում-տատանւում

տատիկը-տատիկը

տատրակ-տատրակ

տարաբնակ-տարաբնակ

տարագնաց-տարագնաց

տարազ-տարազ

տարազով-տարազով

տարածականություն-տարածականութիւն

տարածավախություն-տարածավախութիւն

տարածության-տարածութեան

տարածություններում-տարածութիւններում

տարածվել-տարածուել

տարածք-տարածք

տարածքում-տարածքում

տարակենտրոնություն-տարակենտրոնութիւն

տարակուսություն-տարակուսութիւն

տարաձայնությունները-տարաձայնութիւնները

տարամերժություն-տարամերժութիւն

տարանջատ-տարանջատ

տարանցիկ-տարանցիկ

տարապարտ-տարապարտ

տարատեսակություն-տարատեսակութիւն

տարափոխ-տարափոխ

տարբերակել-տարբերակել

տարբերանշան-տարբերանշան

տարբերությունն-տարբերութիւնն

տարբերվող-տարբերուող

տարեգրություն-տարեգրութիւն

տարեկան-տարեկան

տարեվերջին-տարեվերջին

տարերկրիկ-տարերկրիկ

տարիէ-տարիէ

տարիքային-տարիքային

տարկետում-տարկէտում

տարմուսնություն-տարմուսնութիւն

տարորոշել-տարորոշել

տարուբերվում-տարուբերւում

տարտարոսային-տարտարոսային

տարրաբաշխություն-տարրաբաշխութիւն

տարրականություն-տարրականութիւն

տարփալի-տարփալի

տարփանք-տարփանք

տարփողել-տարփողել

տարօրինակություն-տարօրինակութիւն

տափակախոսություն-տափակախօսութիւն

տափակավուն-տափակաւուն

տափակություն-տափակութիւն

տափաշիշ-տափաշիշ

տափարակություն-տափարակութիւն

տաքարյուն-տաքարիւն

տաքացվել-տաքացուել

տաքսամոտորային-տաքսամոտորային

տգեղացվել-տգեղացուել

տեգ-տէգ

տեխնիկային-տեխնիկային

տեխնոլոգիայի-տեխնոլոգիայի

տեղաբաշխվել-տեղաբաշխուել

տեղադրված-տեղադրուած

տեղակալ-տեղակալ

տեղակայված-տեղակայուած

տեղահանված-տեղահանուած

տեղայնացնել-տեղայնացնել

տեղաշարժել-տեղաշարժել

տեղավորել-տեղաւորել

տեղավորում-տեղաւորում

տեղավորվեցինք-տեղաւորուեցինք

տեղափակում-տեղափակում

տեղափոխում-տեղափոխում

տեղափոխվեց-տեղափոխուեց

տեղեկագրել-տեղեկագրել

տեղեկատվությամբ-տեղեկատուութեամբ

տեղեկացնում-տեղեկացնում

տեղեկության-տեղեկութեան

տեղեկություններն-տեղեկութիւններն

տեղիք-տեղիք

տեղւոյն-տեղւոյն

տեմպերով-տեմպերով

տենդահար-տենդահար

տենդոտ-տենդոտ

տենչավառ-տենչավառ

տեսաբանական-տեսաբանական

տեսակ-տեսակ

տեսակավորիչ-տեսակաւորիչ

տեսակներով-տեսակներով

տեսահոլովակի-տեսայոլովակի

տեսանկյունով-տեսանկիւնով

տեսարժան-տեսարժան

տեսնելու-տեսնելու

տեսողություն-տեսողութիւն

տեսությունն-տեսութիւնն

տեսչանոց-տեսչանոց

տեվականորեն-տեւականօրէն

տեվողության-տեւողութեան

տերեվը-տերեւը

տերեւաբանջար-տերեւաբանջար

տերեւաթափ-տերեւաթափ

տերեւաճճի-տերեւաճճի

տերեւավարդ-տերեւավարդ

տերիտորիալ-տերիտորիալ

տերյան-տէրեան

տերությունների-տէրութիւնների

տեւականություն-տեւականութիւն

տեւտոնյան-տեւտոնեան

տզզան-տզզան

տէրը-տէրը

տժտժան-տժտժան

տիգրանյան-տիգրանեան

տիեզերաբանություն-տիեզերաբանութիւն

տիեզերածնական-տիեզերածնական

տիեզերահրթիռ-տիեզերահրթիռ

տիզ-տիզ

տիկնակլունձ-տիկնակլունձ

տիղմային-տիղմային

տիպականություն-տիպականութիւն

տիպի-տիպի

տիտանային-տիտանային

տիտղոսային-տիտղոսային

տիրակալը-տիրակալը

տիրանը-տիրանը

տիրապետությունից-տիրապետութիւնից

տիրի-տիրի

տիրույթները-տիրոյթները

տխիլ-տխիլ

տխրաթախիծ-տխրաթախիծ

տխրամած-տխրամած

տխրությունը-տխրութիւնը

տկարացում-տկարացում

տկռել-տկռել

տձեւություն-տձեւութիւն

տղամարդիկ-տղամարդիկ

տղայամիտ-տղայամիտ

տղայից-տղայից

տղեկ-տղեկ

տղմահող-տղմահող

տմարդութություն-տմարդութութիւն

տնակի-տնակի

տնանկանալ-տնանկանալ

տնաշինություն-տնաշինութիւն

տնատիրություն-տնատիրութիւն

տնեցի-տնեցի

տնկի-տնկի

տնով-տնով

տնտեսագիտության-տնտեսագիտութեան

տնտեսավարման-տնտեսավարման

տնտեսության-տնտեսութեան

տնտեսությունների-տնտեսութիւնների

տնտեսվար-տնտեսվար

տնտնալ-տնտնալ

տնօրենություն-տնօրէնութիւն

տնօրինուհի-տնօրինուհի

տոթակեզ-տօթակէզ

տոկոսադրույքները-տոկոսադրոյքները

տոհմ-տոհմ

տոհմագրություն-տոհմագրութիւն

տոհմապետ-տոհմապետ

տողադարձ-տողադարձ

տողան-տողան

տողացի-տողացի

տոմարակալ-տոմարակալ

տոնածառ-տօնածառ

տոնավաճառ-տօնավաճառ

տոնել-տօնել

տոնոյան-տօնոյեան

տոպազ-տոպազ

տորթ-տորթ

տորֆահանում-տորֆահանում

տուբերկուլյոզի-տուբերկուլյոզի

տուգանքով-տուգանքով

տունդարձ-տունդարձ

տուրբին-տուրբին

տուրքադրվել-տուրքադրուել

տուֆաշեն-տուֆաշէն

տպագրական-տպագրական

տպագրում-տպագրում

տպազիոն-տպազիոն

տպավորություն-տպաւորութիւն

տպավորված-տպաւորուած

տպարանային-տպարանային

տպի-տպի

տռզեցնել-տռզեցնել

տռփական-տռփական

տված-տուած

տվեցին-տուեցին

տվիք-տուիք

տվյալներով-տուեալներով

տրակտատ-տրակտատ

տրամաբանորեն-տրամաբանօրէն

տրամագիծ-տրամագիծ

տրամադրել-տրամադրել

տրամադրությունը-տրամադրութիւնը

տրամադրությունս-տրամադրութիւնս

տրամադրվում-տրամադրւում

տրամաչափական-տրամաչափական

տրանսպորտային-տրանսպորտային

տրաքվել-տրաքուել

տրդատին-տրդատին

տրիտոն-տրիտոն

տրոհվել-տրոհուել

տրված-տրուած

տրտմագին-տրտմագին

տրտմել-տրտմել

տրտնջոց-տրտնջոց

տքնություն-տքնութիւն

րաբբունի-րաբբունի

րոպեասլաք-րոպէասլաք

ցախանոց-ցախանոց

ցախկեռաս-ցախկեռաս

ցածացնել-ցածացնել

ցածորակ-ցածորակ

ցածրակիթ-ցածրակիթ

ցածրավայր-ցածրավայր

ցածրորակություն-ցածրորակութիւն

ցամաքամաս-ցամաքամաս

ցամաքի-ցամաքի

ցամաքուրդային-ցամաքուրդային

ցայգաբաց-ցայգաբաց

ցայգահանդերձ-ցայգահանդերձ

ցայժմ-ցայժմ

ցայտ-ցայտ

ցայտում-ցայտում

ցանել-ցանել

ցանկալից-ցանկալից

ցանկանար-ցանկանար

ցանկապատված-ցանկապատուած

ցանկափակել-ցանկափակել

ցանկությամբ-ցանկութեամբ

ցանկությունները-ցանկութիւնները

ցանուցրիվ-ցանուցրիւ

ցանցաթեւավորներ-ցանցաթեւաւորներ

ցանցաճոճ-ցանցաճօճ

ցանցապատ-ցանցապատ

ցանցառանալ-ցանցառանալ

ցանցը-ցանցը

ցանցով-ցանցով

ցանքատարածությունների-ցանքատարածութիւնների

ցասմաշունչ-ցասմաշունչ

ցասումնալից-ցասումնալից

ցավագնություն-ցաւագնութիւն

ցավազրկում-ցաւազրկում

ցավալուր-ցաւալուր

ցավահառաչ-ցաւահառաչ

ցավել-ցաւել

ցավեցնել-ցաւեցնել

ցավով-ցաւով

ցատկապարան-ցատկապարան

ցատկոց-ցատկոց

ցարասի-ցարասի

ցաւալի-ցաւալի

ցաքի-ցաքի

ցելթուք-ցելթուք

ցեխալոգանք-ցեխալոգանք

ցեխաջրաբուժարան-ցեխաջրաբուժարան

ցեխոտվել-ցեխոտուել

ցեղական-ցեղական

ցեղասպանություն-ցեղասպանութիւն

ցեմենտակուռ-ցեմենտակուռ

ցենզուրական-ցենզուրական

ցերեկով-ցերեկով

ցիկլ-ցիկլ

ցիկլոնային-ցիկլոնային

ցինկ-ցինկ

ցինկապատ-ցինկապատ

ցիտատաբանություն-ցիտատաբանութիւն

ցլակռիվ-ցլակռիւ

ցմահ-ցմահ

ցնդականություն-ցնդականութիւն

ցնդունություն-ցնդունութիւն

ցնծաձայն-ցնծաձայն

ցնծություն-ցնծութիւն

ցնորաբեր-ցնորաբեր

ցնորամտություն-ցնորամտութիւն

ցնորմունք-ցնորմունք

ցնցղել-ցնցղել

ցնցողնել-ցնցողնել

ցնցուղվել-ցնցուղուել

ցնցվել-ցնցուել

ցոլալ-ցոլալ

ցոլարձակ-ցոլարձակ

ցոլացուցիչ-ցոլացուցիչ

ցոլցլանք-ցոլցլանք

ցողազարդ-ցօղազարդ

ցողախոտ-ցօղախոտ

ցողապատել-ցօղապատել

ցողուն-ցօղուն

ցորենագույն-ցորենագոյն

ցորենավաճառ-ցորենավաճառ

ցորենհաց-ցորենհաց

ցորչափ-ցորչափ

ցույցերին-ցոյցերին

ցուրտ-ցուրտ

ցուցաբերվում-ցուցաբերւում

ցուցադրել-ցուցադրել

ցուցադրում-ցուցադրում

ցուցադրվում-ցուցադրւում

ցուցահանել-ցուցահանել

ցուցամոլություն-ցուցամոլութիւն

ցուցանշանական-ցուցանշանական

ցուցարար-ցուցարար

ցուցում-ցուցում

ցոփաբերան-ցոփաբերան

ցոփասեր-ցոփասէր

ցտեսություն-ցտեսութիւն

ցրվածություն-ցրուածութիւն

ցրտաբեր-ցրտաբեր

ցրտակապան-ցրտակապան

ցրտահերկել-ցրտահերկել

ցրտավար-ցրտավար

ցրտի-ցրտի

ցրցամումցրցում-ցրցամումցրցում

ցցապատել-ցցապատել

ցցհար-ցցհար

ցցչոր-ցցչոր

ցփսի-ցփսի

ուզբեկերեն-ուզբեկերէն

ուզվոր-ուզուոր

ութակողմ-ութակողմ

ութանիվ-ութանիւ

ութասյուն-ութասիւն

ութհարյուրերորդ-ութհարիւրերորդ

ութոտնիկ-ութոտնիկ

ութվանկանի-ութվանկանի

ուժաբեկել-ուժաբեկել

ուժազուրկ-ուժազուրկ

ուժաթափում-ուժաթափում

ուժակորուստ-ուժակորուստ

ուժային-ուժային

ուժասպառիչ-ուժասպառիչ

ուժատում-ուժատում

ուժգնահունչ-ուժգնահունչ

ուժգնությամբ-ուժգնութեամբ

ուժեղացավ-ուժեղացաւ

ուժերը-ուժերը

ուժովացում-ուժովացում

ուլն-ուլն

ուլտիմատում-ուլտիմատում

ուլտրամանրացույց-ուլտրամանրացոյց

ուխտադավություն-ուխտադաւութիւն

ուխտազանցություն-ուխտազանցութիւն

ուխտանենգել-ուխտանենգել

ուխտավոր-ուխտաւոր

ուխտատուր-ուխտատուր

ուծություն-ուծութիւն

ուկրաինուհի-ուկրաինուհի

ուղարգել-ուղարգել

ուղարկվեց-ուղարկուեց

ուղեբեռնիչ-ուղեբեռնիչ

ուղեգործ-ուղեգործ

ուղեզուրկ-ուղեզուրկ

ուղեծրային-ուղեծրային

ուղեկառք-ուղեկառք

ուղեկցորդություն-ուղեկցորդութիւն

ուղեկցվի-ուղեկցուի

ուղեհսկիչ-ուղեհսկիչ

ուղեղախոռոչ-ուղեղախոռոչ

ուղեղիկ-ուղեղիկ

ուղենիշ-ուղենիշ

ուղեչափիչ-ուղեչափիչ

ուղեսլաք-ուղեսլաք

ուղեվորը-ուղեւորը

ուղեվորության-ուղեւորութեան

ուղեվորվեցինք-ուղեւորուեցինք

ուղերձ-ուղերձ

ուղեւորուհի-ուղեւորուհի

ուղի-ուղի

ուղխանման-ուղխանման

ուղղագնաց-ուղղագնաց

ուղղադավան-ուղղադաւան

ուղղալար-ուղղալար

ուղղակիորեն-ուղղակիօրէն

ուղղաձիգ-ուղղաձիգ

ուղղատարած-ուղղատարած

ուղղիչ-ուղղիչ

ուղղություն-ուղղութիւն

ուղղություններն-ուղղութիւններն

ուղղվածությունը-ուղղուածութիւնը

ուղղվող-ուղղուող

ուղտամազ-ուղտամազ

ուղտենի-ուղտենի

ումուդ-ումուդ

ունակություն-ունակութիւն

ունայնաբանել-ունայնաբանել

ունայնահոգ-ունայնահոգ

ունայնասեր-ունայնասէր

ունեզրկել-ունեզրկել

ունելյակ-ունելեակ

ունենային-ունենային

ունեցել-ունեցել

ունեւորվել-ունեւորուել

ունկնաբուժություն-ունկնաբուժութիւն

ունկնբույժ-ունկնբոյժ

ունջաթաթախ-ունջաթաթախ

ուշաբարձ-ուշաբարձ

ուշադիր-ուշադիր

ուշադրությունն-ուշադրութիւնն

ուշահաս-ուշահաս

ուշացնոր-ուշացնոր

ուշիմություն-ուշիմութիւն

ուռագործ-ուռագործ

ուռինազարդ-ուռինազարդ

ուռկանորս-ուռկանորս

ուռնակ-ուռնակ

ուռուցիկություն-ուռուցիկութիւն

ուսաբարձ-ուսաբարձ

ուսալծակ-ուսալծակ

ուսանել-ուսանել

ուսանողության-ուսանողութեան

ուսապարկ-ուսապարկ

ուսերիզ-ուսերիզ

ուսմասվարություն-ուսմասվարութիւն

ուսում-ուսում

ուսումնականություն-ուսումնականութիւն

ուսումնառու-ուսումնառու

ուսումնասիրությանը-ուսումնասիրութեանը

ուսումնասիրություններից-ուսումնասիրութիւններից

ուսումնասիրվում-ուսումնասիրւում

ուսումնատյաց-ուսումնատեաց

ուսուցել-ուսուցել

ուսուցչապետական-ուսուցչապետական

ուստրիկ-ուստրիկ

ուտելիք-ուտելիք

ուտիք-ուտիք

ուրալյան-ուրալեան

ուրախական-ուրախական

ուրախասեր-ուրախասէր

ուրախացուցիչ-ուրախացուցիչ

ուրախությունն-ուրախութիւնն

ուրարտագիտություն-ուրարտագիտութիւն

ուրացող-ուրացող

ուրդ-ուրդ

ուրկանալ-ուրկանալ

ուրուգվայի-ուրուգուայի

ուրվաբնակ-ուրուաբնակ

ուրվագծում-ուրուագծում

ուրվականը-ուրուականը

ուրվանկարվել-ուրուանկարուել

փաթաթան-փաթաթան

փաթաթվելով-փաթաթուելով

փաթեթավորել-փաթեթաւորել

փաթեթով-փաթեթով

փաթոթավոր-փաթոթաւոր

փալասի-փալասի

փախել-փախել

փախչի-փախչի

փախցնելով-փախցնելով

փակագծի-փակագծի

փականագործանոց-փականագործանոց

փակի-փակի

փակուղի-փակուղի

փակվել-փակուել

փակցնել-փակցնել

փաղաքշալից-փաղաքշալից

փաղաքուշ-փաղաքուշ

փամբակի-փամբակի

փամփշտուկ-փամփշտուկ

փայակ-փայակ

փայլաթուղթ-փայլաթուղթ

փայլակի-փայլակի

փայլաղյուս-փայլաղիւս

փայլատակություն-փայլատակութիւն

փայլեց-փայլեց

փայլի-փայլի

փայլող-փայլող

փայլունացնել-փայլունացնել

փայլփլում-փայլփլում

փայտագիր-փայտագիր

փայտաթեփ-փայտաթեփ

փայտակերտ-փայտակերտ

փայտահար-փայտահար

փայտային-փայտային

փայտատուն-փայտատուն

փայտաքանդակ-փայտաքանդակ

փայտմած-փայտմած

փայփայական-փայփայական

փայփլում-փայփլում

փանդրահար-փանդրահար

փապ-փապ

փառաբանելի-փառաբանելի

փառազարդել-փառազարդել

փառահեղ-փառահեղ

փառանծություն-փառանծութիւն

փառապատել-փառապատել

փառավորություն-փառաւորութիւն

փառատենչություն-փառատենչութիւն

փառատրում-փառատրում

փառփառ-փառփառ

փառքով-փառքով

փաստաբանել-փաստաբանել

փաստագիր-փաստագիր

փաստաթուղթ-փաստաթուղթ

փաստանշան-փաստանշան

փաստարկի-փաստարկի

փաստելով-փաստելով

փաստորեն-փաստօրէն

փարավոնյան-փարաւոնեան

փարատվի-փարատուի

փարթամություն-փարթամութիւն

փարիսեցիական-փարիսեցիական

փարսաղ-փարսաղ

փարփար-փարփար

փափազյանի-փափազեանի

փափկազգաց-փափկազգաց

փափկահնչունություն-փափկահնչունութիւն

փափկամիս-փափկամիս

փափկասեր-փափկասէր

փափկացուցիչ-փափկացուցիչ

փեթակ-փեթակ

փեշակ-փէշակ

փեսաղբեր-փեսաղբեր

փեսասեր-փեսասէր

փետացնել-փէտացնել

փետրազարդել-փետրազարդել

փետրալից-փետրալից

փետրային-փետրային

փետրատել-փետրատել

փետրվարի-փետրուարի

փըռչ-փըռչ

փթիր-փթիր

փիլիսոփայել-փիլիսոփայել

փիլոնազուրկ-փիլոնազուրկ

փիսի-փիսի

փլավ-փլաւ

փլուզել-փլուզել

փլված-փլուած

փլփլան-փլփլան

փխրեցնել-փխրեցնել

փղաժանիք-փղաժանիք

փղձկաց-փղձկաց

փյունիկ-փիւնիկ

փյունիկն-փիւնիկն

փնթփնթաց-փնթփնթաց

փնչոց-փնչոց

փնջել-փնջել

փնտրելի-փնտրելի

փնտրտել-փնտրտել

փշածածկ-փշածածկ

փշաձեւ-փշաձեւ

փշառատ-փշառատ

փշարմավ-փշարմաւ

փշի-փշի

փշտացնել-փշտացնել

փշրվել-փշրուել

փշփշոտ-փշփշոտ

փոթորկագույժ-փոթորկագոյժ

փոթորկային-փոթորկային

փոթորկուն-փոթորկուն

փոխաբեռնել-փոխաբեռնել

փոխադարձ-փոխադարձ

փոխադրանավ-փոխադրանաւ

փոխադրվելու-փոխադրուելու

փոխազդեցությունը-փոխազդեցութիւնը

փոխակերպվել-փոխակերպուել

փոխանակային-փոխանակային

փոխանակվում-փոխանակւում

փոխանվանական-փոխանուանական

փոխանցվել-փոխանցուել

փոխառելի-փոխառելի

փոխառփոխ-փոխառփոխ

փոխարեն-փոխարէն

փոխարինություն-փոխարինութիւն

փոխարկություն-փոխարկութիւն

փոխգնդապետ-փոխգնդապետ

փոխզիջումային-փոխզիջումային

փոխկապակցված-փոխկապակցուած

փոխհատուցվում-փոխհատուցւում

փոխհյուպատոս-փոխհիւպատոս

փոխնեփոխ-փոխնէփոխ

փոխված-փոխուած

փոխվեցին-փոխուեցին

փոկել-փոկել

փողահարություն-փողահարութիւն

փողապաշտ-փողապաշտ

փողերանոց-փողերանոց

փողոտ-փողոտ

փողոցամարտ-փողոցամարտ

փողոցով-փողոցով

փողփողյուն-փողփողիւն

փոմփոշացնել-փոմփոշացնել

փոշեզերծվել-փոշեզերծուել

փոշեխառն-փոշեխառն

փոշեհամ-փոշեհամ

փոշեմաքրում-փոշեմաքրում

փոշիացնել-փոշիացնել

փոշոտել-փոշոտել

փոսիկավոր-փոսիկաւոր

փոստանիշ-փոստանիշ

փորաբաց-փորաբաց

փորագրում-փորագրում

փորանցություն-փորանցութիւն

փորիկ-փորիկ

փորձ-փորձ

փորձակայան-փորձակայան

փորձանքալի-փորձանքալի

փորձառու-փորձառու

փորձարարական-փորձարարական

փորձարկվում-փորձարկւում

փորձել-փորձել

փորձության-փորձութեան

փորով-փորով

փորսող-փորսող

փորփոշացնել-փորփոշացնել

փորփրվել-փորփրուել

փութալ-փութալ

փութացնել-փութացնել

փուլ-փուլ

փունջ-փունջ

փուստ-փուստ

փոփոխակ-փոփոխակ

փոփոխելիություն-փոփոխելիութիւն

փոփոխությունն-փոփոխութիւնն

փոփոխում-փոփոխում

փոքրագին-փոքրագին

փոքրահասակ-փոքրահասակ

փոքրամարմին-փոքրամարմին

փոքրատար-փոքրատար

փոքրիկ-փոքրիկ

փչակ-փչակ

փչացնի-փչացնի

փչություն-փչութիւն

փռթկացնել-փռթկացնել

փռնատուն-փռնատուն

փռնչյուն-փռնչիւն

փռոտել-փռոտել

փսլինք-փսլինք

փսխեցուցիչ-փսխեցուցիչ

փստալ-փստալ

փտած-փտած

փտում-փտում

փրկագնվել-փրկագնուել

փրկավճարում-փրկավճարում

փրկիչը-փրկիչը

փրկված-փրկուած

փրկվում-փրկւում

փրփրաեռ-փրփրաեռ

փրփրակալել-փրփրակալել

փրփրապատ-փրփրապատ

փրփրերախ-փրփրերախ

փքաբլիթ-փքաբլիթ

փքոց-փքոց

փքվել-փքուել

քակտել-քակտել

քահանայություն-քահանայութիւն

քաղաքաբնակ-քաղաքաբնակ

քաղաքականապես-քաղաքականապէս

քաղաքականությունն-քաղաքականութիւնն

քաղաքակրթությունը-քաղաքակրթութիւնը

քաղաքամերձ-քաղաքամերձ

քաղաքաշինության-քաղաքաշինութեան

քաղաքավարական-քաղաքավարական

քաղաքացիական-քաղաքացիական

քաղաքը-քաղաքը

քաղաքս-քաղաքս

քաղբյուրոն-քաղբիւրօն

քաղիրթ-քաղիրթ

քաղկեդոնաքար-քաղկեդոնաքար

քաղղեկ-քաղղեկ

քաղվածք-քաղուածք

քաղցի-քաղցի

քաղցրաբան-քաղցրաբան

քաղցրաբուխ-քաղցրաբուխ

քաղցրալուր-քաղցրալուր

քաղցրածոր-քաղցրածոր

քաղցրահայաց-քաղցրահայեաց

քաղցրահոտություն-քաղցրահոտութիւն

քաղցրամրմունջ-քաղցրամրմունջ

քաղցրանվագ-քաղցրանուագ

քաղցրավաճառ-քաղցրավաճառ

քաղցրացնել-քաղցրացնել

քաղցրումեղցրություն-քաղցրումեղցրութիւն

քաղքի-քաղքի

քամահրանք-քամահրանք

քամհարում-քամհարում

քայլ-քայլ

քայլափոխին-քայլափոխին

քայլելուց-քայլելուց

քայլերն-քայլերն

քայլընթացք-քայլընթացք

քայլում-քայլում

քայքայման-քայքայման

քայքայվեց-քայքայուեց

քանակապես-քանակապես

քանակության-քանակութեան

քանդակագործության-քանդակագործութեան

քանդակազարդել-քանդակազարդել

քանդակածեփ-քանդակածեփ

քանդակում-քանդակում

քանդովի-քանդովի

քանդվել-քանդուել

քանիերորդ-քանիերորդ

քանորդական-քանորդական

քաշային-քաշային

քաշին-քաշին

քաշվելիք-քաշուելիք

քաշվող-քաշուող

քաոսայնություն-քաոսայնութիւն

քաջագործություն-քաջագործութիւն

քաջալանջ-քաջալանջ

քաջալերված-քաջալերուած

քաջակորովություն-քաջակորովութիւն

քաջահմտություն-քաջահմտութիւն

քաջապինդ-քաջապինդ

քաջատեղյակություն-քաջատեղեակութիւն

քաջարի-քաջարի

քաջվորյան-քաջուորեան

քառաթեւյան-քառաթեւեան

քառակատար-քառակատար

քառահատել-քառահատել

քառամատ-քառամատ

քառանկյունի-քառանկիւնի

քառասայր-քառասայր

քառասուն-քառասուն

քառատրոփ-քառատրոփ

քառորդային-քառորդային

քավել-քաւել

քավորը-քաւորը

քարաբանություն-քարաբանութիւն

քարազանգված-քարազանգուած

քարախառնուրդ-քարախառնուրդ

քարածխափոշի-քարածխափոշի

քարակոթող-քարակոթող

քարահատակում-քարայատակում

քարաճուկ-քարաճուկ

քարայր-քարայր

քարանձավային-քարանձաւային

քարաշեղջ-քարաշեղջ

քարառվույտ-քարառուոյտ

քարավանատուն-քարաւանատուն

քարարտաշ-քարարտաշ

քարափին-քարափին

քարբախոտ-քարբախոտ

քարեղեն-քարեղէն

քարընկեց-քարընկէց

քարխոտ-քարխոտ

քարկուռ-քարկուռ

քարձ-քարձ

քարշակ-քարշակ

քարոզագիրք-քարոզագիրք

քարոզչական-քարոզչական

քարուժ-քարուժ

քարուքարափ-քարուքարափ

քարտագրվել-քարտագրուել

քարտեզ-քարտէզ

քարտուղարի-քարտուղարի

քարքարոտություն-քարքարօտութիւն

քացախածնային-քացախածնային

քացախեցնել-քացախեցնել

քափանակ-քափանակ

քեզնով-քեզնով

քեշիշյանը-քեշիշեանը

քերական-քերական

քերեղան-քերեղան

քերթողական-քերթողական

քերծել-քերծել

քերծվածք-քերծուածք

քերվածք-քերուածք

քթախոս-քթախօս

քթակայմ-քթակայմ

քթացից-քթացից

քթիթ-քթիթ

քթքթոց-քթքթոց

քիմիագետ-քիմիագէտ

քիմիապես-քիմիապէս

քինալից-քինալից

քինահան-քինահան

քինավոր-քինաւոր

քիշմիր-քիշմիր

քիվ-քիւ

քլայդի-քլայդի

քլորային-քլորային

քլքլան-քլքլան

քծնել-քծնել

քղահան-քղահան

քմահաճություն-քմահաճութիւն

քմայնություն-քմայնութիւն

քմոսկր-քմոսկր

քնաթաթախ-քնաթաթախ

քնահարություն-քնահարութիւն

քնաշրջիկություն-քնաշրջիկութիւն

քնար-քնար

քնարան-քնարան

քնարերգակ-քնարերգակ

քնարի-քնարի

քներակ-քներակ

քնիր-քնիր

քննադատ-քննադատ

քննադատությամբ-քննադատութեամբ

քննադատվում-քննադատւում

քննատոմս-քննատոմս

քննարկություն-քննարկութիւն

քննարկվի-քննարկուի

քննիչը-քննիչը

քննությունը-քննութիւնը

քննություններն-քննութիւններն

քննվում-քննւում

քնքշադեմ-քնքշադէմ

քնքշաձայն-քնքշաձայն

քնքշացածություն-քնքշացածութիւն

քնքշություն-քնքշութիւն

քշված-քշուած

քոթակել-քոթակել

քոլք-քոլք

քողազերծում-քօղազերծում

քողավոր-քօղաւոր

քողարկված-քօղարկուած

քոչատեղ-քոչատեղ

քոչարյանն-քոչարեանն

քոչվորական-քոչուորական

քովը-քովը

քութայիսի-քութայիսի

քույրեր-քոյրեր

քույրը-քոյրը

քունքերակ-քունքերակ

քչակեր-քչակեր

քչփորիչ-քչփորիչ

քսակավոր-քսակաւոր

քսանիստ-քսանիստ

քսի-քսի

քսվում-քսւում

քստոտ-քստոտ

քվեաթուղթ-քուէաթուղթ

քվեարկությունը-քուէարկութիւնը

քվեները-քուէները

քրդուհի-քրդուհի

քրեագործ-քրէագործ

քրթմնջյուն-քրթմնջիւն

քրիստոնյայի-քրիստոնեայի

քրմություն-քրմութիւն

քրջահավաք-քրջահաւաք

քրտինքից-քրտինքից

քրտնած-քրտնած

քրտնահեղձ-քրտնահեղձ

քրտնացնել-քրտնացնել

քրտնքի-քրտնքի

քրքմային-քրքմային

քրքջուն-քրքջուն

քցում-քցում

օբյեկտը-օբյեկտը

օբյեկտներից-օբյեկտներից

օգնելով-օգնելով

օգնությունից-օգնութիւնից

օգտագործել-օգտագործել

օգտագործվեն-օգտագործուէն

օգտաշատ-օգտաշատ

օգտվելով-օգտուելով

օդաբան-օդաբան

օդագնացություն-օդագնացութիւն

օդաթափանց-օդաթափանց

օդախուզություն-օդախուզութիւն

օդակռան-օդակռան

օդահարում-օդահարում

օդամանրէներ-օդամանրէներ

օդային-օդային

օդանավակիր-օդանաւակիր

օդանցիկ-օդանցիկ

օդապարուկ-օդապարուկ

օդավախություն-օդավախութիւն

օդատորմ-օդատորմ

օդափոխել-օդափոխել

օդափքոց-օդափքոց

օդերեւութային-օդերեւութային

օդի-օդի

օդուղեւոր-օդուղեւոր

օթեվանի-օթեւանի

օժանդակ-օժանդակ

օժիտի-օժիտի

օլիգարխիկ-օլիգարխիկ

օխտը-օխտը

օծվել-օծուել

օհանյանին-օհանեանին

օձախած-օձախած

օձաձեւ-օձաձեւ

օձաոլոր-օձաոլոր

օձիքը-օձիքը

օղ-օղ

օղակավոր-օղակաւոր

օղակն-օղակն

օղեգործություն-օղեգործութիւն

օճառագործ-օճառագործ

օճառացում-օճառացում

օճառում-օճառում

օննիկ-օննիկ

օպերային-օպերային

օպերետային-օպերետային

օպտիմալացման-օպտիմալացման

օջախի-օջախի

օսերեն-օսերէն

օսկանյանը-օսկանեանը

օսմանային-օսմանային

օվկիանագրական-ովկիանագրական

օվկիանոսի-ովկիանոսի

օտարազգի-օտարազգի

օտարամոլ-օտարամոլ

օտարատեղ-օտարատեղ

օտարի-օտարի

օտարում-օտարում

օրագիրը-օրագիրը

օրակարգից-օրակարգից

օրապահել-օրապահել

օրացուցային-օրացուցային

օրգանապես-օրգանապէս

օրենսգետ-օրէնսգէտ

օրենսդրությամբ-օրէնսդրութեամբ

օրենքներով-օրէնքներով

օրեցօր-օրէցօր

օրթոդոքս-օրթոդոքս

օրինագիծն-օրինագիծն

օրինախախտում-օրինախախտում

օրինականության-օրինականութեան

օրինակելիություն-օրինակելիութիւն

օրինանականանալ-օրինանականանալ

օրինապահություն-օրինապահութիւն

օրհաս-օրհաս

օրհնյալ-օրհնեալ

օրհնվել-օրհնուել

օրորան-օրօրան

օրորվելով-օրօրուելով

օրրան-օրրան

օքսիդացման-օքսիդացման

ֆաբրիկայի-ֆաբրիկայի

ֆաթման-ֆաթման

ֆակուլտետային-ֆակուլտետային

ֆաներագործ-ֆաներագործ

ֆանֆարահար-ֆանֆարահար

ֆավն-ֆաւն

ֆելդմարշալ-ֆելդմարշալ

ֆեստոն-ֆէստոն

ֆերմեր-ֆերմեր

ֆիզիկայի-ֆիզիկայի

ֆիզկուլտուրային-ֆիզկուլտուրային

ֆիլմի-ֆիլմի

ֆինանս-ֆինանս

ֆինանսավորման-ֆինանսաւորման

ֆինիշ-ֆինիշ

ֆիններեն-ֆիններէն

ֆլամանդացի-ֆլամանդացի

ֆշշան-ֆշշան

ֆոնդ-ֆոնդ

ֆոսֆորաշող-ֆոսֆորաշող

ֆոտոմրցույթ-ֆոտոմրցոյթ

ֆորմալ-ֆորմալ

ֆուգաս-ֆուգաս

ֆուտբոլի-ֆուտբոլի

ֆուրյերիզմ-ֆուրյերիզմ րագործ


ֆսսոց-ֆսսոց

ֆրանկ-ֆրանկ

ֆրանսահայ-ֆրանսահայ

ֆրանսատեցություն-ֆրանսատեցութիւն

ֆրանսիայից-ֆրանսիայից

ֆրեգատ-ֆրեգատ

ֆրթացնել-ֆրթացնել

ֆրոնտ-ֆրոնտ


www.arak29.am փոխարկիչի օգնությամբ ստացված տեստ5